Život je příběh, který si píšeme sami ...

Listopad 2007

Pátek a spravedlnost

30. listopadu 2007 v 6:47 Pro dnešní den
Dnešní den nás chce upozornit na to, že jisté věci v našem životě se nám dějí opravdu
"z nějakého důvodu",
a že se zkrátka a dobře dít mají. Jsme vyzýváni k tomu, abychom své problémy řešili tím, že se kriticky (a zejména sebekriticky) ohlédneme zpět v čase a budeme příčinu hledat v tom, co jsme kdy učinili, řekli nebo neučinili a neřekli.
Skutečně výjimečně se stane, že důvod svého trápení nenajdeme. Dnešní den v sobě ukrývá pravidlo, že vše kolem nás je zrcadlením nás samých a co jednou vykonáme, to se nám samozřejmě vrátí.
Možná v trochu jiné podobě, ovšem s naprosto stejným výsledkem.

Čtvrtek a jeho zastavení

29. listopadu 2007 v 14:19 Pro dnešní den
Dnes můžete pocítit stagnaci v nejrůznějších podobách. Může dojít k zastavení vašeho vývoje, zdá se vám, že se věci nehýbou. Nemáte na nic náladu, nic vás nebaví, nic vás nedokáže zaujmout. Stejně tak můžete setrvávat na místech či ve vztazích, které vám už nic neříkají, svazují vás.
Během dne může docházet k situacím, které se stále opakují a jsou vám nepříjemné, nějak vás omezují a podobně. Zkrátka a dobře, stávající situace vám nevyhovuje, nijak se nevyvíjí ani nerozvíjí vás a není důvod v ní setrvávat.
Osvobození z této situace znamená jediné, je nutné vše zvážit, promyslet a snažit se o změnu. Je nutné se něčeho vzdát, abychom dostali to, co právě potřebujeme. Zároveň počítejte s tím, že záruku dobrého konce zde nemáte.
Mnohem důležitější je tady vaše víra a chtění, touha změnu provést a vymanit se tak z dlouhodobého "ztuhnutí". Jestliže se ve vás všechno tohle najde, pak tu zaručení úspěchu samozřejmě je, nelze na něj ale spoléhat "jen tak".
Vaši andělé vás slyší a naslouchají vám.
Nasloucháte také vy jim?

Středa a odvážné dobrodružství

28. listopadu 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Uvědomte si, že máte v sobě mladou, velice energickou osobnost, která neustále touží poznávat nové lidi, zkoušet nové věci, realizovat nové nápady.
Často se projevuje i zbrklostí, netrpělivostí, neboť má silné nutkání být stále v pohybu, něco objevovat. Svým nadšením dokáže nakazit i ostatní, umí je strhnout a nadchnout pro svůj projekt, takže ji můžete uplatnit ve vedoucích funkcích nebo tam, kde je potřeba korigovat práci několika lidí dohromady.
Tato energie, která vás dnes oslovila, je podporována energií lva, který má obrovskou sílu a vitalitu. Lev ve vás nemá obavy, strach a také nemá co skrývat, jeho konání je přirozené, pravdivé, vychází z jeho podstaty.
Právě proto dokážete dnes svým nadšením nakazit ostatní, ti vám totiž mohou důvěřovat. Tvoříte a vůbec konáte zejména intuitivně, jste nadaní, talentovaní.
Máte možnost být dnes přesně tím typem člověka, u něhož mají ostatní pocit, že mu všechno jde samo, že se vlastně vůbec nemusí snažit, aby něčeho dosáhl.
Úplně tak tomu není, vy však svému snu můžete natolik důvěřovat a chtít jej uskutečnit, že se vaše přání stane skutečností. Vždy ale berte ohled na celek a jeho přání, takže vám nebude cizí ani umění kompromisu, ač se k němu někdy dobíráte složitější cestou.

