Život je příběh, který si píšeme sami ...

Březen 2009

Páté březnové úterý

31. března 2009 v 6:42 Pro dnešní den


Máte rádi své tělo?

Jak se k němu chováte?

Rada: Naše tělo je dokonalé takové jaké je, jen my lidé, máme všelijaké představy
o tom, co je dobré a špatné, krásné a ošklivé.
Jsou to představy, ale my jim věříme, a v tom bývá náš problém.

Díky své představě o dokonalosti očekáváme,
že naše tělo bude vypadat určitým způsobem a chovat se určitým způsobem.
Ačkoliv je nám tělo věrné, my je odmítáme.

Podívejte se, jak zacházíte se svým tělem.

Chcete-li vytvořit vztah s druhým člověkem,
který vás dovede do "nebe",
musíte přijímat své těle, sami sebe.

AFIRMACE:
MILUJI SEBE SAMA I SVÉ TĚLO BEZPODMÍNEČNĚ.

Pátá březnová neděle

29. března 2009 v 9:57 Pro dnešní den


Téma dne: Procitnutí a pochopení;

Rada: Milujte sebe i ostatní bezpodmínečnou láskou.

Věřte, že sebemenší jiskra světla
v sebehustší tmě dokáže zázraky.

Čtvrtá březnová sobota

28. března 2009 v 7:00 Pro dnešní den


Téma dne: Závazek vůči sobě;

Jste ochotni dodržet závazky, které jste dali sami sobě?
Dejte se do toho, vyplatí se to!

Držíte se zpátky? Proč?
Zapomínáte rádi na sebe? Proč?
Toužíte po uznání?

Čemu se teď chcete naplno věnovat?

AFIRMACE:
CHCI NYNÍ VŠE DÁT A TAKÉ VŠE PŘIJMOUT.


Čtvrtý březnový pátek

27. března 2009 v 7:27 Pro dnešní den


Téma dne: Štěstí, co je to štěstí?

Muška jenom zlatá?

Zkuste se zamyslet nad tím, co pro vás znamená štěstí.
Možná zjistíte něco, co jste o sobě zatím nevěděli.

Malá rada:
Za mé štěstí nezodpovídá nikdo jiný, nemůže mi jej přinést někdo na zlatém podnose.
Za své štěstí zodpovídám já sama.

AFIRMACE:
OČEKÁVÁNÍ NIČÍ VZTAHY.


Krásný a pohodový pátečník. I.


Čtvrtý čtvrtek v březnu

26. března 2009 v 6:53 Pro dnešní den


Téma dne: zadržovaná energie;

Ať už si potlačování svých pocitů uvědomujete, nebo ne,
existuje toho mnohem více, co můžete vyjádřit, prožít, vychutnat a oslavit.
Mějte odvahu vyjádřit svůj vnitřní oheň!

V jakých situacích potlačujete svou sílu a zbavujete se radosti ze života?
Z čeho máte strach?

Jak bude vypadat váš život, když se odvážíte uvolnit?

AFIRMACE:
MÁM PRÁVO NÁSLEDOVAT SVÉ POCITY A ŽIVOTNÍ IMPULSY,
NEBOŤ MI TO UMOŽŇUJE PRAVDIVĚ VYJÁDŘIT MOU LÁSKU.
Čtvrtá březnová středa

25. března 2009 v 6:41 Pro dnešní den


Téma dne: Hledání rovnováhy;

Je možné, že nebyla splněna některá z vašich příliš velkých očekávání,
nebo hluboko ve vás doutná strach z nějakého zklamání.
Nastal vhodný okamžik se z této situace poučit.

V jakých oblastech vašeho života se obáváte zklamání?
Čemu vás dosavadní zklamání naučila?
Co můžete udělat, aby se zklamání neopakovala?

AFIRMACE:
POZNÁVÁNÍM SEBEKLAMŮ UMOŽŇUJI VYLÉČENÍ SVÝCH ZRANĚNÝCH CITŮ.Čtvrté březnové úterý

24. března 2009 v 7:08 Pro dnešní denTéma dne: úsílí;

Je možné, že vám teď hrozí určitá rezignace.
Saturn vám připomíná, že se o věci života potřebujete starat krok za krokem.
Nedejte se přemoci. Nechte si naději a víru.
Jste připraveni se situaci postavit a něco podniknout.

Jaké nepřekonatelné překážky stojí mezi vámi a uskutečeněním vašich cílů?
Jak teď vypadá hora úkolů a povinností před vámi?

Rada: Postupujte krok za krokem, berte vše lehčeji.

AFIRMACE:
VE SVÉ PRÁCI DOKÁŽU STÁLE LÉPE VYJADŘOVAT SVÉ POCITY A TVOŘIVOST.Čtvrté březnové pondělí

23. března 2009 v 6:50 Pro dnešní den


Téma dne: alchymie života;

Pohlédněte do svého nitra. Vaše proměna teď již nepotřebuje žádné vnější podněty.
K nalezení skrytého diamantu musíte nahlédnout do svého nitra.

Jaké protiklady ve vašem životě nebo v sobě musíte
nyní smířit a sjednotit?

Rada: Zavřete oči a představte si ve svém těle fontánu energie.
Koupejte se chvíli v tomto vše obnovujícím prameni světla.

AFIRMACE:
ODEVZDÁVÁM SE TRANSFORMUJÍCÍM SILÁM LÁSKY.
JSEM OTEVŘENÝM KANÁLEM TVOŘIVÉ ENERGIE.Čtvrtá březnová neděle

22. března 2009 v 7:00 Pro dnešní den


Téma dne: zdánlivě nepřekonatelné překážky;

Vaše jednání občas bývá blokováno tíživým očekáváním plným strachu.
Prozkoumejte nyní pečlivě jeho obsah a kvalitu.

Které oblasti vašeho života vám přinášejí nejvíce starostí?

Rada: Napište si vše, čeho se bojíte a pak každou obavu změňte v její pozitivnější protějšek.
Pokračujte a podle potřeby seznamy upravujte a vědomě se rozhodujte.
Své strachy můžete přijmout a také opustit.

AFIRMACE:
MÁM ODVAHU VĚŘIT, ŽE VŠE V MÉM ŽIVOTĚ SLOUŽÍ K MÉMU DOBRU.Třetí březnová sobota

21. března 2009 v 7:00 Pro dnešní den

Téma: Moc

Záleží na vás, jak dnešní den pocítíte.
Může k vám přicházet napomenutí k upevnění charakteru a integrity
nebo přichází výzva k podřízení se pravidlům života a pohnutkám srdce.

Podobá se váš život, vaše chování strnulé pevnosti?
Nebo váš život a vaše jednání potřebuje více pořádku?

Rada: Zabývejte se různými aspekty "moci".

AFIRMACE:
DÁVÁM SVOU MOC DO SLUŽEB LÁSKY.


Třetí březnový pátek

20. března 2009 v 6:41 Pro dnešní den


Téma dne: Klid a rovnováha;

AFIRMACE:

DNES MĚ NIC NEROZHÁZÍ.
ROZHODUJI SE PRO KLID.
NECÍTÍM SE BEZVÝZNAMNĚ ANI PŘÍLIŠ DŮLEŽITĚ
A NEMUSÍM NIKOMU NIC DOKAZOVAT.

UŽÍVÁM SI KRÁSNÉHO DNE.

Třetí březnový čtvrtek

19. března 2009 v 6:44 Pro dnešní den


Téma dne: Radost;

Není jediná chvíle v našem životě,
aby nebyl důvod k radosti!
Prožívejte radost a bezstarostnost, neboť zdroj je nevyčerpatelný.

Třetí březnová středa

18. března 2009 v 7:00 Pro dnešní den


NÁSLEDUJTE SVOJI VNITŘNÍ BYTOST,
SVÉHO VNITŘNÍHO PRŮVODCE,
ZNÁ CESTU.


Pamatujte, že každá cesta začíná tím prvním krokem.
A naše cesta k cíli se skládá ze spousty drobných krůčků,
bez kterých by ta cesta nebyla právě taková, jaká je.


Mnoho štěstí na dnešních cestách.


Třetí březnové pondělí

16. března 2009 v 6:47 Pro dnešní den


Téma dne: Změny;

Váš život prochází neustálými změnami,
které vám umožňují růst, rozšiřovat své vědomí, a tím vás obohacují.
Odevzdejte se změnám s plnou důvěrou!

Před jakou vnitřní nebo vnější změnou v životě stojíte?
Na čem ještě lpíte?

Rada: Meditujte nad větou: Jediné, co je trvalé, je změna.

AFIRMACE:
KAŽDÝM DNEM SE MI VE VŠECH SMĚRECH DAŘÍ LÉPE.Druhá březnová sobota

14. března 2009 v 7:07 Pro dnešní den

Téma dne: Kolísavost;

Vaše obavy nijak nesouvisí se skutečností!
Procitněte a vnímejte skutečnost!

