Život je příběh, který si píšeme sami ...

Červen 2007

TAROTOVÝ ČTVRTEK

7. června 2007 v 9:11 Pro dnešní den
Tarotový čtvrtek
Zůstáváte raději na povrchu a ignorujete své pocity, jako by neexistovaly?
Děláte vše možné pro to, abyste jim unikli, nemuseli je brát vážně a nebyli nuceni je projevit navenek?
Přitom však už dávno víte, co mělo být konečně vysloveno. Jenže vy toto téma buď obcházíte - i slovně, a tedy mlčením a zamlčováním - úmyslně ho němě obcházíte jako cosi dávno mrtvého a chodíte kolem něj jako kočka kolem horké kaše, nebo o něm naopak vedete spousty zbytečných řečí, aniž byste byli emocionálně zainteresováni.
Zkuste si uvědomit, že nevyjádřené, potlačené city nahlodávají mysl a mají přirozenou vlastnost způsobovat nemoc, či tlačit jako olovo v žaludku.
Důležitým krokem ve vašem osobním vývoji a na vaší cestě je opuštění toho, co nazýváte domovem nebo vlastí. K odchodu mimochodem patří i to, že budete nuceni vzdát se velké části svého vlastnictví, protože materiální věci vás příliš svazují a omezují. S těžkým břemenem hmotného "zabezpečení" na krku je možné skutečně už jen snít. Rozhýbat se, pohnout a jít dál vám určitě nedovolí.
Co ve vašem životě je nadbytečné?

Páteční tarotový náhled

1. června 2007 v 6:40 Pro dnešní den
TÝDEN S TAROTEM
Máte bolesti břicha, protože malé zlobivé dítě se ve vás zalyká hněvem, hrozí a buší pěstmi do vašeho nitra, do hloubky vaší duše a pláče, že chce ven. Celý svět je "zlý", spřáhnul se proti vám??? Přiznejte si a přijměte skutečnost, že jste v této chvíli malé dítě velice vzdálené tomu, aby bylo citlivým dospělým a rozumným člověkem. Bolest, kterou pociťujete, je vzpomínkou na psychické stavy z vašeho dětství. Chce vyjít na povrch, chce jednoduše ven.