Život je příběh, který si píšeme sami ...

Květen 2006

Střapatá středa

31. května 2006 v 10:45 Pro dnešní den

Hladové děti samy přiběhnou ke stolu, aby se nasytily.

Také žák žíznivý po Poznání nachází v pravý čas knihy a učitele, z nichž ono vyvěrá.

Buďte si vždy vědomi lásky andělů - je bezpodmínečná a nic si nenárokuje.

Když se dožadujete lásky od druhých lidí, určitě budou na oplátku chtít, abyste i vy milovali je. Avšak láska, kterou vždy dostanete od svého anděla strážného, je bezpodmínečná a naprosto spontánní a nebeská.

Světlo je skryto očím, které jsou zavřeny.
Poznání nepřichází, když v srdci vládne chlad.
Posel světla pro dnešní den
Zanna
Její poselství :
Jste chráněni před všemi druhy zla.
To nejhorší už je za vámi.
Můžete se uvolnit a přestat se bát.
Bez ohledu na to, co se odehrálo ve vaší minulosti, vaší přítomnost i budoucnost nyní chrání andělé. Pomáhám vám uzdravit všechny nepříjemné zkušenosti a traumata z minulosti. Pomáhám vám uzdravit vaše srdce od obav a strachu. Pomáhám vám nahradit destruktivní myšlenky a chování. Jinými slovy, jsem tu, abych vám pomohla radovat se z obnoveného pocitu bezpečí a klidné mysli.
Společně s ostatními anděly strážíme vás, vaše domovy, vaše rodiny, vaše vozidla i vaše pracoviště. Nyní si můžete být jisti, že do vašeho ochranného pole nevniknou žádné nižší energie. Tam, kde budete přebývat vy nebo vaši milovaní, umožníme vstup pouze energii lásky. Všechny projevy strachu se transformují zpět do sféry iluzí, odkud přišly. Bůh i andělé vás žádají, abyste se uvolnili a radovali se, protože vaše štěstí přináší Nebesům radost.

Bolest je světlem, které prozařuje temná zákoutí duše a pomáhá chápat utrpení světa.
AFIRMACE PRO DNEŠNÍ DEN ...
UPLATŇUJI SVOU MOC A S LÁSKOU TVOŘÍM SVOU VLASTNÍ REALITU.
Žádám o větší porozumění, abych mohla vědomě a s láskou utvářet svůj svět a své zkušenosti. Nebojím se být silná!
Nedotknut lákadly života, která jsou zaseta kolem jeho cesty,
dochází člověk rychleji k jejímu cíli.


Rozmarné úterý

30. května 2006 v 9:41 Pro dnešní den

Nehledejte uznání, netěšte se ze slávy.

Důležitý je pokoj vašich duší a jejich čistota.
TVOŘIVOST PRO DNEŠNÍ DEN ...
Projevte svou tvořivost ...
Radujte se z tajemství svých vnitřních múz.

Jestliže spatříte milované moře, nemusíte se do něho ze skály hned střemhlav vrhnout.

Ženy, nenabízejte rady BEZ POŽÁDÁNÍ - raději se HO snažte pochopit.
Muži, odolejte pokušení řešit JEJÍ problémy - raději se do ní snažte VCÍTIT.
Usilujete-li o zapomnění bolesti či ztráty,
získáte je pochopením smyslu této bolesti či ztráty.
Život je kniha, která je už napsána ...
Všichni se nacházíme na cestě, na níž se učíme, a každé životní období představuje novou kapitolu v knize konečného určení naší duše. Co jsme se rozhodli zažít v našem současném životě zde na Zemi je již částečně předem dáno. Naši andělé jsou tu s námi, pomáhají nám, vedou nás a fungují jako spojovací článek mezi naším současným životem a naším vyšším já.
Když nevíte, co dál a nic se vám nedaří, tak se alespoň usmějte.

Něco jako život ...

30. května 2006 v 9:26 Poselství a moudra z knih

Také schopnost dát život, kde už není, v sobě všichni máme.

Hans Christian Andersen

STATEČNÝ CÍNOVÝ VOJÁČEK
Vojáček byl z pětadvaceti bratrů, ale on měl, kvůli nedostatku, cínu jen jednu nohu. Zamiloval se do papírové tanečnice s cetkovou hvězdou na šerpě, stála na jedné noze a ani se nehla.
Štěstí mu nepřálo a on vypadl z okna. Začalo pršet, ale on statečně stál v pozoru. Plul na papírové loďce, spolkla ho ryba a v jejím žaludku ho našla, stále v pozoru, hospodyně a vrátila ho na stůl, před tanečnici.
Někdo ho ovšem vzal a hodil do ohně, kde se pomalu tavil, ale stál statečně v pozoru. Vítr tam přivál i tanečnici, která okamžitě vzplála. Ráno služebná vymetla s popelem cínové srdce a z panenky zbyla pouze zčernalá cetková hvězda.

Na rozbouřeném moři života si vlajku štěstí ze své lodě strháváme sami.

I po rozbouřeném moři života lze bezpečně plout.


Příklad

26. května 2006 v 16:10 Poselství a moudra z knih

Lež má krátké nohy.

