Život je příběh, který si píšeme sami ...

Březen 2007

Minulost a my

29. března 2007 v 10:06 Pro dnešní den
"Vzpomeňte si!"
-
vyzývá vás dnešní poselství na momentálním úseku vaší cesty. Hledejte svého vnitřního léčitele (v tomto případě potřebujete někoho, kdo by fungoval jako zrcadlo).
A především: Vraťte se. Řešení problému najdete jen a výhradně ve vlastní minulosti.
Takže ještě jednou: Rozpomeňte se!

Budete se vyvíjet a růst dál. Můžete se stát otevřenější a tolerantnější, protože jste připraveni věnovat námahu pochopení minulosti svojí duše. A tak vám bohyně paměti, připravila poklad, který vás čeká na konci vaší cesty: duševní zdraví.
A je v něm ukryta i dobrá zvěst:
Poznání je bohatstvím duše.

Sluníčko je někdy za mrakem, přesto tam je!

21. března 2007 v 12:01 Pro dnešní den
Mizející světlo.
Ti, kterým lidé dávají moc svou nevědomostí, nebo kteří z nevědomosti lidí žijí, milují tmu.
Aby nepřišli o svůj ráj, usilují zabránit průniku sebemenšího paprsku světla.
Rada:
Nastalo období, kdy není možné upřímně se projevit, ani uplatnit skutečné schopnosti. Snaha vyniknout by nás jen vnitřně poškodila, nebo skončila nezdarem. Proto je prospěšné splynout s lidmi v okolí, skrýt svůj jas, a zachovat tak vnitř čistotu, vytrvat, dokud se situace nezmění.
BUĎTE SI VŠAK VĚDOMI TOHO, ŽE JSTE
SLUNÍČKO,
MÁTE SPOUSTU RYZÍ ENERGIE A OSTATNÍM LIDEM JE S VÁMI DOBŘE.

Úterní poselství

20. března 2007 v 8:48 Pro dnešní den
ŽIVOT JE ZMĚNA. ZMĚNA JE ENERGIE. ENERGIE JE LÁSKA. LÁSKA JE ŽIVOT.
KRUH JE UZAVŘEN.
Přesto změna je neustále okolo nás.
Změna je jediná "neměnná", nikde nekončí a trvá věčně.
Je pro ni vždy důležitý přítomný okamžik, TADY A TEĎ.
Dovolte změnu.
Vpusťte ji do svého života.
Nelpěte na starých, přežitých principech, zásadách, jistotách či způsobech chování.
Změna vám přinese do života více radosti.

Páteční energie

16. března 2007 v 9:29 Pro dnešní den
Trní je odolné a nepříjemné každému tvoru, který se do něj zaplete.
Z toho důvodu bylo často jako pasivní ochranný prostředek vysazováno kolem posvátných nebo magických míst.
V tomto významu lze tedy říci, že se máte připravit na případné nezvané hosty nebo neočekávané události.
V této souvislosti se též můžete ptát sami sebe:
Nejsem někomu "trnem v oku"?

V současné době je ve vás bojovná, ale zároveň prchlivá energie, buďte si toho vědomi.
Je možné, že dostanete dobrou zprávu, na kterou jste již čekali, nebo přijde nutnost rychle se rozhodnout v určité záležitosti.

Moudrost pro čtvrtek

15. března 2007 v 10:19 Pro dnešní den
Oheň mění vodu v páru,
voda uhasíná oheň.
Když se střetnou neslučitelné zájmy nebo události, převaha jedné znamená zánik druhé.
Když nějaké uspořádání způsobuje, že přirozené potřeby lidí se vzájemně potlačují, je nutný převrat starého uspořádání v nové.
Tak přichází čas změn, které není možno odmítat ani se jim bránit, protože by to jen zesílilo tlak mezi nesmiřitelnými prvky a následek by byl ničivý. Změnu je prospěšné v pravý čas uskutečnit vědomě, což umožní udržet ji pod kontrolou, aby nepůsobila ničivě.

Narozeniny

13. března 2007 v 17:09 Pro začátek
Děkuji všem, kteří již ROK navštěvují tyto stránky.
VÁŠ ANDĚL STRÁŽNÝ BUDE ZAHRNOVAT VAŠI DUŠI RADOSTÍ A LÁSKOU I NADÁLE.

Osho pro dnešní den

13. března 2007 v 12:03 Poselství a moudra z knih

Láska je příchuť


Láska přichází, aby se stala příchutí nového vědomí, protože strach byl příchutí starého vědomí, a to vytvářelo války. Během tří tisíc let člověk bojoval v pěti tisících válkách - jako bychom nedělali nic jiného - nepřetržité bojování někde nebo jinde. To je velice šílený stav věcí. Lidská minulost je šílená.
Nový člověk nebude pokračováním této šílené minulosti. Bude věřit v lásku, ne ve válku. Bude kreativní, ne destruktivní. Jeho věda, jeho umění - vše bude sloužit kreativitě. Nebude tvořit bomby. Nebude politický, protože politika vychází z nenávisti. Politika je zakořeněna ve strachu, nenávisti, destruktivitě.
Nový člověk nebude politický. Nový člověk nebude národnostní, nový člověk bude globální. Nebude mít jakékoliv politické ambice, protože je přihlouplé mít politické ambice. Nový člověk bude velmi inteligentní. První náznaky této inteligence se zvedají na obzoru. Ti, kteří mají oči - je mohou vidět. Děti se bouří.
Život nového člověka bude vycházet nikoliv z předsudků, nýbrž ze spontánní odpovědnosti. Starý člověk byl otrok, nový člověk bude svobodný, nový člověk bude mít svobodu v samém jádru svého bytí.

Bohyně Sofia

13. března 2007 v 7:01 Andělská poselství
Bohyně SOFIA A JEJÍ POSELSTVÍ…
Svět se zrodil ze Sofiina úsměvu. Jedním z jejích symbolů je kruh se sedmi sloupy moudrosti, který ji obklopuje. Představuje Ducha božího.
Často bývá zobrazovaná s holubicí. Je srovnávaná s entitou Ducha svatého, univerzální myslí nebo vyšším Já. Říká se jí také "Notre Dame".
JEJÍ DNEŠNÍ POSELSTVÍ:
Tvůrčí proces sestává ze dvou hlavních principů - síly a moudrosti. Oba musí být v rovnováze, aby bylo činem dosaženo nejvyššího dobra. I ve vašem životě je nyní zapotřebí moudrosti. Sofia znamená moudrost.
Snažte se k věcem přistupovat dm nejlepším způsobem, jakého jste schopni. Možná je moudrosti zapotřebí někomu jinému, a vy mu ji můžete zprostředkovat.
Dovolte, aby vás prostoupila moudrost univerzální inteligence.
Sofia vám tuto moudrost přináší spolu s vnitřním mírem - a s úsměvem!
AFIRMACE:
Přináším sobě i světu mír skrze svou lásku a nekonečnou moudrost.

Úterní nadhled

13. března 2007 v 6:58 Pro dnešní den
Možná vás něco trápí, cítíte se nešťastni. Pokládáte se za oběť nespravedlnosti.
Budete-li stále přemýšlet o tom, jak se to mohlo stát, nijak Vám to nepomůže. Je vidět, že jste někde udělali chybu, jednu z těch, které dělají i ostatní. Vzmužte se a z dané situace si vezměte ponaučení.
Zkuste začít dělat něco nového a vaše situace se zlepší. Poctivá práce vás postupně přivede k velkému úspěchu. Pokud jde o vaše přání, právě teď mu něco napomáhá, aby se uskutečnilo. Zůstaňte rozvážní a klidně čekejte, brzy se vše změní k lepšímu.

Chci? Nechci?

12. března 2007 v 7:11 Poselství a moudra z knih
Neříkej, že nemůžeš, když nechceš.
Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší - budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.

Jan Werich

Andělský vzkaz pro pondělí

12. března 2007 v 7:07 Andělská poselství
Duchovní růst
Nacházíte se v období výrazného duchovního růstu. Radujte se z tohoto procesu!

Možná, že máte smíšené pocity: zmatek, vzrušení, strach a údiv.
Zalíbilo se vám vaše obnovené spojení s Božstvím a chtěli byste číst, studovat, učit se nebo meditovat na plný úvazek!
Zároveň si však možná děláte starosti, jaké důsledky bude mít vaše duchovní studium na zbývající část vašeho života.
Jaký dopad bude mít vaše nové duchovní snažení na vaši práci, manželství nebo vztahy s přáteli?
Tyto obavy vyvolávají strach, který může nahlodat radost, již vám takové studium přináší.

Odevzdejte tento strach Bohu, nejdražší!
Důvěřujte, že jste v každém okamžiku podporováni, milováni a vedeni.
Nedělejte si starosti, jak půjde dohromady vaše budoucnost s vaším duchovním vývojem!
Věřte, že tatáž Síla, která vás přivedla na duchovní cestu, se postará také o všechno ostatní.
Koneckonců, díky této Síle existují všechny hvězdy a planety na obloze.
Dozajista pomůže tím nejdokonalejším způsobem i vám.

Tajný výlet

9. března 2007 v 9:26 Akce a semináře
PŘIPRAVUJE SE ...
SEMINÁŘ
VÝLET S TAJNÝM CÍLEM
Náš život je také takový výlet do neznáma. A je určitě krásné objevovat tajemství života.
Kdo bude mít zájem o nalezení tajemství tohoto výletu,
může se ozvat na email: ivanajustychova@centrum.cz,
sdělím vám bližší podrobnosti této akce.
Bohatství
Očekávejte ve svém životě to nejlepší a Vesmír vám odpoví tím,
že vám dá to nejlepší.
Jsme předurčeni k bohatství.
Váhavá mysl a odhodlané srdce
jsou jeden pro druhého dokonalými cizinci.

Moudrost dnešní dne

9. března 2007 v 7:07 Pro dnešní den
Moudrost I-ťingu
-
Provdání.
Jehož symbolem je:
Bouře nad jezerem.
Děvče musí být přizpůsobivé a nápomocné nejen svému muži, ale musí se podřídit i rodině, do které ji přivedl. Je nuceno uzpůsobit své chování a jeho snaha cokoliv na svém údělu změnit je předem odsouzena k nezdaru.
Přicházíme-li do ustáleného společenství, musíme se podřídit jeho zvykům a nezpochybňovat jeho hierarchii, jinak se dostaneme do konfliktu bez naděje uspět.
Nevěsta je služkou.
Komu prospěje dosáhnout svého přání za cenu podřadného postavení a ztráty vlastní důstojnosti? Kdo si na to dokáže odpovědět, nemá se už o čem rozhodovat.
Nevěsta odkládá svatbu.
Odložením záměru na pozdější dobu se vyhneme žalu.

Andělské páteční poselství

9. března 2007 v 7:00 Andělská poselství
Inspirace
Věnujte pozornost novým myšlenkám a nápadům, které dostáváte. Představují semínka nádherného tvůrčího procesu, kterého se účastníte společně s Bohem.

Bůh k vám hovoří prostřednictvím vašich myšlenek a toto poselství ukazuje, že vaši andělé chtějí, abyste si všímali myšlenek, které vám poslední dobou přicházejí na mysl a řídili se jimi. Tyto myšlenky jsou odpovědí na vaše modlitby a prosby o vedení, a proto je prosím nezavrhujte jako výplody své fantazie".

Andělé vám prostřednictvím tohoto poselství chtějí dodat sebedůvěru, protože jste skutečně schopni dostávat skvělé nápady stejně jako každé jiné Boží dítě. Všechny velké myšlenky totiž mají svůj původ v jediné Boží mysli. Vzhledem k tomu, že Bůh je všudypřítomný, což znamená, že se nachází všude, je i ve vás. Boží mysl tedy neustále vyjadřuje nové myšlenky a ideje přímo ve vaší mysli!

Čtvrteční čtveráctví

8. března 2007 v 9:18 Pro dnešní den
Ztratili jste kontakt s tím, co svoboda znamenala ve svém prapůvodním významu?
Dokonce jste zapomněli i původní smysl slova svoboda. Možná se domníváte, že musíte uniknout ze zajetí momentální životní situace, ale jen bezmocně a bezvýsledně lomcujete mřížemi vnějších okolností.
Nepochopili jste skutečný odkaz ŠAŠKA ve vašich životech:
aby mohl člověk přerůst jakoukoliv situaci, musí jak psychicky, duševně i duchovně, tak fyzickyzpracovat každou příležitost a skutečně tvrdě na ní pracovat a projít utrpením každé cesty. Svobodu nemůžete získat lusknutím prstů, ale v potu tváře. Na začátku sice někdy stačí jen vykročit, ale musíte počítat s tím, že cesta nebude vydlážděná a posypaná růžovými lupínky.
Pokuste se objevit duchovní rozměr v tom, do čeho jste se v této chvíli zapletli, zaujmout pozici duše uprostřed současných komplikací.
Cesta ke svobodě vede jednoduše přes zbavení se momentálního problému, přes jeho opuštění, i když by se vám to teď mohlo ještě zdát paradoxní. Snažte se objevit svého vnitřního ŠAŠKA, navažte s ním kontakt a spojte se s ním.
Naučte se smát sami sobě, možná se vám přestanou smát druzí.

TO NE-můžu!?

7. března 2007 v 19:47 Akce a semináře
TO NEMŮŽU,
PROTOŽE, JELIKOŽ, AČKOLI, PONĚVADŽ
...
NEBO SNAD MŮŽU?
DOOPRAVDY MŮŽU?
takové je hlavní téma semináře,
který se koná 24. 3. 2007
od 10 hodin
na Felbabce
Dalším tématem jsou hrátky s první - základní, kořenovou čakrou
a
téma dětství a hodnoty života.

Středa a její sluníčko

7. března 2007 v 7:07 Pro dnešní den
Soumrak
-
Mizející světlo.
Ti, kterým lidé dávají moc svou nevědomostí, nebo kteří z nevědomosti lidí žijí, milují tmu.
Aby nepřišli o svůj ráj, usilují zabránit průniku sebemenšího paprsku světla.
Nastalo období, kdy není možné upřímně se projevit, ani uplatnit skutečné schopnosti.
Snaha vyniknout by nás jen vnitřně poškodila, nebo skončila nezdarem.
Proto je prospěšné splynout s lidmi v okolí, skrýt svůj jas, a zachovat tak vnitřní čistotu, vytrvat, dokud se situace nezmění.
Původce nezdaru je odhalen, což je prvním předpokladem nápravy.
Přesto je však nutno postupovat pomalu, unáhlenost by mohla vše pokazit.
Když přiblížení k jádru temnoty prozradí, že není naděje na zlepšení,
jediným řešením je místo temnoty opustit, odejít jinam.

Svoboda je naším božským právem

7. března 2007 v 7:04 Andělská poselství
Svoboda
Andělé vás vedou k tomu, abyste svobodně a s láskou vyjádřili své skutečné myšlenky a pocity.

Možná se právě teď cítíte chyceni v pasti životních okolností.
Tím, že k vám přichází toto poselství, po vás andělé chtějí, abyste si uvědomili, že jedinými žalářníky, kteří se kdy vyskytli ve vašem životě, jste pouze vy sami.
Pokaždé, když si uvědomíte, že máte moc být svobodní, bude výsledkem svoboda. Pro všechno, co v životě děláte, jste se sami rozhodli a máte svobodu se rozhodnout znovu. Dokonce i vězni si mohou své myšlenky svobodně vybírat, takže se mohou cítit pokojní a šťastní v jakýchkoli podmínkách.

Když příště začnete větu slovy "Musím...," zaražte prosím.
Poproste Boha a anděly, aby vám ukázali jiné možnosti. Buď vám pomohou dokončit úkol s láskou, takže se nebudete cítit jako pasti, nebo vás povedou k jiné aktivitě, kterou budete dělat rádi.

Partnerství pro tyto dny

1. března 2007 v 7:06 Pro dnešní den
Ačkoli jste si oba vědomi rozdílů mezi vámi i toho,
že váš vztah není rovnocenný,
vaší největší životní touhu lze vyjádřit jako vroucí přání být schopni opravdové komunikace a rovnocennosti.
Skutečná komunikace je možná pouze ve stavu opravdové rovnosti.
Pouze tehdy, jestliže vás miluje i ten druhý stejně hluboce jako vy jeho,
si můžete dokonale rozumět.
Smysl komunikace spočívá v tom, že člověku nabízí bezpočet příležitostí,
aby poznal sám sebe i svět, v němž žije.
Pokud budete rozumět sami sobě, budete rozumět i druhým.
Je to něco, co už intuitivně víte a je nutné k tomuto stavu dospět.

Březnový čtvrtek

1. března 2007 v 6:56 Pro dnešní den
UPŘÍMNOST v životě
-
je jako CHŮZE na tygrovi;
"ŠLÁPNOUT TYGROVI NA OCAS A NEBÝT POKOUSÁN. JDE TO?"
Je to nebezpečí, kterým je nutno projít bez vyvolání konfliktu.
Dodržování místních zvyklostí a přizpůsobené chování je podmínkou úspěchu. Silný neohrozí slabého, když slabý najde vhodný způsob, jak s ním jednat, nebo svým chováním u něj nevyvolá podnět k útoku.
"HODIT NA TYGŘÍM OCASE A BÝT POKOUSÁN, PROČ?"
Kdo koná, aniž by si uvědomoval, jakou reakci kolem sebe způsobuje, nebo jedná se slepou odvahou, zapříčiňuje vlastní porážku. Není teď vhodné pouštět se do nebezpečné situace.
"JÍT PO TYGŘÍM OCASE, ALE TYGR NÁS NEKOUSNE."
Moudrý se odváží do nebezpečné situace, jen když zná povahu nebezpečí a ví, jak mu čelit. I tak však zůstává opatrný a pohybuje se s největší obezřetností, vědom si, co mu hrozí. Tak dosáhne úspěchu.
"CESTA, KTEROU JSME PŘIŠLI:"
Moudrý pozoruje následky svých činů. Z nich poznává, kde jednal správně a kde chybil, pak podle toho volí další krok. Chceme-li dosáhnout úspěchu, musíme nejprve posoudit každý čin, který nás přivedl až sem. Potom budeme vědět, jak dál.