Život je příběh, který si píšeme sami ...

Červen 2006

Proč to dělat jednoduše, když to jde krásně složitě ? ...

28. června 2006 v 23:03 Akce a semináře
K r á s n é l e t n í d n y v á m v š e m ...
POKUD SI CHCETE UDĚLAT VÝLET K NÁM NA FELBABKU,
ZVU VÁS NA DALŠÍ SETKÁNÍ V NAŠÍ CHALOUPCE
PŘI SEMINÁŘI,
KTERÝ JE TENTOKRÁT NA TÉMA :
PROČ TO DĚLAT JEDNODUŠE,
KDYŽ TO JDE TAK KRÁSNĚ SLOŽITĚ ? ...
DALŠÍM TÉMATEM TOHOTO SETKÁNÍ JE :
POCIT MALÉHO DÍTĚTE DOMA ...
Seminář se koná v sobotu 15. 7. 2006 od 10 hodin
TÉŠÍM SE NA VÁS VŠECHNY, KTEŘÍ SE NA SEMINÁŘ TAKÉ TĚŠÍTE.
AHOJKY V SOBOTU PO DESÁTE HODINĚ.
Ivana Justychová

Středa po odmlce

27. června 2006 v 16:28 Pro dnešní den
Pro žádnou duši nejste požehnáním,
pokud vás potřebuje k tomu, aby
PŘEŽILA.
STAŇTE SE SLUŽEBNÍKY LÁSKY;
Láska je tím, co vás činí šťastnými,
a pokud se v partnerství OBA stanete služebníky lásky,
přijde den, kdy spolu můžete být bez jakéhokoli obviňování
a kritiky, bez zloby a beze smutku.
MUŽ A ŽENA ...
ZENA u muže boduje, když ho NEKRITIZUJE za chyby, které udělá.
MUŽ u ženy boduje, snaží-li se ze všech sil něčím PŘISPĚT.
Nebo je to i jinak, viďte???
NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY - ROZLIŠUJTE, CO JE PRAVDA...
Jakmile si vytvoříte nějakou domněnku, jste přesvědčeni o její pravdivosti.
Něco tedy předpokládáte, díky tomu dojde k nedorozumění,
vy si vše vztáhnete na sebe
a vaše slova se stanou nositeli jedovatých emocí.

Takový normální čtvrtek

22. června 2006 v 17:10 Pro dnešní den
POSELSTVÍ ...
Jste daleko víc než jen vaše omezené představy o sobě. Kosmická síla, která teď skrze vás začíná působit, pečuje o to, aby se vše rozvíjelo podle božského plánu. Čím méně se vměšujete, děláte si starosti nebo kladete odpor, tím harmoničtěji a dokonaleji se bude všechno vyvíjet.
K vašemu určení patří,k abyste byli nositelé světla na zemi. Život vám sám krok za krokem ukáže, co to pro vás konkrétně znamená. Je to objevná cesta, spojená s četnými lekcemi, díky nimž stále nanovo odkrýváte, co má skrze vás žít, vyjadřovat se a přicházet na svět. Může to mít rozličné podoby, a je důležité nelpět na tom co bylo, ale zůstat otevření a pružní.
Potom se budete ptát nejen: "Co chci od života?" ale stále častěji: "Co chce život ode mě?" Tím dáte světu něco cenného. Současně vytvoříte podmínky pro svoje vlastní, dokonalé naplnění v lidství. Pak v sobě ponesete zemi i nebe!
ÚVAHA pro nešťastné ...
Připadáte si nešťastní a zranění? Máte pocit, že je vám ubližováno? Sedíte v koutě a ostatní na vás ukazují prstem? Jste přeci tak hodní a ostatní k vám tak krutí?
A PROČ?
Proč je někdo veselý a druhý smutný? Proč je někdo bohatý a druhý chudý? Proč se někdo raduje a druhý umírá smutkem? Proč má někdo v životě samé štěstí a druhý se topí v neštěstí?
PROČ? PROČ? PROČ?
Náš život je celý v rovnováze. Proto !
Pokud žijete s partnerem, který se k vám nechová hezky a vy ho obletujete, nedivte se tomu.
Pokud máte zaměstnání, a jste vůbec rádi, že ho máte a váš známý chodí jen tak občas do práce a má za to kopu peněz, nedivte se tomu.
Pokud si necháte ubližovat od druhých a oni na vás stále jen křičí, i když jim nic neděláte, nedivte se tomu.
Náš život je v ROVNOVÁZE...
A TO ZNAMENÁ, že pokud se sejdou dva lidé a jeden JEN DÁVÁ, pak druhý musí JEN BRÁT.
ŽIVOT JE V ROVNOVÁZE.
Úryvek z knihy : Rukověť bojovníka světla (Paulo Coelho)
Bojovník světla nikdy nezapomíná na staré přísloví: dobré kůzle nebečí.
Křivdy se stávají. Všichni se dostávají do situací, jaké si nezaslouží - obvykle když se nemohou bránit. Porážka mnohokrát klepe bojovníkovi na dveře.
V takových chvílích je zticha. Neplýtvá energií na slova, protože těmi se nic nespraví; lepší je snažit se vydržet, mít trpělivost a vědět, že Někdo se na to dívá. Někdo, kdo uvidí nespravedlivé utrpení a nesmíří se s tím.
Onen Někdo mu dává to, co potřebuje jevíc: čas. Dříve či později vše bude znovu pracovat v jeho prospěch.
Bojovník světla je moudrý; o svých porážkách nehovoří.
I TOTO MŮŽE BÝT CESTA.

Spěšná středa

21. června 2006 v 11:39 Pro dnešní den
DŮVĚRA
Věřte svým rozhodnutím.
Kráčejte v rytmu svého srdce.
Bronzové mince jsou pohřbeny
v prachu,
drahocenný nefrit zapadl do bláta,
kdy se znovu objeví,
aby dal zaskvít své kráse?

Možná se vaší práci, osobnosti, zdraví nebo nápadům nedostávalo patřičné pozornosti, anebo byly zcela ignorovány stejně jako cenné čínské mince nebo kousky nefritu, které leží nepovšimnuty v prachu a blátě. Tento verš vám však říká, že všechno je jen otázkou času. Snad ještě nenastala ta pravá chvíle, ale vy o své lidské hodnotě určitě nemusíte pochybovat. Brzy se objeví někdo, kdo rozpozná vaši cenu, odhalí vaše dobré vlastnosti a bude si jich vážit - jako kousku nefritu vyloveného z bahna. Buďte trpěliví a neztrácejte naději kvůli nebezpečí a překážkám, kterým nyní musíte čelit. Dávejte na sebe pozor a připravte se na radikální změnu a uznání, které jsou na dosah. Možná se i vy zanedbáváte, objevujte proto své dobré vlastnosti a važte si sami sebe.
ČÍSLO 32: Znamená velký úspěch, úspěšné překonání všech překážek a problémů v životě, splnění životního snu. Někdy může vypadat všechno špatně, ale když sobě budete věnovat více pozornosti, sledovat své okolí, přijde osoba, která objeví vaše schopnosti. A pokud ne, najdete sami v sobě dosud netušenou vnitřní sílu.
Nezanedbávejte se, možná vás překvapí, jaké poklady v sobě můžete odhalit.
Kde je bolest, tam je láska. Kde přichází láska, tam není pro trápení místo. Vždyť také do temné světnice s rozžatou lampou vstupujeme. Když světlo hoří, není již v místnosti tmy. Palivem lidských lampiček světlo Lásky jest. Ona nás učí chápat a milovat.
JENOM VĚŠTBA ... ???
V nejbližší budoucnosti vás čekají velké změny. Teď nic nezačínejte, můžete se dostat do svízelné situace. Je možné, že vás v současné době někdo pomlouvá. Neklesejte na mysli, pokud se ukáže, že se na své přátele nemůžete spolehnout. Buďte opatrní ve styku s pokryteckými představiteli opačného pohlaví. Přání se vám splní poněkud později.
Když zůstanou zavřena vrátka srdce, na která jste dobrem klepali, nebojujte.
Není vždy vítězem ten, kter ý dokáže vyléčit.
Nechte na času a na životu, jak povede toho, kdo tentokrát ještě nepochopil,
k poznání, k účasti s druhými a k odstranění nelásky.

Jenom poselství ...

20. června 2006 v 6:10 Pro dnešní den
Archanděl Raziel
Energie archanděla Raziela
ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše, když je dokonán "pra-třesk" v srdci a ve vědomí.
Archanděl Raziel je aspektem vědomí Lorda Maitrey a navazuje spojení s tímto vysokým Mistrem Světla. Archanděl Raziel si bere svou sílu ze srdce slunce a přivádí Boží lásku na pozemskou úroveň. Účinek energie archanděla Raziela se vztahuje jak na osmou čakrumimo fyzické tělo, tak také na třetí a kořenovou čakru.
Symbolem archanděla Raziela je slunce. Slunce reprezentuje mužský aspekt tvoření tím, že svým ohněm a svou prasilou zahřívá a oplodňuje. Archanděl Raziel podporuje duchovní nauky vedoucí k poznání cíleným využitím sexuální energie, jako např. tantru.
Jeho hlavním posláním však je, abychom poznali sebe v Bohu a Boha v sobě. Ve skutečnosti nejsme od Boha odděleni. V kritické situaci prosíme o něco mimo nás, co si v našich představách nejsme sami schopni dát. Modlíme se k Bohu s prosbou o léčeni, finanční podporu a o uskutečnění láskyplných vztahů.
Když se nám podaří dosáhnout toho, že se chápeme neodděleně od Božího slunce v našem srdci, když se nám podaří chápat sebe samé jako původ Božího vědomí a jako sílu, jež tvoří vše v přebytku, spojujeme se s naším vyšším Já, odkud je zásobován jevový svět světelnou energií.
Mystická pravda, která leží mimo lidské chápání a je zrozena z vyššího Já, zní: "Já jsem." Zkušenost "Já jsem" je probuzení Božího vědomí, naší skutečné přirozenosti v nás a odpovídá zrodu mistrovského já - svět kolem nás se nově uspořádává.
Naše hojnost v nitru se manifestuje navenek. Zakotveni v mistrovském vědomí stojíme nad zákony, které ovlivňují utrpení, nemoc a nedostatek.
Tím; že již Boha neprožíváme odděleně, se v nás dokončuje velké sluneční zasvěcení. Vědomí ega, jež klade nekonečně mnoho podmínek a tím blokuje neomezený - tok energie léčení, jednoty a lásky, je nahrazováno vládou mistrovského Já. Osmá a první čakra jsou propojeny.
Situace
Když je blokována energie, kterou reprezentuje archanděl Raziel, dochází k těžkostem v materiálním aspektu tvoření.
Potlačená zlost a jiné emocionální projevy, otravující naši bytost, brání odtoku tělesných a duševních odpadů a zatěžují nás jak psychicky, tak fyzicky. Následkem je pocit oddělení od zdroje. Naše přirozená vyzařovací síla významně polevuje a cítíme se bez energie, protože je třeba mnoho energie k potlačení emocionálního přetlaku v nitru.
První čakra je oslabena nejvíce, protože je v otevřeném stavu blokována, čímž dochází k rušivým vnějším vlivům.
Negativní energetické vzory mohou snadno vnikat dovnitř a naše duševní a tělesná situace se ještě dále zhoršuje. Odděleni od Božího zdroje nejsme v kontaktu ani s osmou čakrou, od níž by se dala očekávat pomoc, neboť předává informace našeho vyššího Já.
Stav vnitřní nouze se přirozeně zrcadlí i navenek, čímž dochází k problémům se sexualitou, partnerstvím a s materiálním nedostatkem. Na tělesné úrovni jsou především postiženy rozmnožovací orgány a orgány, které zbavují tělo jedů.
Při řešení tohoto stavu je nutno nejprve pracovat na příčinách problémů, abychom zlo vytrhli i s kořeny. Je pro tebe jistě prospěšné požádat Raziela o pomoc. Najdeš k tomu vhodnou a velmi silnou afirmaci dále v textu. Vibrací při hlasitém pronášení slov se vytváří ve tvém nitru rezonance, která tě opět spojí s tvým vyššímJá.Jsou jí přitahovány pomocné energie. Jaksi sami od sebe se objevují odpovídající léčebné prostředky, osvobozující a vyjasňující situace, jež vyplaví příčiny tvé zlosti, a podpora andělů a archandělů. Stačí o to jen požádat. Léčení je možné, jakmile jsou odbourány emocionální zátěže. Proběhne u tebe velká změna. Sluneční zasvěcení, probuzení tvého mistrovského Já, je možné kdykoli, kdy si uvědomíš svou skutečnou přirozenost - ono "Já jsem".
Úspěch, který sis vždy přál, přijde nyní automaticky.
Může být, že tuto událost sice vděčně, ovšem emocionálně nepohnut uvidíš jako část své nové vnitř,ní pravdy.
Duchovní úspěch se slunečním posvěcením, jehož jsi dosáhl, je skutečným vítězstvím. Radost a hojnost života tady vždy byla. Viděli jsme se vně tuto životní radost a nyní jsme se jí sami stali.
Pomocná afirmace
Milovaný archanděli Razieli, svatý moudrý Duchu, prosím o sluneční zasvěcení. Nech, prosím, vzejít mé slunce a uvolni řetězy minulosti! Ať již jde o řetězy z energie materiální manifstace nebo o rodinné svazky nebo o význam mého jména: prosím Boží milost, aby rozpustila řetězy, které mne poutají k mému nižšímu Já. Vstupuji do Světla praslunce, do Božího Světla. Právě teď!

Časné úterý

20. června 2006 v 6:00 Pro dnešní den

AFIRMACE PRO DNEŠNÍ DEN ...

Dnes vkládám do toho, co dělám, to nejlepší, co v sobě mám.

Má práce mě hluboce uspokojuje.
Vím, že když završím jednu zkušenost, jsem vedena k dalším zkušenostem, které mě naplní a obohatí ještě víc.
Štěstí je kulička, která se dokutálí k vaším nohám.
Až najdete kuličku u svých nohou, potěšte se z ní s ostatními.
NÁHLED NA SOUČASNOST ...
Vody řeky Léthé protékají vaší duší a nenechávají vám žádnou možnost vzpomenout si. Zapíráte v sobě svého vnitřního léčitele (jeho ženský aspekt) a jste pod kletbou zapomnění. Dokonce už ani nevěříte, že existuje vůbec něco, na co by se bylo třeba rozpomenout. Obklopuje vás soumrak, polotma, denní světlo se vám ztrácí. Navzdory tomu se andělé pokoušejí navázat s vámi kontakt, říci vám, že váš problém může vyřešit jen rozpomenutí.
Jestli chcete řešit svůj problém, budete muset přistoupit na nějakou formu terapie. Nemusí to být nezbytně terapie klasická, i když by byla jistě užitečná. Terapie v tomto případě znamená především: ponořte se a vyneste pravdu o své duši na povrch.
SEN je šipka vyslaná vaším životem.
Kam vás mají vést příští dny, to vám sen ukáže.
Po noci, během níž budete mít sen, buďte k životu a světu pozornější.
Buddha si vybral slovo, které v sobě obsahuje obrovský potenciál - shunyata. Anglické slovo, anglický ekvivalent "nothingness" není tak krásným slovem.
Proto bych z něj raději udělal "no-thingness" - protože nic není jenom nic, je to všechno. Vibruje všemi možnostmi. Je plné možností, absolutně plné. Není ještě projevené, ale obsahuje všechno.
Na počátku stojí příroda, na konci stojí také příroda, tak proč děláte tolik povyku uprostřed. Proč tolik starostí, strachu, úzkosti a ambicí - proč vytváříte to zoufalství? Celá cesta vede od ničeho k ničemu.
Osho Take it Easy, Svazek 1, Kapitola 5

Ocitnout se "v díře" může být matoucí, ba i děsivé. Není čeho se držet, nikam nás to neláká, není tu ani náznak volby nebo možností, které bychom měli před sebou. Právě tento stav čistého potenciálu zde však byl ještě před stvořením světa. Jediné, co vám zbývá, je uvolnit se do této nicoty... padat do ticha mezi slovy... sledovat propast mezi výdechem a nádechem. A uchovat si každý okamžik této zkušenosti. Rodí se tu něco posvátného.

Pozorujete a znásobujete lásku, kterou dostáváte?

Pozorujete a opouštíte spěch, kterým následně strádáte?


Pondělní radůstky

19. června 2006 v 7:03 Pro dnešní den

AFIRMACE PRO DNEŠNÍ DEN ...

Tím, že odpouštím sama sobě, loučím se se všemi pocity vlastní nedostatečnosti. Svobodně se rozhoduji milovat sebe sama. Vidím sama sebe s láskou a soucítěním.

Odpouštím sama sobě.
Převezměte odpovědnost za stvoření
Ve vaší bezprostřední blízkosti se nachází bytost (někdo v nouzi, zvíře nebo rostlina), která je slabá a určitým způsobem na tobě i závislá. Jste nepozorní a nevšímáte si, jak bez vaší pozornosti vadne nebo hyne. Vaším úkolem by mělo být opatrování a starostlivost. Tuto starostlivost je možno chápat dokonce v širších souvislostech přírody nebo ji vztáhnout na opatrování svého vlastního těla. Ve vašem životě prostě existuje něco, s čím zacházíte nezodpovědně. Neosvobodíte se od pocitu duchovního odcizení a prázdnoty do té doby, dokud si nevšimnete a nevzpomenete na to nebo na toho, o co nebo o koho se máte postarat.
Váš zákrok ve prospěch někoho, ve prospěch druhých, světa a přírody nebo životního prostředí, je žádoucí a žádaný. Na své cestě se musíte naučit přebírat odpovědnost za slabší (případně na vás závislé) bytosti. Mohou to být zvířata, rostliny nebo lidé odkázaní na ochranu a cizí péči. Vaše cesta nikdy neskončí, pokud se o ně nepostaráte, nepřevezmete na sebe jejich opatrování a nesejmete z nich břemeno, které je tíží.

JSME-LI ŠŤASTNÍ A PLNI LÁSKY, SKORO NEPOTŘEBUJEME JÍST.

JSME-LI NEŠŤASTNÍ, NAŠE TĚLO MARNĚ HLEDÁ OPRAVDOVOU LÁSKU V JÍDLE, MOHUTNÍ A ZVOU NÁS OBÉZNÍMI,

ANEBO

DÍKY NEPŘÍJÍMÁNÍ POTRAVY, LÁSKY A VÍRY CHŘADNEME A HUBNEME.


Páteční zamyšlení

16. června 2006 v 6:54 Pro dnešní den

JAZYKU SRDCE A UČENÍ LÁSKY ROZUMÍ KAŽDÝ ČLOVĚK,

VŠICHNI LIDÉ RŮZNÉ PLETI.

VZKAZ pro dnešní den ...
Zamotali jste se do vlastní agrese. Věříte, že se vám povedlo identifikovat nepřítele tam venku a zoufale se snažíte nad ním zvítězit. Nedokážete si uvědomit a přiznat, že jste vytáhl do boje proti sobě samým. V této chvíli jste sami sobě nejúhlavnějším nepřítelem. Čím víc se snažíte vyhrávat, tím víc energie ztrácíte. Nakonec to povede jen k sebezničení.
Vaším úkolem je získat svůj vlastní prostor, vybojovat si svoje místo. Nikdo vám dobrovolně nic nedaruje, nikdo se toho svého nevzdá jen tak. Je to urputný a tvrdý boj, souboj na život a na smrt, oko za oko, zub za zub. A i kdyby to mělo být úplně bezvýznamné vítězství nebo dokonce prohra, uvědomte si, že se na své cestě životem můžete něco naučit jen tehdy, budete-li mít odvahu bojovat, postavit se čelem svému protivníkovi.

OSTROHRANNÝ KÁMEN VHOZENÝ DO ŘEKY JE PO MNOHA A MNOHA LETECH

PROSTÝ HRAN, HLADKÝ A V RUCE PŘÍJEMNÝ.

ČLOVĚK S PŘIBÝVAJÍCÍMI ROKY A NABITÝMI ŽIVOTNÍMI ZKUŠENOSTMI

ZLIDŠTÍ A ZJEMNÍ SE.

Máte před sebou situaci, v níž budete své finanční prostředky, či hmotné jmění vůbec, dobrovolně sdílet s někým jiným, neboť vás osud povolá, abyste někomu podali pomocnou ruku, zachovali se šlechetně, případně abyste bez zábran přijali velkomyslnou službu či projev náklonnosti od někoho jiného. Důvěra v život i ve vlastní schopnosti opět začíná, naplňovat vaše nitro.

BALÓNEK NAPLNĚNÝ LEHKÝM PLYNEM - HÉLIEM - STOUPÁ VZHŮRU

A LETÍ AŽ DO OBLAK.

KÁMEN POLOŽENÝ NA VODNÍ HLADINU SE POTOPÍ A KLESNE KE DNU, NEBOŤ JE TĚŽKÝ.

