Život je příběh, který si píšeme sami ...

Únor 2008

Cestou moudrosti pátkem

29. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Svět neocení odvahu obyčejných lidí
-
rozpadl by se však na prach,
nebýt právě jejich odvahy a houževnatosti.

Cestou moudrosti čtvrtkem

28. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Odvaha je spolu s láskou tím největším darem.
Každý z nás je mnohokrát poražen,
když však vezmeme porážku s nadhledem,
poučíme se z ní a vyzkoušíme nějakou jinou cestu
-
potom dojdeme naplnění.

Cestou moudrosti středou

27. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Život je často jen pěna a bublina.
Dvě věci však jak kámen stojí laskavost,
když jiní potíž mají,
odvaha,
když máme potíž svojí.

Cestou moudrosti úterkem

26. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Odvaha v průběhu života je často méně dramatická podívaná
než odvaha v poslední chvíli;
ale je to neméně velkolepá podívaná triumfu a tragédie.

Cestou mourosti pondělkem

25. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Moudrost života spočívá v odstranění nepodstatného.

Moudrost pro neděli

24. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
AUTENTIČNOST
Diplomy ani akademické hodnosti na Mistra nikdy nedělaly valný dojem. Hleděl na osobu, ne na vysvědčení.
Jednou řekl: "Máte-li uši a můžete tak slyšet, jak pták zpívá, nepotřebujete se dívat na jeho diplomy.

Moudrost pro sobotu

23. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
NEPLODNOST
Mistr neměl pražádné pochopení pro učená pojednání. Říkal jim perly moudrosti.
"Když jsou to ale perly, proč jimi opovrhuješ?" říkali žáci.
"Slyšeli jste kdy, že by perly rostly, když se zasejí na poli?" zněla jeho odpověď.

Moudrost pro pátek

22. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
PRONÁSLEDOVÁNÍ
Jeden žák jednou připomínal, jak byli Buddha, Ježíš a Mohamed svými současníky ocejchování jako buřiči a heretici.
Mistr řekl: "O nikom se nedá říci, že dosáhl vrcholu Pravdy, dokud ho tisíc upřímných lidí, neobvinilo z rouhání."

Moudrost pro čtvrtek

21. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
ZÁVISLOST
Žákovi, který byl přespříliš závislý na knihách, Mistr řekl:
"Jeden člověk přišel na trh se seznamem věcí, které má koupit a ztratil ho. Když seznam ke své veliké radosti zase našel, držel se ho, dokud všecko nenakoupil, a pak jej zahodil jako nepotřebný cár papíru."

Moudrost pro středu

20. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
HŘÍCH
Jednou z Mistrových nauk, která nejvíce vyváděla z míry, a patřila k nejpůvabnějším, byla:
Bůh má blíž k hříšníkům než ke svatým.
Vysvětloval to takto: Bůh v nebi drží každého člověka na niti. Když zhřešíte, nit se přetrhne. Bůh ji tedy zase naváže, udělá uzlík, a tak si vás přitáhne o něco blíž. Vaše hříchy přetrhávají nit znovu a znovu, a každý další uzlík vás přivádí blíž a blíž k Bohu.

Moudrost pro úterý

19. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
BOHATSTVÍ
"Jak může světákovi jako já pomoci duchovnost?" ptal se byznysmen Mistra.
"Pomůže ti, abys měl víc," pravil Mistr.
"Jak?"
"Tak, že tě naučí, abys chtěl méně."

Moudrost pro pondělí

18. února 2008 v 6:50 Pro dnešní den
PŘIJETÍ
Ptá se žák mistra: "Jak se mohu stát velkým člověkem, jako jsi ty?"
"Proč být velkým člověkem?" pravil Mistr. "Už dost velký úspěch je být člověkem,"

Afirmace na neděli

17. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
ZASLOUŽÍM SI TO NEJLEPŠÍ.
Od přírody si zasloužím vše dobré.
Všude, kam pohlédnu, nacházím příležitosti pro život v hojnosti.
Cítím od života požehnání a dobře se mi daří.

Afirmace pro sobotu

16. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Odpuštění mě vysvobozuje od minulosti.
ROZHODUJI SE OCHOTNĚ ODPOUŠTĚT.
Odpuštění dokáže vyřešit téměř každý problém.
Odpuštění je dar, který věnuji sobě.
Odpouštím a cítím svobodu.

Afirmace pro pátek

15. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Lidé v mém životě jsou ve skutečnosti mými zrcadly.
MŮJ ŽIVOT JE ZRCADLO.
Pohled do zrcadla mi umožňuje růst a měnit se.
To, co mi vadí na druhých, s lehkostí měním na sobě.

Afirmace pro čtvrtek

14. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Když vytvořím harmonii ve své mysli a srdci, nalézám ji ve svém životě.
VŠECHNY MÉ VZTAHY JSOU HARMONICKÉ.
Vnitřní vytváří vnější.

Afirmace pro středu

13. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
VYJADŘUJI SVOJI TVOŘIVOST.
Mé jedinečné tvořivé schopnosti a vlohy vyvěrají do vnějšího světa
a jejich vyjadřování mi přináší hluboké uspokojení.
Svět stojí o mou tvořivost.

Afirmace pro úterý

12. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Otevírám se všem novinkám a změnám.
ŽIJI PRUŽNĚ A UVOLNĚNĚ.
Každá chvíle přináší nádhernou novou možnost stát se více sebou.
S lehkostí a bez námahy pluji na vlnách života.

Afirmace pro pondělí

11. února 2008 v 10:36 Pro dnešní den
Každý okamžik dne je vzácný.
Řídím se svým vyšším instinktem a naslouchám svému srdci.
VŠE, CO DĚLÁM, MĚ HLUBOCE NAPLŇUJE.
Smiřuji se, se svým světem a s celým svým životem.

Vzkaz pro pátek

8. února 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Nedívejte se nad ostatní lidi.
Dívejte se jim do očí.
Neříkejte nic dětem, ale vezměte jejich tváře do dlaní a mluvte s nimi.
Neobjímejte tělo, ale osobu.
A udělejte to hned.