Úterý a není zklamání jako zklamání

27. listopadu 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Dnešek je možná dnem zklamání či smutku nad tím, že vaše očekávání nebyla naplněna tak, jak byste ze začátku čekali a chtěli.
Řešení je ale velmi blízko vás. Stačí se malinko rozhlédnout a vidět, že ne všechno je pokaženo.
Pravděpodobně v každé třetí myšlence se může citová náplň ztratit, takže vaše negativní pocity mohou být opravdu silné, ale dvě myšlenky jsou vždy "rezervní" a lze z nich čerpat dál a snažit se začít vždy znovu.

Pondělní rozhodnutí

26. listopadu 2007 v 6:36 Pro dnešní den
Dnešní den znamená pro mnohé z vás začátek, nějakou radikální změnu na základě změny myšlení a uvažování. Samotnou změnu však předči to, že jste najednou schopni uvažovat zcela nově, naprosto jiným způsobem než dosud.
Udržíte-li se naladěni na tuto vlnu, je dnešek příslibem velkého úspěchu. Toho, že dotáhnete do konce věci, na kterých vám záleží a které nějakým způsobem pozvednou vaše smýšlení o sobě samých.
Vliv dnešní energie zapůsobí nejvíce tehdy, zdá-li se vám situace spíše beznadějná, obchody ztracené a ztrátové, čas promarněný. Díky prozření mysli, jež vám tento den přináší, se vše může snadno obrátit ve váš prospěch a naleznete sílu překonat všechny překážky.

Neděle a Hravost

25. listopadu 2007 v 6:03 Pro dnešní den
OSHO ZEN TAROT PRO TENTO DEN
-
HRAVOST

V OKAMŽIKU, kdy začnete vidět život jako něco nevážného a hravého, všechna tíže z vašeho srdce opadne. Všechen strach ze smrti, ze života, z lásky zmizí. Člověk začíná žít a cítí se velmi lehký, skoro bez tíhy. Tak beztížný, že se stává, že může vzlétnout k oblakům.
Největším přínosem zenu je, že vám nabízí náhradu vážnosti. Vážný člověk vytvořil všechna náboženství. Vytvořil všechny filozofie, kultury, morálky; vše kolem vás je výtvorem vážného člověka.
Zen z vážného světa vypadl. Vytvořil si svůj vlastní, velmi hravý svět plný smíchu, kde se velcí mistři chovají jako malé děti.
Osho
Komentář:
Život je zřídkakdy tak vážný, jak si myslíme, a když tuto skutečnost objevíme, začne nám život nabízet stále více příležitostí k hravosti. Můžeme se radovat ze života jako motýl, který právě vylétl ze své kukly za příslibem světla. Připomíná nám chvíle našeho dětství, kdy jsme na pláži sbírali mušle a stavěli hrady z písku, bez ohledu na to, že každou chvíli může přijít vlna a všechno zničit. Toto poselství vám říká, že život je hra, a právě teď, bez ostychu a předstírání, můžete hrát roli klauna.
Buďte připraveni na všechno nové a svěží. Na obzoru je něco úžasného a vy máte zrovna tu správnou dětskou nevinnost a jasnost, abyste to přivítali s otevřenou náručí.


Sobotní poselství Stresu

24. listopadu 2007 v 6:00 Pro dnešní den
OSHO ZEN TAROT PRO TENTO DEN
-
Stres
VŠECHNY OSOBNÍ CÍLE jsou neurotické. Dokonalý člověk pozná, pocítí: "Nejsem oddělený od celku a nevím, proč bych se měl pídit po svém osudu. Děje se spousta věcí, svět je v pohybu, řekněme, že je to Bůh, kdo vším hýbe. Věci se dějí samy od sebe. Není třeba bojovat, vyvíjet úsilí; nemám zapotřebí o něco bojovat. Můžu se uvolnit a prostě být."
Dokonalý člověk není člověk činu. Nahodilý člověk je člověk činu. Nahodilý člověk samozřejmě jakoby neustále seděl na vulkánu, ve strachu, úzkosti, stresu a jiných mukách. Každou chvíli to může vybuchnout, protože žije v nejistém světě a přitom věří, že má všechno pod kontrolou. To vytváří v jeho bytosti napětí, protože někde hluboko uvnitř ví, že jisté není nic.
Osho
Komentář:
Kolik znáte lidí, kteří byli zcela přetíženi příliš mnoha projekty, příliš mnoha "koulemi ve vzduchu", náhle onemocněli chřipkou, nebo někde upadli a skončili o berlích? Je to tak trochu "špatně načasované".
Stres, jaký představuje toto poselství, potká čas od času každého z nás, avšak perfekcionisté jsou v tomto ohledu zvlášť zranitelní. Vytváříme si ho sami v domnění, že se bez nás nic neobejde, obzvláště, když sami nejlíp víme, jak na to!
Co si o sobě myslíte? Myslíte, že slunce ráno nevyjde, když mu vy osobně nenařídíte budíka? Jděte na procházku, kupte si květiny, udělejte si k večeři špagety; cokoli "nedůležitého". Hlavně se dostaňte z dosahu opice, která propichuje balónky vaší radosti!
//<![CDATA[ //]]>

Pátek a Podmiňování

23. listopadu 2007 v 6:01 Pro dnešní den
OSHO ZEN TAROT PRO TENTO DEN
-
PODMIŇOVÁNÍ
DOKUD SE NEROZLOUČÍTE se svou osobností, nenajdete svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníte. Ale sami? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.
Osho
Komentář:

Toto poselství připomíná starý zenový příběh o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu, představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, abyste se na hladině rybníka podívali na svůj obraz, a osvobodili od všech domněnek, jimiž druzí podnítili vaše myšlení. Tancujte, běhejte, poskakujte, křičte, co vás napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.


Čtvrtek a Znovuzrození

22. listopadu 2007 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO ZEN TAROT PRO TENTO DEN
-
ZNOVUZROZENÍ
V ZENU PŘICHÁZÍTE ODNIKUD A JDETE NIKAM. Jste tady a teď, nepřicházíte ani neodcházíte. Všechno vás míjí; vaše vědomí to odráží, a s ničím se neztotožňuje.
Když lev řve před zrcadlem, myslíte si, že řve zrcadlo? Nebo když lev odejde a přijde dítě a tančí, zrcadlo hned zapomene a tančí s dítětem, myslíte si, že zrcadlo s dítětem tančí? Zrcadlo nedělá nic, jednoduše všechno odráží.
Vaše vědomí je pouhé zrcadlo.
Vy nepřicházíte, ani neodcházíte.
Věci přicházejí a odházejí.
Jste mladí, jste staří; jsi živí, jsi mrtví.
Všechny tyto stavy jsou jen odrazem ve věčném rezervoáru vědomí.
Osho
Komentář:
Toto poselství zobrazuje vývoj vědomí, jak ho popsal Friedrich Nietzche ve své knize "Tak pravil Zarathustra". Mluví o třech stupních: o velbloudu, lvu a dítěti. Velbloud je ospalý, spokojený sám se sebou. Žije v sebeklamu, že je vrcholkem hory, ale ve skutečnosti je natolik v zajetí názorů jiných, že má jen stěží nějakou vlastní energii.
Z velblouda se vnořuje lev. Když si uvědomíme, jak nás život míjel, začneme se požadavkům druhých bránit. Vystupujeme z davu, sami a hrdí a vykřikujeme svou pravdu. Tím to ale nekončí.
Nakonec povstane dítě, jež není ani svolné, ani vzdorovité, ale nevinné a spontánní a věrné svému bytí.
Ať jste nyní v jakémkoli z těchto rozměrů: ospalí, deprimovaní nebo řvoucí a vzpurní, vězte, že se to vyvine v něco nového, když to dovolíte. Je čas pro růst a změnu.

Středa a Dobrodružství

21. listopadu 2007 v 5:58 Pro dnešní den

OSHO ZEN TAROT PRO TENTO DEN
-
DOBRODRUŽSTVÍ
ZEN ŘÍKÁ, že pravda nemá nic společného s autoritou. Pravda nemá nic společného s tradicí. Pravda nemá nic společného s minulostí, pravda je radikální, osobní realizace. Musíte k ní dojít.
Poznání je jisté; cesta k osobnímu poznání je však velmi, velmi nebezpečná. Nikdo nemůže nic zaručit. Když se mě zeptáte, jestli mohu něco zaručit, řeknu, že vám nemohu zaručit nic. Mohu vám jen zaručit, že to bude nebezpečné, to vím jistě. Mohu vám zaručit dlouhé dobrodružství s mnoha možnostmi zabloudit a nikdy nedosáhnout cíle.
Jedna věc je však jistá; hledání samo vám pomůže v růstu. Zaručit vám mohu jenom růst. Setkáte se s nebezpečím, budete muset mnohé obětovat; každý den půjdete do neznáma, kam ještě nikdo nikdy nevkročil, bez mapy či průvodce, kterého byste mohli následovat. Ano, na té cestě,jsou miliony nástrah můžete sejít z cesty a zabloudit, ale je to jediný způsob, jak růst. Jediná cesta k růstu je nejistota. Jediná cesta k růstu je postavit se tváří v tvář nebezpečí. Jediná cesta k růstu je přijmout výzvu neznáma.
Osho
Komentář:
Když žijeme skutečně v duchu dobrodružství, pohybujeme se stejně jako malé dítě. Plni důvěry jdeme krok za krokem z temnoty lesa do duhového světla, s údivem přitahováni do neznáma. Dobrodružství opravdu nijak nesouvisí s plány, mapami, programy a organizacemi.
Toto poselství reprezentuje kvalitu, se kterou se můžeme setkat kdekoli, doma nebo v kanceláři, v divočině nebo ve městě, v tvůrčím projektu nebo v našich vztazích s druhými lidmi. Kdykoli se pustíme do nového a neznámého s dětskou důvěrou, nevinní, otevření a zranitelní, mohou se i ty nejmenší věci v životě stát největším dobrodružstvím.


úterý a Totálnost

20. listopadu 2007 v 5:57 Pro dnešní den
OSHO ZEN TAROT PRO TENTO DEN
-
TOTÁLNOST
V KAŽDÉM OKAMŽIKU máte možnost být totální. Ať děláte cokoli, nechejte se tím pohltit natolik, že si mysl vůbec nic nebude myslet, bude jen u toho přítomná. Čím dál tím víc budete totální.
Zkuste poznat, kdy nejste totální. Jsou to ty momenty, od kterých je třeba se pomalu, pozvolna oprostit. Kdykoli jste ve své hlavě a zabýváte se přemýšlením, dumáním, kalkulováním, chytračením, vypočítavostí; nejste totální. Postupně z těchto okamžiků vyklouzněte. Je to jen starý zvyk. Návyky odumírají těžko. Ale jistě zamřou, když vytrváte, tak zemřou.
Osho
Komentář:

Při trapézovém cviku si nikdo nemůže dovolit být "tak trochu mimo" ani na zlomek sekundy. Toto poselství poukazuje právě na schopnost totální pozornosti v daném okamžiku.
Můžeme mít pocit, že je potřeba udělat příliš mnoho věcí najednou, a když uděláme něco tu a něco tam, místo, abychom se zaměřili na jeden úkol a dokončili ho, snadno se do toho zamotáme. Nebo nám to přijde "nudné", protože jsme zapomněli, že není důležité, co děláme, ale jak to děláme.
Jedním z největších darů, které můžete dát sami sobě je nalézt způsob, jak být totální v jakékoliv situaci, která přijde, tak, jak přijde. To, že budete vždy dělat jen jeden krok životem najednou a každému kroku věnujete celou pozornost a energii, může přinést úžasný příliv nové vitality a tvořivosti do všeho, co uděláte.


Pondělí s Mistrem

19. listopadu 2007 v 5:55 Pro dnešní den
OSHO ZEN TAROT PRO TENTO DEN
-
MISTR
MISTŘI NEUČÍ PRAVDĚ; ta se nedá naučit. Předávají něco, co je za svatými knihami, za slovy. Je to přenos. Je to energie provokující energii ve vás. Je to taková synchronicita
K mistrovi musíte přistupovat s velkou láskou, s velkou důvěrou a s otevřeným srdcem. Vy ještě nevíte, kdo jste. On však ví, kdo je a kdo jste vy. Mohli bychom říci, že housenka neví o tom, že by se mohla stát motýlem. Vy jste housenky - bódhisttvové. Všechny housenky jsou bódhisattvové a všichni bódhisttvové jsou housenky. Bódhistattva je ten, kdo se může stát motýlem, buddhou, kdo je buddhou ve své podstatě.
Vztah mistra a žáka je jako vztah mezi motýlem a housenkou, přátelství mezi motýlem a housenkou. Motýl nemůže dokázat, že by se z housenky mohl stát motýl, logicky to nejde. Motýl však může v housence provokovat touhu, to jde.
Osho
Komentář:
Zenový Mistr není mistrem druhých, ale mistrem sám sebe. V každém jeho gestu, v každém slově se odráží jeho osvícený stav. Nemá žádné soukromé cíle, nemá potřebu měnit chod věcí. Žáci jej neobklopují proto, že by ho chtěli následovat, ale proto, aby nasáli jeho přítomnost a inspirovali se jeho příkladem. V jeho očích nalézají odraz své vlastní pravdy a v jeho tichu se snáze ponoří do ticha své vlastní bytosti.
Mistrem jsou žáci vítáni ne proto, že by je chtěl vést, ale proto že jim může mnoho nabídnout. Spolu vytvářejí energetické pole, v němž každý snáz nalézá své vlastní světlo.

Najdete-li takového mistra, jste požehnaní. Vytrvejte v hledání, i když se vám to zdá nemožné. Naslouchejte učitelům a "skoro mistrům" a jděte dál. Nezastavujte se.


Neděle s Otcem

18. listopadu 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Karta lásky pro dnešní den: Otec
Láska:

Otec reprezentuje zkušenou mužskou sílu, ale také nad-otce, vládce, staršího muže milence mladší ženy; zvládnutý potenciál lásky. Na jiné úrovni znamená tato karta jistotu a bezpečí partnerského vztahu, ve kterém má jeden z partnerů dominantní postavení. Uspořádaný, ochranný partnerský vztah; zralý muž, otec; láska, která už získala žádoucí formu a strukturu.
Pokud si toto poselství čtete jako muž, měl byste se zamyslet, jestli vlastnosti otce nebo vládce uskutečňujete a zdravě prosazuje ve svém každodenním životě nebo je potlačuje či jejich hraní přeháníte až do krajnosti.
V případě, že toto poselství čte žena, upozorňuje jí na existenci takového muže v jejím životě případně na její touhu po něm. Může také jít o výzvu k rozvíjení vlastní mužské stránky!
Nevědomí:

Týrání; zneužívání moci; znevažování a potlačování názoru druhých; bezcitnost k trápení našich blízkých, kterým navenek přejeme jen to nejlepší (oni to ale vnímají úplně jinak!); krutost a nelidskost ve jménu abstraktních zákonů.

Sobota s Kouzelníkem

17. listopadu 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Karta lásky pro dnešní den: Kouzelník
Láska:

Tato karta představuje mladou mužskou sílu, touhu po fyzicky uchopitelných formách, mladicky bezstarostné zacházení s energiemi, první zkušenosti s partnerem a partnerstvím. Může symbolizovat mužskou tantru, radost z experimentování v oblasti sexuality, nebo že Eros a Libido hledají hravý způsob vyjádření; také začátek partnerského vztahu, snahu o formování partnera energií jang, milence, nápadníka.
Pokud si toto poselství čtete jako žena, dovolte sama sobě žonglovat s imaginárními či reálnými kouzelnými hůlkami, zlatými mincemi, ohnivými blesky a otevřenými kalichy květů plná odvahy, radosti ze života a sebedůvěry.
Když si toto poselství čte muž, mohutná hnací síla všeobsažné moci si hledá způsob, jak se projevit. Kouzelník je mužskou silou vzplanutí, která se pustila do vyrovnávání energií jin a jang v nekonečné osmičce věčnosti v reálném životě na této Zemi.
Nevědomí:

Mužská marnivost, samolibost, využívání druhých nebo manipulace jimi, přeceňování vlastních sil, přehnané sebevědomí bez jakékoliv míry, uváznutí v touze po sebeuspokojení.