ČLOVĚK LÁSKYPLNÝ, TOLERANTNÍ A MILOSRDCNÝ, POVZNESENÝ NAD MATERIÁLNÍ STAROSTI, JE JAKO HÉLIUM.

KDO S ŽIVOTEM ČASTO ZÁPASÍ, ZTVRDNE A JE SKORO JAKO KÁMEN.

RADA:

NESNAŽTE SE BÝT VYCHYTRALÍ, jinak zůstanete pořád stejní, nezměníte se. Polovičatost na cestě lásky a meditace ve vás vytvoří spoustu zmatků. Nijak vám to nepomůže.
Jenže požádat o pomoc se protiví egu, tudíž se snažíte najít kompromis. Takový kompromis bude ještě víc nebezpečný, ještě víc vás zmate, bude ze zmatku stvořený a ještě víc zmatků způsobí. Snažte se pochopit, proč tolik toužíte po kompromisu. Dříve nebo později poznáte, že vám kompromis nepomůže. Kompromis může být způsob, jak nejít ani jednou cestou nebo jen potlačit svůj zmatek. Zmatek se však stejně nakonec prosadí.
Nikdy nic nepotlačujte, mějte ve své situaci jasno. Když jste zmatení, uvědomte si, že jste zmatení. Bude to první věc, která vám bude jasná: že jste zmatená. Vstoupili jste na cestu.

Na dvorech starého Japonska bývali služebníci často vybíráni z vrstvy méně významných zločinců, kteří byli vykastrovaní. Protože byli důvěrně obeznámení s životem dvora, často se ocitali ve středu politických a společenských intrik a za oponou těchto scén měli velkou moc.
To ukazuje, do jak odporných spikleneckých situací se můžeme dostat, když budeme ustupovat ze své vlastní pravdy. Jedna věc je vyjít někomu vstříc, pochopit jeho pohled a zasadit se o harmonizaci protichůdných sil. Druhá věc je "vzdát se" a zradit naši vlastní pravdu. Když se na to podíváme zblízka, většinou zjistíme, že se tím pokoušíme něco získat - ať už je to moc nebo souhlas druhých. Jestli vás něco takového láká, buďte opatrní: odměna za podobné kompromisy vždy nechává hořkost v ústech.


KDYBYCHOM V ŽIVOTĚ NIKDY NEZAPLAKALI, NEMĚLI BYCHOM V SRDCI LÁSKU.


Nápady pro čtvrtek

15. června 2006 v 6:58 Pro dnešní den

Jako ryby zvědavě nakukujeme nad hladinu a staráme se, co dělá TEN nebo ONEN.

Pod hladinu bychom se rádi skryli, když se odhalí naše chyby a

přetřásají naše nelichotivé skutky.

AFIRMACE PRO DNEŠEK ...

Vím, že ve svém životě mohu konat zázraky.

Uvědomuji si, že mé myšlenky vytvářejí mé zkušenosti.

Má vrozená tvořivost mě překvapuje a těší.

Vinu přiznat a Přiznat je nebetyčný rozdíl.

DOPORUČENÍ DNEŠNÍHO DNE:

ZKLIDNĚNÍ ...

Odpoutejte se od bouřlivých myšlenek, neklidu a rozpaků.

Spolehněte se na své vnitřní vedení. Vaše duše nad vámi bdí,

posílá vám lásku a vede vás.

Ztište se a věřte, že cokoliv přijde,

vám poslouží pro vaše nejvyšší dobro.

Kdo má v srdci lásku, ten má v rukou sílu, která uzdravuje.

VKAZ OD BOHYNĚ AURORY

Létáte teď vysoko, což může ohrožovat vaše blízké.

Nesestupujte však níž, protože váš příklad

brzy začne druhé lidi inspirovat.

I se "silou" lásky zacházejte opatrně.


Barevná středa

14. června 2006 v 8:05 Pro dnešní den

AFIRMACE PRO DNEŠNÍ DEN :

Je to jen myšlenka a myšlenka se dá změnit.

Nejsem omezena starými myšlenkami. Neustále přijímám nové vhledy a nové způsoby pohledu na svůj svět. Pečlivě volím své nové myšlenky. Jsem ochotna se měnit a růst.

