Život je příběh, který si píšeme sami ...

Prosinec 2007

Vánoční přání

21. prosince 2007 v 7:04 Pro dnešní den
"BER VŠECHNO, CO TI ŽIVOT DAL,
RADOST, BOLEST, LÁSKU,
ŽIVOT JE VELKÝ KARNEVAL, V NĚMŽ MOCKRÁT ZMĚNÍŠ MASKU".
Přeji všem krásné prožití svátků vánočních
a klidný, humorný, laskavý a vstřícný rok 2008.
Čarodějka z Chaloupky
Ivana

SEMINÁŘE V ČAJOVNĚ 2008

21. prosince 2007 v 6:49 Akce a semináře
SEMINÁŘE V ČAJOVNĚ U MAGICKÉ LUNY
ROK 2008
Těším se na vás v roce 2008, a zvu všechny, kteří mají zájem putovat po stopách svých pocitů i krajinou svých snů.
Vezměte si své batůžky a přidejte se k ostatním odvážlivcům, kteří se rozhodli během našeho putování odkládat zátěže ze svých ruksaků,
a poznávat sebe sama v různých podobách.
Semináře se konají třetí sobotu v měsíci od 10 hodin.
Cena semináře je 300 Kč
19. 1. 2008
"ŽIVOT JE DAR"
OBJEVUJEME SVOJI HODNOTU A OTEVÍRÁME DVEŘE ŽIVOTU
16. 2. 2008
HLEDÁME BRÁNY K VNITŘNÍ SÍLE
ANEB
VÍTĚZSTVÍ VŮLE
15. 3. 2008
TAJEMSTVÍ ENERGIE
ANEB
JAK DODAT TĚLU ENERGII
19. 4. 2008
DUŠE PENĚZ
ANEB
UMÍME HOSPODAŘIT?
17. 5. 2008
KRÁLOVSTVÍ MYŠLENEK
ANEB
JAK ŽÍT JEDNODUŠE
21. 6. 2008
CESTA DO HLUBIN LIDSKÉ DUŠE
ANEB
KOUZELNÁ VÝPRAVA DO PODVĚDOMÍ A ZA MOUDROSTÍ
19. 7. 2008
ZRCADLO NAŠICH EMOCÍ
16. 8. 2008
VÝLET DO STRAŠIDELNÉHO LESA NAŠICH OBAV A STRACHŮ
20. 9. 2008
SVĚTLO A STÍNNÁ ZÁKOUTÍ NAŠÍ DUŠE
ANEB
TŘI MINUTY PRO SEBE
18. 10. 2008
OSLAVA ŽIVOTA
ANEB
SJEDNOCENÍ TĚLA A DUŠE
15. 11. 2008
HOJIVÁ SÍLA SRDCE
ANEB
LÁSKA JSOU ČINY, PROBUĎTE TEDY SVÉ SRDCE!
13. 12. 2008
KRUH ŽIVOTA, DAR ŽIVOTA A SRDCE NA DLANI
ANEB
KAŽDODENNÍ ŽIVOT JAKO DUCHOVNÍ CVIČENÍ.
JEDNA CESTA KONČÍ, DALŠÍ ZAČÍNÁ.

Pátek a Sedm pohárů

14. prosince 2007 v 6:29 Pro dnešní den
SEDM POHÁRŮ A JEJICH POSELSTVÍ:
Sedm pohárů ohlašuje situaci, v níž bude třeba učinit rozhodnutí týkající se citů, které určí další vývoj jisté slibné záležitosti.
Avšak z nepřeberného množství řešení, která se budou nabízet, musí být zvoleno jen jediné, to pravé, s ohledem na reálné podmínky, aby se onen skrytý potenciál v dané věci mohl plně projevit.

Čtvrtek a Dvě hole

13. prosince 2007 v 6:35 Pro dnešní den
DVĚ HOLE A JEJICH POSELSTVÍ:
Poselství Dvojky holí naznačuje období, během nějž se v našem vědomí začíná formulovat nový cíl, nová idea, tvůrčí projekt nebo obchodní či jiný záměr.
Tato rodící se myšlenka v žádném případně neodráží konečnou podobu budoucnosti, je jen zdrojem dostatečného potenciálu energie, aby nás vylákala z bezpečné jistoty přítomnosti. Všechno zde závisí na naší odvaze ujmout se nové myšlenky, stejně jako na naší víře v neviditelnou duchovní sílu, která oplývá tvůrčí energií, a z níž ona nově zrozená vize povstala.