Pravda ji brzy doběhne a její o nápravu se snažící "štouchnutí" obvykle bolí.

Hans Christian Andersen

LÍMEC
Byl to naškrobený bílý límec, který se chtěl zasnoubit a velice rád se vychloubal. Zkoušel štěstí s podvazkem, žehličkou, nůžkami a hřebenem, ale ani jednou neuspěl.
Nůžky ho ze zlosti moc nastřihly a límec putoval do pytle na hadry, kde se i nadále vychloubal. Nakonec z něho udělali bílý papír, na kterém mohl být napsán tento příběh.
Na konci je varování, že tak může dopadnout každý a jeho tajnosti se budou toulat po světě.

Nekamenujte ty, jejichž chování se vám nelíbí. Neslibujte jim trest od Boha.

Vlastním příkladem jim ukazujte lásku, neboť oni nejvíce lásku potřebují.


Chvilka pro pátek

26. května 2006 v 8:57 Pro dnešní den

Kapka z poháru Poznání dá člověku mnohem více

než moudrost všech knihoven světa.

DĚLEJTE VŠE CO NEJLÉPE - VAŠE SCHOPNOSTI PODLÉHAJÍ NEUSTÁLÉ ZMĚNĚ;

Vaše schopnosti podléhají neustálé změně. Vaše možnost dělat vše co nejlépe závisí na tom, jste-li svěží po nočním spánku, nebo na vás právě padla večerní únava. Jiné je to, když jste šťastní, jiné když se zlobíte, jiné jsou síly člověka zdravého a člověka nemocného. Bez ohledu na okolnosti se zkrátka snažte vše dělat, jak nejlépe dovedete.
V nemoci je obsažen také dar sebepoznání.
OTEVŘETE SE LÁSCE A TVOŘIVOSTI A NECHTE JE V SOBĚ ZRÁT JAKO VZÁCNÉ PLODY;
Uvědomujte si, že skrze vás andělé předávají svá poselství. Otevřete se prožívání té úžasné lásky, jež vás obklopuje a kterou budete moci předat druhým, protože prostoupí celou vaši bytost. Když se napojíte na své vnitřní já, začnete dostávat skvělé tvůrčí nápady, až se někdy budete divit, odkud se ty vynikající a originální myšlenky berou.
Sebe poznávejte rovněž poznáváním, avšak nikoli souzením druhých.
Láska je všude. Jsem bytost milující i lásku zasluhující.
ZAŽÍVÁM LÁSKU VŠUDE, KAM ZAVÍTÁM.
Můj život je plný milujících lidí a také já sama s lehkostí vyjadřuji lásku druhým.

Každá nauka má své mystérium,

každá nauka má jisté útesy.


Svoboda člověka

23. května 2006 v 14:00 Poselství a moudra z knih

SVOBODNĚ JAKO OBLAK NAD HLAVOU PLUJE ČLOVĚK ŽIVOTEM,

SVOBODNĚ SI VYBÍRÁ BOLEST ČI RADOST, "JÁ" ANEBO MY VŠICHNI.

Hans Christian Andersen

RAJSKÁ ZAHRADA
Promočený princ se dostane do jeskyně čtyř větrů (severák, západní, jižní a východní). Postupně přicházejí k matce do jeskyně a vypravují, kde byli a co dělali.
Poslední přijde východní vítr z Číny, který prince vezme do rajské zahrady, kde žije krásná princezna víl.
V zahradě je vše nádherné. Zvířata jsou krotká, v tabulkách skla se odrážejí lidské dějiny. Princ touží zůstat. Princezna ho varuje: "Teď začneme tančit a ke konci, zrovna při slunce západu, budu tančiti s tebou. Uslyšíš-li pak, že zavolám na tebe: ,Pojď za mnou! Pojď za mnou!´ Pak toho nedělej, sto let musím to denně opakovat. …
Dnes večer se tak stane poprvé. Teď jsem tě varovala."
Hned první večer zklamal a podlehl pokušení a po oním "prostředním stromem", princeznu políbil. Ráj se pod ním propadl a on se objevil opět v jeskyni u větrů, byla tam i Smrt. Ta mu řekla, že jestli rajskou zahradu opět spatří záleží jen na něm - na jeho skutcích. Zúčtování přijde až zemře.
ZKUSTE SLYŠET DRUHÉ, ANIŽ MLUVÍ.
ZKUSTE VNÍMAT JEJICH POCITY.

Usmějte se na zamračené úterý ...

