Život je příběh, který si píšeme sami ...

Březen 2006

Krátký čtvrtek

30. března 2006 v 15:02 Pro dnešní den
JESTLIŽE SI NĚKOHO VÁŽÍTE, MUSÍTE SE VZDÁT SNAHY ZACHRÁNIT HO.
Neštěstí je zažehnáno a dveře k lepšímu zítřku se
otvírají,
nastane doba velkého štěstí a radosti,
brzy potkáš cenného člověka
a dostaneš neočekávaný dar.

První řádek naznačuje průlom po dlouhém období, kdy jste si připadali jako ve slepé uličce. Druhá řádka charakterizuje tento moment jako velice slibný. V závěru se vysvětluje, že nositelem změny bude nějaká osoba, věc, událost nebo informace, se kterou jste nepočítali, nebo která byla dokonce předmětem vašeho podezření. Je to pozitivní změna stejně jako onen neočekávaný dar, který se objeví ve chvíli největší potřeby.

ČÍSLO 11: Mystické číslo nám říká, že k nám prostřednictvím nejčastěji nějaké osoby nebo vlastní píle přichází štěstí.
Počkejte si na svou příležitost a úspěch vás nemine.
DŮVĚŘUJTE V SEBE A VĚŘTE, ŽE MŮŽETE VYTVOŘIT COKOLIV CHCETE.

BOHYNĚ SVĚTLA - Prakriti

kosmická matka - vesmírná matka - forma - tvořivost
SYMBOL: Utkaná vlákna (červená, černá, bílá)
Prakriti je védskou kosmickou matkou. Fyzické formy jsou součástí jejího těla, které je nástrojem využívajícím tvůrčí sílu ke svému projevu.
Tři propletená vlákna (červená, černá a bílá) představují tři guny, to jest tvůrčí energie: rajas (čin), tamas (ničení) a sattva (zachování / rovnováha).
JEJÍ POSELSTVÍ PRO DNEŠNÍ DEN:
Možná zjistíte, že nejlepšího tvůrčího výkonu dosáhnete, případně nejvhodnější reakci zvolíte tehdy, když se stanete nástrojem božské energie.
Ať se nyní zabýváte čímkoli, využijte v daném procesu tvůrčích energii iniciativy (rajas), odvahy (sattva) , nebo čištěni (tamas). Nebojte se použit jednu či více z nich!
AFIRMACE:
Jsem nástrojem božské tvůrčí energie
KDO SI ÚPLNĚ UVĚDOMUJE SVÉ SRDCE, ZNÁ SVOU PŘIROZENOST

zajímavá středa

29. března 2006 v 12:00 Pro dnešní den
Chcete-li být v životě šťastní, snažte se dělat šťastnými ostatní,
neboť radost , kterou rozdáváme, se navrací do našich srdcí.
BOHYNĚ SVĚTLA NA DNEŠNÍ DEN - FREYA
erotická láska, vášeň, nadšení, arogance, štěstí, svatba, změna formy, bojující panna - TO JSOU VŠECHNO TÉMATA TÉTO BOHYNĚ
JEJÍM SYMBOLEM JE: vůz tažený kočkami - koza - zlatý kanec - sokol- jantarový náhrdelník - plášť z peří
Pátek byl v angličtině pojmenován po této bohyni "Friday". A konzumace ryb v tentýž den vychází ze symboliky, s níž ryba souvisí, totiž se ženskou sexualitou.
Byla nejkrásnější ze všech bohyň. Když vyjela ve svém voze taženém kočkami na cestu napříč oblohou, její hrdlo zdobil jantarový náhrdelník a přes ramena měla přehozený plášť z ptačích per. I Freya, stejně jako mnoho ostatních bohyň, byla považována za pozemskou Matku, která v zimním období opouští svět lidí.
Zdá se, že to byla ona, kdo zasvětil nejvyššího severského boha Odina do tajů kouzel. Kromě toho byla náčelnicí valkýr, krásných pannen, jejichž úkolem bylo navštěvovat po boji bitevní pole a z padlých hrdinů vybírat ty, jež budou žít věčný život ve Valhalle. Báje také říká, že to byla Freya, která oddělila Nový Zéland od Švédska tím, že kolem ostrova vyorala hlubokou brázdu.
JEJÍ DNEŠNÍ POSELSTVÍ PRO VÁS:
Úspěšní jsou vždycky ti, kteří cítí nadšení pro svou práci. Využívejte svých talentů! Pokud jste zamilovaní, máte jistě nutkání hodit rozum za hlavu a podobně jako Freya vzít si bezostyšně to, po čem toužíte.
Ovšem na rozdíl od Freye, budete muset nést následky svého jednání!
AFIRMACE:
Jsem jedinečnou bytostí s jedinečnými talenty, mimořádnou sílou a vlastními touhami.
Mé nadšení proměňuje obyčejný život v zázrak.
Přátelé jsou jako hvězdy, nevidíme je stále, ale víme, že existují.
VAROVÁNÍ …
Pozor, ať se nezměníte v pokrytce, který se snaží dokázat svoji nevinu netolerantností, odmítavým postojem, pohrdavým a neuctivým chováním k lidem jiného mínění, názoru, příslušnosti či vyznávané víry. Podle takového člověka by se druzí měli vzdát svého přesvědčení a následovat to jeho. Cítí se natolik v právu, že se stal tvrdohlavým a nepoučitelným. Upnul se na temnou stránku těch druhých a jako začarovaný vrhá pohledy na jejich nedokonalost. Zapomíná však přitom, že to, na co (svým napřaženým ukazovákem) ukazuje, je ve skutečnosti jeho vlastní stín.
Proč právě k TOBĚ dnes přichází toto varování?
Nikdo nesetře slzy tak dobře, jako ruka toho, kdo je způsobil.
RADA Z MOUDRÉ KNIHY PRO DNEŠNÍ DEN
I-ťing - Kniha proměn
Kotlík symbolizuje nejen hojnost potravy, ale také řád. Je nezbytné obnovit přirozený a účelný řád věcí. Obsahuje myšlenku bohaté potravy ve smyslu materiálním i duchovním.
S pokorou se obracejte k tomu, co je nad vámi i k tomu, co vás přesahuje. Dodržujte posvátné zákony a obřady, jimiž se obracíte k vyšším věcem. Pak dosáhnete úspěchu.
Nejste v nezávislém postavení. Také byste neměli podnikat nebo se snažit řídit, nýbrž byste se měli přizpůsobit okolnostem a nechat se vést. Zůstanete-li poddajní, dosáhnete úspěchu. Mírnost s vytrvalostí přinesou štěstí a zisk.
Vítěz není ten, kdo bojoval a zvítězil,
ale ten, kdo miloval, zklamán byl a přece odpustil.

Zamračené úterý ?

28. března 2006 v 12:37 Pro dnešní den
Lékem si chceš přivolat zdraví,
ale nemoc neustává,
buď opatrný a vytrvej
a sám sobě přej klid mysli.
Dnešní situace vypodobněná v prvních dvou řádcích by mohl být problémový vztah, spor či potíže v zaměstnání, které se nekonečně vlečou, ať se snažíte sebevíc. Tento problém by mohl zasáhnout i do jiných oblastí vašeho života, pokud se s ním opatrně, trpělivě a rozumně nevypořádáte. Lidský život je jako řeka, jejíž hladina se nakonec vždy ustálí, ale její cesty k moři jsou nevyzpytatelné. Vy jste udělali to nejlepší, co jste mohli, a tak se uvolněte a nezapomínejte na smysl pro humor. Situace asi není ideální, a tak ji nedělejte ještě horší. Nemáte důvod pospíchat. Popřejte sami sobě štěstí, na celou situaci se pokuste podívat objektivně a zachovejte si klid mysli.
ČÍSLO 18: Může též bořit a ničit.
Buďte opatrní, na ničem netrvejte a zachovejte si smysl pro humor.
V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.

BOHYNĚ SVĚTLA PRO DNEŠNÍ DEN JE BOHYNĚ VESTA
Moderní archetyp: Žena na duchovní cestě.
Jejím symbolem je živoucí plamen - ohniště ve tvaru kruhu
Jedna z nejstarších olympských bohyň. Byla uctívána prostřednictvím rituálů spojených s plameny a ohněm.
Panenské kněžky zvané vestálky udržovaly v jejích chrámech věčný oheň, který byl symbolem trvání Římské říše.
V lidských příbytcích byl jejím oltářem krb nebo ohniště, ve kterém hořel oheň, který si nevěsta přinesla z ohniště své matky, aby šířil teplo a umožnil jí připravit jídlo pro svou rodinu, ale současně je neviditelně spojoval se všemi rodinnými předky.
Vesta a její ohniště symbolizují střed světa nejvnitřnějších mystérii.
JEJÍ DNEŠNÍ POSELSTVÍ:
Zklidněte se a objevte ve svém nitru archetyp velekněžky. Učiníte-li si ze svých každodenních domácích činnosti malé rituály, váš život prostoupí energie posvátnosti.
Ctěte svou božskou jiskru života ve svém nitru, v nitru druhých a v celé přírodě. Zapalte si svíčku nebo oheň a meditujte s pohledem upřeným do plamenů.
AFIRMACE:
Mým nejposvátnějším místem je mé nejvnitřnější já.
Každý člověk má tři charaktery: ten, který mu připisují, ten, který si připisuje on sám, a konečně ten, který fakticky má.

