Život je příběh, který si píšeme sami ...

Červenec 2006

Pondělí začíná

31. července 2006 v 7:00 Pro dnešní den
MOŽNÝ PROBLÉM

Jste v zajetí snění o vztahu. Vaše neplodné sny napouštějí jedem úrodnou půdu vaší duše. Zavíráte oči před vlastní samotou. Bez přestání tkáte zázračný koberec, který vás však nikdy dostatečně nezahřeje ani neunese. Svou touhu směřujete k někomu, kdo vám možná nebyl určen a komu nebylo souzeno uspokojit a uskutečnit vaše iluze a zaplnit vaši vnitřní prázdnotu.
MOŽNÁ CESTA ...

Na tomto úseku vaší cesty vás může očekávat zklamání.
Vaše touha po lásce a partnerovi je v této chvíli jenom vábným lákadlem, které vás má rozhýbat, a tím popostrčit směrem k rozvoji.
Tuto mýdlovou bublinu musíte propíchnout sami, jinak se úplně ztratíte ve svých iluzích.
Tyto problémy vás mají upozornit na téma (a problém) vaší sexuality.
Chtějí vám říci: lidská bytost nemůže žít výlučně pouze duchovně, máme také své tělo. A naopak: člověk nežije jen z masa a kostí, má i ducha.
Může to znamenat dvě věci: buď jste si toto téma nepřipouštěli tak dlouho, až jste při tom pomalu "vyschli", anebo se zaobíráte jenom jím a před jinými možnostmi jste se uzavřeli (sami nejlépe víte, která z těchto dvou verzí se vás osobně týká). V obou případech je odkazem pro vás: obraťte větší pozornost na svoji sexualitu ! Něco s ní není v pořádku, chybí vám v této oblasti rovnováha. Jestli už je blokovaná, anebo jí přikládáte přehnaný význam, Amor nedokáže přesně zamířit a strefit se do svého cíle.
Vaše cesta momentálně vyžaduje, abyste se naučili nacházet znovu odvahu být smyslní anebo svou smyslnost zpracovávat. Naučili jste se vidět a rozumět svým zábranám či blokádám (nebo své nestřídmosti); učili jste se chápat, že Eros má svůj vlastní způsob a styl, kterým znovu spojuje předtím oddělené.
Vnímejte a chápejte celkový dosah sexuální hry, aniž byste její význam podceňovali či naopak přeceňovali. Sexualita je - jak řekl někdo učený a moudrý - nejhezčí bezvýznamností světa, anebo - jak prohlásil další - nejlepší a nejvhodnější formou frivolnosti.

Víkendový dech

29. července 2006 v 19:08 Pro dnešní den
Mýtické taroty pro tento víkend ...
DESET PENTAKLŮ
Poselství Desítky pentaků znázorňuje Daidala jako starého muže, jehož hnědé vlasy již ztratily svou živou kaštanovou barvu a prošedivěly.
Sedí si pohodlně, obklopen svými dětmi a vnoučaty jako pravý patriarcha rodu. Po obou jeho stranách stojí dřevěné sloupy, po nichž se pne vinná réva obtěžkaná střapci zrajících hroznů. Na každém sloupu visí mezi výhonky révy pětice zlatých pentaklů, pět po pravé a pět po levé straně. V jeho klíně pohodlně leží nemluvně a hraje si se zlatým chrastítkem. Po levici mu stojí asi třicetiletá žena, oděna do šatu zelené barvy, její šíji zdobí těžký náhrdelník ze zlata. U jeho nohou si hraje desetiletý hoch se zlatým koněm. Za jejich zády se otvírá pohled na svěží kopcovitou krajinu a poklidnou mořskou hladinu.

Poselství Desítky pentaklů popisuje stav trvání či stálosti, která přetrvá život samotného jedince.
Daidalos se zde nachází ve stádiu, kdy se mu podařilo upevnit svou pozici na dvoře sicilského krále Kókala. Osud mu tak konečně umožnil, aby se usadil a založil svůj rod. Nejenže nashromáždil bohatství a získal moc, ale až přijde čas jeho smrti, má i komu výsledky svého úspěšného snažení s klidným srdcem odkázat s vědomím, že ho přežijí. Prostřednictvím předmětů z ryzího zlata, které Daidalos vyrobil chrastítko, masivní náhrdelník i koník na hraní - přispívá budoucnosti, jež přesahuje hranici jeho života. Proces uskutečnění, který ztělesňují karty se symbolem pentaklů, zde dosahuje svého přirozeného vrcholu v archetypu stálosti a trvání, který bude přínosem pro budoucí generace. V určitém smyslu slova se tak jedná o nejhlubší význam procesu uskutečňování tvůrčích myšlenek v konkrétních formách ve zjevném světě. Pozemský život člověka je pomíjivý a nikdo nemůže žít věčně. Přesto však z vědomí, že člověk vybudoval něco, co po sobě světu zanechá a co jej přetrvá a přežije, plyne hluboké uspokojení a naplnění. Zatímco u barvy Holí je idea nesmrtelnosti spojena s imaginací či božskou tvůrčí ideou, Meče ji hledají v duchovní síle lidské mysli a Poháry nesmrtelnost vnímají skrze cit univerzální nadosobní lásky. Protože pentakly považují za skutečné jen hmatatelné a zjevné formy, je pro ně idea nesmrtelnosti spojena s vědomím, že za sebou zanechávají stopu, která je pro ně důkazem, že jejich cesta životem nebyla jen bezvýznamným zábleskem ve věčnosti Života. Touha otisknout do nekonečného běhu života své znamení představuje jádro, z nějž se formuje pozemská ctižádost a touha vyrýt za sebou hlubokou stopu.
Zjevný přízemní materialismus a ambice, které jsou často přiřazovány honbě za materiálním úspěchem, tak mohou mít kořeny v hluboce lidské potřebě nabídnout ze sebe proudu života něco, co by bylo věčnou, nesmazatelnou stopou, kterou jsme po sobě zanechali. Vědomí, že jsme naplnili svůj osud a vytvořili něco hodnotného, z čeho budou moci čerpat ti, kteří přijdou po nás, zaplaví nitro člověka, pokud žije naplno, tak jako svůj život prožil Daidalos, a naplňuje-li v něm beze strachu dobro i zlo a je-li ochoten přijímat od osudu životní výzvy naprosto a bez výhrad, i bez ohledu na důsledky svého chování, s vědomím, že mu byly dány jeho osudem.

Z hlediska poselství ohlašuje Desítka pentaklů období, během nějž budeme prožívat trvající uspokojení a pocit vnitřní ukotvenosti.
Tento stav souvisí s vědomím, že jsme vytvořili něco, co má trvalejší hodnotu, a co ze sebe můžeme předat ostatním. Může se jednat o hmotné dědictví majetku nebo o ukončení tvůrčího procesu umělec dokončí své dílo - obraz, knihu a podobně - jehož hodnota přetrvá bez ohledu na hranice jeho pozemské existence.
ŽENA je citem, matkou dětí Země.
Žena je klenot, jehož si klenotník - její muž nadevšechno váží.
Žena je ozdobou klenotníka a jeho života.
Jeden druhého potřebujeme - jeden druhého si važme.
A láska vítězí.


My jsme svět

Když tisíce a tisíce lidí na celé zemi oslavuje, tančí, zpívá, jsou v extázi, opilí božským, neexistuje možnost žádné globální sebevraždy. Může snad být v takovém veselí a s takovým množstvím smíchu, s takovým psychickým i fyzickým zdravím, s takovou přirozeností a spontánností válka...?
Dostali jsme život k tomu, abychom tvořili, radovali se a oslavovali. Když pláčete a naříkáte, když jste zoufalí, jste sami. Když oslavujete, podílí se na tom celá existence.
Pouze v oslavování může dojít k setkání s nejvyšším, s věčným. Pouze oslavováním můžeme přesáhnout kruh zrození a smrti.
Přichází období komunikace, sdílení bohatství, které do celku přináší každý z nás.
Není zde žádné lpění, žádná chamtivost.
Je to kruh bez strachu a pocitů nadřízenosti nebo podřízenosti.
Když poznáme společný zdroj celého lidstva, společný původ našich snů a tužeb, nadějí a strachu, vidíme najednou, že jsme všichni spojeni ve velkém zázraku existence.
Když dokážeme spojit své nezměrné vnitřní bohatství k vytvoření pokladu lásky a moudrosti přístupné všem, budeme spojeni v nádherném obrazci věčného stvoření.