Ve kterých oblastech života máte o sobě díky svým omezujícím představám
nevalné mínění? Jaké jsou vaše omezující myšlenky?

Rada: Zamyslete se, jak bude váš život vypadat,
když své pochybnosti necháte padnout.

AFIRMACE:
MÁM VŠECHNY SCHOPNOSTI A PROSTŘEDKY POTŘEBNÉ K DOSAŽENÍ TOHO,
PO ČEM V HLOUBI DUŠE TOUŽÍM.Druhý březnový pátek

13. března 2009 v 12:01 Pro dnešní den

Téma dne: Vnitřní vyrovnanost a nezávislost.

Máte teď přístup k intuitivním silám.
Rozvíjejte je. Hlídejte si svoji nezávislost.

Jsou ve vašem životě oblasti, ve kterých se místo důvěřování
vlastní intuici necháte ovlivňovat druhými?

Rada: Vyhledávejte co nejčastěji vodu v přírodě.
Meditujte u vody a učte se od ní.
Pamatujte, že nemusíte popohánět řeku, ona teče sama.

AFIRMACE:
DŮVĚŘUJI SVÝM INTUITIVNÍM SCHOPNOSTEM.Druhý březnový čtvrtek

12. března 2009 v 7:02 Pro dnešní den


Téma dne: Vítězství nad náladami;

Vaše myšlenky a názory mohou někdy rozbíjet "svaté" oltáře.
Dávejte pozor a nenechte se pohřbít pod sutí.
Nedovolte svým náladám, aby nad vámi získaly moc.
Zachovejte věrnost svým ideálům.

Jsou ve vašem životě či okolí nějaké "nedotknutelné názory"?
Odvážíte se je rozbít?

Rada: Obraťte svůj pohled do svého nitra a ujistěte se,
zda vaše současná rebelie pramení z lásky.

AFIRMACE:
PRAVÁ REBELIE JE PŘÍJEMNÁ, KONSTRUKTIVNÍ A TVOŘIVÁ.

Druhá březnová středa

11. března 2009 v 6:55 Pro dnešní den


Téma dne: Vnitřní a vnější bohatství.

Krásu, jež vás přitahuje k druhým lidem, máte také v sobě.
Ať jste muži či ženy, procházíte teď procesem rozvíjení
svých ženských stránek.
Máte možnost zpracovat a vyjasnit si neuzavřené mateřské konflikty.

Existuje ve vašem životě krásná, silná žena,
od které se můžete učit?

AFIRMACE:
CELÁ MOJE BYTOST JE NAPLNĚNA SÍLOU A KRÁSOU.

Druhé březnové úterý

10. března 2009 v 7:00 Pro dnešní denTéma dne: Vitalita, humor a smyslnost.

Mohou existovat lidé, se kterými se vídat nemusíte.
Vyjděte jim vstříc s humorem a lehkostí.
Přijměte, co vám život dává.
Zůstaňte nohama na zemi!

Máte nějaké přání nebo touhu, které si nechcete přiznat?

Rada: Posaďte se pohodlně k meditaci.
Sledujte svůj dech.
Představte si, jak s každým výdechem z vaší páteře roste kořen směrem
ke středu Země. To jde velmi rychle.
Cítíte, jak do vás s každým nádechem proudí energie Země a naplňuje vaše tělo.
Nyní se přesuňte vědomím k vrcholu své hlavy a otevřete se
pro zlatožlutou kosmickou energii.
Prociťujte, jak se mísí se zemskou energií a prostupuje vaším tělem.

AFIRMACE:
JSEM MISTREM SVÉHO ŽIVOTA.

Druhé březnové pondělí

9. března 2009 v 7:27 Pro dnešní den


Téma dne: Přání a touhy;

Přijměte své touhy i vášně a vědomě je naplňujte.
Tím mnoho objevíte.
Plně se této zkušenosti odevzdejte a pozorujte se v ní.

Jaká tajná přání si nechcete přiznat?

Rada: Dopřejte si každý den splnění aspoň jednoho malého přání
a tím se otevřete a přiblížíte splnění těch velkých.

AFIRMACE:
PŘIJÍMÁM VŠECHNY SVÉ POTŘEBY.
NAPLŇUJE MĚ TO NOVOU VITALITOU A ŽIVOTASCHOPNOSTÍ.