Mnohé je Vám nejasné, trápí Vás problémy společenského života. Přitahujete lidi, kteří Vás nejsou hodni. Buďte opatrní a předvídaví, nepovažujte se za střed dění. Vaše okolí Vás nechápe a Vy se bezdůvodně hádáte s jedním z přátel. Vaše přání se splní, ale ne hned. V tyto dny si hlídejte peněženku. Poslouchejte názory a rady svých nadřízených, ale rozhodujte sami. Situace se brzy změní k lepšímu.
Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.

Pondělní zastavení

27. března 2006 v 14:51 Pro dnešní den
NĚKDO VÁM CHCE POMOCI, PŘEMÝŠLEJTE,
KDO BY TO MOHL BÝT, A SPOJTE SE S NÍM.
ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ DNEŠNÍHO DNE …
Cílem dnešního dne je ROVNOVÁHA. Buďte naladění především sami na sebe a dělejte vše nejlépe, jak umíte, a tak, abyste se mohli za sebe vždy postavit, nejen dnes.
Zároveň buďte naladěni i na své vnitřní "malé" dítě a věnujte zvláštní pozornost tomu, když vaše dítě "zlobí". Může to být pro vás jedna z nejúžasnějších lekcí …
NEBESA SE VÁM V POZADÍ SNAŽÍ VŠEMOŽNĚ POMOCI,
I KDYŽ VÝSLEDEK ZATÍM JEŠTĚ NENÍ VIDĚT.
BOHYNĚ DNEŠNÍHO DNE - LAKŠMÍ
Její poselství se týká požehnání, zdraví, bohatství a plodnosti
SYMBOL: Lotosový květ - dva sloni - zlato - vzácné klenoty
Lakšmí, bohyně lotosového květu, je ztělesněním věčné plodnosti, rozkvětu, blahobytu a všech věcí, jež jsou potřebné ke světskému úspěchu.
Sloni, stříkající na sebe vodu, představují archetyp úrodnosti a plodnosti spojený s vláhou deště; a královskou autoritu.
JEJÍ DNEŠNÍ POSELSTVÍ:
Bohyně vám přináší štěstí. Možná máte pocit, že na vás v tomto období z nebes přímo prší požehnání.
Přijímejte tyto dary nebes otevřeně a nechte skrze sebe energii blahobytu plynout dál k ostatním.
Jen tak budou zázraky ve vašem životě pokračovat.
Vnímejte svou krásu a sílu a druzí se k vám budou s úctou obracet.
AFIRMACE:
Vše dobré ke mně přichází od Boha.
Cítím, jak mnou proudí energie zdraví, tvořivosti, hojnosti a milosti
.
Štěstí je vždy to, co za něj právě pokládáme.


Andělé na neděli

26. března 2006 v 9:17 Andělská poselství
Archanděl Metatron
pro dnešní den
Metatron je králem archandělů, nejvíce zemský, známý jako "kancléř nebes", kronikář knihy života a všech činů. Po nějaký čas byl člověkem. Je to zřídlo velké lásky, tvořivosti. Je mostem mezi Bohem a lidmi, jeho úkolem je podporovat život.. Pomáhá poznávat pravdu, nalézt smysl a míru ve všem, co konáte, vyrovnanost, soulad. Pomáhá, když chceme dát všechno ze sebe. Uvolňuje od zlozvyků.
Metatron je nejlepší věštba, znamení, že všechno dobře skončí. Říká se, že on je archandělem "od všeho", pomáhá v každé životní oblasti. Můžeme se k němu obracet ve všech záležitostech.
ŽIJTE V PŘÍTOMNOSTI. ZÍTŘEK PATŘÍ BUDUCNOSTI A MINULOST JE ZA VÁMI.
DNEŠNÍ ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ
ZÁZRAKY
Právě teď se všude kolem vás dějí zázraky. Začněte si jich všímat a zažijete jich ještě více.
Prostřednictvím tohoto poselství vám andělé říkají, že můžete očekávat zázrak. Možná máte pocit, že byste právě teď nějaký potřebovali, protože si nedokážete představit žádný jiný způsob řešení. Otevřete se možnosti dovolit Bohu, aby vám pomohl vyřešit problémy překvapivým způsobem. Zázrakům otevřete dveře dokořán v okamžiku, kdy jste ochotni odevzdat své obavy Bohu. Představujte si, jak andělé odnášejí danou záležitost, a pociťujte, jak vám na pomoc přichází Boží moudrost a tvořivost.
Když se uvolníte a odevzdáte Zdroji, můžete si být jisti, že vás v tu chvíli obklopí požehnání.
Buďte otevřeni zázrakům, které vám přijdou do cesty.

Kratší neděle

26. března 2006 v 9:06 Pro dnešní den
Mít lásku krásné je.
Celý život se mění tím sladkým vědomím,
jež tolik láká nás.
Blahodárný déšť osvěžuje mladé
semenáčky,
tak proč se obávat chudé sklizně?
Dopřej své mysli štěstí,
udělej si pohodlí a zažeň starosti.


Práce, kterou jste vykonali, vám přinese kýžené ovoce, stejně jako toužebně očekávaný déšť vyživuje pole, která byla řádně oseta a vypletá. Déšť tu může označovat cokoliv - pomocnou přítelovu ruku, novou informaci či nabídku, která přijde v pravý čas. Nemusíte si dělat těžkou hlavu. Ano, člověk by neměl podceňovat skrytá nebezpečí, ale jakmile učiní vše, co je v jeho silách, má právo na odpočinek a pár příjemných chvil. Úsilí, které jste vynaložili, je již samo o sobě úspěchem.

Patříte také k lidem se skrytými, ještě neodhalenými a nevyužitými schopnostmi. Věci půjdou dopředu postupně, spíš pomalu, ale budou mít zdárný konec. Aby tomu tak bylo, je potřeba využít nabídky, informace, která bude k dispozici.

Úspěch přijde sám, uvolněte se, vždyť se vám vede dobře.

Nejrychleji něco najdeme, začneme-li hledat něco jiného.

RADA PRO DNEŠNÍ DEN Z VĚŠTBY …
Vaše místo je tam, kam Vás srdce táhne - tam Vás také čeká štěstí. Naděje se Vám splní s cizí pomocí. Možná si v duchu myslíte, že je jinde tráva zelenější, ale věřte, že opustíte-li svůj kraj, velmi brzy se přesvědčíte, že jste udělali chybu. Vychutnejte si rodinný život, setkání s přáteli, klid v domě.

Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filosofie.

Bohyně světla pro dnešní den

Athéna

… bojovnice - odvaha - soustředěnost na úkol a cíl - rozum - odvaha - cílevědomost - intelekt - uznání
Moderní archetyp: Úspěšná žena v oblasti typické pro muže.
Zrodila se v plné zbroji, když vystoupila z rozťaté hlavy svého otce Dia. Je ztělesněním moudrosti a intelektu a svým charakterem symbolizuje patriarchát. Atributy její moci se během století neustále měnily. Dnes je známa jako panenská bojovnice, která byla schopna rovnocenné spolupráce s muži.
Protože Řekům věnovala olivovník, bylo hlavní město Řecka pojmenováno na její počest Athény. Když byla Medúza, která byla jednou z jejích velekněžek, znásilněna, Athéna ji proklela a Medúza se změnila v odpornou stvůru se svíjejícími se hady místo vlasů. Při pohledu na ni každý muž zkameněl. Když byla Medúza zabita, Athéna pocítila lítost a Medúzu do sebe pojala na znamení své další nově objevené podoby spojené s ničením.
JEJÍ DNEŠNÍ POSELSTVÍ:
Nastal čas, abyste se obrnili a beze strachu se postavili tváří v tvář všemu, co vám stojí v cestě k dosažení vašich cílů. Nezapomínejte, že mysl je vaším mečem a štítem. Seberte všechnu odvahu a jděte do boje.
AFIRMACE:
Jsem silný/silná a nepřemožitelný/nepřemožitelná.

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji.


Sobotní čas

25. března 2006 v 6:40 Pro dnešní den

Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován.

BOHYNĚ SVĚTLA

Pro dnešní den SIGE

ZNAMENÁ: ticho
VŠE před zrozením bohů
- TICHO před SLOVEM
SYMBOL: Prst na rtech jako symbol ticha
Z tohoto ticha povstalo první Slovo, jež stvořilo svět. Gnostici považovali tuto entitu za prvotní ženský tvůrčí princip. O tomto principu však nebylo dochováno mnoho informací.
JEJÍ DNEŠNÍ POSELSTVÍ:
Uvědomte si sílu ticha. Vědět, kdy nemluvit či neodpovídat, je projevem velké moudrosti.
Zahalte se do tvůrčího ticha meditace. Hluboké je ticho před činem.
AFIRMACE:
Ve věčném tichu naleznu vše.
Samota je vlastí velikých duší
Z větru se rodí pohyb,
pomoc hledej u přátel,
najdeš-li člověka, kterému důvěřuješ,
tvá mysl se utiší.

První řádek pro dnešek znamená významnou činnost, plán nebo neočekávaný pokrok na cestě k uskutečnění vašeho dávného cíle či touhy. Klíčem však je člověk, jemuž důvěřujete. Abyste našli to, co hledáte, potřebujete nějakou důležitou radu, kterou získáte od důvěryhodného přítele nebo z informací, které vám tato osoba poskytne. Nemáte se čeho bát, vane vám příznivý vítr a vy uspějete bez ohledu na pomoc ostatních.

ČÍSLO 3: Záležitost se může týkat také dětí, přátel, většího společenství.

Vaše přání se pravděpodobně splní, jakmile nastanou vhodné podmínky.
Daleko nebo blízko, ve štěstí či v neštěstí,
v druhém má přítel někoho,
kdo mu věrně pomáhá
být svobodný a být člověkem.

Pro kohokoli z nás

24. března 2006 v 20:08 Poselství a moudra z knih
Byla jednou jedna Malinká Duše, která řekla Bohu: "Já vím, kdo jsem!"
A Bůh řekl: "To je skvělé! Kdo tedy jsi?"
A Malinká Duše vykřikla: "Jsem Světlo!"
Bůh se zeširoka usmál. "To je pravda'" zvolal "Ty jsi Světlo."
Malinká Duše byla velmi šťastná, protože zjistila to, co měly zjistit všechny duše v Království.
"Oh." řekla Malinká duše, "to je vážně paráda!"
Ale brzy jí to nestačilo, najednou zatoužila procítit si být tím, čím je. A tak šla zpět k Bohu.
"Ahoj, Bože! Ted když vím, kdo jsem. můžu tím také být?"
A Bůh řekl: "Chceš říct, že toužíš být tím, kým už jsi?"
"No", řekla Malinká Duše, jedna věc je vědět, kým jsem a úplně jiná věc je tím skutečně být.
Chci cítit, jaké to je být Světlem!"
"Ale ty už jsi Světlo", zopakoval Bůh a znovu se usmál
"Ano, já ale chci zjistit jaký je to pocit!" křičela Malinká Duše.
"Dobrá", řekl Bůh a usmál se tiše pro sebe, "ty jsi byla vždycky dobrodružná." Pak se jeho výraz ve tváři změnil. "Je tu ale jedna věc..."
"Co?" zeptala se Malinká Duše.
"No, neexistuje nic než Světlo. Víš, nestvořil jsem nic jiného než to, čím jsi - takže není žádný
jednoduchý způsob, jak bys mohla zažít sama sebe, protože není nic, čím nejsi. "
"Hm.. ", řekla Malinká Duše, která teď byla trošku zmatená.
"Podívej se na to takhle", řekl Bůh. "Jsi jako svíčka ve Sluncí. Ano, jsi opravdu tam Spolu s miliony, triliony dalších svíček, které tvoří Slunce. A Slunce by bez Tebe nebylo Sluncem. Ale nebylo by jím ani bez jakékoliv jiné svíčky, protože by tak jasně nesvítilo. Jak poznat sám sebe jako Světlo, když jsi uprostřed něj - to je otázka... "
"No", napřímila se Malinká Duše, "ty jsi Bůh. tak něco vymysli'"
Bůh se znovu usmál. "Už jsem to vymyslel", řekl. "Protože nevidíš sama sebe jako Světlo, když jsi ve Světle, obklopím tě temnotou. "
"Co je to temnota", zeptala se Malinká Duše.
Bůh odpověděl: "To je to, čím nejsi."
"Nebudu se temnoty bát?" zvolala Malinká Duše.
"Jenom pokud se rozhodneš", řekl Bůh. "Ve skutečnosti není nic, čeho by ses měla bát, pokud se nerozhodneš, že je čeho se bát. "
"Aha", řekla Malinká duše a už se cítila o něco líp.
Potom Bůh vysvětlil, že jediný způsob, jak něco prožít, je zakusit opak: "Bez zimy byste nepoznali teplo, bez rychlého pomalé, bez levého pravé, bez tam by nebylo tady a bez teď by nebylo potom takže, když jsi obklopena temnotou, neproklínej temnotu. Raději buď Světlem v temnotě. Potom budeš vědět, kým skutečně jsi a budou to vědět i ostatní. Nechej své Světlo zářit tak, aby všichni věděli, jak jedinečná jsi!"
"Chceš říct, že je v pořádku. aby ostatní věděli, jak jsem jedinečná?" zeptala se Malinká Duše. "Ovšem!", zvolal Bůh. "Je to naprosto v pořádku! Ale pamatuj si, že jedinečná neznamená lepší. Každý je jedinečný svým způsobem! Mnozí to možná zapomněli, ale když uvidí u tebe, že být jedinečný je v pořádku, rozvzpomenou se na svoji jedinečnost. "
"Oh", zajásala Malinká Duše a roztančila se velkou radostí. "Můžu být tak jedinečná, jak jen chci" "Ano, a můžeš začít hned teď'", řekl Bůh. který tancoval, skákal a -smál se spolu s Malinkou Duší. "Kterou částí jedinečného chceš být?"
"Kterou částí jedinečného?", zopakovala Malinká Duše. "Tomu nerozumím."
"Být Světlem", začal vysvětlovat Bůh, "to znamená být jedinečný a jedinečnost má řadu částí. Je jedinečné být laskavý. Je jedinečné být jemný. Je jedinečné být tvořivý. Je jedinečné být trpělivý. Můžeš přijít ještě na jiné věci, jak být jedinečný. .. "
Malinká Duše chvilku tiše seděla a poté zvolala: "Je jedinečné pomáhat. Je jedinečné sdílet. Je jedinečné být přátelský. Je jedinečné být ohleduplný k ostatním!"
"Ano", souhlasil Bůh. "můžeš být tím vším, nebo jakoukoli částí jedinečného, kterou si přeješ být, a to kdykoliv. To je to, co znamená být Světlem."
"Už vím, čím chci být", vyhrkla Malinká Duše. "Chci být tou částí jedinečného, která se jmenuje "Odpouštějící". Není jedinečné být odpouštějící?"
"Ale ano", ujistil Bůh Malinkou Duši, "to je velice jedinečné."
"To je dobře",řekla Malinká Duše, "chci být odpouštějící. Chci se takovou zažít"
"Dobrá", řekl Bůh, "ale je jedna věc, kterou bys měla vědět."
"A co?", vzdychla už trochu netrpělivě Malinká Duše.
"Neexistuje nikdo, komu je třeba odpustit. "
"Nikdo?" podivila se Malinká Duše.
"Nikdo!", zopakoval Bůh. "Všechno, co jsem udělal, je dokonalé. V celém stvoření není ani jediná duše, která je méně dokonalá než ty. Podívej se kolem sebe. "
Teprve teď si Malinká Duše uvědomila veliký dav, který se kolem nich sešel. Dívala se na bezpočet těch duší a musela souhlasit. Žádná z nich se nezdála být méně skvělá, méně nádherná nebo méně dokonalá, než byla Malinká Duše.
"Komu chceš odpouštět?" zeptal se Bůh.
" To tedy nevím... .. - a Malinká Duše pocítila, jaké to asi je, být smutná.
V té chvíli vystoupila z davu Přátelská Duše: "Neměj obavy, pomůžu ti."
"Pomůžeš?", rozzářila se Malinká Duše, "ale jak?"
"Můžu přijít do tvého příštího života a udělat něco, abys mi mohla odpustit"
"Opravdu bys to chtěla udělat?" zeptala se Malinká Duše. "Ty, která jsi tak dokonalou bytostí a vytváříš světlo tak jasné, že na tebe téměř nemohu ani pohlédnout? Co by tě mohlo přimět snížit svou vysokou vibraci, aby se tvé jasné světlo stalo temným? Proč to chceš udělat?"
"Protože tě miluji," řekla Přátelská Duše, "a nediv se, ty jsi to pro mě také udělala. Nepamatuješ se? Tančily jsme spolu už tolikrát po řadu věků, obě jsme byly Vším. Byly jsme nahoře i dole, vpravo i vlevo, byly jsme tam a tady. Byly jsme muž i žena, byly jsme dobré i zlé. Tak jsme se sešly v minulostí mnohokrát a každá přinášela té druhé příležitost vyjádřit a zažít to, kým skutečně jsme. Takže", vysvětlovala dále Přátelská Duše, "přijdu do tvého příštího života a budu tentokrát tou špatnou. Udělám něco skutečně hrozného a ty se pak můžeš zažít jako ten, kdo odpouští. "
"A co tak hrozného uděláš?", zeptala se s úzkostí Malinká Duše.
"Ó", odpověděla Přátelská Duše a zamrkala, "něco už vymyslím".
Pak se zdálo, že Přátelská Duše zvážněla a tichým hlasem řekla: "Víš, v jedné věci máš pravdu. Budu muset zpomalit svou vibraci a stát se velice těžkou, abych mohla tu nepěknou věc udělat. Budu muset předstírat, že jsem něčím, čím vůbec nejsem. Takže bych tě na oplátku o něco poprosila."
"Cokoli, cokoli!" vyhrkla Malinká Duše a začala tancovat a zpívat: "Budu mocí odpouštět, budu mocí odpouštět, ty jsi takový anděL."
"samozřejmě, že je Přátelská Duše anděl!", přerušil ji Bůh. "Každý je anděl, pamatuj si, neposlal jsem ti nikoho jiného než anděly. "
"Ve chvíli, kdy tě uhodím a srazím", odpověděla Přátelská Duše, "v té chvíli ti udělám to nejhorší, co si dovedeš představit.."
"Ano?", zvážněla Malinká Duše, "ano... ?"
Přátelská Duše se ztišila: "Nikdy, prosím, nezapomeň, kým skutečně jsem ..."
"Ó, nezapomenu!" vykřikla Malinká Duše. "Slibuji! Budu si tě vždycky pamatovat takovou, jaká jsi právě tady a teď !"
"Dobře", řekla Přátelská Duše, " protože jak Víš, budu tak moc předstírat, že zapomenu sama na sebe. A pokud si mě nebudeš pamatovat takovou, jaká skutečně jsem, možná si na to nebudu moci dlouhou dobu vzpomenout. A pokud zapomenu kdo jsem, možná zapomeneš, kdo jsi ty, a budeme obě ztraceny. Potom budeme potřebovat, aby přišla další duše a připomněla nám oběma kdo jsme."
"Budu si tě pamatovat!" slibovala Malinká Duše. "A poděkuji za to, že mi přinášíš tento dar ­příležitost, abych mohla zažít sebe sama jako odpouštějící."
I stalo se. Malinká Duše šla vstříc dalšímu životu, napjatě čekala, aby mohla zažít sebe jako Odpuštění. A kdykoliv se objevila nová duše, ať přinášela radost nebo smutek - a zvláště pokud přinášela smutek - pomyslela Malinká Duše na to, co jí řekl Bůh: "Vždy si pamatuj, neposlal jsem ti nikoho jiného než anděly. "

Báječný pátek

24. března 2006 v 8:31 Pro dnešní den
Unavený kůň se vydává na další cestu,
hladový člověk musí podstoupit další dlouhou pouť,
číhají na ně mnohé překážky
a není místa, kam by mohli složit hlavu
.

Verš pro dnešní den lze interpretovat jako varování před tím, co se může stát, bude-li člověk tvrdohlavě ignorovat danou situaci a bezohledně se drát kupředu. Pokud jste tím člověkem vy sami, neměli byste zapomínat na city těch, které vláčíte s sebou jako unavené koně. Dopřejte jim oddychu a sami se připravte na překážky, které na vás číhají. Najděte místo, kde byste mohli v klidu spočinout. Pakliže se sami cítíte unaveni a hladoví, měli byste si tuto radu vzít k srdci a pomyslet na bitvy, které musíte vybojovat, a práci, kterou musíte vykonat.
Bez ohledu na to, kterou roli hrajete, musíte se vzniklou situací zabývat, jinak vás pohltí emoce zloby a nenávisti. Je na čase se zamyslet, odpočinout si a začít znovu. Možná byste měli změnit cíl nebo taktiku. Nepokoušejte se získat víc, než je možné, protože byste také mohli o všechno přijít.

ČÍSLO 24: Vypovídá o velkém společenství a o velké práci. Aby ji člověk zvládl, musí si udělat čas i na sebe a své zdraví.

Nevystavujte ani sebe ani své blízké zbytečnému tlaku. Zastavte se na chvíli a přehodnoťte své cíle a ambice.
Jsou takové stavby, které se svou vlastní mohutností zřítí.
Možná jste dnes úplně dezorientovaní v okolním světě, těžce to prožíváte a jste nervózní. Překážky, které se Vám stavějí do cesty, jsou pouze nepodstatné a Vy se s nimi vypořádáte velmi brzy, budete-li pilně a poctivě pracovat. Se vší pravděpodobností sami cítíte, že stojíte na prahu vážných životních změn. Je tomu skutečně tak, ale musíte být trpěliví a Vaše přání se splní.
Nedostatek citu se často skrývá za přebytkem.

POSELSTVÍ BOHYNĚ SVĚTLA

Černé madony

Patří k ní vše, co je neviditelné, prvotní - princip činu
SYMBOL: Černě zbarvené sochy Panny Marie
Soch i maleb Černé Madony přibývá v kostelech po celé Evropě. Jako by oslovovala hlubokou nevědomou touhu člověka po klidu a míru v prvotní temnotě.
Její moudrost, která vychází z jejího ženství, nás učí, abychom se otevřeli svým citům a vášním, protože jen tehdy, projdeme-li temnotou svého vlastního Stínu, kterého se tak obáváme, budeme moci vstoupit do světla vědomí.
Je temná, a přesto plná světla. V tajemných dálavách nekonečného vesmíru splétá DNA do živoucí hmoty.
JEJÍ DNEŠNÍ POSELSTVÍ …
vás upozorňuje, že v nekonečné temnotě na vás čekají zárodky vašich nekonečných možností.
Je čas nechat všechny staré vzorce a náhledy za sebou.
Je třeba místo nich vystavět nové struktury myšlenek a následně i činů. Zaměřte se na vše, co je ve vás stále tvůrčí, a to nechte dál žít. Ostatní nechte zemřít.
AFIRMACE:
Jsem spolutvůrcem a souzním se zdrojem, z něhož jsem vzešel / vzešla.
Náležím věčnosti
.
Určité hříchy se stávají lehčími, když je stále opakujeme.

Bílá středa

22. března 2006 v 10:53 Pro dnešní den
V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.

Pokud se cítíte rozpolceni asi se snažíte jít najednou dvěma směry. Pokud si zachováte výdrž, vše skončí s úspěchem. Nesnažte se o změnu své situace. Vaše přání se splní, budete-li trpěliví. Nebylo by na škodu, kdybyste provedli jakousi vnitřní inventuru a pokusili se zhodnotit další plány a úmysly. Pro nové začátky to není vhodný čas.


Štěstí je vždy to, co za něj právě pokládáme.


Perly se rodí v nitru ústřic,
nefrit se skrývá v kameni,
smlouvej o štěstí
a obtíže se ti nestanou osudnými.

Dnes první dvě řádky hovoří o zklamání člověka, který nevidí výsledky své usilovné práce. Cíl mu zůstává skryt jako perla v ústřici nebo nefrit v kameni. Ovšem i to, co nevidíme, existuje, a proto není třeba být zklamaný a činit povrchní soudy. Třetí řádek nám sděluje starou pravdu, že štěstí si najde toho, kdo si dovede pomoci sám. Vaše konání a úsilí je vlastně obětí a odměnou za tuto oběť je budoucí štěstí, splnění skryté touhy, anebo alespoň pomoc, která nedovolí problémům přerůst v katastrofu. Objevujte nové světy, situace není tak zlá, jak si myslíte.

ČÍSLO 29: Patřívá usouženým lidem. Snaží se je však upozornit na to, že si za své trápení mohou hodně sami. Musejí se naučit dokázat samostatně rozhodovat, byť by je to mělo stát nějaké oběti.

Nevzdávejte se a nečiňte povrchní soudy, na celou situaci se podívejte z jiného hlediska.


Štěstí dá mnohým příliš, nikomu ale dost.

BOHYNĚ SVĚTLA - DÉMÉTÉR
znamená - mateřství, sklizeň a tajemství
Moderní archetyp: Matka, jejíž svět se točí jen kolem jejích dětí.
JEJÍM SYMBOLEM JE: Pšeničný nebo obilný snop - pluh - srp - Venušin pahorek
Mezi její symboly patří převrácený trojúhelník, používaný jako znázornění ženských genitálií. Podobá se písmenu delta řecké abecedy. Její jméno Démétér znamená "matka". Tento tvar, představující ženské genitálie jako bránu zrození, smrti i sexuální rozkoše, měly vstupní dveře do hrobek. Tak byl symbolicky znázorněn návrat do lůna Matky.
S Démétér souvisí i zasvěcování do eleusínských mystérií. Mnoho z rituálů, které byly součástí jejího kultu, převzalo pozdější křesťanství, jako například přijímání chleba (hostie) jako symbolu Kristova těla, pití vína jako symbolu krve Spasitelovy. Součástí eleusínského kultu však zřejmě byly i sexuální rituály.
Její archetyp je živý i dnes ve formě pečující a ochranitelské mateřské náruče. Když je matka jejího typu dětmi opuštěna, cítí se oloupena a ztrácí smysl života.
DNEŠNÍ POSELSTVÍ PRO VÁS:
Zdá se, že nyní je vaším úkolem objevit v sobě mateřskou pečující stránku ženství.
Vaše citová podpora a vyspělost má moc druhé potěšit a dát jim víru, kterou teď potřebují.Život se zde odehrává na své nejzákladnější úrovni.
Aby byl zachován, je člověku třeba potravy, příbytku a citové podpory. Pokud se vám těchto zásadních atributů k zachování života nedostává, požádejte Démétér o pomoc.
AFIRMACE:
Cit i radost ke mě přicházejí v bohaté míře.
S láskou ochraňuji i pečuji.
Když vám dojdou argumenty, můžete ještě začít nadávat.

Ráno vstanu, a ...

21. března 2006 v 10:59 Pro dnešní den
Přátelství násobí radost a dělí žalost.

Ze silných kořenů se rodí zdravé větve a listy,
v hustém lese rostou stromy různých tvarů,
když se všechno daří,
i voňavé orchideje se rozrostou jako plevel.

První řádek nám pro dnešní den vyjadřuje známou pravdu, že dobrý začátek nebo základ je nezbytný pro další příznivý vývoj. Dále se nám však připomíná, že ne všechno roste stejně a že je potřeba podporovat různorodost, vyvarovat se autoritářství a vnucování jediného modelu. Tón tohoto verše je velice příznivý a obsahuje několik zmínek o růstu a vývoji. Hovoří o okamžiku, kdy se i křehké orchideje rozrostou jako plevel, což znamená, že pod našima rukama všechno rozkvete. Musíte si dát jen pozor, abyste neztratili svou citlivost k neobyčejným a křehkým věcem a nikomu nevnucovali svou vlastní vůli. Buďte vděčni za přízeň osudu.
ČÍSLO 20: Skladba dvojky a nuly ruší lhostejnost a přináší možnost něčeho krásného.
Vaše přání se patrně splní a přinese vám hojnost a štěstí. Vyvarujte se zneužití moci.
Jistého přítele poznáš v nejisté věci
Možná jste vůbec nezaregistrovali, jak jste někomu naletěli - anebo jste se nechali svést nějakou myšlenkou. Teď jste v zajetí událostí a zcela vás unášejí uspávající a (čím dále tím víc) vábivé tóny flétny. Bohužel u vás nebyl nikdo, kdo by vás přivázal - jako svého času Odyssea - ke stožáru a tak vás ochránil před sladkou písní Sirén, která vás vede do záhuby.
Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáme přátele.

Už nemáte strach ze smrti a konců. Mnohokrát jste zemřeli a naučili jste se přijímat nevyhnutelnost nechat věci a lidi od sebe odcházet. "Kostlivec" stojí při vás a doprovází vás všude, kamkoliv se pohnete. Jako váš spojenec, na kterého se můžete vždy spolehnout.

Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima.
Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.Slunečné pondělí

20. března 2006 v 8:49 Pro dnešní den
Každý člověk má tři charaktery: ten, který mu připisují, ten, který si připisuje on sám, a konečně ten, který fakticky má.

Možná dnešní den není harmonický. Může se vám zdát, že všichni lidé kolem obtěžují a že jsou proti Vám zaujati. Dokonce i bezvýznamné maličkosti Vás vyvádějí z míry. Uklidněte se, situace se brzy urovná. Dávejte si pozor na to, co říkáte, uvážlivě volte slova a nezačínejte dělat nic nového. Ve sféře Vašeho zájmu je nyní celá řada věcí, které absolutně neodpovídají Vašim skutečným přáním.

Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu, mluví, ač nemá co říci.
Nebesa skýtají milost,
otevři dveře a vpusť dovnitř blaženost
již brzy se objeví pomocná ruka a tobě se
dostane radosti a všeho dobrého.

První řádek nám dnes naznačuje, že matka příroda dává své požehnání a příležitost všem.
V hlavě se vám patrně rodí nápad, po němž následuje čin. Vpusťte dovnitř čistý vzduch a příznivé myšlenky, buďte vytrvalí a svého cíle dosáhnete. Zmíněnou pomocnou rukou může být obnovená energie, dobrá rada nebo informace, člověk či událost, fungující jako katalyzátor.
Nechte dveře otevřené novým možnostem a vývoji a tato síla si vás najde.

ČÍSLO 8: Zde karmicky rozhodnete, zda ony dveře otevřete nebo ne.
Bude záležet jen na vás, zda přijmete nabízenou pomocnou ruku.

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti
BOHYNĚ SVĚTLA PRO DNEŠNÍ DEN - VESTA
v Římě zvaná Hestia
JE znamením oltáře, domova, velekněžky, zdraví, krbu a ohniště
Moderní archetyp této bohyně je žena na duchovní cestě.
Její symbol - živoucí plamen - ohniště ve tvaru kruhu
Jedna z nejstarších olympských bohyň. Byla uctívána prostřednictvím rituálů spojených s plameny a ohněm.
Panenské kněžky zvané vestálky udržovaly v jejích chrámech věčný oheň, který byl symbolem trvání Římské říše.
V lidských příbytcích byl jejím oltářem krb nebo ohniště, ve kterém hořel oheň, který si nevěsta přinesla z ohniště své matky, aby šířil teplo a umožnil jí připravit jídlo pro svou rodinu, ale současně je neviditelně spojoval se všemi rodinnými předky.
Vesta a její ohniště symbolizují střed světa nejvnitřnějších mystérii.
JEJÍ DNEŠNÍ POSELSTVÍ PRO VÁS:
Zklidněte se a objevte ve svém nitru archetyp velekněžky. Učiníte-li si ze svých každodenních domácích činnosti malé rituály, váš život prostoupí energie posvátnosti.
Ctěte svou božskou jiskru života ve svém nitru, v nitru druhých a v celé přírodě. Zapalte si svíčku nebo oheň a meditujte s pohledem upřeným do plamenů.
AFIRMACE:
Mým nejposvátnějším místem je mé nejvnitřnější já.
Někdo mlčí, protože neví a někdo mlčí, protože ví své.

Archanděl Raziel

19. března 2006 v 9:17 Andělská poselství
Archanděl Raziel pro dnešní den …
sluneční zasvěcení, charisma, potlačená zlost, mystérium, čištění a detoxikace, využití sexuální energie k rozšíření vědomí, vzlétnout jak Fénix zpopela, životní radost, energie, tajné vědění vesmíru, mužský aspekt tvoření, moc, projekce ega, probudit mistrovské já, úspěch
Energie archanděla Razjela
ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše, když je dokonán "pra-třesk" v srdci a ve vědomí.
Archanděl Raziel je aspektem vědomí Lorda Maitrey a navazuje spojení s tímto vysokým Mistrem Světla. Archanděl Raziel si bere svou sílu ze srdce slunce a přivádí Boží lásku na pozemskou úroveň. Účinek energie archanděla Raziela se vztahuje jak na osmou čakru mimo fyzické tělo, tak také na třetí a kořenovou čakru.
Symbolem archanděla Raziela je slunce. Slunce reprezentuje mužský aspekt tvoření tím, že svým ohněm a svou prasilou zahřívá a oplodňuje. Archanděl Raziel podporuje duchovní nauky vedoucí k poznání cíleným využitím sexuální energie, jako např. tantru.

Když je blokována energie, kterou reprezentuje archanděl Raziel, dochází k těžkostem v materiálním aspektu tvoření.
Potlačená zlost a jiné emocionální projevy, otravující naši bytost, brání odtoku tělesných a duševních odpadů a zatěžují nás jak psychicky, tak fyzicky. Následkem je pocit oddělení od zdroje. Naše přirozená vyzařovací síla významně polevuje a cítíme se bez energie, protože je třeba mnoho energie k potlačení emocionálního přetlaku v nitru.
První čakra je oslabena nejvíce, protože je v otevřeném stavu blokována, čímž dochází k rušivým vnějším vlivům.
Negativní energetické vzory mohou snadno vnikat dovnitř a naše duševní a tělesná situace se ještě dále zhoršuje. Odděleni od Božího zdroje nejsme v kontaktu ani s osmou čakrou, od níž by se dala očekávat pomoc, neboť předává informace našeho vyššího Já.
Stav vnitřní nouze se přirozeně zrcadlí i navenek, čímž dochází k problémům se sexualitou, partnerstvím a s materiálním nedostatkem. Na tělesné úrovni jsou především postiženy rozmnožovací orgány a orgány, které zbavují tělo jedů.
Při řešení tohoto stavu je nutno nejprve pracovat na příčinách problémů, abychom zlo vytrhli i s kořeny. Je pro tebe jistě prospěšné požádat Raziela o pomoc. Najdeš k tomu vhodnou a velmi silnou afirmaci dále v textu. Vibrací při hlasitém pronášení slov se vytváří ve tvém nitru rezonance, která tě opět spojí s tvým vyššímJá.Jsou jí přitahovány pomocné energie. Jaksi sami od sebe se objevují odpovídající léčebné prostředky, osvobozující a vyjasňující situace, jež vyplaví příčiny tvé zlosti, a podpora andělů a archandělů. Stačí o to jen požádat. Léčení je možné, jakmile jsou odbourány emocionální zátěže. Proběhne u tebe velká změna. Sluneční zasvěcení, probuzení tvého mistrovského Já, je možné kdykoli, kdy si uvědomíš svou skutečnou přirozenost - ono "Já jsem".
Úspěch, který sis vždy přál, přijde nyní automaticky.
Může být, že tuto událost sice vděčně, ovšem emocionálně nepohnut uvidíš jako část své nové vnitř,ní pravdy.
Duchovní úspěch se slunečním posvěcením, jehož jsi dosáhl, je skutečným vítězstvím. Radost a hojnost života tady vždy byla. Viděli jsme se vně tuto životní radost a nyní jsme se jí sami stali.
Pomocná afirmace
Milovaný archanděli Razieli, svatý moudrý Duchu, prosím o sluneční zasvěcení. Nech, prosím, vzejít mé slunce a uvolni řetězy minulosti! Ať již jde o řetězy z energie materiální manifstace nebo o rodinné svazky nebo o význam mého jména: prosím Boží milost, aby rozpustila řetězy, které mne poutají k mému nižšímu Já. Vstupuji do Světla praslunce, do Božího Světla. Právě teď!
Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filosofie.


Nedělní setkání

19. března 2006 v 8:57 Pro dnešní den
Lásku nepoznáme v okamžiku kdy nalezneme dokonalého člověka,
ale v okamžiku kdy ho jako takového začneme vidět.
Slunce vychází nad východním mořem
a naplňuje svět svým jasem,
je-li tvůj čin prospěšný,
dojdeš k úspěšnému konci.

Poselství pro dnešní den - první dvě řádky napovídají, že brzký začátek vám může za příznivých podmínek přinést něco dobrého a krásného. Zachovejte si svůj entuziasmus a kladná energie pronikne i do těch nejskrytějších zákoutí jako sluneční svit. Kromě myšlenky brzkého počátku, kterou symbolizuje východ slunce, je zde i zmínka o užitečnosti, vyžadující ten pravý čin v pravou chvíli. Chcete-li svého cíle dosáhnout, musíte si ho dobře načasovat a zbytečně neotálet.

ČÍSLO 16: Bývá připisováno lidem, kteří chtějí násilně překonat nepřízeň osudu.

Ke splnění vašeho dnešního přání je třeba kladný postoj, tvrdá práce a schopnost odhadnout tu pravou chvíli. A řekněte sami, která chvíle by mohla být lepší než přítomnost.
To, co vychází ze srdce, nebývá nikdy směšné.

RUNA PRO DNEŠNÍ DEN - ING:
Bůh plodnosti Frey dává této runě význam nového začátku, ale také dokončení, a jako talisman je znak výborný pro zdárný průběh těhotenství.
Ing - Podle některých pramenů je Ing totožný s Freyem, bohem z rodu Vánů, který je společně se svým dvojčetem, bohyní Freyou držen Ásy jako rukojmí v Ásgradu. Frey je bohem plodnosti - představuje mužskou plodivou sílu, ale také mužskou usedlost a stabilitu.
Runa nám slibuje klid dnešního dne a jistotu odměny za vykonanou práci. Je dobrým znamením, chceme-li započít se stavbou, ať už reálnou nebo duchovní a dává nám k ní pevné základy. Je to znak neprojevené, skryté plodivé energie a jako takový může značit i nápad.
Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější.


Sobotní andělská poselství

18. března 2006 v 9:50 Andělská poselství
POSELSTVÍ MARIE …
poznat jednotu
Její klíčová slova :
mateřská, vyživující láska
cítit se vyživován a milován
pečovat o svou výživu
dávat a přijímat
učit se říkat "ne"
poznat, že vše je vzájemně propojeno
Energie Marie
pomáhá skoncovat s iluzí oddělenosti. Živí nás, nechává nás zakoušet, že vše je vzájemně propojeno a dává nám pocit bezpečí a ochrany. Byli jsme vždy přijímáni, byli jsme vždy v lásce a dostáváme vše, co potřebujeme, je na nás, abychom to přijali. Učí nás také starat se o sebe a nalézt správnou míru přijímání a dávání.
Tato energie vede k jednotě, k bezpodmínečné, všeobjímající lásce bohyně, Matky Země, matky.

Je nyní důležité poznat, že nejste odděleni, že jste spojeni s Jednotou, s láskou a vyživujete se ze zdroje Bytí. A jde o to, že se máte naučit "přijímat a dávat", myslet na sebe a na své potřeby, pečovat o svou výživu a dovolit si, aby se vám dobře dařilo.
Možná, že jsi i Ty člověkem, který rád dává, ale přitom se vyčerpává, protože nemyslí sám na sebe. Přestat dávat ovšem není řešením. Chceš se naučit dávat z nevyčerpatelného pramene Bytí, být sám živen tokem lásky.
Uč se, že i "nedávat" a "říkat ne" může být projevem dávání. Někdy tomu druhému pomůže víc, když musí použít svou vlastní sílu, než když se mu dá, oč prosí.
A někdy je také zapotřebí mít odvahu říci "ne" v nejasných vztazích.
Kde právě dáváš víc, než dávat chceš? Kde pociťuješ zklamání, protože se Ti za Tvou pomoc nedostalo ani poděkování? Co potřebuješ k pocitu, že se také Tobě dostává péče a lásky? Jaký vztah nebo situace již není v souladu s Tebou a žádá si neodkladné změny? Cítíš, že Tě druzí opravdu milují a přijímají? Přijímáš lásku a pomoc?
ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ …
Životní rozhodnutí jsou tu od toho, aby vás v životě naučila něco podstatného. Nechte se poučit, a klič k poznání tak budete mít na dosah ruky.
Při každém rozhodování máme svobodnou volbu; je lidské, že se někdy rozhodneme špatně. Ale právě ze zkušenosti s těmito chybami se můžete poučit, na základě toho se dále vyvíjet a mít z nich nakonec užitek - pokud ovšem chcete. Rozhodnutí je na vás.
Samota
Věnujte určitý čas tichému zamyšlení o samotě. Vyčistěte svou mysl a zaměřte se na svou pravdu a své priority.

Nekladeš na sebe příliš velká břemena, milované dítě Boží? Andělé nám připomínají, že odpočinek patří u všech živých tvorů k přirozenému rytmu života. Pomyslete na silný dub, který roste vždy krátkých intenzivních údobích a pak odpočívá. Čerpá živiny z hloubi země a dává si načas, než zase začne růst dál. Stejně tak je i pro vás důležité, abyste čerpali živiny z duchovní a citové "stravy".

