Život je příběh, který si píšeme sami ...

Prosinec 2006

Příjemné dny

27. prosince 2006 v 18:35 Pro dnešní den

KRÁSNÉ DNY

LETOŠNÍ

I TY,

KTERÉ PŘIJDOU V PŘÍŠTÍM ROCE.

PŘEJI VŠEM :

(TŘEBA JEN KOUSÍČEK ZE VŠECH ...)

ctižádost, činorodost a odvahu BERANA,

stálost, jistotu a osobitý přístup BÝKA,

komunikaci, proměnlivost a nové myšlenky BLÍŽENCŮ,

starostlivou lásku, nádhernou fantazii a představivost RAKA,

nezávislost, optimismus a tvořivou sílu LVA,

hledání nejjednodušších cest a zvládání svých povinností PANNY,

neustálé hledání harmonie, krásy a spravedlnosti VAH,

cílevědomost i schopnost něco obětovat a umět zemřít a znovu povstat jako ŠTÍR,

hledání pravdy a hlubšího smyslu všeho v životě jako STŘELEC,

ponořit se sami do sebe a umět se povznést nad pomíjivost života jako KOZOROH,

svobodu, nezávislost, originálního čilého ducha VODNÁŘE,

dobromyslnost, citlivost a intuici RYB.

Buďte vždy sami sebou a nemusíte mít strach ze svého života.


Řádky pro pátek

1. prosince 2006 v 8:43 Pro dnešní den

BYLINKA PRO TYTO DNY:

SVÍZEL

NÁM PŘIPOMÍNÁ:

Vše co prožiješ, Tě zdokonaluje;

cit a ohleduplnost nechť Tě zdobí;

nechej žít, nevaž k sobě přespříliš své nejbližší.

STAŇTE SE SLUŽEBNÍKY LÁSKY;

Láska je tím, co vás činí šťastnými,

a pokud se oba dva stanete služebníky lásky,

přijde den, kdy spolu můžete být

bez jakéhokoli obviňování a kritiky,

bez zloby a beze smutku.