Pátek s Měsícem

16. listopadu 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Karta lásky pro dnešní den: Měsíc
Láska:

Karta číslo osmnáct vyjadřuje touhu po hluboké lásce, takové, o které jsme doposud jen snili. Z podvědomí nebo ze vzpomínek na minulé životy se náhle vynořují ideální vzory milostných vztahů. Měsíc symbolizuje touhu po svazku zralém a naplněném i po duchovní stránce, touhu po intuitivním otevření se novým úrovním vzájemného vztahu.
Máte možnost zakusit kouzelné energie partnerství, třebaže je zatím jen tušíte.
Společně pokračujte v nastoupené životní cestě a otevřete se pronikavé transformaci, hloubání a hledání.
Období měsíce je obdobím kouzel!
Nevědomí:

Pokud nebudete žít v plném vědomí, měsíční síly vás spoutají a začnete se topit a ztrácet v iluzích a iracionálních obavách nebo vás ovládnou nesmyslné představy.
Je známo, že novoluní a úplněk jsou krizové dny. V těchto dnech se vyskytuje prokazatelně víc nehod, vražd, sebevražd a operačních komplikací, než kdy jindy.

Čtvrtek s Bohyní

15. listopadu 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Karta lásky pro dnešní den: Bohyně
Láska:

Bohyně je ženou našich snů! Zatímco Velekněžka vyzařuje auru téměř panensky zdrženlivou nebo na druhé straně tantricky zkušenou, je Bohyně "ženou" v pravém slova smyslu. Je to vládkyně, plnokrevná žena, která si uvědomuje svoji ženskost a umí ji naplno prožívat i užívat. Je zralou partnerkou (myslím že stejně tak zralého) muže. Její sexuální energie proudí volně, není potlačená ani křečovitá. Může dávat i přijímat bez pocitů viny!
Není to jen povolené, a1e přímo nevyhnutelné. Má schopnost dávat nap1nění sobě i partnerovi a toto naplnění i přijímat. Tvořivě rozvíjený partnerský vztah; zralá žena, matka; právě probíhající milostný vztah; harmonická láska.
Je-li tazatel mužského pohlaví, ukazuje na harmonicky vyvinutou Animu, považovanou za rovnocennou, a taktéž přijímanou či prožívanou. Může se také jednat o signál vědomé konfrontace s archetypem Bohyně Matky.
Nevědomí:

Mnozí si bohužel sílu a vůli Bohyně Matky a vládkyně (zatím) nepřipouštějí a nepřiznávají, protože mají strach z toho, jak silná a tvořivá (zároveň) může být ženská energie. Právě ze strachu bývá potenciál tohoto ženského archetypu často potlačován.
Na druhé straně však může karta Bohyně představovat také zdeformovaný typ vládkyně, která se tváří jako starostlivá matka, přičemž zneužívá údajné mateřské city k odůvodňování psychologického násilí, nátlaku a potlačování.

Středa s Triumfem lásky

14. listopadu 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Karta lásky pro dnešní den: Triumf
Láska:

Triumf lásky. Vytrvalá láska může dynamicky překonávat překážky. To je také motivem karty Triumf - triumf vlastní iniciativy, úspěch dosažený vlastní zásluhou.
Mužskě i ženské hnací síly (zastoupené v Tarotu lásky dvojicí jeřábů nebo na jiných tarotových kartách sfingami, lvy a koňmi v černobílé nebo modročervené barvě) jsou společně přijaty, ovládnuty a využívány.
Pevný vzájemný svazek, který však současně dává příležitost k rozvoji vlastních životních cest a cílů udržuje pozorné a bdělé rozlišování a jasnou výměnu individuálních zájmů a potřeb partnerů.
Nevědomí:

Karta Triumf může symbolizovat i prosazování se bez ohledu na vlastní, dokonce i psychické ztráty a bez zřetele na emocionální a fyzické potřeby partnera, resp. svých blízkých. Touha po úspěchu je v případě tohoto archetypu tak silná, že jsme schopni jít i "přes mrtvoly". Každá pozemská forma jakékoliv myšlenky je ohraničená. Pokud si to neuvědomujeme, může nás bez jakéhokoliv varování překvapit uvíznutí našeho povozu v bahně matoucích a chaotických vlivů nebo útěk jednoho z tažných zvířat, únik některé formy energie - a my zůstaneme bezmocní.

Úterý s Hvězdou

13. listopadu 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Karta lásky pro dnešní den: Hvězda
Láska:

Po bouřlivém období změn přináší Hvězda naději na klidnější život, vzestup a rozkvět. Znovu ožívá výměna emocí, přichází jaro pro srdce!
Harmonické proudění energií mezi všemi našimi centry, duchovně-duševními i emocionálně-fyzickými nám dává křídla. Je vhodný čas tuto energii lásky zprostředkovávat a odevzdávat ji druhým tak, aby ji i oni mohli intenzívně procítit. Vliv vyšších dimenzí, které oživují a obohacují partnerský vztah a dávají životu i lásce novou naději. Vhodná doba k početí dítěte.
Nevědomí:

Promarnění skvělých příležitostí k vlastnímu růstu a rozvoji kvůli truchlení a oddávání se minulosti. Ten, kdo propásne příležitost k novému začátku, se sice v dobách Hvězdy bude také cítit dobře, ale nevyužije plně možnosti, které se mu nabízejí.

Pondělí a Slunce

12. listopadu 2007 v 6:52 Pro dnešní den
Karta lásky pro dnešní den - Slunce
Láska:

Pokud jsme připraveni svůj potenciál skutečně správně rozpoznat a využít, můžeme se zhluboka nadechnout a vrhnout se do intenzity života! Karta Slunce vyjadřuje požitek ze života a pozemské naplnění partnerského vztahu jako dar nadpozemských sil. Dovolme si právě teď na své životní pouti nádherný pobyt v elegantním hotelu nebo na osamělém romantickém ostrově se zářícím, milovaným pokladem po našem boku. Slunce představuje zdravý, radostný a stupňující se vývoj milostného vztahu, celkový rozkvět či svatební choutky; také čas sklizně.
Nevědomí:

Tato karta může též poukazovat na nedbalost, pochybný požitek z předešlých příznivých okolností, výstřední až prostopášné chování, život na vysoké noze na účet někoho jiného, mocenské choutky, chamtivost, nedostatek zodpovědnosti či zneužití vlivu a peněz.

Neděle a Rozloučení

11. listopadu 2007 v 6:00 Pro dnešní den
Rádi byste zůstali v ochranné ulitě svých vztahů a bezpečného okolí. V některé oblasti svého života jste se ale stali příliš těžkopádným. Nebezpečí v tomto případě spočívá v tom, že vaše kořeny pravděpodobně sahají příliš hluboko a vy už možná nikdy nebudete mít dost síly na to, abyste se osvobodili. Osud vám ale nařídil nucený odchod, změnu pobytu. Pomůže vám to na cestě ke svobodě, a tím k dalšímu osobnímu růstu.
***
Budete se muset vzdát dosavadních jistot a možná dokonce i opustit přátele (anebo pro vás důležitou skupinu lidí). Určité aspekty vašeho života a příslušnost k něčemu zastaraly, nemáte se z nich už co naučit. V této etapě vaší cesty vás očekává určité rozloučení se životními zvyklostmi. Nezůstává vám nakonec nic jiného, než putovat dál, vydat se k "novým obzorům".
***
Nespočetné rozchody a loučení vás poučily, že materiální formy vám nemohou poskytnout žádnou jistotu a bezpečí. Přijímáte střídání závislosti a svobody, přirozeného rytmu přílivu a odlivu, připoutanosti a odpoutání. Polarity těchto možností mají vždy svůj správný čas a svou hodnotu. Jen člověk, který žije ve shodě s rytmem neustálých proměn a je spojen se svým osudem, může najít svůj klid a vnitřní mír.