Život je příběh, který si píšeme sami ...

Září 2007

Harmonická neděle

30. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Položte si otázku, zda se nacházíte nebo budujete harmonii a nezávislost. Často se vše odehrává nejdříve na nevědomé úrovni. Vnímejte svůj vnitřní hlas, pronikejte hluboko pod povrch věcí a tomu, co vidíte vnitřním zrakem i zrakem vnějšího světa, plně důvěřujte.
Dokážete tak oddělit smysluplné od nesmyslných tuh, odlišit podstatné od nepodstatného. Měňte se a zůstaňte věrni sami sobě.

Sobota začátečníků

29. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Tak jako na počátku nového školního roku, stojíte dnes nyní na počátku nějakého nového úseku života. Rostete, nashromážděné zkušenosti a poznání vás připravily pro nový úkol, který pro vás může znamenat průlom. A jako na počátku nového školního roku, i teď možná cítíte vzrušení a srdce vám buší v očekávání něčeho nového. Tím se ale nenecháváte zdržovat, máte odvahu do toho nového vstoupit.

Před jakou etapou dnes stojíte? Jaké prožitky a ponaučení vám přinesla právě uplynulá doba? Co jste ještě neintegrovali? Jaké zkušenosti a prožitky nejsou ještě uzavřeny? Z čeho máte strach? Co ještě potřebujete, abyste učinili další krok?

Silný pátek

28. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Možná opravdu věříte, že nemáte žádné schopnosti a namlouváte si, že jste nepatrní, bezvýznamní a bezvýrazní.
Možná, že se skrýváte a říkáte: "Kdo jsem vlastně já? Kdo, já? To přece nedokážu, přece to nemohu být já".
Ale když se důkladně zamyslíte, víte velmi dobře, že je ve vás zvláštní síla, že víte víc, než si přiznáváte a že dokážete mnohem víc, než dáváte druhým najevo. Příliš ochotně se schováváte za masku nevědomosti, nepatrnosti a neschopnosti. To ovšem neposlouží ani vám, ani světu.
Vaším dnešním úkolem je nechat své světlo zářit. Žít své charisma. Když se odvážíte své světlo ukázat, přijdou k vám i ostatní. A pak možná budou mít také odvahu nechat své světlo zazářit.
Čeho se obáváte, když se ukazujete? Co se stane, když druzí poznají vaše skutečné bytí? Co vám brání přijmout a projevit svou vnitřní krásu, své schopnosti, své vyzařování?

Samostatný čtvrtek

27. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Perly se rodí v nitru ústřic,
nefrit se skrývá v kameni,
smlouvejte o štěstí
a obtíže se vám nestanou osudnými.

První dvě řádky hovoří o zklamání člověka, který nevidí výsledky své usilovné práce. Cíl mu zůstává skryt jako perla v ústřici nebo nefrit v kameni.
Ovšem i to, co nevidíme, existuje, a proto není třeba být zklamaní a činit povrchní soudy.
Třetí řádek nám sděluje starou pravdu, že štěstí si najde toho, kdo si dovede pomoci sám. Vaše konání a úsilí je vlastně obětí a odměnou za tuto oběť je budoucí štěstí, splnění skryté touhy, anebo alespoň pomoc, která nedovolí problémům přerůst v katastrofu. Objevujte nové světy, situace není tak zlá, jak si myslíte.

Dnešní den a 29. 9. patří usouženým lidem. Snaží se je však upozornit na to, že si za své trápení mohou hodně sami. Musejí se naučit dokázat samostatně rozhodovat, byť by je to mělo stát nějaké oběti.

Nevzdávejte se a nečiňte povrchní soudy, na celou situaci se podívejte z jiného hlediska.

Přející středa

26. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Dnes je důležité poznat, že nejste odděleni, že jste spojeni s Jednotou, s láskou a vyživujete se ze zdroje Bytí. A jde o to, že se máte naučit "přijímat a dávat", myslet na sebe a na své potřeby, pečovat o svou výživu a dovolit si, aby se vám dobře dařilo.

Možná, že jste člověkem, který rád dává, ale přitom se vyčerpává, protože nemyslí sám na sebe. Přestat dávat ovšem není řešením. Chcete se naučit dávat z nevyčerpatelného pramene Bytí, být sami živeni tokem lásky.
Učte se, že i "nedávat" a "říkat ne" může být projevem dávání. Někdy tomu druhému pomůže víc, když musí použít svou vlastní sílu, než když se mu dá, oč prosí.
A někdy je také zapotřebí mít odvahu říci "ne" v nejasných vztazích.
Kde právě dáváte víc, než dávat chcete? Kde pociťujete zklamání, protože se vám za vaši pomoc nedostalo ani poděkování? Co potřebujete k pocitu, že se také vám dostává péče a lásky? Jaký vztah nebo situace již není v souladu s vámi a žádá si neodkladné změny? Cítíte, že vás druzí opravdu milují a přijímají? Přijímáte lásku a pomoc?

Otevřené úterý

25. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Dnešní den vás žádá, abyste se pevněji spojili s energií Země.
Lidé málo uzemnění působí křehce až průsvitně, mívají studené ruce i nohy a trpí často pocity závrati a slabosti. Jejich dech bývá povrchní.
Otevřete-li se spojení s pozemským tělem a se Zemí, budete vnímat silu Země a cítit se ve svém těle dobře. Poznáte, že jakékoli vznikání na Zemi potřebuje čas a naučíte se trpělivosti.

Jemněhmotné pondělí

24. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den

Jaký vztah máte právě teď ke svému tělu?
Jak silně jste skrze své nohy spojeni se Zemí? Jste připraveni plně zakotvit jemněhmotnou část své bytosti ve svém těle?

Přezkoumejte také svůj odhad situací a lidí: kdy je příliš pesimistický a kdy příliš optimistický?
Kontaktujte se s živými tvory ve svém okolí, s rostlinami, kameny a zvířaty a naslouchejte jejich poselstvím.

Poznejte, že jako pozemská bytost máte jemněhmotnou a hrubohmotnou část - tělo.

Láskyplná neděle

23. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Snažte se posílit své vnímání jemněhmotného světa, neboť je pro to příznivý den.
Můžete snáze navázat kontakt s bytostmi rostlin, kamenů a určitých míst, dévů a skřítků.
Tyto bytosti vás mohou naučit snáze, radostněji a láskyplněji zacházet s pozemskou realitou. Můžete lépe vnímat energie ve svém okolí a poznat, které energie jsou pro vás blahodárné a na jakých místech a s jakými lidmi je vám dobře.

Bezpečná sobota

22. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Nejste ještě ani v půli cesty,
mraky se sbíhají a slunce mizí za
horami,
máte strach a hledáte bezpečné místo,
kde byste mohli spočinout,
protože nebezpečí číhá vpředu i vzadu.

Symbolické poselství tohoto verše je třeba interpretovat nepřímo. Zlověstná scéna, která je zde popsána, vás má vytrhnout z letargie a vyburcovat vaši pozornost, abyste si uvědomili, že neočekávané překážky a nebezpečí mohou číhat všude.
Člověk, který putuje celý den, si musí v přicházející bouři najít místo, kde by přenocoval. Chytrý poutník si rozvrhne cestu tak, aby do soumraku došel k hostinci, l vy si musíte najít přístřeší a nesnažit se za každou cenu zdolat co nejdelší úsek cesty.
Pozor na potíže a nebezpečí, s nimiž jste nepočítali. Buďte ostražití a bdělí, zvolili jste si náročný cíl a musíte být silní. Neriskujte příliš a dívejte se na cestu.

Vydržte do 28. září, bude lépe. Získáte tím nezlomnou vůli a energické sledování vytčeného cíle. Pozor! Nic není dobré uspěchat, pak může nastat určité nebezpečí.

Některá vaše přání jsou asi příliš ambiciózní. Patrně byste si měli všechno znovu promyslet a možná i slevit, než se vydáte na další cestu.

Svobodný pátek

21. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Omezují vás převzaté struktury myšlení, poutání se na jiné lidi nebo na staré vzorce chování?

Cítíte se jako ve vězení, možná, že už dlouho chcete něco změnit, ale dosud se vám to nedaří.
Opakujete stejné vzorce chování, zažíváte stále znovu tytéž situace a někdy se vám zdá, že už se toto utrpení snad ani nedá unést?

A přece máte svobodnou volbu. Když to staré pustíte a překonáte svá citová lpění, pak se můžete rozhodovat svobodně. A ke svobodné volbě patří i to, že se rozhodnete pro totéž, co právě máte.
Kdy si myslíte, že nemáte svobodnou volbu? Jaké povinnosti a okolnosti vás tísní? Jaké vnitřní zásady vás dostávají do rozpaků? Jaké vzorce chování opakujete, ačkoliv si uvědomujete, že chcete něco změnit? Na kterých lidech lpíte tak, že se nedokážete uvolnit? Jaký užitek máte z utrpení?

Krok za krokem ve čtvrtek

20. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Dnes vám hrozí nebezpečí stagnace, proto vám dnešní den připomíná, že se o věci musíte starat krok za krokem. Nedejte se přemoci. Vždy hleďte do plamenů, které i přes všechny překážky hoří dál. Tento den svědčí o vaší připravenosti postavit se situaci a něco podniknout.
Jaké nepřekonatelné překážky stojí mezi vámi a uskutečnění vašich činů? Jak dnes vypadá hora úkolů a povinností před vámi?
Postupujte krok za krokem! Berte vše trochu lehčeji!
Afirmace:
Ve své práci dokážu stále lépe vyjadřovat své pocity a tvořivost.

Středeční odmítnutí

19. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Co vyjadřujete a dáváte najevo navenek? Jak působíte na druhé? Jak ovlivňujete své okolí?
Je na čase rozpomenout se na sebe, jasně se ohradit a říci »ne«. Může jít o starý stereotyp, kdy svou lásku vždy směřujete k osobám, od kterých výměnou nepřichází nic. To může poukazovat na váš strach z přijímání lásky.
Kteří lidé vám v této souvislostí přicházejí na mysl? Odvážíte se vymezit hranice a stát si za nimi?
V jakých situacích skrýváte své skutečné city?
Co se změní, když se naučíte říkat »ne«?
Afirmace:
Vytvořte si svoji vlastní afirmaci pro dnešní den.

Zametené úterý

18. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Čemu se dnes otevíráte a co přijímáte? Jaké lidi, energie a události přitahujete?
Máte sklon zametat skrývané konflikty a disharmonii pod koberec?
Zkontrolujte své okolí a přeorganizujte je tak, aby podporovalo váš klid a soustředění.
Afirmace:
Spočívám v sobě, v míru.

Soustředění pro pondělí

17. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
O co ve skutečnosti dnes jde?
Tématem dnešního dne je koncentrace.
Nyní však bez boje, nebo sebemenšího usilování rozkvétá z vaší důvěry.
Které úkoly či situace stojí dnes před vámi a vyžadují soustředěnou energii?
Otevřete se novému uvolněnému přístupu k sobě i druhým lidem.
Afirmace:
Mám sílu a odvahu přemýšlet a vědět.

Neděle pro radost

16. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Radujte se z toho dne, protože dnes vám jsou hvězdy příznivě nakloněny.
Nechte se inspirovat nějakým snem o budoucnosti. Ať začnete cokoli, máte zaručený úspěšný průběh, a to i dlouhodobě, protože dnes máte potřebný instinkt pro budoucí vývoj. Nemáte-li v plánu nic nového, přesto se vyplatí se podívat na vaši situaci z vyšší varty.
Budete překvapení, jaké přitom rozpoznáte souvislosti a jaké se před vámi otevřou nové obzory.

Vnímavá sobota

15. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Klidně dejte volný průběh tomu, jak se bude dnešní den vyvíjet, a pozorujte bezděčně a bez jakéhokoli očekávání, co se bude dít.
Zasahujte pouze tehdy, když vás k tomu vyzve váš vnitřní hlas. Pokud se to dá sjednotit s vašimi povinnostmi, pozorujte s radostnou pozorností, co děláte, když nic neděláte.
O čem přemýšlíte? Kam Vás to náhle táhne?
Nenuťte se ke klidnému sezení, nýbrž následujte své vnitřní podněty. Budete překvapeni, jak zajímavý a uspokojivý bude tento domněle odpočinkový den.
Snažte se něco zachytit ze svých snů, protože Vám mohou zprostředkovat cenné poznatky.

Pátek bez očekávání

14. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
.
Dnes se určitě nebudete nudit.
Raději počítejte s nějakým překvapením, které přivítáte jako náhlé prozření, nebo prožijete jako krizi, která zmaří nějaké očekávání. I když je pochopitelné, jak vás to zlobí nebo bolí, když něco nejde podle stanoveného plánu, měli byste si uvědomit, že dnešní den koneckonců ohlašuje únik ze stísňujícího okolí nebo odvržení nějaké utkvělé představy.
Až se ohlédnete za tím, co jste dnes nechali za sebou, nebudete dlouho truchlit.

Cílový čtvrtek

13. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Dnes něco končí.
Dnes něco uplynulo nebo se blíží ke konci. Třeba jste rádi, že je "to" konečně za vámi, ale možná vám připadá těžké se odloučit od něčeho, co pro vás třeba hodně znamenalo.
V každém případě můžete věřit tomu, že už bylo na čase se rozloučit. Nesnažte se udržovat při životě to, co už končí. Když se skutečně oprostíte, budete se nakonec cítit svobodní a oddechnete si, i když si to v tomto okamžiku zatím vůbec nedovedete představit.

Léčivá středa

12. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Dnešní den je dnem seberealizace.
Vybízí nás k uvědomení naší skutečné podstaty. Tento den je rovněž dnem neobvyklé síly. Zpřístupňuje kontakt se zdrojem životní energie. Sděluje, že ne my produkujeme energii, ale energie působí skrze nás. Že ne my milujeme, ale že Láska miluje skrze nás.

Vnímejte náklonnost múz, světlo vynikající inspirace a zdroj kreativity.

Energie dnešního dne nám přináší:
Vitalitu, sílu, elán, dostatek životní energie, zdraví anebo uzdravování a hojení. Poznávání sebe sama, pronikání do světa našeho nejhlubšího nitra. Celistvost. Jasný pohled na jakoukoli problematiku a svět kolem sebe.
Vítězství, úspěch, důstojnost, sebeúctu, sílu vůle a sílu k útoku, naději, všeobecný zdar. Dosažení cílů, dokončení. Vítězství dobra. Léčivou sílu slunce.

Zdravé úterý

11. září 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Jsem na cestě změny k lepšímu.
Můj život se odvíjí naplňujícím způsobem.
To co ke mně přichází, je vždy jen dobré.
Vyzařuji zdraví, štěstí, prosperitu a klid mysli.