23. května 2006 v 12:58 Pro dnešní den
NĚŽNÉ POHLAZENÍ A PŘÍJEMNÉ SLOVO MAJÍ V NESNÁZÍCH MNOHDY VĚTŠÍ CENU
NEŽ PENÍZE A SLIBY.
NEBERTE SI NIC OSOBNĚ - BUĎTE ODOLNÍ VŮČI NÁZORŮM OSTATNÍCH
Do všeho, co druzí lidé říkají,
promítají svou vlastní skutečnost, svůj vlastní sen.
Zachováte-li si odolnost vůči názorům ostatních,
vyhnete se zbytečnému utrpení.
KROK DO NEZNÁMA S VÍROU A ČISTOU TOUHOU NENÍ KROKEM DO NEZNÁMA.
AFIRMACE PRO DNEŠNÍ DEN :
Má ochota odpouštět nastartovala proces uzravení..
ZASLOUŽÍM SI UZDRAVENÍ.
Nechávám se prostoupit láskou z vlastního srdce, jež očišťuje a léčí
každou částečku mého těla.
V POKLIDNÉ HLADINĚ UVIDÍŠ OBRAZ TOHO, CO JE NAD NÍ.
JESTLIŽE DO VODY PLÁCNEŠ, OBRAZ SE ROZVLNÍ A ZMIZÍ.
DOPŘEJTE SVÉMU ŽIVOTU DETOXIKACI - ODVYKÁNÍ ...
Otevřete oči a pohleďte na tu zář a jas kolem sebe.
Odhoďte staré berličky závislosti a vykročte směle k zahradě čistoty ...
Kráčejte změnami odvážně, s lehkostí a láskou.
DEJTE SI ŠPUNTY DO UŠÍ, POLŠTÁŘ NA HLAVU A STEJNĚ HLAS SVÉHO SVĚDOMÍ USLYŠÍTE.

Rychlý týden za námi ...

21. května 2006 v 12:40 Pro dnešní den
MATCE PŘÍRODĚ ČLOVĚK JENOM MALIČKO POROUČÍ,
AVŠAK VELMI JI NIČÍ.
POSELSTVÍ BOHYNĚ PRO TYTO DNY ...

Spojte se znovu se Zemí. Kráčejte bosi po trávě nebo po pláži a užívejte si ten pocit,
zvuky přírody i krásu své Matky.

Posílá do vesmíru své světlo a vypadá jako modrá koule - jedinečná a nesmírně křehká.
Milujte ji, ochraňujte a považujte si, že můžete být její součástí.

Začněte pracovat na zahradě, zasaďte strom.
Zapojte se do ekologického hnutí.
Staňte se aktivní součástí své matky Země.
AFIRMACE:
Mé tělo je mým nástrojem, který mi propůjčila má matka Země
.
KDYŽ NEMÁTE JÍT, KAM PRÁVĚ CHETE, VEZME VÁM BŮH BOTY, KLÍČE, ZMEŠKÁTE SPOJ.
AŽ PŮJDETE TAM, KAM MÁTE, DOSTANETE OD BOHA KŘÍDLA, MOUDROST A LÁSKU.
RADA :
Vaším současným úkolem je získat svůj vlastní prostor, vybojovat si svoje místo. Nikdo vám dobrovolně nic nedaruje, nikdo se toho svého nevzdá jen tak. Je to urputný a tvrdý boj, souboj na život a na smrt, oko za oko, zub za zub. A i kdyby to mělo být úplně bezvýznamné vítězství nebo dokonce prohra, uvědomte si, že se na své cestě životem můžete něco naučit jen tehdy, budete-li mít odvahu bojovat, postavit se čelem svému protivníkovi.
NEMOCNÉMU ČLOVĚKU BŮH FOUKÁ NA JEHO RÁNY A UKAZUJE MU CESTU KE ZDRAVÍ.
ALE ČLOVĚK NEVIDÍ, NESLYŠÍ, NECÍTÍ.
MÁ JENOM SEBE A SVOJE PLÁNY.

Jaká je dnes středa ???

17. května 2006 v 10:48 Pro dnešní den
Tam, kde jedny dveře zavřeš, jiné se otevřou.
Překážky zmizely
a štěstí přichází
jako noční poutník kráčející temnotou,
jemuž měsíc osvětluje cestu.
První řádek dnešního poselství hovoří o úsilí a plánech, které nikam nevedou, o zklamání a frustraci.
Ale situace se mění a možná vyjde na světlo nová informace. Příležitost může vysvitnout jako měsíc v temnotě, který vás bude provázet na cestě k cíli.
Měsíční svit ani cesta sama o sobě nestačí - kráčet po ní musíte vy. Zvolte vhodný čas i směr a nepolevujte, protože vaše naděje na úspěch je velká.

ČÍSLO 17:
Symbolizuje jaro a dává mu přívlastek "panenské". Je mostem od jedné síly ke druhé.

Pokračujte v cestě a nepolevujte v práci, vše se změní k lepšímu.
Vše lehké jde zpočátku těžce.
ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ DNEŠNÍHO DNE:

Úspěšní jsou vždycky ti, kteří cítí nadšení pro svou práci. Využívejte svých talentů! Pokud jste zamilovaní, máte jistě nutkání hodit rozum za hlavu a podobně jako BOHYNĚ Freya vzít si bezostyšně to, po čem toužíte.

Ovšem na rozdíl od Freye, budete muset nést následky svého jednání!
AFIRMACE:
Jsem jedinečnou bytostí s jedinečnými talenty, mimořádnou sílou a vlastními touhami.
Mé nadšení proměňuje obyčejný život v zázrak.
Ukazuj lidem veselou tvář, neboť se na ni musejí dívat.

Pohodový čtvrtek

11. května 2006 v 12:23 Pro dnešní den
Nejhustší déšť padá na dům s nejděravější střechou.
Nic z vašeho života nezůstane stejné jako předtím. Vaše cesta vede přes proces umírání, ze kterého se dostanete - podobně jako pták Fénix z popela - jedině když budete mít odvahu nechat starou situaci skutečně rozpadnout až do jejího úplného zániku. Teprve po pádu může přijít nový vzestup. Vaše staré životní způsoby musí nejprve zetlít jako kompost, aby z nich mohlo vyrůst něco nového.
Zůstaň blízko stromu, aby ti ovoce padalo k nohám.
POSELSTVÍ VÝCHODU
TEN, KDO SE V ŽIVOTĚ ŘÍDÍ svou svědomitostí, zatvrdne. Ten, kdo se v životě řídí svým vědomím, zůstane měkký. Proč? - protože člověk, který má nějaké představy o tom, jaký by měl život být, přirozeně musí ztvrdnout. Musí si s sebou neustále nosit svůj charakter. Jeho charakter je něco jako brnění: jeho ochrana, jeho bezpečí; do svého charakteru investoval celý svůj život. Na každou situaci reaguje vždy svým charakterem, nikdy přímo.
Když se ho zeptáte na nějakou otázku, je jeho odpověď už předem hotová. To je známkou tvrdého člověka - je nudný, hloupý a mechanický. Možná je to dobrý počítač, ale není člověk. Něco uděláte a on zareaguje svým zažitým způsobem. Jeho reakci lze předvídat, je to robot.
Opravdový člověk reaguje spontánně. Když mu položíte otázku, dostanete odpověď, a ne reakci. Otevře vaší otázce své srdce, vystaví se vaší otázce, odpoví vám na ni.
Mnoho lidí vyplýtvá veškerou svou životní energii ve snaze o udržení chodu ohromné a směšné mašinérie vlastní důležitosti a produktivity. Jsou tak zaměstnáni dohlížením na to, aby všechno "drželo pohromadě", a "probíhalo hladce", že úplně zapomněli na skutečný odpočinek. Nepochybně si nemohou dovolit být hraví . A kdyby dali přednost výletu na pláž před povinnostmi, mohla by se celá konstrukce zhroutit.
Toto poselství nám nicméně neříká jen to, abychom nebyli workoholiky. Ukazuje na způsoby, jak si do života zavádíme bezpečné, ale nepřirozené rutiny a tak se vyhýbáme všemu, chaotickému spontánnímu.
Život není obchod, který bychom měli řídit, je to zázrak, který se žije.
Je na čase roztrhat diář, vypadnout z továrny, vydat se na malý výlet do neznáma.
S odpočatou myslí vám půjde všechno snáz.
Je pošetilé svítit svíčkou na slunci.

Očekávaná středa

10. května 2006 v 6:26 Pro dnešní den
Člověk by se měl nejdříve pořádně vzpamatovat z dřívějšího vztahu, než se po hlavě pustí do dalšího.
Čas je nejlepší lékař. "
Ten, kdo má zdraví, má i štěstí,
sláva přináší bohatství,
drahocenná orchidej naplní vzduch svou vůní,
která se nese široko daleko.

První dvě řádky jasně ukazují rozdíl mezi obyčejným štěstím, které si představujeme jako slávu a materiální bohatství, a opravdovým štěstím, jímž je zdraví. Zdraví není nijak snadné získat a člověk si ho většinou neváží, dokud ho má. Tento verš vám nechce radit, co máte či nemáte dělat, nechává to na vás. Naznačuje, že se vám daří a že vás obklopuje aura blahobytu, která se jako vůně orchidejí line do veliké dálky. Nejšťastnější a nejlepší období vašeho života nastává právě teď, protože se nestaráte o bohatství a slávu, ale o své zdraví a sebeovládání.

ČÍSLO 23:
Zde půjde především o spolupráci a citlivé jednání v mezilidských vztazích.
Pokud budou opravdu citlivá, vše vám pokvete pod rukama.
Jakmile nastanou vaše nejšťastnější chvíle, zabývejte se svým zdravím a jednejte moudře.

"
Neváhejte využít zajímavé nabídky, přivede vás ke stabilním výdělkům na velmi dlouhou dobu. "
Ještě jedna rada ...
Charakteristickým rysem vašeho současného chování by měla být zdrženlivost. Buďte pozorní ke změnám v jednání lidí a pokuste se ocenit jejich chování méně kriticky. Splnění Vašich přání a nadějí je problematické. Buďte šetrní. Vnitřně se připravte na to, že brzy nastanou neočekávané události.
Je na čase konečně udělat něco s každodenní rutinou, která vás tak ubíjí. "
Zachováte-li se tentokrát spravedlivě, vylepšíte vztahy a veškerá vaše další snaha bude úspěšná.

Rozkvetlé úterý

9. května 2006 v 10:12 Pro dnešní den
Afirmace pro dnešní den ....

Dnes je nádherný den,

peníze ke mně přicházejí všemi možnými způsoby.

Mám neomezené možnosti.
Jsem obklopena příležitostmi.

BOHYNĚ SVĚTLA PRO DNEŠNÍ DEN

NUT

ČÍSLO 3
nadhled - všeobjímající
SYMBOL:Tělo pokryté hvězdami - miska a chléb na stole
Nutt je rodičkou bohů a ochránkyní mrtvých. Neboť je nebeskou matkou , její tělo je samotnou nebeskou klenbou. Její ruce a nohy obepínají celou Zemi. Při slunce západu pohltí Slunce a s každým novým ránem ho opět znovuzrodí.
Pohřební komory, sarkofágy i svatyně po celém Egyptě byly zdobeny hvězdami, které jsou jejím symbolem. Obepíná celou Zemi a všechny věci na ní.
Nut představuje jedno z nejstarších božstev světa. Je matkou všech bohů a bohyň Egypta. Je nevědomím, z něhož vše povstává.
POSELSTVÍ PRO DNEŠNÍ DEN:
Váš smysl pro kritiku vám někdy brání brát věci s nadhledem. Ti, kteří jsou tvrdí k druhým, bývají obvykle nejtvrdší sami k sobě.
Povzneste se nad svou nynější situaci a vnímejte její širší kontext. Vše povstává z temnoty. Co nyní považujete ze překážku na své cestě, může být vstupní bránou!
Rozprostřete se, stejně jako Nut, abyste zakusili celou šíři bolesti, radosti, zrození, života a smrti.
AFIRMACE:
Rozprostírám svou lásku i porozumění, aby objaly celou zemi a všechny věci na ní.
Nezná slitování ten, kdo u druhého nachází své vlastní chyby.

Sváteční povídání

8. května 2006 v 7:30 Poselství a moudra z knih
Kraba nedonutíš chodit přímo.

Příslib jara

Je to slib jara, který zasejeme a také sklidíme. Víra nám poskytuje neodvratitelný zákon, který nás ujišťuje o tom, že každé velmi dobře naplánované lidské úsilí nás odmění několikanásobnou odměnou. Za každé zasazené semínko, sklidíme keř, za každou darovanou dobrou myšlenku, se nám jich mnoho vrátí. Za každý provedený čin víry, spousta odměn, a za každý čin darované lásky, vrátí se nám život plný lásky.
Jen si zapamatujte, přirozenou charakteristikou jarního období je prezentovat se jako čisté a prosté, nebo čas na dlení v neaktivní pozici s úžasem nad jarní krásou. Nedlete příliš dlouho, abyste načerpali aroma čerstvě kvetoucích květin, nebo se probudíte a zjistíte, že jaro je pryč a vaše semena jsou stále ve váčku.
S inteligencí, moudrostí a svobodnou volbou, která byla dána nám, lidstvu, procvičujte "disciplínu" sázení i přes množství kamenů, plevele a jiných překážek. Kameny, plevel a trny světa nemůžou zničit všechny vaše semena pokud budete sázet dostatečně silně a dostatečně inteligentně. Můj návrh je vybrat si akci, ne odpočinek. Vybrat si pravdu, ne fantasii. Vybrat si úsměv, ne mračno na vaší tváři. Vybrat si lásku, ne přetvářku. Vybrat si všechny dobré věci v životě ze všech věcí, a vybrat si příležitost a šanci pracovat, když se jaro usmívá na váš život.
Jaro svědčí o tom, že život je plný začátků, plný příležitostí, plný jarních období. Pouze se potřebujeme naučit dívat se zpět v životě tak, jako jsme se dívali na věci, když jsme byli děti, nachajíce okouzlení a zvídavost ukázat nám cestu k zázrakům schovaných mezi běžným.
Rychle se zaměstnejte vaším jarem, vašimi příležitostmi.
Život je krátký, v celé své délce.
Cokoliv plánuješ, že se sebou uděláš, dostaň se k tomu.
Nenech tyto období tě jen minout.
Jediný muž loď na moře nespustí.

Sobotní čas

6. května 2006 v 8:49 Pro dnešní den
Kdo jest moudrý? Kdo se učí od každého.
POSELSTVÍ BOHYNĚ PRO DNEŠNÍ DEN
Jste pod ochranou. Váš pozitivní přístup a vystupování vám otevřou dveře a učiní zázraky. Důvěřujte své intuici, neboť k vám přichází od samotné Isis. Hledáte-li osudového druha, buďte připraveni na setkání.
AFIRMACE:
Jsem požehnaný/požehnaná, neboť žiji v ochraně.
Můj život je krásný.
Kdo nic neriskoval, ten nemá nic.
Učte se být více zodpovědní nejen za své myšlenky, ale i za své skutky.
Před každým následujícím krokem si položte otázku: "Proč to dělám (říkám)?". Na své cestě teď nemůžete bez tohoto druhu otázek pokračovat. Váš současný postup od vás totiž vyžaduje velkou dávku trpělivosti a smíření se s překážkami nebo handicapem.
Lenoch neoře pro zimu, pročež žebrati bude ve žni, ale nadarmo.

Usměvavý pátek

5. května 2006 v 7:32 Pro dnešní den
Smutek působí veliké škody. Použijte jakéhokoli způsobu, který vás napadne, aby jste se opět rozveselili.
MYTICKÝ VZKAZ PRO DNEŠNÍ DEN
Toto poselství znázorňuje návrat Iás6na a jeho druhů zpět do Kolchidy. Argó pluje jako s větrem o závod a její palubu zdobí osmero holi plápolajících zlatým plamenem. Hrdinům se podařilo bezpečně uniknout před pronásledováním krále Aiéta. Loď doprovází hrající si delfíni.
Poselství představuje uvolnění tvůrčí energie, které přichází poté, kdy byly překonány překážky a s nimi související úzkosti. Každý konflikt podporuje naši obrazotvornost, a pokud se nezalekneme a nenecháme se jím pohltit, vždy po něm následuje fáze rychlého a hladkého postupu. Pak nás ovládne optimismus a zaplaví důvěra, neboť náš cíl se přibližuje závratnou rychlostí. Skutečnost, že naším nitrem vytryskne nový proud energie, je v přímé souvislosti s uvolněním napětí a vnitřního sevření, bránícího jejímu volnému proudění. Stejná příčinná souvislost platí i mezi pocitem sebedůvěry a překonáváním překážek. Když jsme zvítězili nad něčím, co nám nahánělo strach, naše důvěra zákonitě vzroste.
Podobný příval čerstvé energie je obzvláště patrný u sportovních klání, kde po krizové fázi dochází k novému nabytí sil, z nichž sportovec, ať jednotlivec nebo tým, čerpá, aby dosáhl vítězství. I malíř a spisovatel, stejně jako herec a hudebník, nebo spíše každá lidská bytost, která se projevuje tvůrčím způsobem a pracuje na ztvárnění své myšlenky, prožívá obdobné pocity, podaří-li se jí překonat poslední překážky, které ji dělí od vysněného cíle. Radostná lehkost, která nás poté naplní, nepřichází z ničeho nic. Bývá za ni zaplaceno odvahou, s níž se postavíme nejen konkurenci, ale i pochybnostem o sobě samých. Tehdy nás naplní záplava nové tvůrčí energie. Odsud je patrné, jak je konflikt v životě člověka důležitý, ba nutný k tomu, aby mohl tvořit. Nyní snad budeme schopni pochopit i důvody, které nutí umělce vyvolávat roztržky a střety s jejich tvůrčími kolegy neboli konkurencí. Přiměřený konflikt stimuluje sílu a zvyšuje působivost tvůrčí obrazotvornosti. I v mytologii nacházíme důkazy o přímé souvztažnosti mezi těmito dvěma sílami. Například nejvyšší bůh Zeus, jenž stojí na počátku Iásónova příběhu, žije ve stavu trvalého tlaku ze strany své vznešené choti Héry, neboť Héra je ztělesněním posvátného manželského svazku a rodinného života, a proto se pokouší svého manžela spoutat a zabránit mu v projevech náklonnosti k jiným ženám a bohyním. Tím však Dia nutí ke stále důmyslnější vynalézavosti, jak Héřina omezení překonávat. Stejně tak i my lidé potřebujeme překážky a výzvy osudu, abychom si mohli vychutnat proudění povznášející tvůrčí energie, jak jej ztvárňuje toto poselství prostřednictvím lásónovy plavby domů.
Ohlašuje se doba doba plná dynamiky a dění, která následuje po období průtahů a bojů. Možná, že bude třeba, abyste se ve jménu realizace svých plánů vydali na cestu.
Ale stejně tak je možné, že příliv nové tvůrčí energie soustředíte na dokončení posledních nutných kroků, které vás dělí od dosažení cíle. V každém případě však platí, že tvůrčí schopnosti vašeho ducha se osvobodily ze sevření strachem a úzkostmi a začínají se svobodně projevovat
.

Nejlepší způsob jak začít nový den:
při procitnutí uvažovat, zda bychom v tom dni mohli udělat alespoň jednomu člověku radost.

Život je neustále se měnící kontinuum. Nemá žádného konečného cíle, ke kterému by směřoval. Život je jen putování, život je cesta sama o sobě, ne dosažení nějakého bodu, nějakého cíle - jen tanec a pouť a radostný pohyb bez starosti o cíl.
Co budete dělat, když dojdete k cíli? Na to se nikdo neptá, protože každý se snaží mít v životě nějaký cíl.
Ale ty následky... Jestliže v životě opravdu dosáhnete cíle, co potom? Budete z toho celí nesví. Není už kam jít... Dosáhli jste konečného cíle - a během cesty jste všechno ztratili. Museli jste všechno ztratit.
Potom budete stát v cíli nazí a rozhlížet se kolem sebe jako idioti: k čemu vám to všechno bylo? Tolik jste spěchali, tolik obav jste měli a tohle je výsledek.
Osho
Jsme jen nepatrné postavičky pohybující se životem jako překrásnou krajinou, kterým nezáleží na cíli. Víme, že cílem je cesta sama, že samo putování už je svatým místem a že důležitý je každý krok.
Je to tak skutečně i ve vašem životě?

Nyní přichází období pohybu a změn. Může jít fyzické přemisťování z místa na místo nebo o vnitřní pohyb od jednoho způsobu bytí k druhému. V každém případě však toto poselství slibuje, že cestování bude snadné a přinese s sebou pocit dobrodružství a růstu; není třeba příliš bojovat a plánovat. Cesta vám rovněž může připomínat, abyste přijali a přivítali vše nové, jako když cestujete do cizí země, na jejíž kulturu a společnost nejste zvyklí. Tento postoj otevřenosti a přijetí přiláká do vašeho života nové přátele i zkušenosti.
Dělat si starosti neodstraní těžkosti zítřka, ale zbaví krásy dnešek.


Větrný čtvrtek

4. května 2006 v 12:11 Pro dnešní den
Šíp vystřelený vzhůru dopadne na střelcovu hlavu.
Stromy spí zimním spánkem
bez listí a bez květů,
ale jaro je již za dveřmi
a poupata se začnou brzy rozvíjet.


První dvě řádky znamenají, že se některé z vašich nápadů, plánů nebo činností ocitly ve slepé uličce anebo v dlouhém období přerodu. Ale tato tichá osamělost patří k přirozenosti věcí. Je to nejlepší čas k plánování a přehodnocení situace. Připravte se na tu pravou chvíli, která brzy přijde.
Jak je zřejmé z druhé části, aktivní fáze věčného cyklu nastane již brzy, a stejně jako jarní poupata rozkvetou na větvích, i ve vašem životě se začnou dít nové věci. Základem všeho je v tom případě trpělivost a pozitivní plánování.

ČÍSLO 9:
S ním je vždy spojena pomalost. Člověk musí počkat, až přijde pro něj správné období, uplyne potřebný čas.
Buďte trpěliví a připravení, nahromaděná energie se vám bude hodit, jakmile přijde ten pravý čas, a vaše přáníse nakonec splní.
Věř v Boha, ale svého velblouda si přivaž.
V nejbližší budoucnosti vás čekají velké změny. Teď nic nezačínejte, můžete se dostat do svízelné situace.
Je možné, že vás v současné době někdo pomlouvá. Neklesejte na mysli, pokud se ukáže, že se na své přátele nemůžete spolehnout. Buďte opatrní ve styku s pokryteckými představiteli opačného pohlaví. Přání se vám splní poněkud později.
Jehlou studnu nevykopeš.