V době odpočinku si najděte čas na přemýšlení o tom, co skutečně cítíte a po čem v hloubi svého srdce toužíte. Prostřednictvím vašeho srdce k vám hovoří vaši andělé a když nasloucháte svým pocitům a respektujete je, kráčíte ruku v ruce s Bohem anděly. Zda jde skutečně o Boží vedení, a nejen vaší fantazii nebo přání, poznáte podle toho, ž Boží vedení vždy souvisí s vaší touhou něco ve světě změnit k lepšímu.
Láska je magická moc,
jež křísí věci mrtvé,
věci,jež se zdály býti mrtvými,
věci, jichž jako by už ani nebylo.

SOBOTNÍ POVÍDÁNÍ

18. března 2006 v 9:33 Pro dnešní den
Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.
Nebesa skýtají milost,
otevři dveře a vpusť dovnitř blaženost
již brzy se objeví pomocná ruka a tobě se
dostane radosti a všeho dobrého.

První řádek nám dnes naznačuje, že matka příroda dává své požehnání a příležitost všem.
V hlavě se vám patrně rodí nápad, po němž následuje čin. Vpusťte dovnitř čistý vzduch a příznivé myšlenky, buďte vytrvalí a svého cíle dosáhnete. Zmíněnou pomocnou rukou může být obnovená energie, dobrá rada nebo informace, člověk či událost, fungující jako katalyzátor.
Nechte dveře otevřené novým možnostem a vývoji a tato síla si vás najde.

ČÍSLO 8: Zde karmicky rozhodnete, zda ony dveře otevřete nebo ne.
Bude záležet jen na vás, zda přijmete nabízenou pomocnou ruku.

Nebudete-li se bránit rozvoji, vaše přání se splní.
RUNA pro dnešní den - AS
Nejvyšší z bohů, Ódin, má svou runu Os. Dodává sílu, boží požehnání, ochranu, ale také inspiraci.
As - Runa je znamením Odina, nejvyššího boha severských legend, hlavu jedné z důležitých božských rodin (druhou pak byli Vanové, z nichž pochází například dvojčata Frey a Freya). Odin je mocný bůh, vládne jak silou, tak svou modrostí a znalostmi. Neustále touží po vědění, mnohdy za něj platí vysokou cenu - aby se mohl napít ze studny znalostí, obětoval vlastní oko, aby získal tajemství run, visel devět dní na jasanu světa Yggdrassilu. Odin je nejvyšším severským bohem, ale mnozí mu vytýkají, že nevládne spravedlivě a nadržuje svým oblíbencům.
Asasymbolizuje vědění (hlavně šamanské a magické), znalosti a chytrost při jejich užívání.Vypovídá o síle osobnosti a schopnosti přesvědčit okolí. Negativním aspektem této runy je ale zneužívání znalostí k osobnímu prospěchu na úkor druhých.
Člověk, který se nemůže pochlubit ničím jiným, než svými vznešenými předky,má podobu bramboru: jeho lepší část je pod zemí.

DNES K NÁM ZAVÍTALA BOHYNĚ SVĚTLA SOFIA

Vyznačuje se moudrostí i ženským aspektem božství
JEJÍM SYMBOLEM je úsměv - holubice - pilíře vědění
Svět se zrodil ze Sofiina úsměvu. Jedním z jejích symbolů je kruh se sedmi sloupy moudrosti, který ji obklopuje. Představuje Ducha božího.
Často bývá zobrazovaná s holubicí. Je srovnávaná s entitou Ducha svatého, univerzální myslí nebo vyšším Já. Říká se jí také "Notre Dame".
JEJÍ DNEŠNÍ POSELSTVÍ:
Tvůrčí proces sestává ze dvou hlavních principů - síly a moudrosti. Oba musí být v rovnováze, aby bylo činem dosaženo nejvyššího dobra. I ve vašem životě je nyní zapotřebí moudrosti. Sofia znamená moudrost.
Snažte se k věcem přistupovat tím nejlepším způsobem, jakého jste schopni. Možná je moudrosti zapotřebí někomu jinému, a vy mu ji můžete zprostředkovat.
Dovolte, aby vás prostoupila moudrost univerzální inteligence.
Sofia vám tuto moudrost přináší spolu s vnitřním mírem - a s úsměvem!
AFIRMACE:
Přináším sobě i světu mír skrze svou lásku a nekonečnou moudrost.
Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač vlastně k tomu má nejmíň důvodů.

Opatrujte s láskou své vnitřní dítě

17. března 2006 v 15:57 Poselství a moudra z knih
" Léčení duše neznamená jen snahu vytáhnout ji z nějakého velkého problému, nějaké nemoci, ale spíše ji pomoci narovnat křídla a vzlétnout ".
Skeptik, pochybovač a věřící
V břiše těhotné ženy se ocitla tři embrya … Jedno z nich bylo malý
věřící, druhé malý pochybovač a třetí malý skeptik. Malý pochybovač se
táže: "Věříte vlastně v život po porodu?" Malý věřící: "Ano, samozřejmě,
je přece zcela zjevné, že život po porodu existuje . Náš život tady tu
je jenom proto, abychom rostla a abychom se připravila na život po
porodu, abychom byla dost silná na to, co nás čeká." Malý skeptik: "To
je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak by měl vlastně
takový život vůbec vypadat?" Malý věřící: "Ani já to nevím přesně.Ale
určitě tam bude mnohem více světla než tady. A možná, že dokonce budeme
běhat a jíst ústy."

Malý skeptik: "To je úplný nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst ústy,
to je úplně směšná představa. Máme přece pupeční šňůru, která nás živí.
A mimo to je nemožné, aby existoval život po porodu, protože pupeční
šňůra je krátká už teď." Malý věřící: "Určitě je to možné. Jen bude
všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady zvyklí." Malý skeptik:
"Vždyť se ještě nikdy nikdo zpoza porodu nevrátil. Porodem prostě život
končí. A vůbec, život je jedno velké trápení v temnu."Malý věřící:
"Připouštím, že přesně nevím, jak bude život po porodu vypadat .... ale
v každém případě pak uvidíme maminku a ona se o nás postará."

Malý skeptik: "Máma?!? Ty věříš na mámu? A kde má jako být?" Malý
věřící: "Vždyť je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní,
prostřednictvím ní. Bez ní vůbec nemůžeme existovat." Malý skeptik: "To
je pěkná hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani kousíček, takže
je jasné, že nemůže existovat." Malý věřící: "Někdy, když jsme úplně
zticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět.
Pevně věřím tomu, že náš skutečný život začne až potom!"


Cestou Toltéků 2.

17. března 2006 v 15:50 Toltécké moudrosti
Toltékové věřili, že pokud pochopíme mikrokosmos, což jsme my sami, pochopíme i makrokosmos, což je vesmír.
Vnitřní a vnější světy se v sobě vzájemně zrcadlí.
Pokud je energie vnímána na své čisté úrovni, je tento stav vědomí expanzní, nesoudící a naplněný bezpodmínečnou láskou. Je nekonečný, nesmrtelný, univerzální a všezahrnující. Na této úrovni energie jsme všichni jedním; není žádné dělení ani dualita.
Následující naučný příběh hovoří právě o prožitku energie na této čisté úrovni.
ŽIVOT V LÁSCE - ŽIVOT VE STRACHU
Oblaka ještě měla narůžovělý nádech posledních slunečních paprsků. Lidem, kteří spěchali přes ves, se kouřilo od úst. Nastávala další chladná noc. Od ohnišť se linula vůně pryskyřice a ve vzduchu se vznášel dětský smích.
Stařena tiše seděla a čekala. Její srdce se při pohledu dolů do vsi naplnilo láskou. Za chvíli se kolem ní shluknou děti a budou žadonit o pohádku před spaním. Jak milovala jejich zvídavost a nevinnost. Věčně se na něco vyptávají, ale ne snad proto, že by byly cynické, jsou prostě zvědavé. Proto se tak snadno učí. Zvědavost a otevřenost je pudí k tomu, aby se ptaly a učily. Je to jejich dar všem těm, kteří si toho dokáží povšimnout. Dospělí se mohou od dětí mnohému přiučit.
Kdysi před léty, když pečovala o dva svěřence, ji chlapec požádal, aby si mohl na chvíli podržet malou sestřičku. Byla to dost neobvyklá prosba, a tak se chlapce zeptala proč. Vážně se na ni zadíval a odpověděl: "Protože je blíž k Velkému Duchu a já začínám zapomínat." Vložila mu sestřičku do náruče a sledovala ho. Dlouhé hodiny pak strávil tím, že se dívence díval do očí. Dnes je z něho velký léčitel a učitel ve vzdálené vsi.
"Co byste dnes chtěly poslouchat, děti?"
Nastalo chichotání a šeptání. Děti byly zvyklé poradit se mezi sebou a přijít s jednotnou žádostí. Po chvíli vstala nejmenší dívka a prohlásila, že chtějí slyšet, co je čeká.
Stařena se rozesmála a vážně se na každého z nich podívala. Pak zavřela oči a dala se do vyprávění.
"Jeden z vás se stane velkým náčelníkem, z jednoho vyroste zloděj a z jednoho bude slavný léčitel. Budou mezi vámi matky i otcové, kteří dokáží zaopatřit rodinu. Z někoho vyroste dobrý lovec a z jiného špatný. Ale každý z vás, ať se stanete kýmkoli, je součástí Velkého Ducha. Nejste tím, co děláte nebo tím, čím se stanete. Jste světlem, zářným příkladem lásky Velkého Ducha, jež se skrývá v každém z nás."
"Ale babičko, který z nás se stane náčelníkem a který zlodějem?"
"Co na tom záleží, maličká? Velký Duch si přeje, abychom se všemi jeho dětmi zacházeli stejně, s láskou a soucítěním. Velký náčelník miluje léčitele i zloděje. A zloděje snad ještě o maličko víc, protože je zraněný a potřebuje lásku, aby se zhojil. Jen láska hojí. Zloba, nenávist a odsuzování pouze jitří rány."
"Já tomu nerozumím, babičko," ozval se nejstarší chlapec. "Kdyby mi někdo něco ukradl, měl bych hrozný vztek."
"Proč?" zeptala se stařena. "Bojíš se, že by ti nic nezbylo? Není snad vše darem, o který se máme podělit? Když budeš zradu opětovat láskou, byl jsi skutečně zrazen? A je snad kromě lásky něco skutečného? Pamatujte si, ten, kdo šíří něco jiného než lásku, je poraněn a potřebuje láskyplné zacházení. Láska a soucítění vás osvobodí a dokáží vyléčit i srdce zloděje."
Zdáli se ozvalo volání, děti měly jít k večeři.
"Tak běžte a přemýšlejte o slovech, která jste slyšely. Přemýšlejte o neuvěřitelné hojivé síle lásky a ptejte se samy sebe, co by vás mělo provázet životem, láska či strach?"