Středa a Vedení

12. prosince 2007 v 14:29 Pro dnešní den
Když si nevíte rady, požádejte svého vnitřního průvodce o radu a pomoc.
Budou naplněny všechny vaše potřeby.

Úterý s Devíti pentakly

11. prosince 2007 v 9:08 Pro dnešní den
DEVĚT PENTAKLŮ A JEJICH POSELSTVÍ…
Devítka pentaklů je poselstvím úspěchu ve vlastních očích, nikoli v očích druhých. To je nesmírně důležité, neboť víme, že vědomí úspěchu prožívané skrze vlastní náhled na svět a vlastní žebříček hodnot, má nebetyčně hlubší význam. Dokonce i ve chvíli, kdy ostatní hodnotu toho, čeho bylo dosaženo, nevnímají a jsou přesvědčeni, že nešlo o naše vítězství, ale prohru.
Uspokojení Devítky pentaklů je trvalé a nezničitelné, a jako takové je naprosto výjimečné. Není závislé na nikom a na ničem zvenčí. Jakmile jej jednou prožijeme, základ, z něhož květ vnitřního uspokojení se sebou samými vykvetl, nemůže již nic zničit. A to ani v případě, že bychom o své bohatství přišli.
Devítka pentaklů má však mnohem hlubší význam, než aby byla jen poselstvím světského úspěchu. Na jemnější úrovni naznačuje, že se prohlubuje naše vědomí vlastní hodnoty, které se formovalo úspěšným, ale hlavně usilovným a svědomitým překonáváním všech životních výzev, které nás na materiální úrovni potkaly, a to beze snahy se jim vyhnout nebo si při jejich řešení cokoli ulehčit.

Z hlediska dnešního poselství předznamenává Devítka pentaklů období, kdy budete prožívat pocit hlubokého uspokojení se sebou samými i se svými schopnostmi, jež vám umožňují dosáhnout vytčeného úspěchu. K těmto pocitům patří i posílené vědomí vnitřní ukotvenosti, vědomí hodnoty svých talentů i svého života.
Nejde o přeceňování vlastních možností. Uspokojení, které zde prožíváte, je založeno na reálném zhodnocení vlastních schopností. Současně odráží soustředěné vychutnávání přepychu a příjemností, které poskytují, a to jen pro potěšení samotné, bez ohledu na to, co si o tom kdo myslí.

Pondělí s Císařovnou

10. prosince 2007 v 6:08 Pro dnešní den
CÍSAŘOVNA A JEJI DNEŠNÍ POSELSTVÍ…
Démétér neboli Císařovna vám ohlašuje počátek zemitější životní fáze. Může být předzvěstí svatby, dokonce narození dítěte, případně narození dítěte velmi nadaného, které bude vyžadovat od matky velkou trpělivost a mimořádně láskyplnou péči.

Prostřednictvím tohoto poselství vstupujete do říše zasvěcené tělu a instinktům, kde vládne klid a duchovní stagnace, a kde se rodí nový život, který je oslabován lpěním.
Jen díky tomu Blázen ve vás, ono božské dítě, objeví, že jako duchovní bytost žije ve fyzickém těle, jehož prostřednictvím je spoután se zemí.

Neděle a Klid

9. prosince 2007 v 6:00 Pro dnešní den
KLID


Jeden mnich se stáhl do ústraní, aby zasvětil svůj čas meditaci a modlitbě v odloučení od hřmotného a lomozného života.

K poustevně, ve které se usadil, přišel pocestný a požádal jej o trochu vody. Mnich s ním poodešel k nádrži a nabral trochu do kalíšku. Cizinec se s díky napil, a poté s větší důvěrností poprosil mnicha, jestli by mu směl položit jednu otázku: "Řekni, jaký smysl vidíš v klidu, který sis pro svůj život zvolil?"

Mnich ukázal na vodu v nádrži a řekl: "Podívej se na hladinu! Co vidíš?" Pocestný se podíval hluboko do nádrže, pak zvedl hlavu a řekl: "Nevidím nic."

Po chvilce jej mnich znovu vyzval: "Podívej se na vodní hladinu v nádrži. Co vidíš teď?" Ještě jednou se cizinec sklonil nad vodou a odpověděl: "Teď vidím sebe sama."
***

"Tím je tvá otázka zodpovězena," prohlásil mnich. "Když ses díval do nádrže poprvé, byla hladina zčeřena nabíráním vody a tys nemohl nic rozeznat. Teď je voda zklidněná - a to je zkušenost klidu: Člověk vidí sebe sama!"

Sobota a Cesta do jinam

8. prosince 2007 v 6:00 Pro dnešní den
CESTA DO JINAM


Žil byl chlapec jménem Ali a ten nikde neměl stání, protože nic mu nebylo dost po chuti. Věčně se mu zdálo, že jinde je cukr jistě sladší, večírky tam bývávají delší a dívky jsou tam o moc krásnější.

Jednou zvečera se octl u jakési studny. Kolem ní sedělo devět smutných starců, vítr jim rval bílé vlasy a hořké slzy jim kanuly do vody.
"Proč pláčete?" zeptal se Ali. Starci odpověděli: "Ach hochu! Ta studna je cestou do jiného světa, ale pro nás už je pozdě, protože nohy nás už neposlouchají."

Slova "jiný svět" Aliho zcela omámila. Neváhal ani vteřinu a vrhl se do studny po hlavě. A doopravdy, vyplul v jiném světě. Cukr tam byl o moc, o moc sladší, večírky tam vůbec nekončily a dívky byly sličné jako princezny.

Jenže zakrátko byl Ali nespokojený i tady. Večírky ho brzo omrzely, cukru už měl plné zuby a dívky se mu zdály jedna nudnější než druhá. Vyrazil na cesty a zase hledal něco, co by bylo ještě sladší, zábavnější nebo krásnější.

Jednou zvečera se octl u jakési studny. Sedělo tam devět smutných starců, vítr jim rval bílé vlasy a hořké slzy jim kanuly do vody.
"Proč pláčete?" zeptal se a starci řekli: "Ach pane! Ta studna je cestou do jiného světa, ale pro nás už je pozdě, protože nás už nohy neposlouchají."
***

Ali neváhal ani vteřinu. Chtěl skočit přes okraj - ale nohy ho neposlechly. Zděšeně pohlédl do studny a v ní se zrcadlilo deset smutných starců. Vítr mu rval bílé vlasy a hořká slza mu skanula do vody.

Pátek a Perly moudrosti

7. prosince 2007 v 6:43 Pro dnešní den
Perly moudrosti
Byl jednou jeden mladík, který velice dychtil být moudrý. Dny i noci jenom ležel v knihách. A ten se doslechl, že ve městě je mudrc, jehož učení má jméno Perly moudrosti. Mladí zatoužil ty perly získat a hned běžel do města. Běžel jak o závod, nehleděl vpravo vlevo. Vtom zakopl o opilce, který vyspával na ulici a praštil sebou jako žok.
"Ty nemehlo! Koukej, kam šlapeš!" zařval ožrala a pořádně ho ztloukl.

Hoch měl co dělat, aby vyvázl. Doběhl až k řece a tam hledal přívoz. Na břehu byl jediný člun, ale měl na dně díru jako pěst.

"Jakou díru? Co vás nemá, pane!" tvrdil majitel půjčovny loděk. "Je bezpečný jak vaše vlastní střevíce!"

Hoch mu uvěřil a člun si půjčil. Jenže když byl v půli řeky, člun šel ke dnu a on se málem utopil. Celý zmáčený šel pěšky k městu.

Vtom kolem jel kočár. Vozka volal: "Kočár pro pány z paláce!"

Hoch z paláce nebyl, ale chtěl si ušetřit kus cesty. Tajně vklouzl dovnitř a vozka hned práskl do koní. Ale místo do města vyjel opačným směrem a zběsile se hnal vyprahlou plání. Chlapci nezbylo než vyskočit ven za jízdy.

