Život je příběh, který si píšeme sami ...

Září 2010

Energie měsíce října 2010

30. září 2010 v 9:33 Výklady karet a energie měsíce


Náhled na měsíc říjen 2010

ČARODĚJKA 16

Motto:

"Volba mezi ANO a NE má být totální.

Také se dá říci, že pokud to není stoprocentní ANO, pak je to NE."


Měsíc říjen nám připravil různé zážitky ve společnosti přátel a také vztahy budou hrát svojí důležitou roli. Je možné, že mnozí z nás zatouží po těsnějších partnerstvích, přátelstvích, nebo vztazích v lásce. Učíme se chápat, že přes druhé osoby přicházíme vlastně sami k sobě.

Také pracovní kontakty budou důležitější, než v jiných měsících a mohou nám přinést více uspokojení. Bude to měsíc se silnějším sociálním cítěním i možností mnohých nových kontaktů.
Pokud toužíte po souladu, máte opravdu příznivé období si takový soulad vytvořit, a to nejenom ve svém okolí, ale hlavně každý sám v sobě. Dovolte si objevit všechno krásné, co se ve vás skrývá a dopřejte lidem ve svém okolí, aby tuto krásu mohli také spatřit.

Je to měsíc rovnováhy, takže je nutné počítat i s tím, že nám do života přijdou zkušenosti, které mají co do činění s hlubokými emocemi. Čím více se takovým emocím budeme bránit, tím převratnější zážitky a zkušenosti zažijeme. Je možné, že se u někoho projeví i takové emoce jako je závist, nenávist, apod. Pak je asi vhodné si uvědomit, kde se vzaly a nepopírat, že jsou naše, ale pracovat i s těmito projevy naší osobnosti.

Oblast, ve které může dojít k mnohým změnám je náš pohyb. Tento měsíc je totiž poznamenán vysokou čilostí, pohyblivostí, snahou hýbat se z místa na místo a navazovat nové kontakty a tím získávat i nové poznatky. Je to měsíc, kdy můžeme začít mnoho svých plánů a k tomu také potřebujeme hodně volného prostoru. Můžeme být optimisticky naladěni, ale není vhodné dívat se na svět jenom přes růžové brýle. Naopak, nebojte se sundat si tyto "růžovky" z očí a zůstat i tak optimisticky naladěni. Dopřejte si prožít své vlastní nadšení pro cokoli.

Mnoho lidí se již delší dobu zabývá svým pracovním postavením a tudíž i finanční oblastí. Měsíc říjen dává možnosti něco nového začít, případně pokračovat v již započatém. Jen pozor na unáhlenost a zbrklost, která jde ruku v ruce s touhou "mít ještě víc". Ono většinou to vychází tak, že "kdo chce ještě víc, nemá nic", tak jako v pohádce "O zlaté rybce". Tato pohádka by se mohla stát i pohádkou měsíce října. Zamyslete se nad situacemi a postavami v této pohádce a zkuste si představit, že každá postava i situace, je kousek vás. Jak to bude ve vašem životě? Vznikne nová pohádka "O zlaté rybce"? Anebo zůstanete u původní verze. Je to měsíc, který nám dává možnost tvořit - stejně jako kterýkoli jiný, já vím. Víte to také?

A ještě jedno téma toto období skrývá - a to pohled na "nepřátele". Co vás napadá pro váš život? Kdo nebo co je vaším nepřítelem?

V této oblasti se nám všem dostane mnohých zkušeností. Máme totiž možnost se svými "nepřáteli" začít komunikovat. A možná i právě vy, kdo čtete tento článek, přijdete na to, že si tím největším nepřítelem jste vy sami. A jak budete sami se sebou komunikovat, to už nechám jenom na vás."Pamatujte, život je a zůstane tajemstvím."


Přeji vám krásné dny měsíce října a těším se na vás příště, Iva


Akce v říjnu 2010

30. září 2010 v 7:43 Akce a semináře


Akce v měsíci říjnu 2010:

čarodějka fialová


3. 10. 2010 - 15 hodin, Beroun - Cestou tarotu s královskou rodinou diskovou

4. 10. 2010 - 17 hodin, Felbabka - Relaxačka a duše na cestách

6. 10. 2010 - 17 hodin, Hořovice - Cestou tarotu s kartou Soudu

8. 10. 2010 - 16 hodin, Chodouň - Cestou tarotu - Znovu začínáme

9. 10. 2010 - 11 hodin, Felbabka - Hravé astro - cykly, které ovlivňují náš život

11. 10. 2010 - 17 hodin, Felbabka - Relaxačka a duše na cestách

14. 10. 2010 - 17 hodin, Felbabka - Cestou tarotu s Velekněžkou

16. 10. 2010 - 9,30 hodin, Felbabka - Škola "Duše na cestách" - 2. Lekce

16. 10. 2010 - 12,30 hodin, Felbabka - Seminář "Duše na cestách"

18. 10. 2010 - 17 hodin, Felbabka - Relaxačka a duše na cestách

20. 10. 2010 - 17 hodin, Felbabka - Cestou tarotu s kartou Svět

21. 10. 2010 - 9 hodin, Hořovice - Cestou tarotu - Výzvy cesty pohárové

22. 10. 2010 - 16 hodin, Chodouň - Cestou tarotu - Malá arkána

23. 10. 2010 - 11 hodin, Felbabka - Začínáme - astro-konstelace

24. 10. 2010 - 11 hodin, Felbabka - Cestou tarotu s kartou Ďábel

24. 10. 2010 - 14 hodin, Felbabka - Cestou tarotu s kartou Věž

25. 10. 2010 - 17 hodin, Felbabka - Relaxačka a duše na cestách

28. 10. 2010 - 11 hodin, Felbabka - Hravé astro - ve znamení Kozoroha

30. 10. 2010 - 11 hodin, Felbabka - Ateliér duše

Čtvrtek 30. 9. 2010

30. září 2010 v 6:00 Pro dnešní denPříběh pro dnešní den:

čarodějka 17

Co může mistr dát?
Jeden žák se zeptal zenového mistra Philipa Kapleaua:
"Co mi zenový mistr může dát?"
Kapleau odpověděl:
"Nemůže ti dát nic, co už nemáš, ale může ti vzít mnohé, co je cizí tvé pravé přirozenosti."

Středa 29.9. 2010

29. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


ČARODĚJKA 16
Chrám padá
Když Yakusan umíral, zvolal: "Chrám padá! Chrám padá!"
Polekaní mniši začali vynášet věci ven.
Yukasan řekl: "Nikdo neporozuměl tomu, co jsem chtěl říci", a zemřel.


Úterý 28. 9. 2010

28. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


čarodějnice tančí s koštětem

Kde se vzal hněv?
Mladý žák zenu Jamaoka Teššú, navštěvoval jednoho mistra po druhém a naplňovalo ho pýchou, když mohl demonstrovat své duchovní vědomosti. Nakonec hovořil před zenovým mistrem Dokuonem ze Šokoku, který právě seděl v zahradě a kouřil dýmku.
Jamaoka řekl: "Duch, Buddha a živí tvorové nakonec neexistují. Pravá přirozenost jevů je prázdnota. Není žádné uskutečnění, žádné mámení, žádná moudrost, žádná prostřednost. Není žádné dávání ani nic, co se přijímá."
Dokuon, který tiše pokuřoval, neříkal nic. Najednou uhodil svou bambusovou dýmkou Jamaoku do hlavy.
To mladého muže náramně rozhněvalo.
"Jestliže nic neexistuje," tázal se Dokuon jemně, "kde se tu vzal ten hněv?"


Pondělí 27. 9. 2010

27. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


blog 100

Samuraj a kočka
Samuraj chytil v řece rybu a právě si ji chtěl připravit k jídlu, když z houští vyskočila kočka a úlovek mu ukradla. S velkou zlostí samuraj vytasil meč, mohutným skokem dostihl kočku a rozsekl ji vedví. Ještě však rybu ani nedojedl a už ho začaly trápit výčitky svědomí, protože jako buddhista usmrtil živého tvora.
Když se samuraj vydal na cestu domů, zpíval vítr ve větvích stromů "mňau". Ve zvuku jeho kroků zaznívalo "mňau". Lidé, kteří šli proti němu, jako by na něj volali "mňau". Slova jeho manželky byla "mňau". V pohledu jeho dětí se zračilo "mňau", v noci se mu o něm zdálo. Ve dne se nakonec každý tón, každý myšlenka, každý počin proměňovaly v mňoukání. Nakonec sám sebe cítil jako jedno jediné "mňau". Šlo to s ním rychle z kopce. Bez přestání a všude ho trýznilo mňoukání, a tak se vydal k jednomu starému zenovému mistrovi a prosil ho o pomoc.
Samuraj líčil, v jakém strašném stavu se nachází.
Zenový mistr vážně pravil:
"Jste samuraj, jak jste jen mohl tak hluboko klesnout?" Jestliže všechno to mňoukání nedokážete ovládnout, nezasloužíte si nic jiného než smrt. Nemáte jinou volbu, než zde a nyní provést harakiri. Jako buddhista cítím s vámi, a až si začnete rozparovat břicho, useknu vám mečem hlavu, abych zkrátil vaše muka."
Samuraj měl před očima mistrovu autoritu a bezvýchodnost své situace - a souhlasil. Nehleděl na strach ze smrti, klesl na kolena, uchopil oběma rukama svou dýku a namířil si ji na břicho. Za ním stál mistr a vytasil svůj meč:
"Pravý okamžik je tu, začněte!"
Samuraj si nasadil hrot dýky na břicho a skoro už ji vbodl dovnitř, když tu k jeho sluchu dolehl mistrův hlas:
"Co je teď s vaším mňoukáním? Pořád ještě slyšíte "mňau"?
"Ne," odpověděl samuraj užasle, "nic neslyším. Vůbec nic."
"No tak když už nic nemňouká," řekl mistr, "není už ani nutné umírat."


Neděle 26. 9. 2010

26. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


čarodějka 2

Vzdát se strádání
Jeden už starší mnich přišel k zenovému mistrovi a řekl:
"Za svůj život jsem vyhledal množství duchovních učitelů a postupně jsem se vzdával mnoha potěšení, jen abych bojoval se svými žádostmi. Dlouhý čas jsem se postil, po léta jsem se podroboval celibátu a pravidelně jsem se trýznil. Dělal jsem všechno, co se ode mě požadovalo, a skutečně jsem strádal, ale osvícení se mi nedostalo. Všeho jsem se vzdal, upustil jsem od vší žádosti, vší radosti, všeho snažení. Co mám teď ještě učinit?"
Mistr odvětil: "Vzdej se i strádání!"

Sobota 25. 9. 2010

25. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


koště

Na vlasech nezáleží
Němec Achim Seidl, který vydal zkrácené znění kóanové sbírky Pi-jen-lu, píše:
"Když jsem se poprvé odebral do kláštera Rinzai, stanovil mi zenový mistr podmínku, že se zařadím do života kláštera jako každý jiný, jako prostý mnich. Souhlasil jsem a s úklonou jsem řekl, že si hned nechám vystříhat a vyholit pleš, jak je to zvykem. Mistr se na chvíli zamyslel a dal mi pak pokyn, že mohu nechat vlasy tak, jak jsou.
Po několika týdnech přijel docent z Oxfordu a hodlal také strávit nějaký čas v klášteře. Při přijímací ceremonii se mladý docent v zásadě sice chtěl zařadit, jen vlasy si chtěl nechat, protože prý brzy bude přednášet v cizině. Mistr se usmál a rozhodl:
"Buď půjdou vaše vlasy okamžitě dolů, nebo vás nechám vyprovodit." S dušeným hněvem Angličan poukázal na mou vlasatou hlavu. Mistr jen mávl rukou a řekl jako mimochodem:
"Tomu na vlasech nezáleželo."


