Život je příběh, který si píšeme sami ...

Únor 2007

Úterní klídek

27. února 2007 v 9:45 Pro dnešní den
Poklidná radost.
Symbol:
Jezero v jezeře.
Princip:
Jezero v jezeře znamená shodu, ze které pramení klid. Radost z radosti.
Kdo dosáhl místa, které v sobě nosí jako touhu, nepociťuje již rozpor ani žádostivost.
Kdo našel shodu, objevuje štěstí vyrůstat z klidu.
Komu se stane důvodem k radosti radost, neváhá učinit radost každému.
Nachází radost v radosti.
Radost přijde z poznání.
Radost, která přináší bolest a smutek, není tou správnou radostí.
Kdo pochopí podstatu tohoto rozporu, najde cestu ke štěstí.

Ze sobotního semináře

26. února 2007 v 9:01 Akce a semináře
PÁR UKÁZEK ze sobotního semináře,
který byl na téma:
Naše představy a pocity viny
-
NEDOVOL, ABY TO, CO NEMŮŽEŠ UDĚLAT,
PŘEKÁŽELO TOMU, CO UDĚLAT MŮŽEŠ!
PŘÍBĚH - KÁZEŇ
Žákům, kteří chtěli vědět, co je to za meditaci, kterou koná každé ráno v zahradě,
Mistr řekl:
"Když se pozorně dívám, vidím rozkvetlý růžový keř."
"Proč by se měl člověk dívat pozorně, aby viděl růžový keř?" ptali se.
"Z obavy, že by neviděl růžový keř, ale obraz, který si o něm předem vytvořil."
Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl.
A když kouká, aby byl, a je, tak má být, to co je,
a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.
Jan Werich
DÍTĚ SE UČÍ BÝT DOBRÉ.
Dítě jde na zahradu a je ohromeno rostlinami.
Matka mu řekne: "Podívej se , jak je to krásné!"
Dítě se teď musí soustředit na slova; jeho pozorování je přerušeno, jeho bezprostřední vnímání toho, co existuje, je nahrazeno hodnotícími soudy.
Dítě už nemůže věřit svému vlastnímu úžasu nad tím, co JE, neboť se musí podrobit vnější autoritě, která definuje, co je krásné a dobré.
Svědomí se stává podvodníkem, který nahrazuje poznání dobra a zla pocity viny a neviny. Dobro, které přináší smíření, musí překonat falešný dojem vytvořený naší příslušností k určité skupině.
Svědomí hovoří: Svět je.
-
Novorozeně žije psychicky "v moři celistvosti".
Nedokáže rozlišovat, co je ono samo a co je jeho matka. Pociťuje sebe a matku jako jednotu. S matkou je spojeno přijímání potravy.
Je-li jejich vztah harmonický, cítí se dítě milované a šťastné.
Učí se světu kolem sebe důvěřovat.
Dítě, jež není milováno, či musí být často o samotě, pociťuje samo sebe jako něco nedokonalého, jestliže nestojí nikomu za to, aby se mu věnoval.
Jak může pak důvěřovat svému okolí?
Malé dítě pozvolna objevuje vnější svět.
S přibývajícím vědomím si vytváří své vědomé "já".
Avšak vnitřní obrazy, které si dítě na základě svých prvních zkušeností vytvořilo, v něm zůstávají.
MÁTE POCIT, ŽE VAŠE STAROSTI JSOU TY NEJ...
A CO STAROSTI TAKOVÉHO ŠTĚŇĚTE, KTERÉ SE UČÍ NOVÝM DOVEDNOSTEM,
TO JSOU TEPRVE STAROSTI!!!
CO JINÉHO JSOU PŘÍRODNÍ INSTINKTY NEŽ RADY MATKY PŘÍRODY K UCHOVÁNÍ NAŠEHO ŽIVOTA!
... z vyprávění Karla Čapka - Dášeňka čili Život štěněte ...
... hlas přírody, jemine, to je vám přísný učitel, nic takovému štěněti nesleví.
... Dášeňka dává pozor, až jazejček samou pozorností vyplazuje: pravá přední - teď levá zadní (jezusmankote, která vlastně je levá, ta nebo ta?) a druhá zadní (kdepak jí mám?) - a co teď? "Špatně," volá na ni hlas přírody, "musíš dělat menší kroky, Dášeňko, a hlavu nahoru a tlapky pěkně pod sebe - znovu!"
Copak hlas přírody, tomu se to káže; ale když jsou ty nožičky měkké jako z nití a třesou se jako z rosolu, dělejte s nimi něco!...
To byste nevěřili, co má takové štěně práce: když se neučí chodit, tak spí;
když nespí, učí se sedět (a to není jen tak, pánové: to zase hlas přírody hartusí: "Seď rovně, Dášeňko, hlavu nahoru a neohýbej tak záda; pozor, sedíš si na hřbetě, teď si zase sedíš na nožičkách, a kde máš ocásek? Na ocásku si také nesmíš sedět, protože bys jím nemohla vrtět," a tak dále - samé napomínání).
PŘÍBĚH PŘED KONCEM:
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ;
Plachému žákovi, který chtěl získat sebedůvěru, Mistr řekl:
"Hledáš jistotu v očích druhých a myslíš si, že je to sebedůvěra."
"Nemám tedy přikládat váhu mímění druhých?"
"Naopak. Zvažuj všechno, co říkají, ale nedej se tím ovládat."
"Jak se člověk zbaví takové vlády?"
"Jak se zbaví přeludu?"

Děkuji, pane Werichu.

23. února 2007 v 7:58 Poselství a moudra z knih
"Svět nebyl nikdy jiný, než jaký je. Že nebylo únosců aeroplánů, bylo jen díky tomu, že nebylo aeroplánů. Nájemných vrahů však nikdy nebyl nedostatek. A přece každého dne byl svět o chlup lepší než den předtím. Každý dnešek je lepší než včerejšek, i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo. Neboť, domnívám se, toto nespočívá v lidském činění, nýbrž ve vesmírném rytmu, o kterém, naštěstí, víme tak málo. Není tudíž důvod k zoufání a pesimismu, když se můžeme vsadit s kýmkoliv, že zítra bude líp než dnes. Člověk nemůže nikdy dělat víc, než je mu dovoleno člověčenstvím. Míň může dělat vždycky. A jak jste si všimli, to s úspěchem probíhá. Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jenom část lidstva. Ona část, ona tenoučká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí."
Jan Werich

Hledáte svůj pramen?

23. února 2007 v 6:58 Pro dnešní den
Pramen si musí najít cestu k moři.
Hledat vlastní cestu životem znamená narážet na překážky, prožívat omyly a zklamání, být v nebezpečí zbloudění.
Bez plného prožití vlastní zkušenosti však není poznání, bez poznání není zrání a bez zralosti nelze dosáhnout moudrosti.
Kdyby se zralosti dosáhlo učeností, nebylo by nutné vydávat se na cestu, podstupovat útrapy a nebezpečí.
Zrání je doba učení, ale také nebezpečí.
Učení se neobejde bez vzorů a učitelů, ale teprve vlastní zkušeností získají naučené vědomosti smysl.
Proto má prožitá zkušenost cenu, i kdyby znamenala zklamání a neúspěch.
V LÁSCE SI MUŽ
nevybírá ženu, která v přítomnosti silného muže ztratí svou osobnost.
Snažit se stát se tím, koho obdivujeme, a slepě ho napodobovat, znamená nebýt jím ani sebou, stát se nikým.
I když učení a vlastní vývoj se neobejde bez vzorů a idolů, je nutné vždy zachovávat a rozvíjet svou vlastní individualitu.
Uvědomte si, že se o ŽIVOTĚ a LÁSCE máte hodně co učit.
Máte možnost nyní najít svého učitele, který vám věnuje svůj čas.
K jeho nalezení potřebujete dvě věci: trpělivost a úctu, jež vám dovolí se mu podřídit.
Poté se naučte NASLOUCHAT.
Zkušený průvodce si zaslouží vaši trpělivost a úctu,
nebude mít žádný zájem na tom,
aby vás zmátl.
PŮJDETE-LI CESTOU SVÉHO UČENÍ,
potkáte na ní další podobné lidi,
s nimiž budete takříkajíc "na stejné vlně".

Čtvrteční představy

22. února 2007 v 7:09 Pro dnešní den
Rozlišujte dnes co je ILUZE a co SKUTEČNOST, ať nedopadnete jako beznadějní snílci, žijící v ráji, kteří se probouzejí jen tehdy, jsou-li obklopeni nebezpečím, a to už je velmi často příliš pozdě.
Uvědomujte si dnes, jaké soudy vynášíte směrem k druhým a komu důvěřujete.
Zkuste se dnes chovat sami k sobě laskavě a důvěřovat si.
Možná máte za sebou dobu, kdy jste byli odtrženi od reality a nechávali jste se využívat.
Dnes máte možnost zjistit, že vaše problémy mizí.
Případně se osvoboďte tím, že své problémy odevzdáte svému životu,
ten vám nikdy nepřináší nic, co byste nezvládli.

Přijměte úspěch

21. února 2007 v 13:43 Pro dnešní den
PŘEJI KRÁSNÝ DEN
21. ÚNOR 2007
Všimli jste si, že dnes dvojka předběhla jedničku v datu dne?
Že by právě dnes byla šance pro všechny, kteří si v životě
připadají stále druzí?
Proč ne? A nejen teď, kdykoli!
Dnešní středa může být však úspěšná opravdu pro každého.
Využijte možnosti postoupit ve svém životě a užít si úcty druhých.
Přichází ke každému šance pocítit sladké vítězství nad nepřízní osudu.
Buďte moudrými vladaři svého vlastního života, noste svoji královskou korunu důstojně, zasloužíte si ji a uvědomte si, jakou váhu má to, co jste se doposud naučili. Nebojte se ani velkých zkoušek ve svém životě. Jsou to jen výzvy, které vám chtějí ukázat další cestu vašeho života.
Jak přísným učitelem se nám život stává,
to záleží jen a jen na nás,
jak se ho bojíme.

BOŽSKÉ NAČASOVÁNÍ

21. února 2007 v 8:44 Andělská poselství
Božské načasování
Věnujte pozornost dveřím, které se vám právě otevírají a zavírají.
Projděte dveřmi, jež jsou otevřené, a učte se od dveří, které se vám zavřely.

Vaše modlitby jsou vyslyšeny; o tom není pochyb. Všechno se však řídí univerzálními zákony božského načasování. To znamená, že určité kousky mozaiky musí napřed zapadnout na své místo, aby jiné části mohly přinést plody. Jestliže se snažíte některé části přeskočit nebo se do nich příliš ženete, bude celému plánu chybět pevný základ.

Nesnažte se násilím otevřít žádné dveře, které jsou pro vás zavřené. Místo toho požádejte své anděly o vedení, abyste pochopili, zda jsou dveře zavřené kvůli vašim negativním očekáváním, nebo jestli je to jednoduše znamení božského načasování. Hledejte jiné dveře, které se otevírají, a projděte jimi s vírou a vděčností.

Úsměvná středa

21. února 2007 v 6:59 Pro dnešní den
Životní bouře způsobující otřesy.
Bouře a otřesy vyvolávají bázeň.
Je-li bázeň impulsem k pozitivní změně a úpravě chování, promění se ve štěstí.
Když se včerejší jistoty otřásají, všechno je v pohybu a nic není stabilní, zdají se být události nevyzpytatelné a máme pocit, že jimi budeme bezmocně vlečeni.
Takový otřes přichází jako výstraha, proto je nutné změnit chování.
Vyvolá-li otřes bázeň, není to proto, abychom se jí nechali ochromit, ale právě naopak,
bázeň otevírá možnost svobodnému jednání.
Využijte otřesů ke změně, k uskutečnění toho, co považujete za správné, a vše se změní ve štěstí.

Dnes je úterý

20. února 2007 v 7:19 Pro dnešní den
Pokora neznamená ponižovat se,
nespočívá ani v sebepodceňování nebo neznalosti vlastních hodnot,
není ani výrazem slabosti.
Jen co je prázdné, lze naplnit;
a tak odtud, kde je mnoho, moudrý ubírá, tam, kde je málo, přidává.
Moudrý se řídí zákony světa,
jedná v souladu s nimi a podřizuje jim svá přání.
Tak dosahuje všeho přirozenou cestou, skromností a pokorou.

Umím si představit to, co skutečně chci?

20. února 2007 v 7:15 Akce a semináře
ZVU VÁS NA SOBOTNÍ SEMINÁŘ
24. ÚNORA 2007
NA FELBABKU
TÉMA SEMINÁŘE:
NEDOVOL, ABY TO, CO NEMŮŽEŠ UDĚLAT,
PŘEKÁŽELO TOMU, CO UDĚLAT MŮŽEŠ.
DRUHÉ TÉMA:
VINA A JEJÍ PROJEV V NAŠICH ŽIVOTECH.
PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ DNY MĚSÍCE ÚNORA.

Pondělní zastavení

12. února 2007 v 6:54 Pro dnešní den
POSELSTVÍ PRO DNEŠNÍ DEN
OD BOHYNĚ LAKŠMÍ:
přináší nám požehnání, zdraví , bohatství i plodnost;
jejím symbolem je lotosový květ a sloni;
Lakšmí, bohyně lotosového květu, je ztělesněním věčné plodnosti, rozkvětu, blahobytu a všech věcí, jež jsou potřebné ke světskému úspěchu.
Sloni, stříkající na sebe vodu, představují archetyp úrodnosti a plodnosti spojený s vláhou deště; a královskou autoritu.
POSELSTVÍ:
Bohyně vám přináší štěstí. Možná máte pocit, že na vás v tomto období z nebes přímo prší požehnání.
Přijímejte tyto dary nebes otevřeně a nechte skrze sebe energii blahobytu plynout dál k ostatním.
Jen tak budou zázraky ve vašem životě pokračovat.
Vnímejte svou krásu a sílu a druzí se k vám budou s úctou obracet.
AFIRMACE:
Vše dobré ke mně přichází od Boha.
Cítím, jak mnou proudí energie zdraví, tvořivosti, hojnosti a milosti.

Nedělní poklid

11. února 2007 v 6:52 Pro dnešní den
Jako holý strom na sněhu a ledu,
jako osamělá loď v bouři
jste vyděšení a bezmocní
a vaše cesta jakoby nikam nevedla.

Přestože je úvodní obraz poněkud děsivý, není beznadějný.
V zimě je strom holý, nikoli mrtvý. Loď vzdoruje bouři, ale nepotápí se. Patrně nyní prožíváte těžké chvíle, anebo vás v nejbližší budoucnosti čekají. Nebude to pro vás snadné, ale pamatujte, že nic netrvá věčně.
Máte-li pocit, že vaše cesta nikam nevede, odpočiňte si a všechno uvidíte jasněji. Udělejte si čas na přemýšlení a svou energii využijte k tomu, abyste tuto bouři přečkali.
Pokud je ve vašem životě všechno v nejlepším pořádku, nezapomínejte, že i dobré časy jsou cyklické, a svou sílu a moudrost zužitkujte k přípravě na budoucí potíže.
Energie těchto dní říká,
že v sobě spojuje život a smrt nebo také den a noc.
Představuje početní sílu. Přebývá také u lidí, kteří sice začínají s nadšením, avšak brzy se unaví.
Nese s sebou stoupání i klesání. Znázorňuje osud bohatý na změny.

Buďte připraveni a používejte rozum. Nepanikařte a nepoddávejte se pocitu bezmoci, protože před sebou máte mnohem více možností, než si myslíte.

Sobotěnka

10. února 2007 v 6:46 Pro dnešní den
Nyní je vhodné se uvolnit a dovolit svému nitru, aby vyvinulo kvality, které se v nás probouzejí a pokoušejí se dostat na světlo.
Jedná se o kvality jako je nespoutanost ducha, nevázanost a dobrodružnost. Je v nás energie, která může souviset s touhou změnit bydliště, neboť se pojednou cítíme příliš sevřeni a omezeni svým okolím a toužíme získat více prostoru, abychom se mohli volně nadechnout.
Také může do našeho života vstoupit někdo mladý, okouzlující a vzrušující, avšak poněkud nespolehlivý, oplývající novými nápady a inspirací. Je ho však třeba brát s rezervou, aby nás nesvedl k pádu, který je pro něj typický.
Když se s někým podobným setkáme, znamená to, že kvality, které představuje, se pokoušejí proniknout do našeho vědomí, aby se mohly projevit skrze nás samotné.

Pátek jako malovaný

9. února 2007 v 6:39 Pro dnešní den
Lékem si chcete přivolat zdraví,
ale nemoc neustává,
buďte opatrní a vytrvejte
a samu sobě přejte klid mysli.

Situace vypodobněná v prvních dvou řádcích by mohl být problémový vztah, spor či potíže v zaměstnání, které se nekonečně vlečou, ať se snažíte sebevíc. Tento problém by mohl zasáhnout i do jiných oblastí vašeho života, pokud se s ním opatrně, trpělivě a rozumně nevypořádáte.
Lidský život je jako řeka, jejíž hladina se nakonec vždy ustálí, ale její cesty k moři jsou nevyzpytatelné. Vy jste udělali to nejlepší, co jste mohli, a tak se uvolněte a nezapomínejte na smysl pro humor.
Situace asi není ideální, a tak ji nedělejte ještě horší. Nemáte důvod pospíchat. Popřejte sami sobě štěstí, na celou situaci se pokuste podívat objektivně a zachovejte si klid mysli.

Energie těchto dnů může též bořit a ničit.

Buďte opatrní, na ničem netrvejte a zachovejte si smysl pro humor.
Pokud se s někým pohádáte, rychle požádejte třetí osobu o urovnání sporu. Nepokoušejte se znovu opakovat jednou dosažený úspěch. Pokud pečlivě promyslíte tuto radu a poslechnete ji, odměnou vám bude kompletní splnění vašich přání.
Nyní neztrácejte síly na nové věci, nevedlo by to k úspěchu. Tajné konkrétní přání se splní s malým zpožděním.

Povídání pro čtvrtek

8. února 2007 v 6:32 Pro dnešní den
Současné dny představují jakýsi průlom surové, drsné energie, přichází k nám poselství Afrodíty, která v nás pozvedá lásku z mořských vod, upozorňuje nás na stoupající hladinu impulsivních, nevědomých citů, jež musí být kultivovány a pozvednuty. V našem životě se to projevuje jako touha navázat vztah, která musí vždy skutečnému setkání se spřízněnou duší předcházet. Neboť pokud ještě naše nitro není připraveno, partner se neobjeví. V mytickém příběhu by nikdy k setkání Eróta a Psýché nedošlo, kdyby nebylo Afrodíty. Vše totiž začíná jejím rozmarem a pýchou. Proto i vzplanutí naznačuje počátek velké cesty do říše zasvěcené srdci, neboť srdce překypuje bohatstvím citů, jež nás neomylně vedou k novému vztahu.
Z hlediska poselství tyto dny znamenají výlev citů, které zatím nebyly vědomě zpracovány, a proto na nás působí nezvladatelnou ohromující silou. Citový potenciál je vyvinut natolik, že na obzoru může být začátek nového vztahu, ačkoli tomu ve vnějším světě ještě nic nenasvědčuje. V každém případě jsme připraveni se vydat na cestu lásky.

CO JE UVNITŘ?

2. února 2007 v 10:43 Poselství a moudra z knih
JAK MÁM ZDOKONALIT SVŮJ DUCHOVNÍ ŽIVOT? ptal se mladík svého učitele.
CHOVEJ SE KE SVÉMU NITRU JAKO SOCHAŘ, KTERÝ VYTESÁVÁ Z MRAMOROVÉHO BLOKU SOCHU KONĚ A ODSTRAŇUJE VŠECHNO, CO ZASTÍRÁ JEHO PODOBU.
CO TÍM CHCEŠ ŘÍCT?
ODSEKEJ ZE SEBE VŠE, CO NEJSI TY - KAŽDOU MYŠLENKU, CIT, CHOVÁNÍ, PŘEDSUDEK. TEPRVE PAK ODHALÍŠ, JAKÉ UMĚLECKÉ DÍLO SE V TOBĚ SKRÝVÁ, A TAKÉ JEHO AUTORA.
Smirkový papír všedních dní, dláto trápení a námahy z tebe vyloupnout tvůj pravý obraz.

VĚRNÝ PŘÍTEL PÁTEK

2. února 2007 v 10:41 Pro dnešní den
Člověk se ve svém životě učí přijímat i náhlé, nečekané změny, které rozruší zavedený řád jeho života a jeho poklidné plynutí.
Tyto změny může předznamenat setkání s člověkem, který vyzařuje vlastnosti typické pro Blížence. Takový člověk bude působit zvláštním, fascinujícím dojmem a zároveň nás bude zneklidňovat, neboť on sám bude plný jakéhosi neklidu, který mu nedovolí spočinout. Přesně jako rtuť, která svým charakterem Blížencům odpovídá.
Nebo se v naší mysli zčistajasna objeví nová myšlenka či vize, která nás svou intenzitou takříkajíc vyvede z konceptu, a tím opět na nějaký čas naruší zavedený běh našeho života.
Ať už se tedy ZMĚNA objeví zvenčí nebo zevnitř, přijměme její dar, kterým je schopnost vnímat změnu jako přirozenou a zákonitou součást života a neprotivme se jí.
Zmatek a nepokoj, který svou "návštěvou" vyvolá, se nakonec promění v hlubší pochopení vyšších zákonitostí, jímž je lidský život moudře podřízen.

čtvrtek a jeho zlom

1. února 2007 v 16:53 Pro dnešní den
V sandálech chodíš po ledě,
přecházíš nebezpečné mosty,
potkávaly tě jen samé nesnáze,
ale nyní se k tobě blíží překrásné jaro.


Obraz chladné a nebezpečné cesty po zimní krajině označuje obtížné a náročné období vašeho života.
Poslední dvě řádky jsou ale plné naděje. Prožili jste velkou bolest a zklamání, jedna potíž střídala druhou, ale nakonec všechno dobře dopadne. Přichází jaro, navracející život celé zemi - pro vás tímto jarem může být pomoc od přítele, nový známý, který vám vrátí chuť do života a do práce. Buďte trpěliví a neztrácejte, naději.

ČÍSLO 31:
Je opakem třináctky, l význam má zcela jiný. Mluví o důvěřivosti a o zdravých lidech, kteří díky své snaživosti něčeho v životě dosáhnou. Číslo je velmi pozitivní. Po velkých nebezpečích a obtížích přijde dobrý konec. A bude spojen s nástupem jara, s novým probuzením.

Bez ohledu na překážky a nebezpečí se vaše přání splní. Nebylo to snadné, ale boj končí.