Zbitý, mokrý a odřený klopýtal zpátky a upřímně si zoufal nad zlým osudem. Vtom na něj kdosi z dálky kýve, směje se od ucha k uchu a má zvláštně povědomou tvář.

"Nespěchej, moje učení už znáš! Já jsem ten pijan, co ti ležel v cestě! Snad jsem ti nabančil dost, aby sis pamatoval, že když se ženeš za svým cílem, nikoho při tom nesmíš pošlapat. Pak jsem ti půjčil tu děravou loďku, to abys víckrát nenaletěl na řeči. A že jsem tě pěkně převezl, co? Když se chceš někam dostat podvodem, vždycky se dostaneš, kam nechceš. To jsou mé perly. Už je máš."

Mrkl na ubohého hocha a vesele potřásl hlavou.

"Že jsem tě tak zřídil, tak ti poradím. Neuč se z knih, uč se z toho, co tě bolí. Když pochopíš tohle, nemusíš už běhat za mudrci. V každém trápení je perla moudrosti."

Čtvrtek a Hadač snů

6. prosince 2007 v 6:18 Pro dnešní den
HADAČ SNŮ


Jednomu královi se zdál prazvláštní sen. V temné noci hořely tři svíce. Pak vyšlo slunce, svíce zhasly a světlo prozářilo celý kraj. Jaký byl králův úžas, když zjistil, že i královně se zdálo totéž. A když pak slyšel sluhu vyprávět stejný sen služkám, to už pokládal za znamení shůry a pozval slavného hadače snů.
"Jak vím, tatarský chán ti chce vyhlásit válku," řekl hadač. "Ty svíce, to je chán se dvěma bratry. Porazíš je a zazáříš jak slunce. Neboj se, byl to velmi dobrý sen."
Potom se hadač vydal za královnou.
"Jak vím, náš král má tři nevlastní syny. Ale i ty mu jednou počneš prince. Ten je zastíní tak, jako slunce svíce. Neboj se, byl to velmi dobrý sen."
Na králův rozkaz navštívil i sluhu.
"Jak vím, tvůj pes má ze rvačky tři rány, ale všechny se mu brzy zhojí. Neboj se, byl to velmi dobrý sen."
Ale král tajně poslouchal, co hadač vykládá těm druhým, a plný hněvu si ho předvolal.
"Podlý lháři!" křičel na něj. "Každému vykládáš něco jiného! Jsou ty svíce Tataři, či moji levobočci? Je to slunce princ, či sluhův pes?"
"Králi, sny nejsou o tom, co se stane, sny mluví o tom, po čem toužíme. I mně se zdálo o svících a slunci. Pro mě ty tři svíce byly vaše sny. Dal jsem vám naději a ve vás vyšlo slunce. Víš, proč jsem ve svém umění tak slavný? Protože chápu, po čem lidé touží. Protože toužím dávat naději."

Středa a tajemství

5. prosince 2007 v 6:44 Pro dnešní den
Tajemství
Dědeček s babičkou slavili zlatou svatbu. Na oslavu se shromáždila celá rodina, děti vnoučata, prostě široké příbuzenstvo.
Dědečka se ptali zda, má nějaký recept na tak dlouhé manželství. Starý pán na chvilku zavřel oči, a pak, jako by se probíral dávnými vzpomínkami, vyprávěl:
"Lucie, moje žena, byla jediné děvče, které jsem kdy měl. Vyrostl jsem v sirotčinci a vždycky jsem musel tvrdě pracovat, abych si aspoň něco málo vydělal. Neměl jsem na chození s děvčaty čas, získala si mě teprve Lucie. Než jsem si stačil uvědomit, co se se mnou děje, požádal jsem ji o ruku."
Byli jsme oba velmi mladí. V den svatby, když jsme se vrátili z kostela, si mě vzal její otec stranou a dal mi do ruky malý balíček. Řekl mi: "To je všechno, co potřebuješ ke šťastnému manželství."
Byl jsem rozrušený a chvíli mi trvalo, než se mi podařilo dárek rozbalit.
Byly v něm zlaté hodinky. Opatrně jsem si je prohlížel. Na plášti měly vyrytý nápis, na který mi musel padnout pohled pokaždé, když jsem je chtěl otevřít a podívat se, kolik je hodin. Ta slova byla velmi moudrá."
Starý pán se usmál a vytáhl staré hodinky z kapsy. Nápis byl trochu odřený, ale stále čitelný. Ukrýval tajemství šťastného manželství.
Stálo v něm: "Řekni Lucii něco pěkného."
Řekni něco pěkného člověku, kterého máš rád. Teď hned.

Úterý a Anděl strážný

4. prosince 2007 v 7:50 Pro dnešní den
ANDĚL STRÁŽNÝ


Princ Ronald a princ Roland byli bratři, kteří spolu bojovali o trůn. Princ Ronald v tomto boji zemřel. O soudném dnu vstal z mrtvých a poklekl před Boží tvář.
"Otče náš," řekl, "zvlášť vděčný jsem ti za to, žes mi dal tak moudrého strážného anděla. Třikráte jsem spatřil jeho křídla a pokaždé mě anděl zachránil.
Poprvé po té strašlivé porážce v bitvě s vojsky mého bratra. Sto mých mužů padlo, ale mně zachoval anděl život, abych poznal, jak je krásný, a nehazardoval už ani s vlastním, ani s životy svých vojáků.
Podruhé, když mě bratr zbavil trůnu. Ubohý Roland na sebe vzal těžký úděl krále a léta trpěl v pustošivých válkách, kdežto já si pokojně žil ve vyhnanství a mé srdce bylo volné jako pták.
A konečně potřetí, když mě zákeřně napadl mečem. Hrubý pud mě přiměl bránit se mu nožem, ale můj anděl mi zkroutil ruku včas. Proto jsem neprolil krev svého bratra a stojím před tvým soudem neobtěžkán hříchem z nejtěžších."
Jen domluvil, spatřil v oblačném zástupu světlou bytost.
"Tam!" vykřikl šťastně. "Tam je můj skvělý strážný anděl!"
Nebešťan zmateně vystoupil z řady.

"Ano, vskutku jsem byl anděl strážný...
ale anděl tvého bratra Rolanda."

Pondělí a příběh lidských možností

3. prosince 2007 v 6:40 Pro dnešní den
Potenciál člověka

Před mnoha lety našel jeden archeolog při práci na vykopávkách egyptského hrobu kus dřeva, ve kterém se dochovala semínka. Když je zasadili, semínka po více než třech tisících letech vzklíčila!

Jsou podmínky lidských životů tak neradostné a špatné, že jsou lidé - nehledě na vrozené schopnosti - předurčeni, aby v životě neuspěli a aby je provázelo tiché zoufalství? Nebo jsou i v lidech semínka možností, která čekají na příležitost, aby vzklíčila?

Jsou i v lidech semínka představující naléhavé nutkání, aby se stali něčím tak silným, co prorazí tvrdou slupku nepříznivých životních okolností?

Sobotní pohoda

1. prosince 2007 v 18:13 Pro dnešní den
Jedním ze základních principů dnešního dne je princip spojování, slučování a duality.
Uměním dne je přijímání a pochopení všech dualit v nás i kolem nás. Učí nás, že je potřeba přijmout všechny své aspekty, že co v sobě nalezneme kladného, má i svou zápornou stránku, a že je to tak v pořádku.
Jedině přijetím a spojením svých vlastních dualit můžeme svou osobnost ucelit. Je to také den tvořivosti, neomezené fantazie a vyjádření sebe sama pomocí umění v jakékoli formě.
"Všeho s mírou", to také mnohé napovídá. Není čas na emoce, na rychlá a rázná řešení. Je potřeba přistupovat k věcem právě s mírností, s láskou a pochopením. Jestliže na toto přistoupíme, pak je dnešní den příslibem úspěšného spojení, spokojeného partnerství, umírnění dosud bouřlivých záležitostí.
Život nás učí myslet nejen v rovině svého ega, ale v rámci celku, což přispívá ke sjednocení všeho kolem nás.