Včasná středa

3. května 2006 v 7:51 Pro dnešní den
Kdyby byl plnovous znamením moudrosti, pak by byl kozel prorokem.
POSELSTVÍ BOHYNĚ SVĚTLA HÉRY ...
Héra byla Diovou manželkou. Je strážkyní manželského slibu a rodiny a symbolizuje "duši ženy". Je nazývána Matkou všech lidí, Božským světlem, Rádkyní a Tou, která kárá.
Zraněná kukačka, která je jedním z jejích symbolů, je podoba, kterou na sebe vzal Zeus, aby ji svedl. Symbol pavích per s pavími oky naznačuje, že používala všemožných způsobů, jak být Diovi neustále v patách, aby "viděla", co činí. Její chrámy byly vybaveny bleskosvody, aby zneškodnily Diovy blesky, které po ní čas od času vrhal.
Jejich manželství bylo bouřlivé, protože Zeus jí byl bez ustání nevěrný a Héra byla žárlivá a pomstychtivá. Jde o symbolický střet matriarchátu a patriarchátu.
POSELSTVÍ PRO DNEŠNÍ DEN :
Manželství, partnerství a rodina. To jsou klíčová slova tohoto poselství. Představují dobré i zlé, které s těmito tématy souvisí. Možná dáte přednost uvážlivosti a rozumu před typickou Héřinou reakcí. V každém případě tím získáte víc.
Možná budete vyzváni, abyste za svůj vztah přijali dlouhodobou zodpovědnost. Přijetím tohoto závazku můžete získat významnější společenské postavení. To od vás bude vyžadovat královsky vznešené jednání, stejně jako připravenost myslet na druhé, přitom však nezapomínat na své vlastní potřeby.
AFIRMACE:
Domov je mým královstvím, o něž se starám s láskou a moudrostí.
Můj milovaný partner stojí po mém boku a sdílí se mnou dobré i zlé.
Moudrý člověk nedělá kozla zahradníkem.
MÝTICKÝ ODKAZ PRO DNEŠNÍ DEN ...
... znázorňuje Daidala ve chvíli, kdy skládá slib věrnosti, ruce sepjaté v pokorné prosbě. Klečí před zlatým trůnem, na němž majestátně sedí krétský král Mínós, muž zralého věku a snědé pleti, jehož vlasy i vous jsou temné jako uhel. Je oděn do královského purpuru a jeho hlavu zdobí zlatá koruna. V obou rukách drží šest zlatých pentaklů a podává je Daidalovi jako příslib své budoucí přízně.
Za zády krále se rýsují stěny jeho paláce, které zdobí malby proslulých krétských tanečníků před býky, jež lemují okraje ztvárňující vinnou révu, obtěžkanou zrajícími hrozny.
Toto poselství je harmonické, které popisuje stav, kdy se duši navrací víra. Daidalovi se v tomto stádiu podařilo na útěku úspěšně dorazit na Krétu.
Zdejší mocný a bohatý král Mínós jej přijal pod svou ochranu. Po krizi a katastrofě, kterou má za sebou, která přinesla nejen ztrátu majetku, ale i důvěry ve smysluplné a spravedlivé plynutí života, i ve vlastní schopnosti, nastává období regenerace. Jakoby se na něho i na vás konečně usmálo štěstí, ostatní se k vám pojednou chovají šlechetně a nezištně vás podporují. Dobro, kterého se vám dostává, není odměnou za tvrdou, dobře vykonanou práci, ale představuje projev laskavosti a dobrodiní od ostatních. Měli byste být otevřeni štědrosti, jež vám život v bohaté míře nabízí, neboť osud k vám není vždy jen nevlídný a příkrý. Jen s nejvyšší moudrostí udržuje v rovnováze období strádání a nedostatku s obdobími, během nichž čerpáte síly a užíváte si ovoce svého svědomitého usilování. Bohatství, které k vám přichází, vzniká ve vašem nitru, ač si toho nejste vždy vědomi, a vaše okolí je se svou velkorysou pomocí jen jeho odrazem.
V takových okamžicích vaše protějšky pojednou v nádherné vzájemné souhře s vámi zjistí, že mohou dávat bez podmínky, a aniž by za své dávání očekávali cokoli zpět. A to i přes to, že sami zažili své životní zvraty a ztráty., Proto se hlubší význam tohoto poselství dotýká důležitého aspektu zjevného světa, projevujícího se prostřednictvím hmotných forem. Je zde totiž patrné, že všechno, co vzniká, není jen výsledkem vědomé vůle nebo něčí chyby či omylu. Štěstí vám často zkříží cestu nečekaně, právě ve chvíli, kdy je vám nejhůř, kdy vám docházejí síly a vy jste přesvědčeni, že už nemáte šanci. Nemůžete se však na to nikdy spoléhat.
Daidalos také není skutečným zločincem, ačkoli spáchal hrozný čin. Je rozporuplnou bytostí, která je schopna stejně dobrých jako zlých činů. Proto jej Život sám neodsuzuje podobně jak to činí lidská společnost, kterou zde ztělesňují rozlícení Athéňané. Za provinění si vytrpěl své - přineslo mu bídu, vyhnalo jej z rodné země a způsobilo mu mnohá pokoření a ponížení. Nyní se před ním otevírá nový životní cyklus, jehož předzvěstí je laskavá pomoc a velkomyslnost, které se mu od jeho vlastního proměněného, očištěného nitra prostřednictvím druhých dostává.
Nastává situace, v níž budete své finanční prostředky, či hmotné jmění vůbec, dobrovolně sdílet s někým jiným, neboť vás osud povolá, abyste někomu podali pomocnou ruku, zachovali se šlechetně, případně abyste bez zábran přijali velkomyslnou službu či projev náklonnosti od někoho jiného. Důvěra v život i ve vlastní schopnosti opět začíná, naplňovat vaše nitro.
Je pošetilé svítit svíčkou na slunci.

Zapomenuté úterý

3. května 2006 v 7:29 Pro dnešní den
Tam, kde jedny dveře zavřeš, jiné se otevřou.
Jste zmatení, dezorientovaní. Sotva se na tom starém udržíte, a přitom cítíte, že byste vlastně (ze starého) měli vyskočit, odrazit se. Jste však na to příliš zbabělí, chybí vám dostatek odvahy. Půda se pod vámi doslova nebezpečně drolí a propadává, protože situace a okolnosti vašeho vývoje se už dávno změnily. Navzdory tomu máte strach vystavit se riziku opuštění důvěrně známého území. Všechno je vám jasné, víte o tom, ale …
Nikdy nekupuj nadvakrát, co máš koupit najednou.

Májové pondělí

1. května 2006 v 10:52 Pro dnešní den
Slova jsou jako třešně, zobneš si jednu a už je jich deset.
Lékem si chceš přivolat zdraví,
ale nemoc neustává,
buď opatrný a vytrvej
a sám sobě přej klid mysli.

Situace vypodobněná v prvních dvou řádcích by mohl být problémový vztah, spor či potíže v zaměstnání, které se nekonečně vlečou, ať se snažíte sebevíc. Tento problém by mohl zasáhnout i do jiných oblastí vašeho života, pokud se s ním opatrně, trpělivě a rozumně nevypořádáte.
Lidský život je jako řeka, jejíž hladina se nakonec vždy ustálí, ale její cesty k moři jsou nevyzpytatelné. Vy jste udělali to nejlepší, co jste mohli, a tak se uvolněte a nezapomínejte na smysl pro humor. Situace asi není ideální, a tak ji nedělejte ještě horší. Nemáte důvod pospíchat.
Popřejte sami sobě štěstí, na celou situaci se pokuste podívat objektivně a zachovejte si klid mysli.
Může též bořit a ničit.
Buďte opatrní, na ničem netrvejte a zachovejte si smysl pro humor.
Nejdřív si stanov cíl a pak k němu hledej cestu.