Život je příběh, který si píšeme sami ...

TOLTÉCKÁ POSELSTVÍ PRO DNEŠNÍ DEN

30. dubna 2007 v 7:42 |  Toltécké moudrosti
POKRAČOVÁNÍ TOLTÉCKÝCH POSELSTVÍ:
Člověk si při narození s sebou přináší určité množství síly, kterou však obyčejně promrhá na světské věci a zemře tak nevědomý nebo spíše ještě nevědomější, než se narodil. Spousta neviditelných, leč skutečných věcí pro něj neexistuje, protože nemá dost síly je vnímat, poznat, ovládat. Proto se mu také příběhy a učení čarodějů jeví jako nesmyslné bláboly. Bojovník však neplýtvá svou silou. Naopak ji podle starých osvědčených pravidel poznává, loví, krotí a rozmnožuje. A uspěje-li na svém lovu, stává se mužem poznání.
První, co musí udělat každý, kdo chce být bojovníkem, je uspořádat svůj život tak, aby se stal přístupným síle. To především znamená zbavit se všech nesmyslných činností, dát svému životu pevný cíl, osvojit si disciplínu bez doktríny a spoustu nových zvyků, které jeho život učiní silným a neotřesitelným, aby mohl dospět k životnímu zlomu, k jakémusi čarodějnému satori, do bodu, v němž zastaví svět a nechá jej zkolabovat.
K rysům bojovníka nezbytně patří osvojení si zodpovědnosti za všechny své činy, poněvadž vše, co jsme v životě udělali, se k nám tím či oním způsobem vrátí. Mám-li to stále na zřeteli, jednám vždy tak, abych svého jednání nemusel v budoucnu litovat; abych se jednoho dne nedostal před nepřekročitelnou překážku, která je výsledkem mých minulých činů. Pomocnou technikou k tomu je i smazání osobní historie. Bojovník se vždy snaží být neznámým a nepovšimnutým, pokud nemá dobrý důvod k opaku. Běžný člověk se musí v každém okamžiku vyrovnávat s přítomností i minulostí, kterou za sebou vleče jako svou osobní historii, musí být stále sám sebou.
Bojovník naopak utíká z místa na místo, až už se nenajde jediný člověk, který by ho doopravdy znal, který by znal jeho minulost. V tom okamžiku bojovník smazal svoji osobní historii. Sám a podle okolností si určuje, kým chce být, odkud a kam jde, a ať řekne o sobě cokoli, není to lež, protože není nikdo, kdo by to vyvrátil. Je volný jako pták a čelí pouze přítomnosti, v roli, kterou si sám vybral.
Aby dal bojovník svým činům váhu, aby dokázal správně rozlišit, který čin udělat a který ne a jakou cestou se má dát, bere si před každým jednotlivým aktem za poradce smrt. Tím jeho konání nabývá pravé síly a dostává řádný směr, neboť rádce - smrt mu říká, že život se může skončit každým okamžikem, a tento pocit dává každému bojovníkovu činu punc poslední bitvy na Zemi. Proto bojovník nemůže být ničím překvapen a zaskočen. Vše je pro něho poslední pozemskou bitvou, a proto je vždy a všude připraven zaujmout své poslední útočiště.
Stálé vědomí vlastní smrtelnosti a dočasnosti je vynikajícím rádcem. Předně nutí bojovníka, aby nic nebral příliš vážně, a pomáhá mu zbavit se pocitu sebedůležitosti. Pocit vlastní důležitosti je největší překážkou na cestě poznání. Je nutno jej všemi prostředky vykořenit. Jen tak se lze na všechny věci dívat nezaujatě a správně. A také až po ztrátě sebedůležitosti se člověk stává skutečným přínosem pro druhé. Člověk jdoucí po cestě by měl stále mít v sobě pokoru bojovníka, který se před každým skloní, ale nikdo jej neohne, a zároveň ovšem nikomu nedovolí, aby se před ním ohýbal.
Chce-Ii být člověk přístupný síle, musí se naučit ji lovit. Musí se naučit rozpoznávat, jak a kdy se síla projevuje, a udělat z ní svoji kořist. Svět se pro bojovníka musí stát jeho loveckým revírem. A každý řádný lovec zná praktiky a zvyky všeho, co loví, a on se musí učinit nedostupným, nepředvídatelným a musí zrušit všechny své životní rutiny, aby se sám nestal kořistí. Celá tato řada rysů muže poznání kulminuje osvojením si duše bojovníka: konečným pochopením, že to, co v životě prožíváme, nezpůsobil nikdo jiný, než my sami, že každému se vše děje jen proto, že si to sám zasloužil,- je zde a v této pozici proto, že sem celý život směřoval. Mít duši bojovníka znamená mít nad sebou plnou kontrolu a zároveň v tom stejném okamžiku sám sebe opustit. Bojovník počítá se vším. To je kontrola. Když jeho kalkulace končí, uvolní se a nechá skrze sebe jednat sílu. Spustí vše, co v sobě má, vše, co se naučil, bez ohledu na cokoli. To je opuštění. Nikdo ho nepřiměje jednat proti jeho nejlepšímu soudu. I když je bojovník zraněn, nikdy není uražený, smutný či sebelítostivý. Pro bojovníka není ze strany druhých lidí nic nepříjemného, protože v jeho duši jsou si všechny věci rovny - lidé, zvířata, předměty, přírodní jevy. Ve všem vidí tutéž kosmickou sílu.
Prvních pět let dával don Juan Castanedovi souběžně lekce dvojího druhu. První lekce směřovaly právě k osvojení si duše bojovníka. Ty druhé se děly pomocí účinků halucinogenních rostlin - kaktusu peyotlu, psilocybinových hub a "ďáblovy byliny" datury. Don Juan učil svého žáka sbírat, pěstovat, připravovat a užívat tyto rostliny podle pradávných čarodějnických návodů, a Castanedovy zážitky byly skutečně šokující. Po kouření hub se jeho tělo stalo éterickým, schopným procházet zdmi a všemi pevnými překážkami. Po dalších zkušenostech byl dokonce schopen změnit se v havrana. Po užití masti z ďáblovy byliny byl s to létat a požití peyotlu ho přivedlo k setkání s bohem tohoto kaktusu, který mu mlhavě vyjevil budoucnost. Tyto lekce měly dva cíle. Předně poznat, že magické rostliny mají v sobě nepředstavitelnou sílu, která se dá řádným a poctivým poznáváním objevit a zkrotit, a to až do takové míry, že si člověk uchová mnohé schopnosti vyvolané požitím rostliny i za normálního stavu. Druhým, důležitějším cílem bylo přimět Castanedu, aby pochopil, že to, co pokládal za reálný svět, pevně daný a neměnný, složený z věcí, které existují samy o sobě, je pouhou iluzí, jež se radikálně změní, jestliže změníme úhel svého vnímání. Svět už pak nikdy není tím, čím býval předtím. Stává se místem, kde je možné naprosto vše,
jenom ne zbavit se následků svých činů. Tímto poznáním se dopomáhá k velkému zlomu v životě bojovníka, k okamžiku, kdy zastaví svět a nechá jej, aby se zhroutil.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama