Život je příběh, který si píšeme sami ...

Květen 2008

Moudrost pro sobotu 1

31. května 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Buďme šťastní
a zůstaňme šťastní.
Zdokonalením našeho života
je jen otázkou času.

Moudrost pro pátek 6

30. května 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Dobrý úmysl
může
změnit mnohé okolnosti.

Moudrost pro čtvrtek 6

29. května 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Pravda je ve všem,
ale láska je vše.

Moudrost pro středu 6

28. května 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Soucit uvnitř
a tolerance navenek
mohou snadno
vytvořit nový svět,
lepší svět.

Moudrost pro úterý 6

27. května 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Pokud máme být v životě úspěšní,
potom musíme okamžitě začít
uskutečňovat své sny.

Moudrost pro pondělí 5

26. května 2008 v 6:34 Pro dnešní den
V každém okamžiku potřebujeme veselost,
abychom překonali všechny své problémy.

Rada pro úterý

13. května 2008 v 6:00 Pro dnešní den
JIN a JANG jsou základními principy tradiční čínské medicíny.
Jin a jang jsou dva protikladné, ale současně komplementární
(doplňující se) principy všeho života.
JIN je například: pasivita, žena, země, Měsíc...
JANG je aktivita, muž, nebesa, Slunce...

Oba prvky jsou v neustávajícím pohybu, změně, jsou obsaženy ve
všem. Jin a jang nemohou existovat nezávisle. Pokud bychom
oddělili jin od jangu, nemohl by nastat pohyb a změna. To je
možné jen tehdy, jsou-li tyto energie pospolu. Ale příliš mnoho
jangu, nebo příliš málo jinu rozruší harmonickou rovnováhu
energií.

V oblasti tělesného pohybu jin a jang přecházejí jedno v druhé.
Je-li více zatížena pravá noha, pak se pravá strana těla stává
jang a levá jin. Při pohybu vpřed se přední strana stává jang,
zadní strana jin, ale i při pohybu vzad je tomu opačně.
Při sepjatých dlaních jsou hřbety rukou jang, dlaně jin. Ale ruka
pohybující se vpřed je jang, ta druhá, (třeba připažená) je jin.
JANG je vše pozitivní, aktivní, stoupající, vnější a energetické
(muž, povrch těla, horní část těla, záda, údy ...),
JIN je pak vše, co je pomalé, tiché, klesající, vnitřní stabilní (žena,
vnitřní orgány, břicho, dolní část těla).
JANG souvisí se zadní částí těla, JIN s přední; levá strana je
JANG, pravá JIN.
Úprava jednostranností
-
toto cvičení slouží k integraci obou
mozkových polokoulí, spojuje obě poloviny těla a udržuje
rovnováhu oční i ušní energie. Vyrovnání jednostranností se
aktivuje dýchání, imunitní systém i míšní tekutina.
Dosahujeme tak optimální pozornosti a vnímání, řeč a náš
projev je jasnější. Soustředění i paměť se zlepšuje.

1. Pohyb do kříže 10x za sebou - pravý loket k levému koleni
a levý loket k pravému koleni; Oči se přitom dívají doleva
nahoru, ale hlava zůstává rovně!

2. Potom jednostranný pohyb - 10x za sebou pravý loket k
pravému koleni a levý loket k levému koleni; Oči se přitom
dívají doprava dolů, hlava však znovu zůstává rovně!

3. Pak střídat pohyb 1 a pohyb 2 - 2x 1 a pak 2x 2. Tyto
pohyby 4x vystřídat. Oči jsou otevřené a dívají se vždy
příslušným směrem.

4. Totéž jako v bodu 3, ale oči jsou zavřené a nesledují směr
pohybu.

Před tímto cvičením je vhodné masírovat mozková tlačítka - je to bod "ledviny 27", který se nachází pod klíční kostí, vpravo a vlevo od hrudní kosti. A dvěma prsty druhé ruky si třeme pupek. Body můžeme masírovat 1-2 minuty a můžeme je aktivovat až 6 minut. Abychom zesílili účinek mozkových tlačítek, můžeme během tření kroužit očima. A pak jimi pohybovat sem a tam a také nahoru a dolů. Tato masáž je velmi vhodná, abychom ráno snáze vstali z postele. Jinak před cvičením 1.-4. stačí mozková tlačítka třít pouze 30 vteřin.


Rada pro pondělí

12. května 2008 v 6:44 Pro dnešní den
CVIKY PRO ZDRAVÍ
aneb
- i nemoc je cesta ...

Žlutý císař se zeptal Nebeského učitele:
"Jak fungují lidé? Jak rostou rostliny a stromy? Jak září slunce
a měsíc?"
Nebeský učitel řekl:
"Pozoruj oblohu. Jin a jang jsou zákony pořádku. Když je lidé
ztratí, nerozmnožují se, když je mají, daří se jim dobře.
Přijímej jin, abys zpevnil jang a dosáhl čistoty ducha."

Znáte to sami na sobě ... jsou DNY a DNY... někdy všechno jde,
venku je krásně, svítí sluníčko a vy se cítíte plni života a
energie. A potom zase přijde jiný den, ráno venku prší, vy jste
z toho rozmrzelí a ještě ke všemu vás bolí celý člověk, i když
vám je dvacet pryč, cítíte se na osmdesát...
Když chybí energie, co s tím?

Můžeme zůstat v posteli a čekat ... anebo můžeme pro sebe začít
něco dělat, například uvědomit si, že i nemoc je cesta a
pochopit, jak přijít k energii, která nám chybí.
NALADĚNÍ POZITIVNÍCH BODŮ:

- působí dobře na všechny formy stresu, slouží, abychom se
uklidnili a soustředili na zkoušky, písemky, před pohovorem a
před jinými stresem nabitými situacemi.

Pozitivní body jsou čelní hrboly, které leží na pomyslné
vodorovné linii mezi obočím a začátkem vlasového porostu.
Nacházejí se nad očima.

Položíme ukazovák a prostředník pravé ruky na pravý čelní
hrbol a ukazovák a prostředník levé ruky na levý čelní hrbol.
Dotýkáme se obou těchto bodů 1 až 3 minuty nebo tak dlouho,
až ucítíme pulzující energii.
Tyto body můžeme držet vždy,
když se cítíme v zátěžové situaci nebo když pociťujeme stres.
Odbourávají stav napětí v těle a v hlavě.
Uklidníme se a zhodnotíme situaci - nebudeme reagovat neuváženě.


Moudrost pro středu

7. května 2008 v 10:01 Pro dnešní den
Nevěřte tomu,
co slyšíte,
nevěřte tomu,
co vidíte,
ale věřte tomu,
co cítíte.

Moudrost pro úterý 5

6. května 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Naučte se umění odpouštět.
Použijte ho nejprve sami na sebe.
Pak bude snadné odpustit druhým.

Moudrost pro pondělí 4

5. května 2008 v 6:46 Pro dnešní den
Abyste byli šťastní,
odpusťte,
abyste byli trvale šťastní,
zapomeňte
na smutný zážitek.

Moudrost pro neděli 4

4. května 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Nikdy se nevzdávejte,
nikdy se nevzdávejte!
Ani když mnohokrát zabloudíte.

Moudrost pro sobotu

3. května 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Samou přirozeností laskavosti
je šířit se.
Budete-li laskaví k druhým,
budou dnes laskaví k vám
a zítra k někomu jinému.

Moudrost pro pátek 5

2. května 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Je to naděje,
co nás udržuje naživu
ve zmateném
nepořádku
světa.

Moudrost pro čtvrtek 5

1. května 2008 v 6:00 Pro dnešní den
Neobviňujte svět,
zlepšete ho.
Jak?
Neustálým zlepšováním sebe samých.