Život je příběh, který si píšeme sami ...

Duben 2007

TOLTÉCKÁ POSELSTVÍ PRO DNEŠNÍ DEN

30. dubna 2007 v 7:42 Toltécké moudrosti
POKRAČOVÁNÍ TOLTÉCKÝCH POSELSTVÍ:
Člověk si při narození s sebou přináší určité množství síly, kterou však obyčejně promrhá na světské věci a zemře tak nevědomý nebo spíše ještě nevědomější, než se narodil. Spousta neviditelných, leč skutečných věcí pro něj neexistuje, protože nemá dost síly je vnímat, poznat, ovládat. Proto se mu také příběhy a učení čarodějů jeví jako nesmyslné bláboly. Bojovník však neplýtvá svou silou. Naopak ji podle starých osvědčených pravidel poznává, loví, krotí a rozmnožuje. A uspěje-li na svém lovu, stává se mužem poznání.
První, co musí udělat každý, kdo chce být bojovníkem, je uspořádat svůj život tak, aby se stal přístupným síle. To především znamená zbavit se všech nesmyslných činností, dát svému životu pevný cíl, osvojit si disciplínu bez doktríny a spoustu nových zvyků, které jeho život učiní silným a neotřesitelným, aby mohl dospět k životnímu zlomu, k jakémusi čarodějnému satori, do bodu, v němž zastaví svět a nechá jej zkolabovat.
K rysům bojovníka nezbytně patří osvojení si zodpovědnosti za všechny své činy, poněvadž vše, co jsme v životě udělali, se k nám tím či oním způsobem vrátí. Mám-li to stále na zřeteli, jednám vždy tak, abych svého jednání nemusel v budoucnu litovat; abych se jednoho dne nedostal před nepřekročitelnou překážku, která je výsledkem mých minulých činů. Pomocnou technikou k tomu je i smazání osobní historie. Bojovník se vždy snaží být neznámým a nepovšimnutým, pokud nemá dobrý důvod k opaku. Běžný člověk se musí v každém okamžiku vyrovnávat s přítomností i minulostí, kterou za sebou vleče jako svou osobní historii, musí být stále sám sebou.
Bojovník naopak utíká z místa na místo, až už se nenajde jediný člověk, který by ho doopravdy znal, který by znal jeho minulost. V tom okamžiku bojovník smazal svoji osobní historii. Sám a podle okolností si určuje, kým chce být, odkud a kam jde, a ať řekne o sobě cokoli, není to lež, protože není nikdo, kdo by to vyvrátil. Je volný jako pták a čelí pouze přítomnosti, v roli, kterou si sám vybral.
Aby dal bojovník svým činům váhu, aby dokázal správně rozlišit, který čin udělat a který ne a jakou cestou se má dát, bere si před každým jednotlivým aktem za poradce smrt. Tím jeho konání nabývá pravé síly a dostává řádný směr, neboť rádce - smrt mu říká, že život se může skončit každým okamžikem, a tento pocit dává každému bojovníkovu činu punc poslední bitvy na Zemi. Proto bojovník nemůže být ničím překvapen a zaskočen. Vše je pro něho poslední pozemskou bitvou, a proto je vždy a všude připraven zaujmout své poslední útočiště.
Stálé vědomí vlastní smrtelnosti a dočasnosti je vynikajícím rádcem. Předně nutí bojovníka, aby nic nebral příliš vážně, a pomáhá mu zbavit se pocitu sebedůležitosti. Pocit vlastní důležitosti je největší překážkou na cestě poznání. Je nutno jej všemi prostředky vykořenit. Jen tak se lze na všechny věci dívat nezaujatě a správně. A také až po ztrátě sebedůležitosti se člověk stává skutečným přínosem pro druhé. Člověk jdoucí po cestě by měl stále mít v sobě pokoru bojovníka, který se před každým skloní, ale nikdo jej neohne, a zároveň ovšem nikomu nedovolí, aby se před ním ohýbal.
Chce-Ii být člověk přístupný síle, musí se naučit ji lovit. Musí se naučit rozpoznávat, jak a kdy se síla projevuje, a udělat z ní svoji kořist. Svět se pro bojovníka musí stát jeho loveckým revírem. A každý řádný lovec zná praktiky a zvyky všeho, co loví, a on se musí učinit nedostupným, nepředvídatelným a musí zrušit všechny své životní rutiny, aby se sám nestal kořistí. Celá tato řada rysů muže poznání kulminuje osvojením si duše bojovníka: konečným pochopením, že to, co v životě prožíváme, nezpůsobil nikdo jiný, než my sami, že každému se vše děje jen proto, že si to sám zasloužil,- je zde a v této pozici proto, že sem celý život směřoval. Mít duši bojovníka znamená mít nad sebou plnou kontrolu a zároveň v tom stejném okamžiku sám sebe opustit. Bojovník počítá se vším. To je kontrola. Když jeho kalkulace končí, uvolní se a nechá skrze sebe jednat sílu. Spustí vše, co v sobě má, vše, co se naučil, bez ohledu na cokoli. To je opuštění. Nikdo ho nepřiměje jednat proti jeho nejlepšímu soudu. I když je bojovník zraněn, nikdy není uražený, smutný či sebelítostivý. Pro bojovníka není ze strany druhých lidí nic nepříjemného, protože v jeho duši jsou si všechny věci rovny - lidé, zvířata, předměty, přírodní jevy. Ve všem vidí tutéž kosmickou sílu.
Prvních pět let dával don Juan Castanedovi souběžně lekce dvojího druhu. První lekce směřovaly právě k osvojení si duše bojovníka. Ty druhé se děly pomocí účinků halucinogenních rostlin - kaktusu peyotlu, psilocybinových hub a "ďáblovy byliny" datury. Don Juan učil svého žáka sbírat, pěstovat, připravovat a užívat tyto rostliny podle pradávných čarodějnických návodů, a Castanedovy zážitky byly skutečně šokující. Po kouření hub se jeho tělo stalo éterickým, schopným procházet zdmi a všemi pevnými překážkami. Po dalších zkušenostech byl dokonce schopen změnit se v havrana. Po užití masti z ďáblovy byliny byl s to létat a požití peyotlu ho přivedlo k setkání s bohem tohoto kaktusu, který mu mlhavě vyjevil budoucnost. Tyto lekce měly dva cíle. Předně poznat, že magické rostliny mají v sobě nepředstavitelnou sílu, která se dá řádným a poctivým poznáváním objevit a zkrotit, a to až do takové míry, že si člověk uchová mnohé schopnosti vyvolané požitím rostliny i za normálního stavu. Druhým, důležitějším cílem bylo přimět Castanedu, aby pochopil, že to, co pokládal za reálný svět, pevně daný a neměnný, složený z věcí, které existují samy o sobě, je pouhou iluzí, jež se radikálně změní, jestliže změníme úhel svého vnímání. Svět už pak nikdy není tím, čím býval předtím. Stává se místem, kde je možné naprosto vše,
jenom ne zbavit se následků svých činů. Tímto poznáním se dopomáhá k velkému zlomu v životě bojovníka, k okamžiku, kdy zastaví svět a nechá jej, aby se zhroutil.

Čarodějné pondělí

30. dubna 2007 v 6:35 Pro dnešní den
PŘÍLIŠ VZNEŠENÝ POHLED OPOTŘEBOVÁVÁ LIDSKÉ OČI,PŘÍLIŠ JEMNÝ ZVUK OPOTŘEBOVÁVÁ LIDSKÉ UŠI;
NEPŘIMĚŘENÁ TOUHA OPOTŘEBOVÁVÁ LIDSKÉHO DUCHA.
Stará esoterická pravda říká: "Když se na něco ptáš, určitě jen neumíš najít slova, kterými by ses vyjádřil".
Vyjádřit se slovy v tomto případě ani nejde. Můžete to ale pochopit prostřednictvím obrazů. Naučíte se důvěřovat své intuici a spoléhat se na ni stejně, jako jste dosud věřili a spoléhali se na svůj intelekt. Intuice je druhá, ženská stránka chápání. Člověk se stává celistvým až tehdy, když se naučí procházet přes most vedoucí "od moudrého k svatému".

Nedělní nicnedělání?

29. dubna 2007 v 9:01 Pro dnešní den
KDO SE JEVÍ TAKOVÝ, JAKÝ JE,NEODCHYLUJE SE OD SVÉ PODSTATY;
KDO NÁSLEDUJE JEN SVÉ SRDCE, NEOPOTŘEBOVÁVÁ SE.
Břemeno zatěžuje vaši duši, kámen tíží vaše svědomí. Ještě jste se nevyrovnali s tím, že zbavit se ho znamená projít dlouhým, bolestivým a namáhavým procesem. Odpovědnost leží pouze na vás.
Nemáte nikoho, kdo by z vás sejmul vaši vlastní zátěž a odnesl ji za vás. Musíte se spolehnout jen sami na sebe a to vám někdy ztrpčuje život.

Sobota a její možnosti

28. dubna 2007 v 7:30 Pro dnešní den
ŘEKNI MI A JÁ ZAPOMENU,
UKAŽ MI A JÁ SI ZAPAMATUJI,
NECH MNE TO DĚLAT A JÁ POCHOPÍM.
Jednou budete muset nabrat odvahu obhajovat svůj názor a stát si za ním, i kdyby to mělo za následek, že bude nevyhnutelné za něj bojovat. Nestačí mít přesvědčení a věřit v něco, něčemu rozumět, získat vědomosti a poznání, jestliže nejste připraveni proměnit je v čin. Samozřejmě nemá smysl bojovat proti něčemu
-
NÝBRŽ ZA NĚCO.

Páteční vstávání

27. dubna 2007 v 6:19 Pro dnešní den
ČTEŠ-LI KNIHU POPRVÉ, POZNÁVÁŠ NOVÉHO PŘÍTELE,
ČTEŠ-LI JI PODRUHÉ, POTKÁVÁŠ STARÉHO.
Vaše intuice vás vyzývá k činům.
Dělejte, co cítíte, co umíte, co vás baví.

Náhled na čtvrtek

26. dubna 2007 v 6:13 Pro dnešní den
ŘÍKÁ SE:
LEŽÍ-LI TI NA SRDCI BLAHO TVÝCH DĚTÍ,
DEJ JIM ZAKUSIT TROCHU ZIMY A HLADU.
Do vašeho života chce vstoupit něco nového, je to jakýsi počátek zemitější životní fáze. U někoho z vás může být předzvěstí svatby, dokonce narození dítěte, případně narození dítěte velmi nadaného, které bude vyžadovat od matky velkou trpělivost a mimořádně láskyplnou péči.
Prostřednictvím této energie vstupujete do říše zasvěcené tělu a instinktům, kde vládne klid a duchovní stagnace, a kde se rodí nový život, který je oslabován lpěním. Jen díky tomu, objevíte, že jako duchovní bytost žijete ve fyzickém těle, jehož prostřednictvím jste spoutáni se zemí.

Středeční povzbuzení

25. dubna 2007 v 6:11 Pro dnešní den
Převaha velkého
-
JAKO:
Trám obklopený slabým prostředím.
Přetížený trám je třeba odlehčit, jinak praskne. Odloženou tíhu však neunese slabé okolí.
Použít sílu přinese zmar, protože ji nevydrží slabé prostředí. Nehybnost zase způsobí přetížení. Je tedy nutné nalézt míru mezi tím, kolik je možné nést, a tím, kolik je možné odložit. Nalézt rovnováhu mezi vnitřním a vnějším.
ZTIŠTE SE, BUĎTE CO NEJVÍCE SAMI SE SEBOU. DOPŘEJTE SI KLID.
VAŠE DUŠE HO NUTNĚ POTŘEBUJE.
VYVOLEJTE VE SVÉ MYSLI SLOVO KLID A MÍR.
NAUČTE SE IGNOROVAT MYSL.

Naděje pro úterý a dny příští

24. dubna 2007 v 19:07 Pro dnešní den
Veškerá aktivita by byla slepá a proměnila by se v šílenství, kdyby nebylo cítění, kam se ozvěna všech skutků vrací. Pasivita umožňuje vnímat.
Snažit se iniciativně konat teď znamená slepě kráčet vpřed. Je nutné se podřídit situaci, vnímat. Poddajnost přinese úspěch.
Příští období je ztělesněním naděje, vyššího smyslu věcí a víry uprostřed těžkého období. I když i naděje může mít dvojznačný význam, a může být varováním před slepou nadějí, která nemá na čem stavět, ani oč se opřít. Přesto je naděje i poté, co se zhroutilo vše, čemu jste věřili a přikládali ve svém životě hodnotu a důležitost, příslibem a vítaným poslem lepších dní.

Pozvánka na květnové setkání

24. dubna 2007 v 17:07 Akce a semináře
AHOJKY PŘÍŠTĚ S TŘETÍ ČAKROU , DRAMATERAPIÍ A DALŠÍMI TÉMATY,
JAKO NAPŘÍKLAD:
Kráčíš životem sama či sám a už tě to nebaví?
Stále narážíš na ty "nepravé muže", nepravé ženy", "nepravé lidi" a ztrácíš víru, že to bude lepší?
Něco tu pro Tebe máme a pro vás ostatní také:
Seminář na toto téma.

Můžeš se dozvědět, jak to vlastně funguje a kde dělají ženy či muži největší chyby a hlavně, jak a kde najít toho "pravého" či tu "pravou" a vyvarovat se obvyklým chybám.
Témata semináře:

Kdo jsme a co chceme?
Jak a najít toho pravého?
Rozdíly mezi mužem a ženou.

Různé pravdy o ženách a mužích.

Co o nás prozrazuje naše tělo.

První schůzky- pravidla, chyby.

Jak léčit zlomené srdce.
Základní vztah - sami k sobě, ZNÁM SE.
TO SE I TY MŮŽEŠ DOZVĚDĚT
V SOBOTU
19. 5. 2007
NA FELBABCE

Nedělní setkání

24. dubna 2007 v 16:59 Akce a semináře
Dubnové setkání na Felbabce
se konalo v neděli 22. 4. 2007
TÉMA:
KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA MÉ ŠTĚSTÍ?
JE VŠEHO VŠUDE DOST PRO VŠECHNY?
I PRO MNE?
MOHU OTEVŘÍT SVÉMU ŽIVOTU NOVÉ DVEŘE?
A CO JE ZA NIMI?
Zamýšleli jsme se nad různými otázkami svých životů, např.:
Když něco dělám, jaká je moje motivace?
Chci lidem kolem sebe ukázat, že jsem tak dobrá nebo se chci zlepšit, abych byla schopna TO NĚCO dělat?
Jak vážně beru kritiku druhých lidí?
Je to, co si o mne druzí myslí důležitější, než to, co si myslím já sama?
Začalo vyprávění O POPELCE a jejích zkušenostech po deseti letech manželství.

Začátek týdne - pondělí, hurá!

23. dubna 2007 v 7:00 Pro dnešní den
JISTĚ A NEOCHVĚJNĚ STOJÍM
NA SVÉM MÍSTĚ V BOŽÍM ŘÁDU
A ŠŤASTNĚ PLNÍM SVÉ ÚKOLY.
V SANSKRTU SE JMENUJE alaya vigyan, dům, do jehož sklepa neustále odhazujeme věci, které jsme chtěli udělat, ale kvůli svému společenskému postavení, kultuře, civilizaci jsme nemohli. Ale ony se tam všechny hromadí a ovlivňují velmi nepřímo naše jednání, náš život.
Přímo se s nimi nesetkáme, protože jsme je potlačili do temnoty, ale z té temné strany ovlivňují naše chování. Jsou nebezpečné. Držet v sobě všechny tyto zábrany je nebezpečné.
Je možné, že právě tyto věci když dojdou svého vyvrcholení, způsobují šílenství. Šílenství není nic jiného, než bod, k němuž všechna tato potlačení dojdou, když už je nelze kontrolovat. Šílenství je však na rozdíl od meditace přijatelné - a meditace je ta jediná cesta k tvému absolutnímu duševnímu zdraví.
Osho
Náš život je někdy pěkně a doslova celý zauzlovaný. Naše světlo uvnitř nás ještě září, ale snaha vyjít vstříc všem požadavkům a očekáváním druhých naši vitalitu téměř zadusila. Vzdáváme se veškeré své moci i vize, jen abychom byli přijati stejnými silami, které nás uvěznily. Nebezpečí potlačení přirozené energie v sobě je pro nás snad neviditelné, ale cítíme spoustu trhlin, které naše jednání a chování má. Čekáme výbuch?
Je před námi výzva k hledání léčivého ventilu pro tuto potenciální explozi. Je nezbytně důležité nalézt způsob, jak uvolnit jakékoli napětí a stres, které se v nás nahromadilo.
Tlučte do polštáře, skákejte nahoru a dolu, vyjděte do přírody a křičte pod širým nebem - udělejte cokoli, co otřese vaší energií a nechá ji volně proudit.
Nečekejte, až dojde ke katastrofě.

Nedělička

22. dubna 2007 v 7:15 Pro dnešní den
Z NEVYČERPATELNÝCH ZDROJŮ UNIVERZA
KE MNĚ HOJNĚ PROUDÍ VŠECHNY
ŽIVOTNÍ SÍLY,
KTERÉ JSOU PRO MNE DŮLEŽITÉ.
NEBERETE si na svá bedra více, než jste schopni zvládnout a unést?
Vaše tvůrčí schopnost lidského ducha je pak umořena příliš mnoha světskými starostmi a zájmy. Odvaha a odhodlání riskovat, kterou jste oplývali v mládí, se pak také začíná pomalu vytrácet.
Naučte se určitých věcí vzdát, aby mohl být tvůrčí proces lidského ducha obnoven. Tím také může začít nová životní fáze.

Po týdnu tu je sobota

21. dubna 2007 v 7:11 Pro dnešní den

PLNĚNÍ MÝCH KAŽDODENNÍCH POVINNOSTÍ MI PŘINÁŠÍ
bohatost příležitostí
k uvědomování si sebe sama.
ZEN ŘÍKÁ, ŽE KDYŽ ODHODÍME všechny své vědomosti - patří mezi ně i naše jméno, naše identita, úplně všechno, co jsme dostali od svého okolí - když se zbavíme všeho, co nám dali druzí, nabyde náš život nové kvality, jíž je nevinnost.
Tak bude ukřižována naše persona (maska), naše osobnost, a naše nevinnost dojde vzkříšení, staneme se znovu dítětem, znovuzrozeným.
Osho

Ze starce kolikrát vyzařuje dětinská radost ze světa. Obklopuje ho přirozený půvab, jako kdyby se smířil sám se sebou i s tím, co mu život přinesl. Zdá se, že hravě komunikuje s přírodou kolem sebe, jako by to byli ti nejlepší přátelé. Příroda pro něho symbolizuje hluboké odpoutání, uvolnění a svěžest. Odpovídá na přítomnost starce, je odrazem jeho kvalit.
Nevinnost, jejímž průvodcem je hluboká životní zkušenost, je dětská, ale ne dětinská. Nevinnost dítěte je krásná, ale nevědomá. Jeho nevinnost nahradí nedůvěra a pochybnosti, jakmile povyroste a uvidí, že svět je nebezpečné a hrozivé místo. Nevinnost plně prožívaného života je naproti tomu moudrá a přijímá neustálé proměny zázračného života.

Páteční nakouknutí

20. dubna 2007 v 7:10 Pro začátek
SEBEKLAM A POCHYBNOSTI
USTUPUJÍ V MÉM NITRU
OČISTNÉ PRAVDĚ A HLUBOKÉ DŮVĚŘE.
Období, které se nám otevírá je plné jasného myšlení, optimismu a obnovené sebedůvěry, jakož i víry ve smysluplný běh věcí. Nabízí se nám možnost proniknout formy a struktury bytí a zabývat se plánováním budoucnosti. Nastává také vhodná doba pro činnost jakéhokoli druhu, neboť cesta vpřed je nám otevřená. Noční můry se rozplynuly a my jsme si díky nim vybudovali schopnost hlubšího duchovního vnímání a vyššího chápání smyslu lidského života i nezbytnosti víry v něj. Takto produchovněni stojíme tváří v tvář Apollónově mužskému principu, působícího v duši muže i ženy, který jej vede k dosažení cíle.
Jsme pod vlivem energie Slunce.

Čtvrteční okénko

19. dubna 2007 v 7:07 Pro dnešní den
MOJE SCHOPNOST
JEMNOHMOTNÉHO JEDNÁNÍ SE
v mém životě rozvíjí
k prospěchu všech zúčastněných.
ROZHLÉDNĚTE SE KOLEM, podívejte se do očí dítěti nebo svému milému, své matce, svému příteli nebo zkuste jenom pocítit strom.
Objali jste někdy strom? Obejměte strom a jednou poznáte, že jste to nebyli jen vy, kdo objal strom, ale že strom odpovídá a objímá vás také.
Potom snad poprvé pochopíte, že strom není jenom nějaká forma, přírodní druh, o jakém mluví botanici, je to Bůh ve své nepoznané podobě - tak zelený a plný květů, je nám tak blízko, vábí nás, znovu a znovu nás přivolává.
Osho
"Zážitek" je něco, co si můžeme zapsat do deníku, zachytit na film a vložit do alba. "Prožívání" je pocit údivu, rozechvění z kontaktu, něžný dotek našeho spojení se vším, co nás obklopuje.
Stromu se můžeme nejen dotýkat, můžeme spolu rozmlouvat, stát se téměř jedním. Může to být starý strom, který zažil mnohé zlé časy. Náš dotek dokáže být jemný, uctivý, od srdce. Před stromem jsme plni pokory a prostoty - to je také ta pravá cesta, jak se přiblížit přírodě.
Příroda netluče na buben, když rozkvetou všechny květiny, ani se nerozezní smutné tóny, když na podzim padá listí ze stromů. Ale když se k ní přiblížíme tím správným způsobem, může nám prozradit mnohá tajemství.
Jestliže jste v poslední době ještě nezaslechli šepot přírody, přišel ten správný čas dát jí k tomu příležitost.


Středa a její poselství

18. dubna 2007 v 7:08 Pro dnešní den
VŠUDYPŘÍTOMNÁ PÉČE TVŮRČÍ SÍLY MI
v běžném životě dodává
odvahu, klid a trpělivost.
Do vašeho života se ohlašuje fáze úspěšného rozjezdu či počátku realizace tvůrčího projektu, idey, díla. Základy, na nichž začínáte stavět, jsou pevné a spolehlivé, nitro oplývá nadšením, vy prožíváte pocit hlubokého uspokojení, vyhlídky se jeví více než optimisticky. Před vámi je však fáze, která vás bude stát hodně vypětí a úsilí, pakliže svou ideu chcete uskutečnit se vším, co k ní patří.

úterní úsměv

17. dubna 2007 v 6:01 Pro dnešní den
Dívejte se na své záležitosti s důvěrou
a dbejte na náměty a návrhy ostatních.
Zkoumejte od základu vlastní plány a ptejte se sami sebe,
jestli odpovídají vaším snům.
Pokud ano, projevte své nadšení a získejte pro ně i ostatní.

Pondělní radosti

16. dubna 2007 v 7:30 Pro dnešní den
NIKDY SE NEVZDÁVEJTE,
nikdy se nevzdávejte!
ANI KDYŽ MNOHOKRÁT ZABLOUDÍTE.
Uvědomte si, že máte přístup k obrovskému rezervoáru energie. A že se na něj nenapojíte přemýšlením nebo plánováním, ale tím, že se spojíte se zemí a se svým středem a ztišíte se natolik, abyste byli v kontaktu se Zdrojem. Je přítomen v každém z nás, jako osobní individuální slunce, které nám dává život a energii. Je to čistá pulzující energie, dostupná a připravená dát nám cokoli, co potřebujeme k dosažení svých přání, která nás uvítá zase zpátky doma, když si potřebujeme odpočinout.
Takže ať už právě teď začínáte něco nového a potřebujete inspiraci, nebo jste zrovna něco dokončili a potřebujete si vydechnout, jděte ke Zdroji. Jste vždy očekáváni a nemusíte udělat ani krok z domu, abyste ho našli.


Nedělní nakouknutí

15. dubna 2007 v 7:18 Pro dnešní den
ODHODLÁNÍ ve vašem hrdinském úsilí
bude prostupovat vaší myslí a srdcem
ještě dlouho poté,
co váš úspěch či nezdar bude dávno ZAPOMENUT.
Přichází období, během nějž se budete muset postavit archetypu draka neboli pozemskému světu, či chcete-li materiální realitě, abyste svůj vysněný cíl mohli uskutečnit. Je možné, že se světské záležitosti začnou hatit a hroutit, a nic se nebude dařit. Právě proto je třeba věnovat více pozornosti požadavkům a překážkám našeho materiálního, pozemského světa.
Je možné, že na chvíli z toho upadnete do hluboké apatie či deprese. Nezoufejte však, neboť stačí najít kompromis, který vás neuchýlí od základní struktury vaší původní vize, ale pomůže vám, abyste se přiblížili k její realizaci.

Sobotní okénko

14. dubna 2007 v 7:13 Pro dnešní den
KRÁSA A VŮNĚ VÍRY
nás mohou dovést k jakémukoli cíli.
TÍM, JAK SE BUDETE PŘIBLIŽOVAT ke čtvrtému energetickému centru, jímž je srdce, se celý váš život stane sdílením lásky. Srdeční centrum vytvořilo hojnost lásky. Když v meditaci dosáhnete srdečního centra, zaplaví vás láska a soucit a vy se o ně chcete podělit. To se děje ve čtvrtém centru - srdci. Proto si většina lidí myslí, že láska pramení v srdci. Oni to ale jenom někde slyšeli, neznají jí, protože svého srdce nikdy nedosáhli.
Ten, kdo medituje, se však nakonec dostane i ke svému srdci. A v okamžiku, kdy dosáhne centra svého bytí - třetího centra - v něm láska, soucit, radost, blaženost a požehnání explodují tak nečekaně, že otřesou jeho srdcem a otevřou jej. Srdce je uprostřed vašich sedmi energetických center - tři centra jsou nad ním, tři pod ním. Vy jste teď přesně uprostřed.
Osho
Poselství Královny ohně, která je tak bohatá, tak urozená, že si může dovolit dávat. Ani ji nenapadne vést nějaké záznamy nebo si něco odložit stranou na jindy. Bezmezně rozdává své poklady, každý každičký je vítán, aby si užil štědrosti, úrody a světla, jež ji obklopuje.

Díky její dnešní - sobotní přítomnosti - jste možná i vy v situaci, která vám nabízí příležitost sdílet vaši lásku, vaši radost a váš smích. Uvidíte, že sdílením se budete cítit ještě plnější. Není třeba nikam chodit, ani vyvíjet nějaké zvláštní úsilí. Zjistíte, že si můžete užít svou smyslovost bez chtivosti a lpění, a narození dítěte vám může dát stejný pocit uspokojené tvořivosti jako realizace nového projektu. Zdá se, že se právě teď vše kolem vás spojuje dohromady. Radujte se z toho, zapusť své kořeny a nechejte hojnost přetékat v sobě i kolem sebe.