Páteční zastavení

28. července 2006 v 17:56 Pro dnešní den
ČAS V NAŠICH ŽIVOTECH ...
Život je možné prožívat jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad.
Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem .
Člověk se nikdy netěší z něčeho tak, jako se těšil na něco.
Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky.
Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.
Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává.
Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku.
Září, protože nechtějí oslnit.
Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání.
Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech.
Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi.
Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu.
Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme.
Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě.
Jaká bláhovost děsit se myšlenky, že se vzdáme v jednom okamžiku celého svého života, když se nás nedotýká myšlenka, že se ho vzdáváme ponenáhlu kus za kusem.
Život je příliš krátký, aby byl nicotný. Přesto jsme zklamáni, že právě taková většina našeho života je.
Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.
Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.

Andělské středeční poselství

19. července 2006 v 9:24 Andělská poselství
KUAN JIN
Odevzdanost
Klíčová slova
zanechat kontroly
nechat volně plynout potlačené či zadržované pocity
odevzdat se proudu života
rozvinout ženskou kvalitu
tolerance a soucítění
Energie Kuan Jin
pomáhá odevzdat se přirozenému proudu života a být v harmonii s božským řádem. Vše strnulé a těžkopádné se rozpouští - myšlenky, pocity i blokády v těle.
Energie Kuan Jin spojuje s jemnou pasivní a přesto energickou ženskou silou, posiluje soucítění a toleranci.
Odevzdanost znamená splynout s tím, co se děje. Jednat, když je čas činu a odpočívat, když je čas klidu.
Odevzdanost znamená nechat se nést proudem života. Ovšem ne jako uvadlý list, ale jako labuť plná vznešenosti a vlastní síly, která se nechává nést proudem řeky. Kdo má odvahu se tomuto proudu odevzdat, může zažít, že je skutečně nesen.
Odevzdaností plyneme se životem, říkáme "ano" svým pocitům a ženským kvalitám.

Toto poselství vás Tě nabádá k prozkoumání všeho, na čem lpíte.
Jaké situace, pocity či lidi chcete mít pod kontrolou?
Do čeho se nechcete pustit naplno a bez výhrad?

Kde blokujete svou energii?
Kdy používáte slovo "musím"?
Jaké pocity zadržujete? Jaké slzy chtějí být konečně vyplakány? Jaká zklamání si nechcete připustit?
Jsou ve vašem těle nějaké blokády - co vám chtějí sdělit?
Kde jste strnulí?

Sladká středa

19. července 2006 v 9:17 Pro dnešní den
BYLINKA DNEŠNÍHO DNE
JAHODNÍK OBECNÝ
Své bytí slaď radostí a láskou dávanou sobě, ale i druhým;
Tvá slova nechť jsou plná medu, dokaž se o to, co máš, rozdělit.
POSELSTVÍ PRO DNEŠNÍ DEN ...
Nastal čas k oslavám a veselí.
Zapomeňte na své zábrany a nechte se prostoupit radostí.
Drogám - a kastraci - byste se však měli vyhnout, abyste po skončení veselice nemuseli litovat. Hudba a její rytmus mají ohromnou moc a také jejím prostřednictvím můžete splynout s pulsem vesmíru.
Možná, že vás zaujmou moderní techniky, které se dnes k rituálu znovuzrození užívají.
Nebo se budete chtít věnovat činnostem, při nichž můžete být v úzkém kontaktu se zemí, například práci na zahradě, turistice a tak dále.
AFIRMACE:
Oslavuji krásu života, jako bych byl/byla květinou.
Na jaře budu znovuzrozen /znovuzrozena.
Plout po řece plné krokodýlů na loďce s dírou je lepší nežli v této řece bez jakékoli ochrany plavat.
S loďkou máš větší šanci dosáhnout pevného břehu.
Druzí lidé, byť jsou (tak jako TY) nedokonalí,
jsou člověku velmi prospěšní na jeho pouti za poznáním.

Znáte to také ?

18. července 2006 v 8:12 Poselství a moudra z knih
Žili byli děd a babka v malé chaloupce na kraji vsi u lesa. Nikdo nevěděl, jak tu žili dlouho, byli tu prostě odnepaměti. Vstávali za úsvitu a spát chodili se slepicemi. Měli se rádi, měli rádi lidi i zvířata kolem sebe i celý boží svět. Každý den děkovali Bohu za všechnu tu krásu, kterou jim posílá. Nemoci jako by se jim zdálky vyhýbaly. Když lidé nedali na jejich rady, onemocněli. Ale když s pokorou přišli, s prosbou o pomoc a upřímnou snahou napravit se, staříci jim vždy pomohli najít, kde udělali chybu a i bylinky na pomoc přidali a jako by jim svým přátelským pohledem a pohlazením srdce rozehřáli, mysl povzbudili, sílu dodali, každý od nich odcházel s nadějí a odhodláním uzdravit se.
Přešly roky - svět se začal měnit. Do polí vyjely těžké stroje, v lesích zazpívaly motorové pily a nad tím vším se objevila práškovací letadla. Čmelák si chodíval k babičce stěžovat, srnka onemocněla, potok se zakalil, tráva žloutla, stromy ztrácely jehličí, ale lidi ze vsi jako by očarovala zlá víla (civilizace) - nic neviděli, jejich životní příběh je přestal zajímat. Zato vymyšlené příběhy "hrdinů" z obrazovek televizorů jim začaly brát dech. Do kraje se začal vkrádat neklid, hádky, závist, nenávist. Bohu už neděkoval nikdo za jeho lásku. Na jeho místo se v srdcích lidí usadilo sobectví - "láska" jen k sobě, sebeláska. Kde se ztratí láska, onemocní srdce a začnou nemoci.
Onemocněla země, voda, vzduch, zvířata i lidé. Přestali lidé chodit do chaloupky pod lesem na radu. Začali věřit televizním reklamám vědců a "odborníků". Co takový starý nevzdělaný děd s babkou mohou vědět o tom, jak se má žít? A tak se z výklenků v domech vytratily pytlíky s třezalkou, mateřídouškou a dobromyslí. Objevily se spreje, šampony, gely a kondicionéry a tablety, kapsle a pilulky. Z města za kopcem sem začal přicházet divný štiplavý vzduch, nebe se zatáhlo - a přišel do té doby neznámý host - KAŠEL.
Časem vyrostla ve městě veliká továrna na výrobu léku proti kašli. Byl to zvláštní lék - vyráběl se z krve a potu lidí. A lidé ze vsi začali dávat svou krev a pot na výrobu léku proti kašli, ale byl velmi drahý, protože se muselo zaplatit všem těm vědcům, technikům, dělníkům a administrativním pracovníkům, kteří tak dobře pracovali na výrobě tolik potřebného léku na záchranu lidstva. A jak vědců přibývalo, lék zdokonalovali a byl čím dál dražší, až lidé z vesnice, z jejichž krve se vyráběl, si ho už sami nemohli koupit.
A tehdy se babka posadila před bránu továrny a začala nabízet dobrou radu a pytlík bylinek proti kašli za jeden stříbrný. Lidé jako by se začali probouzet z těžkého snu. Někteří začali poznávat babku a začali se řídit její radou. Začaly k ní chodit zástupy, ale netrvalo dlouho a objevil se úředník.
"A co ty babko, tady se živíš? Máš na to od nás licenci? Máš na to vůbec vzdělání? Platíš ty vůbec daně? Ty se tu nedovoleně obohacuješ. Ty obelháváš poctivé lidi. Využíváš tu jen placebo efektu a šíříš nevědecké názory. Ty…Ty…Ty…v našem demokratickém zřízení tohle my trpět nebudeme. Máš od nás zákaz podnikání a dostaneš od nás pokutu za nezákonnou živnost a … a … a …"
Toho dne se někam ztratili děd i babka. Zmizela i jejich chaloupka (les zmizel už dříve), nikdo nevěděl kam.
Zůstala jen továrna na lék, který už nepomáhal, a lidé, kteří kašlali a kašlali, a jestli neumřeli, tak tam kašlou dodnes.

Úterní radovánky

18. července 2006 v 7:59 Pro dnešní den
BYLINKA PRO DNEŠNÍ DEN ...
CELÍK ZLATOBÝL
... harmonie mezi lidmi vzácnější je zlata;
važ si, miluj a chápej toho, koho za průvodce časem a za ochránce máš.
V základech vašeho problému leží váš hněv a vaše agrese, které jste si ještě nedovolili naplno procítit, a tak jste je nemohli poznat. Co se stalo s tou osobností? Proč ukrýváte a tlumíte její pocity? Možná se domníváte, že jsou nepatřičné a nevhodné, nebo že jste pro ně příliš přecitlivělí a všechno je potřeba ovládat rozumem. (Možná prostě nechcete být konfrontováni s vlastní zbabělostí). Toto poselství vám má připomenout, že se ve vás ukrývají i "primitivní" emoce právě tohoto druhu. Dokud nedopustíte, aby se mohla vyjádřit i tato stránka osobnosti a neumožníte jí projevit se navenek, budete neustále v zajetí stagnace.
K jedné z etap na vašich cestách patří stát se pachatelem, tím, kdo podněcuje a je štvaným činitelem. Momentálně se od vás vyžaduje, abyste konečně začali konat a rozetnuli gordický uzel, kterým jsou svázána pouta držící vás v zajetí. Nedostanete se ani o krůček dál, pokud se neodhodláte k činu.
Když dáte za dobu svého pobytu na hřišti GÓL a trefíte tyč,
budete oceněni víc než útočník, který za celý zápas ani jednou přímo na branku nevystřelil.
ŽIJTE. NEHLEDEJTE VÝMLUVY, NENAŘÍKEJTE.
Žijte, abyste naplnili, co jste si předsevzali a co učinit máte.

Klidné pondělí

17. července 2006 v 9:04 Pro dnešní den
BYLINKA PRO DNEŠNÍ DEN ...
HEŘMÁNEK
... ať Tvůj vlahý dech, mírná slova a tolerancí prosycené činy zušlechťují vše vůkol;
nemluv o lásce, žij lásku.
Odcizili jste se svému Egu a současně jste se stali závislými na svém postavení, jehož jste dosáhli nebo můžete dosáhnout jen prostřednictvím jiných. Jste připraveni "zaprodat se" a vázat se na někoho, o kom jste přesvědčeni, že jeho moc a síla vám pomohou a propůjčí i vám svůj lesk. Vaše vlastní hodnota tak nemá žádný pevný základ. Chybí vám přirozený smysl pro sebeúctu.
Naučte se používat svůj šarm a přitažlivost, abyste dosáhli toho, po čem teď toužíte. Berte využívání svých půvabů a atraktivnosti na dosažení svých cílů a přání jako součást hry, kterou hrajete. Všichni hrajeme tyto Ego-hrátky, a jiné pravděpodobně ani neexistují.
Na své cestě se máte naučit pomocí své ženské stránky uplatnit svou moc.
NA SVÉ ŽIVOTNÍ CESTĚ NEJEN DOSTÁVÁME,
ALE PŘEDEVŠÍM SE UČÍME DÁVAT A ODEVZDÁVAT.

Nedělní odpočinek

16. července 2006 v 7:00 Pro dnešní den
Vše pozemské jde ohmatat.
Přesto věřte i v neuchopitelný, v běžně neviditelný svět.
Rozum se svých pravd skoro nikdy nevzdá.
Nechejte proto rozum rozumem a jděte svou Cestou.
Láska vám nyní vkazuje :

Soustřeďte se nyní na sebe samotné. Problémy v partnerském vztahu lze většinou vyřešit, až když dokážeme zaujmout zcela nová stanoviska. Nový pohled s sebou přináší i - často nečekané - změny. Jedním z aspektů tohoto poselství je tedy zříkání se navyknutých postojů, hledisek a názorů; (nedobrovolná) konfrontace v partnerském vztahu bez pevné půdy pod nohama.
Pokud není vzájemný vztah vybudován na vnitřní svobodě obou partnerů, minimálně jeden z nich stav upřímnosti a otevřenosti, který s sebou změna perspektivy přináší, dlouho nesnese a hodnotu vztahu zpochybní. Prostřednictvím nových postojů se však mohou začít uvolňovat také různé bloky a psychické zábrany. V takovém případě funguje Změna nebo to, co toto poselství představuje, jako terapie nebo jógové cvičení hlavou dolů, s jejichž pomocí začneme vzájemný vztah prožívat hlouběji a zcela novým způsobem. Vyzkoušejte si třeba vědomou a úmyslnou výměnu rolí Animy a Anima.
Nevědomí se ještě přidává :