Dnešní poselství hovoří o konečném uzavření obtížné životní fáze, zkušenosti, období či situace. Každý konec bývá bolestivý. My můžeme být hrdí, že jsme svízelnou situaci byli schopni posoudit vědomě nestranně a objektivně. Díky tomu se před námi otvírá další cesta, na níž nás čeká alespoň na chvíli méně konfliktů a nástrah.

Rodinné poklady pominou, vaše duše je věčná.
V ZENU PŘICHÁZÍŠ ODNIKUD a jdeš NIKAM. Jsi tady a teď, nepřicházíš ani neodcházíš. Všechno tě míjí; tvé vědomí to odráží, a s ničím se neztotožňuje.
Když lev řve před zrcadlem, myslíš si, že řve zrcadlo? Nebo když lev odejde a přijde dítě a tančí, zrcadlo hned zapomene a tančí s dítětem - myslíš si, že zrcadlo s dítětem tančí?
Zrcadlo nedělá nic, jednoduše všechno odráží.
Tvé vědomí je pouhé zrcadlo.
Ty nepřicházíš, ani neodcházíš.
Věci přicházejí a odházejí.
Jsi mladá, jsi stará; jsi živá, jsi mrtvá.
Všechny tyto stavy jsou jen odrazem ve věčném rezervoáru vědomí.
OshoLiveZen,Svazek 2, Kapitola 16
Každý tunel začíná a končí. Cesta po jeho projetí pokračuje nahoru nebo dolů.

Toto poselství zobrazuje vývoj vědomí, jak ho popsal Friedrich Nietzche ve své knize "Tak pravil Zarathustra". Mluví o třech stupních: o velbloudu, lvu a dítěti. Velbloud je ospalý, spokojený sám se sebou. Žije v sebeklamu, že je vrcholkem hory, ale ve skutečnosti je natolik v zajetí názorů jiných, že má jen stěží nějakou vlastní energii.
Z velblouda se vnořuje lev. Když si uvědomíme, jak nás život míjel, začneme se požadavkům druhých bránit. Vystupujeme z davu, sami a hrdí a vykřikujeme svou pravdu. Tím to ale nekončí.
Nakonec povstane dítě, jež není ani svolné, ani vzdorovité, ale nevinné a spontánní a věrné svému bytí.
Ať jsi nyní v jakémkoli z těchto rozměrů - ospalá, deprimovaná nebo řvoucí a vzpurná - věz, že se to vyvine v něco nového, když to dovolíš.
Je čas pro růst a změnu.

Sklony k přejídání a nenaplněné touhy po lásce jedno jsou.

Zastávka v ÚTERÝ

13. června 2006 v 6:14 Pro dnešní den
Krásná růže má trny. Také život je krásný, i když někdy bolí.
PRO ŽÁDNOU DUŠI NEJSTE POŽEHNÁNÍM,
POKUD VÁS POTŘEBUJE, ABY PŘEŽILA.
Darem je cítit, ne vědět a znát.
AFIRMACE PRO DNEŠNÍ DEN ...
JE BEZPEČNÉ NAHLÍŽET DO VLASTNÍHO NITRA.
Pronikám vrstvami názorů a přesvědčení druhých lidí
a nacházím v sobě nádhernou bytost plnou moudrosti a krásy.
Miluji to, co vidím.
Srdce je víc než jenom sval.
DOPORUČENÍ ...
VÁŠ ŽIVOT SI NYNÍ ŽÁDÁ HARMONIZACI ČAKER ...
Představte si, jak stoupáte schodištěm jasných barev a záře až k nebesům.
Každým krokem nahoru za sebou zanecháváte vše,
co vás tíží a trápí.
Vše pozemské lze ohmatat. Přesto věřte i v neuchopitelný, v běžně neviditelný svět.
RADA pro tyto dny :
Ztrácíte kontakt s tím, co svoboda znamená ve svém prapůvodním významu. Dokonce zapomínáte původní smysl slova svoboda. Možná se domníváte, že musíte uniknout ze zajetí momentální životní situace, ale jen bezmocně a bezvýsledně lomcujete mřížemi vnějších okolností. Nepochopili jste skutečný odkaz ŠAŠKA: aby mohl člověk přerůst jakoukoliv situaci, musí jak psychicky, duševně i duchovně, tak fyzicky zpracovat každou příležitost a skutečně tvrdě na ní pracovat a projít utrpením každé cesty. Svobodu nemůžete získat lusknutím prstů, ale v potu tváře. Na začátku sice někdy stačí jen vykročit, ale musíte počítat s tím, že cesta nebude vydlážděná a posypaná růžovými lupínky.
Pokuste se nyní objevit duchovní rozměr v tom, do čeho jste se v této chvíli zapletli, zaujměte pozici duše uprostřed současných komplikací. Cesta ke svobodě vede jednoduše přes zbavení se momentálního problému, přes jeho opuštění, i když by se vám to teď mohlo ještě zdát paradoxní. Snažte se objevit svého vnitřního ŠAŠKA, navažte s ním kontakt a spojte se s ním. Naučte se smát sami sobě, možná se vám přestanou smát druzí.
Neplačte neplodně nad sebou, spíše svá omezení zavčas řešte.

Anděl pro tyto dny

6. června 2006 v 7:17 Andělská poselství
KAMAKURA
jednání

účelné jednání
dokončit odkládané projekty
uskutečnit vize
radost zjednání
jednání ve stavu vnitřního klidu
Energie Kamakury pro tyto dny ...
posiluje tok energie a činorodost. Nyní je možno realizovat vize a plány, překážky se rozpouštějí.
Kamakura nám pomáhá soustředit síly a jednat cílevědomě a s rozhodností.
Z pohybu a činu povstává radost.

Vize a dobré nápady nejsou nic platné, dokud se neuskuteční. Nastal čas, kdy po naplánování konkrétních kroků musí následovat činy. Netrapte se již tím, zda máte nebo nemáte něco začít, zda máte chuť udělat to, co je nevyřízené, nebo zda to může ještě počkat. Začněte cílevědomě a efektivně, s elánem a radostí. Potom přestane vnitřní boj, vnitřní odpor.

Co chcete uzavřít?
Co už dlouho odkládáte?
Kde tříštíte své síly? Co vás okrádá o čas, aniž by vám to něco přineslo? Co vás blokuje?


Změna

6. června 2006 v 7:10 Akce a semináře

ZMĚNA TERMÍNU SEMINÁŘE

OZNAMUJI ZMĚNU TERMÍNU SEMINÁŘE,

KTERÝ BYL PLÁNOVÁN NA SOBOTU 10. 6. 2006.

SEMINÁŘ SE BUDE KONAT O TÝDEN POZDĚJI,
TJ. 17. 6. 2006 OD 10 HODIN NA FELBABCE.
TĚŠÍM SE NA VÁS VŠECHNY, KTEŘÍ SE PRO TENTO SEMINÁŘ ROZHODNETE.
KRÁSNÉ POHODOVÉ DNY.
Ivana Justychová


Úterní sluníčko

6. června 2006 v 7:03 Pro dnešní den

Všechno, co člověk dělá se zavřenýma očima, dělá pro sebe.

Všechno, co dělá s otevřenýma očima, dělá pro druhé.
DNEŠNÍ DEN K VÁM VYSÍLÁ ...
ZKLIDNĚNÍ;
Odpoutejte se od bouřlivých myšlenek, neklidu a rozpaků.
Spolehněte se na své vnitřní vedení. Vaše duše nad vámi bdí, posílá vám lásku a vede vás.
Ztište se a věřte, že cokoliv přijde, vám poslouží pro vaše dobro.

V každém učení spatřujeme chyby, dokud toto učení nepochopíme a jeho možnosti nevyužijeme.
Potom si již tolik nevšímáme jeho úskalí, nýbrž toho, co v něm sytí naši duši.
Duchovní energii máme všichni. Je pouze na vás, abyste ji v sobě našli ...
Všichni máme schopnost naladit se na svou vnitřní energii, ale pouze málo lidí ví, jak s ní zacházet. Dozrál čas, abyste v sobě zapálili oheň. Když se vydáte na tuto úžasnou cestu, zjistíte, že je snadné z této velkolepé síly andělské sféry čerpat v dobách nouze a použít ji k pomoci druhým.
Nicotné je to, co jste dosud udělali, ve srovnání s tím, co ještě vykonáte.
Afirmace pro dnešní den...
MILUJI a přijímám každého ve své rodině přesně takového, jaký je.
Jsem připraven-a uzdravit se. Jsem ochoten-ochotna odpustit.
Vše je tak, jak má být.
Na vytoužené cestě vytrvejte a pokojně přečkejte všechny její otřesy.