Život je příběh, který si píšeme sami ...

Říjen 2006

Sudičky našeho života

30. října 2006 v 14:13

Náš poslední seminář byl o Sudičkách v našem životě. Máte i vy nějakou Sudičku či Sudičky svého života?

Určitě se v životě každého člověka objeví okamžik,
kdy ho mínění či rada druhých nějak ovlivní.
Jak na tom jste ve vašem životě?
Bylo-nebylo, a jak že to bylo právě ve vašem životě se sudičkami?
Co je vlastně dobrá a co špatná sudba?
Má snad někdo právo rozhodovat o životě někoho jiného?
Jak vnímáte soudy o sobě slyšené od druhých?
Je někdo ve vašem životě, kdo vám říkával, že jste "krásní, oškliví, vzdělaní, nanic, nemotorní, pohotoví ..."
Můžete odpovědět, jak chcete.
Třeba i pohádkou O sudičkách svého života.
Hezký barevný den.

I zvířátka nám mohou poradit ...

30. října 2006 v 6:36 Pro dnešní den
VZKAZ ZVÍŘÁTKA PRO TOTO OBDOBÍ:
LASIČKO...
LASIČKO...
LASIČKO...
KDO TO JE TEĎ V KURNÍKU?
KDYBYCH SE TĚ ZEPTAL,
ŘEKLA BYS, ŽE KRÁVA!
Lasička má neuvěřitelné množství energie a důmyslnosti, ale pro ty, kdo mají tuto medicínu, je to obtížný silový totem.
Není náhodou, že králové nosili hermelín neboli kožešinu z hranostaje, nejbližšího příbuzného lasičky. Její uši slyší, co se doopravdy říká. Je to její velká schopnost. Oči lasičky vidí pod povrch situace a poznávají mnoho důsledků a souvislostí událostí.
To je také vzácný dar.


V současné době vám všem lasička vzkazuje: "Dávejte si pozor na intriky. Někdo se vám možná chce tajně "vkrást do kurníku." Měli byste zamknout dveře a obléci svou dospívající dceru jako jeptišku. Také je možné, že si nalháváte něco, o čem víte, že není pravda. Může to být lež na jakékoli úrovni, např. když se ve 3 hodiny ráno vrhnete na ledničku a utvrzujete se, že nedojedenou půlku dortu nikdo nebude postrádat. Škrábnete-li něčí auto na parkovišti, zanechte tam zprávu. Nezmizte jen proto, že můžete.
Čestnost k sobě a k druhým je nanejvýš důležitá."

Dalším poselstvím lasičky je schopnost rozpoznat, proč jste pochybovali o svých pocitech. Správně lasička ostrými smysly pozorně sleduje všechny činnosti, pocity a situace. V současné době jsou tyto pozorovací schopnosti zamlžené a otupené, dokud nevyústí ve zmatek. Když nevíte, co cítíte, nebo co se okolo vás děje, stává se pochybování překážkou vašeho pokroku. Pak můžete zjistit, že do vašeho života pronikla paranoia. Chcete-li napravit situaci, začněte setřásat otupělost z hlavy a pozorujte to, co je zjevné. Nikdo vás nemůže oklamat, pokud si dáváte pozor na své kroky, vážíte si toho, co znáte, hledáte "skryté důvody" a užíváte rozvahu.
Nemilujete-li sami sebe
nemůžete milovat ostatní.

Drobná znamení

26. října 2006 v 6:52 Pro dnešní den
VNÍMEJTE, CO K VÁM PŘICHÁZÍ ...
V průběhu své cesty dostanete - ze začátku možná nepochopitelné - znamení, symbol.
Snaha vyřešit hádanku, přeložit jazyk symbolu do jazyka lépe pochopitelného vás přivede
(téměř nepozorovaně) k pravému duchovnímu poznání a myšlení.
Pro vaši duši může být velmi důležitým krokem,
když přestanete hledat řešení svých problémů venku
a začnete důvěřovat vlastní intuici, své vnitřní kněžce.
AFIRMACE:
MÉ srdce je otevřené.
Má slova jsou plna lásky.
S KLIDEM se na sebe dívám
do zrcadla a říkám si:
"Mám tě ráda. Mám tě opravdu ráda."

Pohádka o Zelenáčkovi

25. října 2006 v 12:01 Akce a semináře
MOJE POHÁDKA O ZELENÁČKOVI
Bylo - nebylo, dávno tomu, co žil jeden starý muž hluboko v lese.
Byl již velmi starý a moudrý.
Ani sám nevěděl, jak starý je, protože již dlouhou dobu neměl vedle sebe nikoho,
kdo by mu mohl jeho věk připomínat.
Jednou sbíral houby a uslyšel za sebou jemný hlásek. Rozhlédl se kolem sebe a chtěl vidět toho ptáčka, kterému myslel, že hlásek patří.
Žádný ptáček tam nikde nebyl, jen kousek dál na pařezu leželo něco malého zeleného a kňučelo to.
Přišel blíž, aby lépe viděl, cože to tam kňučí.
Nechápal co to je.
Ještě nikdy nic podobného neviděl ani v tomto lese, ani nikde jinde.
Díval se na pařez a na tu divnou věc, která vydávala jen jakési slabé hlásky.
Ani nevím, jak vlastně popsat to, co stařík viděl.
Vypadalo to jako ulita šneka, ze které kouká provázek a celé to bylo zelené.
Stařík si vzal "šnečka" do ruky, zavřel oči a najednou se mu zamotala hlava, zatočil se s ním svět a když opět oči otevřel, slyšel, jak mu zelený šneček říká:
"Přicházím, abych ti splnil tvé přání. Jsem Zelenáček, který plní lidem, kteří vědí po čem touží, jejich přání. A protože ty moc dobře víš, co si přeješ - jsem tady a chci ti tvé přání splnit."
Stařík Zelenáčkovi poděkoval a měl opravdu velkou radost, že se právě nyní objevil a splnil mu jeho přání.
A co vy? Už se ve vašem životě Zelenáček objevil?
Je to jednoduché - přijde k těm, kteří vědí, co skutečně chtějí.

Jsem to já ...

25. října 2006 v 7:06 Pro dnešní den
K ZAMYŠLENÍ PRO DNEŠNÍ DEN ...
Ani netušíte, že v momentální situaci jen hrajete určitou roli.
Vaše skutečná totožnost je ukryta za "rolí" a může trvat ještě dost dlouho,
než si to přiznáte a budete ochotni převzít za svou úlohu odpovědnost.
V podstatě už máte nejasné podezření, že nejste zrovna autentičtí a upřímní.
V této chvíli stačí vědět, že vaše důležitost je jen propůjčená, jen hraná.
Přirozeně, máte obavy, že by vám někdo mohl strhnout masku.
Ale koho by za vaší maskou vlastně mohl odhalit ? Je za ní vůbec ještě někdo přítomen ?
RADA VÝCHODU PRO DNEŠEK ...
DOKUD SE NEROZLOUČÍTE se svou osobností, nenajdete svou individualitu.
Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce.
Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.
Toto poselství připomíná starý zenový příběh o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí.
Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
BYLINKA PRO TYTO DNY ...
TYMIÁN OBECNÝ
nikdo vás nesvírá, nikdo vás neomezuje;
máte sílu vše zvládnout,
věřte si a konejte vždy s důvěrou v dobrý výsledek.

Pohádka o kouzelné bytosti

24. října 2006 v 7:29 Akce a semináře
PLODY Z NAŠICH SEMINÁŘŮ
HANINA POHÁDKA O KOUZELNÉ BYTOSTI
ze semináře, kde jedním naším úkolem bylo vymyslet si
pohádkovou postavičku a napsat o ní pohádku.
Kouzelná bytost není jenom v pohádce, ale je všude okolo nás.
Stále s námi.
Jmenuje se KROL.
Kdykoli si na něj vzpomeneme, tak se v nás a okolo nás rozhostí.
KLID
RADOST
OBEJMUTÍ
LÁSKA
Takže - kdykoli se nám zachce, můžeme se mít "jako v pohádce".
Je to skřítek a záleží jen na nás, kdy si ho zavoláme.
Je s námi rád a proto je dobré zavolat ho už ráno v posteli
a večer před usnutím mu poděkovat, že nám celý den tak pomáhal.
A čím se živí?
No, přece naším zavoláním:
"KROLE! "

Vím, co chci?

24. října 2006 v 7:18 Andělská poselství
POSELSTVÍ BOHYNĚ VESTY:

Zklidněte se a objevte ve svém nitru archetyp velekněžky.
Učiníte-li si ze svých každodenních domácích činnosti malé rituály, váš život prostoupí energie posvátnosti.
Ctěte svou božskou jiskru života ve svém nitru, v nitru druhých a v celé přírodě.
Zapalte si svíčku nebo oheň a meditujte s pohledem upřeným do plamenů.
AFIRMACE:
Mým nejposvátnějším místem je mé nejvnitřnější já
.
VZKAZ KAMAKURY
ZAMĚŘTE SE NA:

účelné jednání
dokončení odkládaných projektů
uskutečnění vizí
radost z jednání
jednání ve stavu vnitřního klidu
Energie Kamakury

... posiluje tok energie a činorodost.
Nyní je možno realizovat vize a plány, překážky se rozpouštějí.
Kamakura nám pomáhá soustředit síly a jednat cílevědomě a s rozhodností.
Z pohybu a činu povstává radost.

Vize a dobré nápady nejsou nic platné, dokud se neuskuteční. Nastal čas, kdy po naplánování konkrétních kroků musí následovat činy.
Netrapte se již tím, zda máte nebo nemáte něco začít, zda máte chuť udělat to, co je nevyřízené, nebo zda to může ještě počkat.
Začněte cílevědomě a efektivně, s elánem a radostí. Potom přestane vnitřní boj, vnitřní odpor.

Co chcete uzavřít?
Co už dlouho odkládáte?
Kde tříštíte své síly?
Co vás okrádá o čas, aniž by vám to něco přineslo?
Co vás blokuje?

Pro dnešní pondělí

23. října 2006 v 16:59 Poselství a moudra z knih
Mudrc jednou spatřil páva, který si divoce rve jedno péro za druhým a při tom pláče. Mudrc páva pokáral: Proč se tolik hněváš sám na sebe? Ta péra jsou tvé bohatství, vděčíš jim za celou svou proslulost a krásu. Páv odvětil: Nevíš snad, že kvůli těm pérům , jejich hedvábnému lesku zářivým barvám mě lovci nenechají ani chvilku na pokoji? Jedni mě chtějí chytit a druzí mě neúnavně pronásledují svými šípy. Kolik zranění jsem utrpěl, jen aby se milenci a marnivé ženy potěšili a získali nádhernou ozdobu! Už toho mám dost. Bez těch proklatých per mi žádné nebezpečí hrozit nebude. Má krása mě ohrožuje na svobodě i na životě. K čemu i tedy je? Šťastný je ten, kdo má krásu uvnitř.Jaké myšlenky máte ve své hlavě?

19. října 2006 v 9:12 Poselství a moudra z knih
Víš od koho pochází tvůj nejvyšší ideál,
nejupřímnější slovo
a nejkrásnější pocit ?
Slunce a vítr
L. N. Tolstoj

Hádaly se slunce s větrem, kdo dřív svlékne člověka.
I začal vítr z člověka rvát oděv.
Rve čepici, šaty rozpíná, ale člověk ještě pevněji nasazuje čapku a zapíná šaty.
A tak vítr člověka nesvlékl.
Začalo slunce, jen trošku zahřálo, člověk se rozepnul, čapku sundal.
Slunce přihřálo trochu víc a člověk se začal svlékat.
DĚLEJTE VŠE CO NEJLÉPE
-
USKUTEČNĚTE SVÉ MYŠLENKY ;
V hlavě můžete mít spoustu skvělých nápadů,
když ale neuděláte nic pro jejich uskutečnění,
neprojeví se,
nepřinesou žádné výsledky ani odměny.
Chcete-li dělat vše co nejlépe, buďte akční.

Jsme tím, kým věříme, že jsme ...

18. října 2006 v 13:01 Poselství a moudra z knih
Podle staré indické bajky žila myš neustále ve stresu, protože se bála kočky. Kouzelníkovi se jí zželelo a proměnil ji v kočku. Ta se pak ale bála psa. Tak ji kouzelník proměnil v psa. Pes se však začal bát levharta. A tak z něho udělal levharta. Ale i ten byl celý ustrašený před lovcem. V tom okamžiku to kouzelník vzdal. Proměnil levharta opět v myš a té řekl: "Ať udělám cokoli, nic ti nepomůžu, protože ve svém nitru zůstáváš pořád myší."

Středa jako malovaná

18. října 2006 v 8:50 Pro dnešní den
NESNAŽTE SE
ZJISTIT ČÍM JSTE,
ALE STÁT SE TÍM, ČÍM CHCETE BÝT.
MEDITACE PRO DNEŠNÍ DEN ...
Udělejte si pohodlí, zavřete oči.
Představte si, jak vaše tělo zahaluje zlatočervené světlo. Je to světlo životní radosti.
Toto světlo velmi jemně proniká do vašich těl a postupuje směrem od chodidel až do hlavy.
Aktivuje vás, motivuje vás, dává vám energii.
Vaše posmutnělost a vaše únava pomalu ustupují a znovu prožíváte nadšení.
Možná se vám chce tančit nebo sportovat, či užívat si smyslných radostí života.
Zůstaňte v této představě.
Pusťte si oblíbenou hudbu a začněte se pohybovat.
Brzy uvidíte, jak se vám navrací váš život a jak působíte na lidi kolem sebe.
Společně s nimi oslavíte dnešní svátek života.
BYLINKA PRO TENTO TÝDEN ...
SLUNEČNICE
nechť pýcha tvá pomocí ostatních lidí umírá;
vítězství nad druhým a jeho odsuzováním se Bohu, lásce či životu nepřiblížíš;
méně budiž ti více.
VZKAZ OD ELFŮ A VÍL ...
Jsi pod ochranou bez ohledu na to,
kde se právě nacházíš.

Seminář v říjnu

17. října 2006 v 19:45 Akce a semináře
ZVU VÁS NA DALŠÍ SETKÁNÍ
V NAŠÍ CHALOUPCE NA FELBABCE,
KTERÉ SE KONÁ V SOBOTU 28. 10. 2006 OD 10 HODIN
TÉMA TOHOTO SEMINÁŘE:
SUDIČKY MÉHO ŽIVOTA
A
ŘÍKÁM "JÁ JSEM"
NEBO RADĚJI UŽÍVÁM
"MĚLA BYCH BÝT ...?"
ANEB
HRA OTÁZEK A ODPOVĚDÍ ...
TĚŠÍM SE NA VÁS,
MILÉ LIDIČKY.

Školička začíná

17. října 2006 v 19:32 ŠKOLA TAROTU
ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA "UČIT SE JE RADOST"
OZNAMUJE ZAČÁTEK ŠKOLY TAROTU
ANEB TAROT ŽIVOTA A TAROT V NAŠEM ŽIVOTĚ
Učit se znamená objevovat to, co už víš.
Konat znamená ukazovat, že to víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty.
(Z knihy Iluze od Richarda Bacha)
ZAČÍNÁME VE ČTVRTEK 2. 11. 2006
OD 16.30 HODIN
V NAŠÍ CHALOUPCE NA FELBABCE
TĚŠÍM SE NA VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ,
PŘÍPADNĚ NA DALŠÍ,
KTEŘÍ JEŠTĚ MAJÍ ZÁJEM DO ŠKOLIČKY PŘIJÍT ...

Pondělní svítání

9. října 2006 v 7:29 Pro dnešní den
AFIRMACE PRO DNEŠNÍ DEN :
UPOUŠTÍM OD VEŠKERÉ KRITIKY.
Vysílám do světa jen to, co chci sama dostávat.
Má láska a přijetí druhých se mi v každém okamžiku vracejí zpět.
VZKAZ PRO TOTO OBDOBÍ :
Hloubka a podstata je pro vás momentálně velmi důležitá.
Nepodceňujte však realitu.
Právě od ní vám totiž hrozí vznik chaotičnosti a povrchnosti.
Tedy toho, co vás dokáže nejvíce zpochybnit a vehnat do projevů lhostejnosti.
BYLINKA PRO TENTO TÝDEN:
JAHODNÍK OBECNÝ
Své bytí slaďte radostí a láskou dávanou sobě, ale i druhým;
vaše slova nechť jsou plná medu,
dokažte se o to, co máte, rozdělit.

Zamračený čtvrtek

5. října 2006 v 7:18 Pro dnešní den
NASTAL ČAS POOHLÉDNOUT SE PO JINÝCH MOŽNOSTECH.
NYNÍ JE VHODNÁ DOBA UČINIT ZMĚNY.
Ne vždy dostaneme to, co si představujeme nebo přejeme,
přesto však každopádně vždy dostaneme to, co potřebujeme.
To může být někdy nepříjemné a představovat pravou výzvu.
Pokud se však po jisté době ohlédneme zpět,
uvidíme svůj život v novém světle a spatříme, že všechno tak bylo správné.
Potom poznáme, že nám právě obtížné situace poskytly příležitost učit se, růst a osvobodit se.
JAKÉ DARY LÁSKY DOSTÁVÁTE A JAKÉ DÁVÁTE?
V ČEM SE VÁM ZJEVUJE PLNOST ŽIVOTA?

Říjnová středa

4. října 2006 v 7:21 Pro dnešní den
JE DŮLEŽITÉ MYSLET NA TO,
PO ČEM TOUŽÍTE,
A NE NA TO, ČEHO SE OBÁVÁTE.
Odevzdejte se a užívejte si!
Ciťte se dobře, se sebou samými anebo s druhými lidmi.
Když zapojíte své srdce, dejte volný průběh vzrušení i v břiše a v pánvi.
Následujte vědomě a bděle nejvyšší intenzitu.
Vychutnávejte všechno, co vám teď život dává.
To je nejlepší výraz vaší vděčnosti a lásky.
ODPOVĚZTE SI NA OTÁZKY:
Co byste rádi prožívali s rozkoší?
Existuje něco, co omezuje vaši rozkoš?
Zapamatujte si, že ...
největší nepřátelé slastného prožívání jsou STRACH, ŠPATNÉ SVĚDOMÍ A POCIT VINY.
Všechny vyplývají z vnitřních zákazů.
Je-li to i váš případ, je velice důležité je nepřehlížet a nepodceňovat jejich váhu.
Od strachů a pocitů viny se můžeme osvobodit tehdy, pokud je respektujeme a zcela přesně na ně nahlédneme.
Nepokoušejte se jich zbavit dřív, než je hluboce prozkoumáte a pochopíte.
S porozuměním se osvobození dostaví jakoby samo od sebe.
Zjistíte pak, že neexistují žádné špatné emoce.
Odsudky nejsou přirozené, jsou to JEN PŘEDSTAVY, které vznikly v lidském vědomí na základě nedorozumění.
Přirozené je to, co vychutnává vaše tělo a duše.
Darujte si to z lásky k sobě a k životu!