Putování s Bláznem tarotem i životem 2.

17. března 2006 v 14:20 Taroty
TALENT PRACUJE, GÉNIUS TVOŘÍ.
I. MÁG
Blázen putuje svým životem a začíná si hrát se slovy. Na počátku všeho bylo přeci Slovo. Před slovem existoval svět ticha, poté byla zažehnuta první jiskra života, první dech, první myšlenka. A jednička se stala otcem i matkou všech následujících číslic, první existencí, prvním bytím a prvním životem.
Proto i Blázen prochází vývojem slova a myšlenek, kterou mu zprostředkovává MÁG, číslo jedna našeho tarotového cestování.
Mág je prvním stupněm spirituálního vývoje, pokud budeme brát tarot jako cestu k sebepoznání, sebeobjevování a sebenacházení.
Mág představuje Bláznovu tvořivou aktivitu, ukazuje v něm myslícího člověka, jenž zrcadlí své myšlení a nejedná již jako pouhý tvor. Do této chvíle žil svými citovými zážitky a emocemi, většinou vycházejícími z materiálních potřeb.
Mág symbolizuje pro Blázna počátek nové myšlenky, situace, činnosti, aktivity nebo hravé zvládání a ovládání věcí. Poznává čtyři živly - oheň, vodu, vzduch a zemi - a vládne jim. Prošel jakýmsi prvním zasvěcením ohněm a drží kouzelnou hůlku svého života ve svých rukách. Svojí touhou najít pravdu zvítězil nad vzduchem a odměnou dostal meč pravdy. Za své porozumění ho země obdarovala mincí a nakonec se směl napít z číše moudrosti.
Mág symbolizuje Bláznův postoj a pokrok v životě. Učí se přijímat sílu shora a pracovat s ní na zemi. Je aktivní, iniciativní,usiluje o celistvost. Vnímá úkoly, kterých je třeba se zhostit.
Mág tedy značí aktivní jednání, impulzy a iniciativu, rovněž chytrost, sílu a schopnost s něčím pohnout nebo něčeho dosáhnout. Znamená také umění postavit se úkolům, zvládnout je a pronikat do hloubky problému.
LEKCE MÁGA
  • Neber sebe a svůj život, Blázne, tak zatraceně vážně. Jsi-li upřímný a tvoje záměry nejsou sobecké ani neškodí druhým, je naprosto v pořádku se bavit, podniknout něco bláznivého nebo jinak vyniknout. Vyboč klidně trochu z řady, ale chovej se k lidem vždy tak, jak bys chtěl, aby se v takových situacích k tobě chovali druzí.
  • Jako každý člověk, i Ty Blázne, máš také zvláštní nadání, talenty a schopnosti. To vše se ti ukazuje v podobě tvých myšlenek a přání, jako to, co tě rozradostňuje, povznáší a okouzluje. Vyjádřit to ve svém životě je tvým právem a dokonce tvou povinností! Jedině tak se můžeš učit ze svých zkušeností a zmoudřet. MOUDROST NENÍ CIZÍ OSVOJENÍ VĚDĚNÍ, NÝBRŽ VYRŮSTÁ Z TVÉHO BYTÍ, KDYŽ SE VYJADŘUJE SVOBODNĚ, SPONTÁNNĚ, LÁSKYPLNĚ A TVOŘIVĚ.
OTÁZKY PRO BLÁZNA V DOBĚ "MÁGA" :
  • Co bys druhým rád sdělil, Blázne?
  • Jak můžeš obdarovat lidi tím, co ti dělá radost, Blázne?

Andělé ve vašem životě

17. března 2006 v 9:54 Andělská poselství
Archanděl Michael pro dnešní den …
Tento mocný archanděl je právě nyní s vámi. Dodává vám odvahu a pomáhá vám zbavit se následků strachu.

Prostřednictvím svého poselství vám archanděl Michael sděluje, že je s vámi.Je symbolem skutečné odvahy, která pramení z poznání, že Boží láska je jedinou existující silou. Michael vám dává vědět, že když ve svém životě provádíte obtížné změny a setkáváte se s problémy, jste v bezpečí a pod ochranou. Bůh a andělé vám pomáhají, abyste v období zkoušek zůstali věrní sami sobě.

Zkuste si dnes s Michaelem od srdce povídat. Nebojte se, že ho budete obtěžovat. Michael je, podobně jako všichni archandělé, schopen být u všech, kdo ho potřebují, současně. Neomezuje ho čas ani prostor, takže může pomáhat zároveň vám i druhým.
Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim dala náhradu za to, že musejí myslet.
Andělské poselství od VICTORY

Dnes začíná něco nového, jste na prahu dalšího úseku života, vše je jen váš další růst, učíte se integrovat nabyté zkušenosti a poznání.
Věnujte svoji pozornost harmonizaci svých čaker a energetických těla
Energie Victory harmonizuje. Tok energií v celém systému se vyrovnává. Dochází k souladu mezi tělem, Duchem a duší. Tím je usnadněn přístup k vlastním schopnostem, ke svému potenciálu, vědění a k minulým zkušenostem.
Je možné jasně nahlédnout situaci, přijmout nové aspekty, uvědomit si blokády nebo rušivé vlivy a posílit spojení s intuicí. A najednou je tu odvaha a důvěra v to, co přichází.
Dnešní situace
Tak jako na počátku nového školního roku, stojíte nyní na počátku nějakého nového úseku života. Rostete, nashromážděné zkušenosti a poznání vás připravují pro nový úkol, který pro vás může znamenat průlom. A jako na počátku nového školního roku, i dnes možná pocítíte vzrušení a srdce vám buší v očekávání něčeho nového.Tím se ale nenechte zdržovat, mějte odvahu do toho nového vstoupit.
Před jakou etapou nyní stojíte? Jaké prožitky a ponaučení vám přinesla právě uplynulá doba? Co jste ještě neintegrovali? Jaké zkušenosti a prožitky nejsou ještě uzavřeny? Z čeho máte strach? Co ještě potřebujete, abyste učinili další krok?
Člověk je zvláštní tvor!
Děsí ho, přichází- li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho života.
POSELSTVÍ PRO VÁS …
S tím, jak se učíte žít a milovat, vyvíjíte se a prospíváte.
Když si začnete klást otázky a zabývat se smyslem života, začnete se více starat i o všechno kolem sebe. Najděte si chvíli, abyste se mohli v klidu zamyslet nad zázrakem života. Láska a radost budou přirozeně následovat. Otevřete své srdce a nechte jím svobodně proudit andělskou lásku. Když se naučíte milovat sebe i druhé, budete na oplátku milováni i vy.
Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce.