Život je příběh, který si píšeme sami ...

Říjen 2007

Středa s Grálem

31. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
BOHYNĚ SVĚTLA PRO DNEŠNÍ DEN
GRÁL
NÁDOBA DUCHA:
TĚLO - krajina
MYSL - Strom života
DUŠE - Slunce v Grálu
Integrace, seberealizace, napojení na duchovní energii.
Grál (kalich, magický kotel) je ztělesněním Ducha projevujícího se skrze hmotu. Symbolizuje lůno a je vždy představitelem Velké Matky. V historii se opakovaně objevuje u mnoha kultur.

Hledání Svatého Grálu je romantickým spodobněním cesty, vedoucí k osvícení. Svatý Grál je kalichem z poslední večeře, do kterého údajně zachytil Josef Arimatejský Kristovu krev, když už Kristus visel na kříži.

Rytíři ze dvora krále Artuše hledali Svatý Grál, ale jediný, kdo jej uzřel, byl Galahad. Jedině jeho duše byla dostatečně čistá. Rytíř je typickým symbolem mužského principu, a ve svém hledání Svatého Grálu touží po spojení s ženským principem, aby v jeho duši nastala jednota.
***
JEHO POSELSTVÍ:
Grál vás vyzývá, abyste jednali v jednotě s duchem svatým. Buďte otevření a směr, kterým se chcete vydat, vám bude vyjeven. Správně zvolené slovo nabo nabídnutá pomoc může dramaticky změnit situaci.
Působí skrze vás energie Velké Bohyně. Zůstaňte v sobě přístupní, ukotvení a vědomí. Požádejte o všechno, co potřebujete ke splnění svého úkolu. Mučednictví patří minulosti!
***
AFIRMACE:
Mé tělo je nástrojem Ducha.
Mou mysl prostupuje božská moudrost.
Moje duše je plamínkem ohně Stvořitele.

Úterý s bohyní Lakšmí

30. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
BOHYNĚ SVĚTLA PRO DNEŠNÍ DEN
LAKŠMÍ
SYMBOL: Lotosový květ, dva sloni, zlato, vzácné klenoty;
Lakšmí, bohyně lotosového květu, je ztělesněním věčné plodnosti, rozkvětu, blahobytu a všech věcí, jež jsou potřebné ke světskému úspěchu.

Sloni, stříkající na sebe vodu, představují archetyp úrodnosti a plodnosti spojený s vláhou deště; a královskou autoritu.
JEJÍ POSELSTVÍ:

Bohyně vám přináší štěstí. Možná máte pocit, že na vás v tomto období z nebes přímo prší požehnání.
Přijímejte tyto dary nebes otevřeně a nechte skrze sebe energii blahobytu plynout dál k ostatním.
Jen tak budou zázraky ve vašem životě pokračovat.
Vnímejte svou krásu a sílu a druzí se k vám budou s úctou obracet.
AFIRMACE:
Vše dobré ke mně přichází od Boha.
Cítím, jak mnou proudí energie zdraví, tvořivosti, hojnosti a milosti.

Pondělí s bohyní Nut

29. října 2007 v 7:19 Pro dnešní den
BOHYNĚ SVĚTLA PRO DNEŠNÍ DEN:
NUT
SYMBOL: Tělo pokryté hvězdami, miska a chléb na stole
Nut je rodičkou bohů a ochránkyní mrtvých. Je nebeskou matkou, její tělo je samotnou nebeskou klenbou. Její ruce a nohy obepínají celou Zemi. Při slunce západu pohltí Slunce a s každým novým ránem ho opět znovuzrodí.

Pohřební komory, sarkofágy i svatyně po celém Egyptě byly zdobeny hvězdami, které jsou jejím symbolem. Obepíná celou Zemi a všechny věci na ní.

Nut představuje jedno z nejstarších božstev světa. Je matkou všech bohů a bohyň Egypta. Je nevědomím, z něhož vše povstává.
JEJÍ POSELSTVÍ:
Váš smysl pro kritiku vám někdy brání brát věci s nadhledem. Ti, kteří jsou tvrdí k druhým, bývají obvykle nejtvrdší sami k sobě.

Povzneste se nad svou nynější situaci a vnímejte její širší kontext. Vše povstává z temnoty. Co nyní považujete za překážku na své cestě, může být vstupní bránou!
Rozprostřete se, stejně jako Nut, abyste zakusili celou šíři bolesti, radosti, zrození, života a smrti.
AFIRMACE:
Rozprostírám svou lásku i porozumění, aby objaly celou zemi a všechny věci na ní.

Neděle s andílkem

28. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
BOŽSKÉ VEDENÍ
Věřte své intuici a jednejte v souladu s ní. Jejím prostřednictvím k vám promlouvá Bůh a andělé.

Právě teď jste vedeni shůry. Vnitřní pocit, který se vás zmocní, to, že určitou věc zkrátka víte, a také vaše vize nebo vnitřní hlas, to vše se vám snaží něco říci a je velice důležité, abyste tomuto vedení věřili a řídili se jím.

Pokud k vám přichází toto poselství, věnujte velkou pozornost těm, které se u vás v poslední době objevují, protože pro vás mohou obsahovat důležité pokyny.

Ostatní poselství naznačují různé aspekty toho, co se vám andělé snaží předat.

Pátek s andílkem

26. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
SVOBODA
Andělé vás vedou k tomu, abyste svobodně a s láskou vyjádřili své skutečné myšlenky a pocity.

Možná se právě teď cítíte chyceni v pasti životních okolností. Tím, že k vám přichází toto poselství, po vás andělé chtějí, abyste si uvědomili, že jedinými žalářníky, kteří se kdy vyskytli ve vašem životě, jste pouze vy sami.
Pokaždé, když si uvědomíte, že máte moc být svobodní, bude výsledkem svoboda. Pro všechno, co v životě děláte, jste se sami rozhodli a máte svobodu se rozhodnout znovu. Dokonce i vězni si mohou své myšlenky svobodně vybírat, takže se mohou cítit pokojní a šťastní v jakýchkoli podmínkách.
Když příště začnete větu slovy: "Musím...," zarazte prosím. Poproste Boha a anděly, aby vám ukázali jiné možnosti. Buď vám pomohou dokončit úkol s láskou, takže se nebudete cítit jako v pasti, nebo vás povedou k jiné aktivitě, kterou budete dělat rádi.

Sobota s andílkem

26. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
STUDIUM
Toto poselství potvrzuje, že právě prožíváte velice významné období, kdy se máte seznámit s novými myšlenkami nebo se naučit novým dovednostem.
Možná máte pocit, že byste se měli zapsat do nějakého kurzu nebo školy, a karta "Studium" tento pocit potvrzuje. Jestliže již školu navštěvujete, andělé chtějí, abyste ve studiu pokračovali.
V době, kdy se nacházíme v životní fázi učení, někdy pocítíme silnou touhu si své nové znalosti vyzkoušet. Místo dalšího učení už chceme nedočkavě v praxi uplatňovat, co jsme se naučili.
Není však nad správné načasování a tato karta vás vede, abyste do akce nespěchali. Raději se těšte z procesu učení se. Z růstu, který doprovází zkušenosti s učením, je možno se radovat, připomínáme-li si, že je třeba se neustále zaměřovat na přítomný okamžik.

Čtvrtek s andílkem

25. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
OKOUZLENÍ
Chopte se znovu svého dětského smyslu pro úžas a údiv.

Dívejte se na svět znovu jako na kouzelné místo.

Pamatujete se, jak se vám zdál svět úžasný, když jste byli děti? Pocit okouzlení představuje rozpoložení našeho vnitřního dítěte.
Neztratili jste někde cestou svůj smysl pro zázraky?
Andělé vás žádají, abyste oprášili svůj smysl pro tajemno a rozpomněli se, že vás obklopuje zázračná sila. Poproste Boha a anděly, ať vám pomohou s čímkoli, ať je to malé nebo velké. Nebojte se, když anděly žádáte o pomoc v běžných záležitostech, neodvádíte je od "důležitějších" úkolů. Skutečně vám chtějí být oporou, abyste se nemuseli ničeho obávat. Takto z vás bude vyzařovat radost a údiv dětí, které se s důvěrou spoléhají na to, že se o ně někdo stará.

A když máte radost, inspiruje vaše božské světlo každého, kdo vás uvidí.

Středa s andílkem

24. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
DUCHOVNÍ RŮST

Nacházíte se v období výrazného duchovního růstu. Radujte se z tohoto procesu!

Možná, že máte smíšené pocity: zmatek, vzrušení, strach a údiv. Zalíbilo se vám vaše obnovené spojení s Božstvím a chtěli byste číst, studovat, učit se nebo meditovat na plný úvazek! Zároveň si však možná děláte starosti, jaké důsledky bude mít vaše duchovní studium na zbývající část vašeho života. Jaký dopad bude mít vaše nové duchovní snažení na vaši práci, manželství nebo vztahy s přáteli? Tyto obavy vyvolávají strach, který může nahlodat radost, již vám takové studium přináší.
Odevzdejte tento strach Bohu, nejdražší!
Důvěřujte, že jste v každém okamžiku podporováni, milováni a vedeni. Nedělejte si starosti, jak půjde dohromady vaše budoucnost s vaším duchovním vývojem!
Věřte, že tatáž Síla, která vás přivedla na duchovní cestu, se postará také o všechno ostatní. Koneckonců, díky této Síle existují všechny hvězdy a planety na obloze. Dozajista pomůže tím nejdokonalejším způsobem i vám.

Úterý s andílkem

23. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
SNY
Věnujte právě teď pozornost svým snům. Pořiďte si deník a zaznamenávejte si je.

Prostřednictvím snů se vám dostává důležitých sdělení.

Někdy se možná probouzíte s pocitem, že jste ve spánku cestovali nebo dostali nějaký pokyn. Ptali jste se sami sebe, proč si své sny nepamatujete? Poselství vašich snů a zkušenosti v nich zažívané se nikdy zcela neztrácejí ani nezapomínají. Stávají se naopak součástí vašeho nevědomí, aby tak vaše činy byly vedeny moudrostí a láskou vašeho vyššího já.

Sny si snáze zapamatujete, když si bezprostředně po probuzení zapíšete všechno, na co si vzpomenete. Zapište si každý fragment, který máte v čerstvé paměti, zbytek snu se vám pak spíše vybaví. Záznamy svých snů si často pročítejte a hledejte v nich určité vzorce a témata. Motivy, které se ve snech opakují, naznačují poselství, které se vám snaží předat vaše vyšší já a vaši andělé.

Vzpomínkové pondělí

22. října 2007 v 7:15 Pro dnešní den
Jste lidé bez minulosti, anebo pro vás vzpomínky mnoho neznamenají?
Možná shledáte minulost příliš nudnou, protože už ji nelze změnit,
anebo máte jiné důvody ji v sobě potlačovat?
V případě, že se silně orientujete na budoucnost,
je vhodné uvážit, že se člověk osvobodí od minulosti jen tehdy,
když ji pevně cítí pod nohama.
Jinak se jí pouze vzdaluje.

Neděle s velrybou

21. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Dnes za vámi připlula velryba se svým poselstvím. Napojte se na "záznamy" a nechte si zpívat od těch, kteří mají původní jazyk.
Jsme jediní tvorové, kteří nemají svůj vlastní křik nebo volání. Najděte si ten svůj. Nechť váš hlas užívá tento zvuk k uvolnění napětí nebo emocí.
Velryba ohlašuje dobu, kdy můžete nalézt svůj původ, spatřit celý svůj osud zakódovaný ve vaší DNA a nalézt zvuk, který tyto záznamy uvolní. Možná už nikdy nebudete stejní. Konečně, vy jste melodií vesmíru a harmonie je písní všech ostatních tvorů. Užitím svého hlasu k otevírání své paměti vyjadřujete svou jedinečnost a svůj osobní zvuk.
Otevřete-li se této jedinečnosti, mohou zvířata, která se nacházejí ve vašich devíti totemech, vysílat své zvuky a volání k vám nebo skrze vás. To otevře vaše osobní záznamy, abyste mohli dále prozkoumávat historii své duše a důvěrně hovořit s velrybou, která nese historii nás všech.

Delfíní sobota

20. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Pokud se vám ve zpěněných vlnách vašich dnů právě ukázal Delfín, máte být spojovacím článkem pro nějaké řešení dětí Země.

Může to být čas, kdy se máte napojit na Velkého Ducha a získat odpovědi na své vlastní otázky nebo na otázky druhých. Navíc to také může znamenat dobu komunikace s rytmy přírody.
Vědomě a pozorně sledujte své tělesné rytmy a vzorce energie, kterou vás napájí Tvůrce. Napodobte delfína a nechte se vozit na vlnách smíchu a rozšiřujte radost do světa.
Dýchejte a prožívejte manu, kterou tak volně dostáváte. Rozbijte dosavadní bariéry a spojte se s Dobou snění nebo s Národem Velké Hvězdy. Uvědomte si, že my všichni jsme v očích věčně existující jednoty jediným celkem.

Pátek s mravencem

19. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Pozor! Přichází mravenčí kousnutí! Jestliže spěcháte, můžete se stát kořistí těch, kteří nepracují pro dobro lidstva. Lidé, kteří chamtivost povýšili na způsob života, žijí ze strachu a naléhavých obav těch, kteří zapomněli na přirozené a kmenové zákony. Jsou to snadné peníze!
Vztahuje-li se toto varování na vás, dávejte si pozor na tyto lidi a různé podvodníky.

Mravenec vás učí důvěřovat přirozeným zákonům. Důvěřujete-li v ně, pak harmonie přijde sama. Připustíte-li, aby panika přemohla vaši racionální citlivost, pak vaše hloupá netrpělivost přivolá kojota, aby vám pomohl sabotovat vaše plány do budoucna.
Klíčem je dnes i jindy uctívání vůle Velkého Ducha tak, aby hory nebyly ze samých mravenišť.

Los pro čtvrtek

18. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Dnes za vámi kráčí los americký, říká, že máte důvod k dobrému pocitu z toho, že jste na své cestě něco dokončili.
Může to být odbourání nějakého návyku, dokončení něčeho, vhled nebo nový pocit ohledně sebe sama, o který jste tvrdě, bojovali. Je čas pocítit harmonickou hrdost a uznat zásluhy těch, kteří vám v tomto procesu pomáhali.

Dobrým cvičením pro den medicíny losa je sepsat si vše, co můžete na sobě a na průběhu svého života milovat. Totéž si sepište i ve vztahu k přátelům, rodině, spolupracovníkům a celému životu.
Nezapomeňte se o to, co zjistíte, podělit s ostatními. Potřebují povzbuzení právě tak jako vy.

Volavka pro středu

17. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Volavka vám teď připomíná, že sebezdokonalování lze nejlépe dosáhnout sladěním přání po změně s jemnou pronikavou soudností. Existuje mnoho vrstev pravdy, které máme pochopit. Celistvosti nelze dosáhnout na jeden ponor.

Pokud příliš posuzujete, jste rigidní a nudní, skáčete do vody po břiše. Když se potopíte hluboko do svých pocitů, můžete se vynořit obnoveni. Ale jste-li jen kritičtí a plavete na hladině, pak si v tom procesu necitlivě zlomíte ducha.
Volavka vám chce připomenout, že se máte nořit hluboko, ale nepřestat v očekávání okamžitého nebo úplného osvícení také stále dýchat. Pokud nevyplujete nad hladinu pro vzduch, můžete se v kolektivních pocitech lidstva a nekonečné hloubce věčnosti utopit.

Útery se sokolem

16. října 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Dnes nad vámi zakroužil sokol a přistál ve vašich prožitcích, měli byste si dobře uvědomovat signály ve svém životě.
Všímejte si jich a přijměte je. Sokol vás může učit, jak se chopit příležitosti, která se vám naskytne.
Naproti tomu vám sokol může přinášet poselství, abyste sami zakroužili nad svým životem a prozkoumali jej z vyšší perspektivy. Z tohoto výhodného postavení budete moci rozpoznat úskalí a nebezpečí, které vám brání ve svobodném letu.
Pamatujte, že sokol má ostrý zrak a smělé srdce, neboť sokol létá v blízkosti světla Dědečka Slunce.

SEMINÁŘE V ČAJOVNĚ

15. října 2007 v 7:23 Akce a semináře
SETKÁNÍ
V ČAJOVNĚ U MAGICKÉ LUNY V BEROUNĚ:
3. 11. 2007 OD 10 DO 16 HODIN
ANIMUS A ANIMA V NÁS
a s tím související podtémata:
- křivdy, omyly, trapnosti, trapasy
- schopnosti a nadání
- to, co jsme ztratili
- všechny vzteky
- "moje" hříchy, závislosti, představy, nemoci, obavy, štěstí, radosti
- "všechno" na co žárlím, co závidím, co umím
- sny a přání
***
10. 11. 2007 OD 10 DO 16 HODIN
HLEDÁM SVÉ JÁ
a s tím související podtémata:
- Jakou si nasazuji masku?
- Proč si nasazuji masku?
- Kdo a co se skrývá pod touto maskou?
- Jakou roli hraji ve svém životě já a kdo napsal její scénář?
- Scénář mého života.
***
8. 12. 2007 OD 10 DO 16 HODIN
MIKULÁŠSKÉ TERAPIE
ANEB
RODIČ A DÍTĚ VE MNĚ.
SOUČÁSTÍ VŠECH TĚCHTO SEMINÁŘŮ JSOU RODINNÉ KONSTELACE, DRAMATERAPIE, ARTETERAPIE, MUZIKOTERAPIE A DALŠÍ.
CENA SEMINÁŘŮ: 300 KČ
PŘEDNÁŠKY A RELAXAČNÍ VEČERY SE KONAJÍ:
13. 11. 2007 - téma: Tarot - společník pro život
27. 11. 2007 - Minulost ovlivňuje budoucnost
11. 12. 2007 - Toltécké moudrosti
ZAČÁTEK JE VŽDY V 17 HODIN.
VSTUPNÉ: 60 KČ
OD LEDNA 2007 SE PŘIPRAVUJÍ ŠKOLIČKY:
- ŠKOLA TAROTU
- ŠKOLA NUMEROLOGIE
- MOJE TĚLO, MŮJ KAMARÁD
- REGRESE JAKO CESTA KE ZDRAVÍ
- POZNEJ SVÉ MINULÉ ŽIVOTY
***
PŘEDNÁŠKY A RELAXAČNÍ VEČERY
KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V ÚTERÝ OD 17 HODIN.
***
OSOBNÍ VÝKLAD KARET KAŽDÉ TŘETÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI
OD 9 DO 13 HODIN - NA OBJEDNÁNÍ.
***
SEMINÁŘE NA RŮZNÁ TÉMATA VŽDY TŘETÍ SOBOTU V MĚSÍCI.
***
POKUD BUDETE MÍT O JAKOUKOLIV AKCI ZÁJEM, MŮŽETE SE OZVAT NA MŮJ EMAIL:ivanajustychova@centrum.cz nebo se osobně dostavit do Čajovny.
NA VŠECHNY SE TĚŠÍM. MĚJTE SE ZATÍM KRÁSNĚ.
Ivana Justychová

Zaječí pondělí

15. října 2007 v 6:41 Pro dnešní den
Zajíc a jeho lekce pro dnešní den vám vzkazuje: přestaňte mluvit o hrozných věcech, které se stávají a vypusťte výraz "co kdyby" ze svého slovníku.
Toto poselství může signalizovat období obav o budoucnost anebo snahu o ovládnutí toho, co ještě nemá formu - budoucnosti.
Přestaňte s tím teď hned! Napište si své obavy a přiznejte si je. Dýchejte do nich a pociťujte, jak probíhají vaším tělem do Matky Země jako dar, kterého se vzdáváte.

Tvořivá neděle

14. října 2007 v 6:06 Pro dnešní den

Nezáleží na tom, jakou podobu na sebe vaše tvořivost vezme, ať je to zpívání, práce na zahradě nebo vaření. Důležité je být otevřeni tomu, co se chce vaším prostřednictvím projevit.
Pamatujte si, že své výtvory nevlastníme, nepatří nám. Opravdová tvořivost vzniká z jednoty s božským, mystickým a nepoznatelným.
Opravdová tvořivost je radostí pro tvůrce a požehnáním pro druhé.

Citlivá sobota

13. října 2007 v 6:05 Pro dnešní den
Dnešní den značí čas neohraničenosti a vděčnosti za cokoli, co život přináší, bez jakýchkoli očekávání a požadavků.
Žádné povinnosti ani myšlenky na odměnu či odplatu nejsou důležité. Citlivost, intuice a soucit jsou kvality, které nyní vyzařují a rozpouští všechny překážky, které vás drží oddělené od ostatních i od celku.