Změna, o které hovoří Láska, také mluví o masochistických či trpitelských sklonech v našem chování. Za každou cenu se chceme lišit a přitahovat pozornost. Pokud se nepoučíme z předcházejícího vývoje v partnerském vztahu a neprojevíme ochotu změnit vlastní náhled, mohou nás nečekané změny nebo výzvy skryté ve vlastních představách o světě překvapit, přemoci, zdeptat a způsobit rezignaci.
"Pojďte všichni, kdo se lopotíte, a odpočiňte si v mém stínu,"
nabízí strom.
Je hodně míst ke zklidnění a povznesení mysli,
je hodně míst k otevření srdce a potěšení duše, která nevyužíváme.

Sobotní zastavení

15. července 2006 v 7:00 Pro dnešní den
Že jste chudáci?
Podívejte se do svých skříní, do své lednice a spíže.
Podívejte se na sebe - máte zdravé ruce i nohy.
Nejste chudáci.
Chudák vypadá a žije úplně jinak.
ZEN ŘÍKÁ:
považuj všechna velká slova a učení za své nejhorší nepřátele. Vyhýbej se jim, protože musíš najít svůj vlastní pramen.
Nesmíš být následovníkem, imitátorem. Musíš být originálním jedincem; musíš najít své nejvnitřnější jádro, bez návodu, bez pomoci svatých knih. Je temná noc, ale svým intenzivním ohněm zvídavosti musíš dojít k úsvitu.
Každý, kdo zahořel touto intenzívní zvídavostí, našel úsvit. Ostatní jenom věří. Ti, kdo věří, nejsou nábožní, svou vírou se jen vyhýbají velkému náboženskému dobrodružství.

Snažte se ve svém životě pohybovat s jasným cílem člověka, který přesně ví, co má dělat. Takový člověk se pohybujte tak rychle, že se téměř stane čistou energií. Jeho intenzita se však liší od šílené energie, s níž lidé ženou svá auta na plný plyn z místa na místo. Taková intenzita patří do horizontálního světa času a prostoru. Intenzita, představovaná takovýmto člověkem patří do vertikálního světa přítomnosti - světa založeného na poznání, že právě teď je jediný okamžik, a právě tady je jediný prostor.
Když člověk jedná s takovouto intenzitou, s největší provděpodobností zčeří hladinu vod, které ho obklopují. Někoho jeho přítomnost osvěží a pozvedne, jiné však otráví nebo dokonce ohrozí. Na názorech druhých však mnoho nezáleží, protože teď už tohoto člověka nic nezastaví.
Až vás nebude bavit shromažďovat,
jste zralí na další posun vpřed.

Krásný pátek

14. července 2006 v 7:00 Pro dnešní den
Co kdo chtěl, to mu dal
a stále měl dost, aby rozdával.
Mezi bytím v úloze učitele a bytím v úloze žáka existuje ještě meziúroveň. Zůstali jste trčet někde mezi těmito dvěma rolemi, zabloudili jste někde ve střední, nediferencované poloze. Držíte se jí zuby nehty. Necítíte se už sice žáky, ale neumíte ani najít odvahu stát se učitelem. Země Nikoho vás okrádá o intelektuální energii a máte pocit, že jste se ocitli v pasti mezi "už ne" a "ještě ne". Vědomosti, které jste dosud získali, zůstávají nevyužity a jsou nevyužitelné. V této chvíli stagnujete, duševně se nevyvíjíte.
Nejste-li dobří, nejste zlí.
Jenom se snažíte být spokojení, avšak cesta,
kterou jste si vybrali, není asi ta nejlepší.
Teď budete muset na své cestě řídit "obouruč". Vaše levá strana je ještě učněm, pravá už mistrem. Stejnou měrou a ve stejném čase jsou však obě úlohy součástí vašeho momentálního rozvoje. Jestli se vám podaří nebýt jednostranní, vnesete energii obou do plynule tekoucího proudu, který vás ponese na vaší cestě dál.
Svůj hlad po pohlazení ukojíte tím, že sami pohlazení dáváte.

červencový čtvrtek

13. července 2006 v 7:25 Pro dnešní den
Ve stínu je slunce příjemnější
a rovněž lidský duch zraje lépe,
když je vzdálený kousek od lidí.
Zůstáváte raději na povrchu a ignorujete své pocity, jako by neexistovaly. Děláte vše možné pro to, abyste jim unikli, nemuseli je brát vážně a nebyli nuceni je projevit navenek. Přitom však už dávno víte, co mělo být konečně vysloveno. Jenže vy toto téma buď obcházíte - i slovně, a tedy mlčením a zamlčováním - úmyslně ho němě obcházíte jako cosi dávno mrtvého a chodíte kolem něj jako kočka kolem horké kaše, nebo o něm naopak vedete spousty zbytečných řečí, aniž byste byli emocionálně zainteresováni. Měli byste si však uvědomit, že nevyjádřené, potlačené city nahlodávají mysl a mají přirozenou vlastnost způsobovat nemoc, či tlačit jako olovo v žaludku.
Silný provaz tvoří mnoho tenkých souběžných nitek.
V jednotě a společném zájmu je společná síla.

Nadešel čas vyjádřit, co se děje ve vašem životě a co cítíte. Bez verbalizace vnějších a vnitřních dějů týkajících se vašeho bytí není možný pokrok - jen kroky zpátky a úpadek. Budete muset jednoduše vyslovit všechno, co jste si nechávali dosud pro sebe. Teď není čas na mlčení, přišel čas citů. Vypovídejte se před přítelem, a pokud nemáte nikoho, na koho byste se mohli obrátit, nikoho, kdo by vás vyslechl, vyhledejte nějakého terapeuta.
Také při pletení lze meditovat.
Ruce pletou, mysl medituje.
Tělo koná, myšlenky nejsou.

Životní pouť

3. července 2006 v 8:09 Poselství a moudra z knih
Když žába vidí, jak kovají koně, také nastaví nohu.

Výletníci

Představme si skupinu výletníků, kteří vyrazili na cestu, aby zdolali obtížný vrchol, a podívejme se za nimi několik hodin poté, co vyrazili. Dá se předpokládat, že je v této chvíli můžeme rozdělit na tři rozdílné skupiny.
- Jedni litují, že opustili přístřeší. Únava a nebezpečí se jim zdají být v nepoměru ke zdárnému výstupu. Rozhodnou se, že se vrátí.
- Druhé nemrzí, že se na cestu vydali. Slunce svítí a je nádherný výhled. Ale k čemu stoupat ještě výš? Není lepší užít si hor tam, kde jsou, uprostřed louky nebo lesa? A lehnou si do trávy nebo se toulají okolím v očekávání příjemné chvíle pikniku.
- Ostatní, zbývající, praví alpinisté, nespouštějí oči z vrcholku, který si předsevzali, chtějí ztéci. Vyrážejí znovu.
Unavený - požitkář - nadšenec. Tři lidské typy, které každý z nás v zárodku nese v hlubinách svého já a na které se fakticky odjakživa lidstvo kolem nás dělí.
Teihard de Chardin
Když chceš uspět, žádej o radu tři starce.

Pondělní sluníčko

3. července 2006 v 7:57 Pro dnešní den
AFIRMACE dnešního dne ...
Jsem hodna lásky.
Lásku si nemusím zasloužit.
Jsem hodna lásky už jen proto, že jsem.
Druzí jsou zrcadlem lásky, kterou cítím sama k sobě.
Dívejte se na každý problém jako na příležitost.
RADA PRO ROZPOUŠTĚNÍ SEXUÁLNÍ NEGATIVITY:
Dotkněte se slunce a přestaňte se bát, že vás spálí.
Dotkněte se květiny a přestaňte se bát, že ji zlomíte.
Dotkněte se milovaného člověka a lásky v sobě.
Radujte se z ní každý den a každou noc.