Život je příběh, který si píšeme sami ...

Leden 2007

Krátké poselství pro úterý

30. ledna 2007 v 14:28 Pro dnešní den
Má-li národ dobrého vládce,
bude žít v blahobytu a hromadit bohatství, jež
přinese radost,
vždyť zdraví je největší štěstí.

První řádek je metaforický odkaz na významné činy nebo dlouhodobé plány, jejichž úspěšný výsledek je naznačen v druhé řádce.
Nejdůležitější je záměr, postoj, schopnosti a výkon. Nepřímo se zde říká, že nejste spokojeni, chcete něco víc, nebo si děláte starosti, že by se vaše současná situace mohla obrátit k horšímu.
Příčinou této nespokojenosti je vnitřní napětí a stres.
Ve třetí řádce je vyjádřeno přání blahobytu, ale nahromaděné bohatství ještě nemusí znamenat štěstí, vnitřní klid a uspokojení, toto poselství vám připomíná, že každá mince má dvě strany - konkrétní a abstraktní, materiální a duchovní.
Poslední řádek utěšuje starou známou pravdou, že fyzické a duševní zdraví je stejně cenné jako materiální úspěch. Postoj, který zvolíte, je klíčem k úspěchu.

ČÍSLO 7 je nyní při vás:
Toto -vyvíjející se- se číslo nás upozorňuje, že musíme něco ztratit, abychom něco získali.

Za příznivých podmínek se vaše přání splní. Uvědomte si své vlastní úmysly a vyjadřujte svou vděčnost
.

Kouzlo středy v lednu

17. ledna 2007 v 6:30 Pro dnešní den
Slávu provází postavení a moc,
drak i fénix si najdou vlastní cestu,
i člověk s velkým bohatstvím
by měl občas létat.


První řádek tohoto příznivého proroctví naznačuje, že dosažení velice ambiciózního cíle máte na dosah ruky.
Ve druhé řádce se hovoří o Zeleném draku východu a Ohnivém ptáku jihu. Jsou přirovnáváni k lidem, jejichž touha po moci a vysokém postavení byla naplněna.
Člověk s vlivným postavením má více možností než ostatní a může svobodně pracovat a usilovat o dosažení osobních cílů. Těchto vyvolených není mnoho a měli by být natolik moudří, aby ke svému bohatství připojili i poznání duchovní podstaty.
Létání zmíněné v poslední řádce je duchovní cestování, na jehož konci člověk pozná, jak je moc a materiální bohatství ve své podstatě absurdní.

Tyto dny mohou naznačovat i klid, dokonalost nebo aspoň snahu o ni. Ať získáte jakékoliv postavení, nikdy byste neměli zapomínat, odkud jste vyšli. Nezapomínejte si také dopřát radost.

Jakmile se splní všechna vaše přání, dejte pozor na vlastní nevědomost a nezneužívejte moci. Usilujte o získání duchovní moudrosti.
Bylinka pro tyto dny:
TUŽEBNÍK JILMOVÝ
Spěchali jste, přehlíželi jste, nevnímali?
Proto prosím stůjte, aby se minulost již neopakovala.
Abyste si znovu nešlapali po štěstí.

Trpělivý čtvrtek

11. ledna 2007 v 10:28 Pro dnešní den
Dnešní den představuje zakořenění, uznání a potvrzení sebe sama.
Když se chlapec chtěl stát dospělým mužem, musel sám ulovit zvíře a předvést ho ostatním.
Vnímáte své dnešní štěstí?
Runa Ur a její dnešní vzkaz:
Zubr evropský, vyhubený v 17. století, byl znám zejména pro svou sílu a zarputilost, s níž překonával překážky.
Tato runa tedy symbolizuje úsilí, které je potřeba něčemu věnovat - zároveň naznačuje, že máme dostatek sil k dosažení cíle.
Možná nám chybí trpělivost a tak se zdá, že se něco nedaří. Není to ale pravda.
Velkou sílu (moc) je ale třeba mít stále pod myšlenkovou kontrolou.
Je vhodné ještě jednou přezkoumat důvody, které nás vedou k danému jednání.
Jsme vůči sobě čestní?
Stojíme skutečně o cíl svého úsilí?
Nebude vynaložená námaha zbytečná?
Nezneužíváme svou moc?

Okénko pro Středu

10. ledna 2007 v 7:29 Pro dnešní den
Lékem si chceš přivolat zdraví,
ale nemoc neustává,
buď opatrný a vytrvej
a sám sobě přej klid mysli.

Situace vypodobněná v prvních dvou řádcích by mohl být problémový vztah, spor či potíže v zaměstnání, které se nekonečně vlečou, ať se snažíte sebevíc. Tento problém by mohl zasáhnout i do jiných oblastí vašeho života, pokud se s ním opatrně, trpělivě a rozumně nevypořádáte. Lidský život je jako řeka, jejíž hladina se nakonec vždy ustálí, ale její cesty k moři jsou nevyzpytatelné. Vy jste udělali to nejlepší, co jste mohli, a tak se uvolněte a nezapomínejte na smysl pro humor. Situace asi není ideální, a tak ji nedělejte ještě horší. Nemáte důvod pospíchat. Popřejte sami sobě štěstí, na celou situaci se pokuste podívat objektivně a zachovejte si klid mysli.

ČÍSLO 18: Může též bořit a ničit.

Buďte opatrní, na ničem netrvejte a zachovejte si smysl pro humor.

Reiki pro vás

9. ledna 2007 v 7:35 Reiki
Seminář REIKI I. stupně
se koná
o víkendu 13. a 14. ledna 2007
Těším se na všechny, které REIKI oslovila.

Hledám sebe sama

9. ledna 2007 v 7:31 Akce a semináře
První letošní seminář
v
Chaloupce na Felbabce
se bude konat
v sobotu 20. ledna 2007 od 10 hodin.
Tento seminář budeme věnovat každý sám sobě,
svým zkušenostem, svým rodičům, svým snům ...
Možná hledáte odpovědi, kde se vzali určité vaše náhledy a názory na život?
Proč se neustále něco do vašeho života vrací?
Proč se děje právě to, co se děje?
A T D ...
Ráda s vámi půjdu kousek cesty, která vám může pomoci pochopit sebe sama a svůj život.
Hezké dny i noci všem přeje Čarodějka z Felbabky.

Korespondenčně do školy

9. ledna 2007 v 7:22 ŠKOLA TAROTU

Přeji všem žákyňkám Školy tarotu

krásný a báječně kouzelný rok 2007.

Zároveň oznamuji všem ostatním možnost

Korespondenční školy tarotu,

která bude zahájena individálně, dle osobních požadavků.

Pokud máte zájem pochopit Cestu tarotem - Cestu životem

a nemůžete dorazit osobně, je Korespondenční škola právě pro vás.

Těším se na vás všechny.


Úterý v úterý

9. ledna 2007 v 7:17 Pro dnešní den
Vody řeky Léthé protékají vaší duší a nenechávají vám žádnou možnost vzpomenout si. Zapíráte v sobě svého vnitřního léčitele (jeho ženský aspekt) a jste pod kletbou zapomnění. Dokonce už ani nevěříte, že existuje vůbec něco, na co by se bylo třeba rozpomenout. Obklopuje vás soumrak, polotma, denní světlo se vám ztrácí. Navzdory tomu se Mnemosyné pokouší navázat s vámi kontakt, říci vám, že váš problém může vyřešit jen rozpomenutí.
Jestli chcete řešit svůj problém, budete muset přistoupit na nějakou formu terapie. Nemusí to být nezbytně terapie klasická, i když by byla pro vás jistě užitečná. Terapie ve vašem případě znamená především: ponořte se a vyneste pravdu o své duši na povrch.

Žít každý den naplno

2. ledna 2007 v 20:28 Pro dnešní den

Žít v kráse a vůni srdce

znamená každou vteřinou mládnout.

Zamyslete se nad svým životem:

Vytvořili jste si život, který se vám líbí a uspokojuje vás?

Jak vnímáte samotu?

Nebojte se nikdy změnit svůj život. Změna sama je život. Je živá. Nebojte se změny.

Viděním minulosti nezískáváme nic.

Poznáváním budoucnosti získáváme málo.

Žitím v přítomnosti získáváme vše.