Život je příběh, který si píšeme sami ...

Srpen 2006

Zářijový seminář

22. srpna 2006 v 10:59 Akce a semináře
ZVU VÁS NA FELBABKU
V SOBOTU 16. 9. 2006
ZAČÍNÁME V 10 HODIN
TÉMA TOHOTO SETKÁNÍ
JSEM TAKOVÁ JAKÁ JSEM.
KDYBYCH MĚLA BÝT JINÁ, URČITĚ BYCH TAKOVÁ BYLA.
**********
Dítě ve mně ...
Dospělý ve mně ...
Peníze v mém životě jsou ...
I na tomto setkání si budeme hrát a na závěr bude oheň a grilování. Kdo chce, může na naší boudě přespat. V tomto případě si vezměte karimatku a spacák.
Pohodlný oděv - jako vždycky.
AHOJKY Z FELBABKY VÁS ZDRAVÍ
IVANA

Středa je tu ...

16. srpna 2006 v 11:31 Pro dnešní den
I ŽÍT SE DÁ NASLEPO ...
Lenost a nicnedělání ...
Lenost chutná špatně: jednoduše cítíte, že nemáte žádnou energii, jednoduše jste otupělí, jednoduše ospalí, jednoduše si připadáte jako mrtví.

Když jste ve stavu ne-dělání jste energie plni - a chutná to moc dobře. Máte spousty energie, překypujete jí. Vyzařujete, přetékáte, vibrujete jí. Nejste ospalí, jste dokonale uvědomělí. Nejste mrtví - jste děsivě živí...

Mysl vás však může oklamat, může lenost odůvodnit jako ne-dělání.
Může říct: "Stal se ze mě zenový mistr", nebo "Věřím v Tao" - neoklamete tím nikoho jiného než sebe. Takže buďte bdělí.
Občas máme pocit, že máme hotovo.
Sedíme si ve svém vypolstrovaném křesle, na očích své sluneční brýle, ukryti pod slunečníkem, ve svých růžových trepkách a s drinkem v ruce. Nemáme sílu vstát a cokoli udělat, protože si myslíme, že jsme už všechno udělali. Ještě jsme se nestačili ani otočit ...
Současným poselstvím je, že tahle "bazénová idyla" není vaším konečným cílem. Cesta ještě není u konce, což se vám snaží neznačit váš život stejně jako třeba bílý pták, letící širou oblohou. Vaše samolibost možná vzešla ze skutečného pocitu úspěchu, ale je načase jít dál. Co na tom, jak měkoučké jsou trepky a jak lahodný je drink, nové obzory nad obzory stále čekají na své objevení.
MODLIT SE ZNAMENÁ PROSIT O DÉŠŤ.
VĚŘIT ZNAMENÁ VZÍT SI DEŠTNÍK.

Pondělní klídek

14. srpna 2006 v 9:07 Pro dnešní den
Obtížně usedá motýl na květinu, ohýbající se v silném větru.
Nesnadno hovoří vnitřní hlas k člověku, který stále pospíchá.
Otázka pro mistra ...
"Jak mám zdokonalit svůj duchovní život?" ptal se mladík svého učitele.
"Chovej se ke svému nitru jako sochař, který vytesává z mramorového bloku sochu koně a odstraňuje všechno, co zastírá jeho podobu ..."
"Co tím chceš říct?"
"Odsekej ze sebe vše, co nejsi TY - každou myšlenku, cit, chování, předsudek. Teprve pak odhalíš, jaké umělecké dílo se v tobě skrývá, a také jeho autora."
Smirkový papír všedních dní, dláto trápení a námahy z tebe vyloupnou tvůj pravý obraz.
Láska je most přes propasti beznaděje.

páteční čas

11. srpna 2006 v 8:34 Pro dnešní den
BYLINKA PRO DNEŠNÍ DEN ...
P A M P E L I Š K A
Pohodu žluté rozzářené louky nalezni i ve svém životě,
odděl důležité od nepodstatného,
nenes víc, než máš nésti.
TEORIE
Mladík hrdě ohlásil svému učiteli: "Konečně jsem dosáhl naprosté dokonalosti. Umím zvládat výbuchy zlosti i mámení vášní, vymýtil jsem ze své duše veškerou dychtivost, ctižádostivost, touhu po moci i po penězích, i ty nejslabší milostné touhy, takže ..."
Učitel ho přerušil: "Taková škoda! Zrovna včera se tu stavěla moc hezká dívka a svěřila se mi, že kdyby se jí naskytla příležitost, hned by se s tebou pomilovala ... "
Mladík sebou trhl a vyvalil oči: "Ano? A kdo to je? Znám ji? "
Mladý šlechtic se jednoho dne vydal za ctnostným opatem a požádal ho, zda by mohl vstoupit k němu do kláštera. Opat mladíka vyslechl a prohlásil, že nejdříve musí znát jeho zvyky, co má rád a co nerad. Šlechtic hrdě zvedl hlavu:
"Vždy se oblékám do bílého, piji jen vodu, v zimě se nahý myji ve sněhu. Abych umrtvil své tělo, zatloukl jsem si do bot hřebíky a nechávám se čtyřicetkrát denně bičovat ... "
Právě v tu chvíli přijel na dvůr opatství plně naložený vůz tažený bílým koněm. Vozka koně vypřáhl, aby si odpočinul. Kůň se napil u studny vody a vyválel se v bělostném sněhu, aby se ochladil.
"Vidíš," pokýval hlavou opat, "ten tvor je celý bílý, pije jen vodu, nahý se válí ve sněhu, do nohou má zatlučené hřeby a za den ho bičují jistě víc než čtyřicetkrát. A přesto je to stále jen kůň ... "
NENÍ ŠPATNÉ CESTY.
Každý si, více či méně uvědomuje, vybírá dráhu, která mu optimálně vyhovuje, která jej uspokojuje jednak zevně, naplňuje jeho tužby ve ztvárněném, viditelném světě, a která jej zároveň povznáší pocitově, těší v koutku duše, do něhož vchází pouze její majitel. Jestliže teprve na druhém břehu, při jakémsi vyhodnocení své poslední pozemské existence, zjistíme, že jsme výrazně chybovali, i tehdy bylo naše zápolení s problémy a bolestmi přínosné.
Každému opravdovému vývoji totiž předchází poznání dřívějších omylů.

Mokré pondělí

7. srpna 2006 v 10:19 Pro dnešní den
UZDRAVTE SAMI SEBE A VÁŠ VZTAH SE TAKÉ UZDRAVÍ;
Až dokážete vyléčit sami sebe,
budete připravení na vztah
beze strachu a rizika závislosti.
Pokud na sobě oba zapracujete,
uvidíte, jak rychle dosáhnete pokroku.
V životě každého člověka se může vyskytnout období, ve kterém je potřeba potlačit vlastní touhy a vůli v zájmu služby vyšším ideálům. V této etapě své cesty máte za úkol právě podřízení se této myšlence. Měli byste teď od sebe vyžadovat víc než obvykle. Další krok, který máte udělat, vám nechává tak málo svobody, že to skutečně můžete pociťovat jako sebetrýznění. Pokuste se vnímat tento počin jako "oběť", kterou přinášíte v zájmu dosažení nejbližšího vyššího stupně svého vývoje.
AFIRMACE PRO DNEŠNÍ DEN:
Navracím sílu tam, kam patří.
Činím svá vlastní rozhodnutí.
Uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.

Jenom čtvrtek ?

3. srpna 2006 v 8:19 Pro dnešní den
KDO STOJÍ, TEN NABÍRÁ SIL,
HLEDÁ SPRÁVNÝ SMĚR
A MOUDŘE VOLÍ TEMPO NA DALŠÍ CESTU.
Pochopte, že jste stvoření a ne stvořitel. Podléháte vyšším zákonům - větším a obsáhlejším souvislostem. Brzy najdete svůj vnitřní klid a svou životní dráhu, nad kterou bude zářit ta pravá hvězda. Přijdete k poznání, že všechny ostatní hvězdy jsou produktem Hollywoodu. Hezké obrázky, na pohled okouzlující, ale ve skutečnosti jen z krepového papíru.
SÍLA PŘIROZENOSTI PŘEDČÍ SÍLU CHYTROSTI.
KDO MILUJE, CHÁPE A HLADÍ DRUHÉ,
JE POVAŽOVANÝ ZA VÍCE DOBRÉHO NEŽLI TEN,
KDO ROZŠIŘUJE POUZE POZNÁNÍ VĚCÍ POZEMSKÝCH.

Hřejivá středa

2. srpna 2006 v 7:47 Pro dnešní den
CHCETE-LI SE BÍT ZA LEPŠÍ ZÍTŘKY, NEVOLTE ŽÁDNOU ZBRAŇ.
SVŮJ SOUBOJ VZDEJTE A TÍM ZVÍTĚZÍTE,
NEBOŤ VAŠE "JÁ" SE ODEVZDÁVÁNÍM ROZPUSTÍ.
Dosud jste přehlíželi, případně už dokonce zapomněli, že je tady někdo, kdo je závislý na vaší péči a soucitu. Ten někdo zvenčí, čeká, kdy se o něj anebo o ni postaráte, je jen zrcadlem malého dítěte ve vás, kterému jste se mohli již věnovat a které jste mohli opatrovat. Vaše pozornost obrácená pouze na ty zvenčí je jedním ze způsobů, jakým nenápadně "strkáte pod koberec" svou vlastní odkázanost na pomoc.
Opatrujte se. Pečujte o sebe. Věnujte pozornost své emocionální vyrovnanosti. Nenechte se rozptylovat pocity jiných, protože v této chvíli jsou důležité vaše vlastní emoce. Malé dítě ve vás pláče a vyžaduje vaši pozornost.
MNOZÍ LIDÉ SE DOMNÍVAJÍ, ŽE SLUNCE V DUŠI PENÍZE V KAPSE
JEŠTĚ VÍCE ROZEHŘEJÍ.
OPRAVDOVÉ SLUNCE V DUŠI VŠAK ŽHNE ZE ZCELA JINÝCH ZDROJŮ.

Seminář 19. 8. 2006

1. srpna 2006 v 8:51 Akce a semináře
AHOJKY VESPOLEK ...
ZVU VÁS NA DALŠÍ SETKÁNÍ
NA FELBABKU,
KTERÉ SE KONÁ V SOBOTU
19. 8. 2006 OD 10 HODIN
TÉMA TOHOTO SETKÁNÍ JE :
BOHATSTVÍ A PENÍZKY V NAŠICH ŽIVOTECH ...
ANEB
proč to dělat jednoduše, když to jde složitě II.
přeji vám všem krásné léto a těším se na vás.
IVANA JUSTYCHOVÁ

Seminář 5. - 6. 8. 2006

1. srpna 2006 v 8:47 Reiki
REIKI VÍKEND
SE KONÁ 5. - 6. 8. 2006
ZAČÍNÁME V SOBOTU V 10 HODIN NA FELBABCE.
KDO MÁ ZÁJEM O SEMINÁŘ A ZASVĚCENÍ
DO 1. NEBO 2. STUPNĚ REIKI,
MŮŽE SE TOHOTO VÍKENDU ZÚČASTNIT.
JSOU ZVÁNI I VŠICHNI, KTEŘÍ JIŽ ZASVĚCENI JSOU.
Vesmír je hluboký a nekonečný, stejnějako nekonečná je energie, která jej naplňuje, a v níž jsou nesmazatelnězaznamenávány všechny naše myšlenky a stavy, kterými po celýživot procházíme. Tato energie byla v pradávných dobách pojmenována Rei-ki.
přeji vám všem krásný týden a těším se na vás.
IVANA JUSTYCHOVÁ

Radost pro úterý

1. srpna 2006 v 7:12 Pro dnešní den
DNES K VÁM PŘICHÁZÍ ZVÍŘÁTKO SE SVOU RADOU
LOS
V OBRÁCENÉ POZICI
V této pozici vám los říká: je možné, že jste "natáhli gumu až k prasknutí". Dávejte si pozor na nepřiměřený stres.
Mohli byste si přivodit nějakou nemoc, která vás donutí udělat přestávku a odpočinout si.
Na jiné úrovni jste možná nerespektovali své přání po společnosti opačného pohlaví a možná, že jste zapomněli na vzrušení období říje. Je-li to váš případ, bude nejlepší pozvat přátele opačného pohlaví na oběd nebo na odpolední procházku. Nemusíte to vůbec brát sexuálně, prospěje vám jakákoliv výměna energií s opačným pohlavím.

Máte-li nějaký partnerský vztah, je možné, že energie vašich líbánek opadá, a vy potřebujete nějakou vzpruhu. Neustálá "změna tempa" může být vitální silou potřebnou pro každý vztah, který má vydržet.

V každém případě vás los nabádá, abyste se podívali, jak jste se rozhodli vytvářet svou současnou cestu a jak chcete pokračovat, abyste dosáhli svého cíle. Vaše nejlepší zbraň je stejná jako u losa:
zastavit se, když je to třeba,
vytrvat, když je to nutné,
a dát prostor změně a výměně energií.