Pátek 24. 9. 2010

24. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:

víla babča
Rozdíl mezi člověkem a zvířetem
Jednoho zenového mistra požádali, aby vysvětlil rozdíl mezi člověkem a zvířetem, protože oběma se přece dostalo stejnou měrou buddhovství. Zenový mistr se usmál:
"Dobrá, vysvětlím vám tedy rozdíl mezi člověkem a krysou: Když budeme mnohokrát po sobě krysu strkat do bludiště o čtyřech chodbách a při tom budeme do čtvrté chodby dávat sýr, naučí se krysa nakonec chodit do čtvrté chodby, aby se dostala k sýru. Člověk se to naučí také. Chceš sýr, jdeš tedy do čtvrté chodby a tam ho máš.
Velký bůh života však po čase přemístí sýr do jiné chodby. Krysa jde do čtvrté chodby. Žádný sýr ve čtvrté chodbě. Krysa vyleze ven. Zas jde do čtvrté chodby, sýr nikde. Vyleze ven. Zas do čtvrté chodby. Nic. Vyleze ven. A tak dále.
Nakonec dojde k tomu, že krysa přestane zkoušet čtvrtou chodbu a hledá někde jinde. A tady se ukazuje rozdíl mezi krysou a člověkem:
Lidé stále lezou do čtvrté chodby. Věčně. Lidé jsou o čtvrté chodbě přesvědčeni. Krysy nejsou přesvědčeny o ničem; zajímají se o sýr.
Člověk si však vytváří přesvědčení: víru ve čtvrtou chodbu. Člověk začne velmi rychle považovat za dobré lézt do čtvrté chodby - ať už v ní je sýr, nebo není. Člověk má raději svou pravdu než svůj sýr. Máte raději pravdu než své štěstí, a abyste sobě a ostatním dokázali, že máte pravdu, po celé roky vbíháte do čtvrtých chodeb. Vaše mozky chtějí raději mít pravdu než být šťastné. A právě proto jste už tak dlouho nedostali žádný sýr.
Zapamatujte si tedy, nikdy ten sýr nezískáte, když se o to budete pokoušet tam, kde vždycky byl. Velký bůh života totiž přemisťuje sýr neustále. Ve vás je však příliš mnoho přesvědčení o příliš mnoha čtvrtých chodbách.
Jste zde a praktikujete zen proto, abyste se zbavili všeho toho vašeho přesvědčení, které sýr popírá. Nikdy nebudete šťastni, když se budete pokoušet být šťastní. Vaše pokusy budou totiž plně řízeny vaším přesvědčením o tom, kde je to správné místo, na kterém by sýr měl bát. Dokud máte představu o tom, co to například je satori a kde je získat, pak jste možnost dosažení satori propásli. Protože každá představa, každé přesvědčení opravdový prožitek ničí.
Kdyby se tedy někomu z vás podařilo setkat se s bohem, nezkoušejte jej tam potkat ještě jednou. Bůh prochází kolem. Když se jej pokoušíš umístit na určité místo, nikdy už jej nespatříš.
André Gide řekl: "Nesnaž se Boha najít jinde než všude. Všude, kam bys rád šel, potkáváš Boha - Bůh je to, co je před námi. Buď jako poutník, který vše pozoruje za chůze a nikde se nezastavuje."


Čtvrtek 23. 9. 2010

23. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


dveře a oči

Vidět přítomnost
"Setkal jsem se v Himálajích se svatým mužem, který dokáže vidět do budoucnosti a cvičí své žáky, aby to uměli také," vypravoval s velkým zaujetím jeden mladý muž.
"To umí každý," řekl zenový mnich znuděně, "moje cesta je daleko těžší."
"A jaká je?" dotazoval se zvědavě mladý muž.
Mistr řekl: "Přivádím lidi k tomu, aby viděli přítomnost."


Středa 22. 9. 2010

22. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


čarodějka 03

Pronásledování žádostí
Žáci byli ponořeni do vzrušené debaty, když k nim přistoupil mistr.
"O čem jste diskutovali?" zeptal se.
"Mluvili jsme o tom, jak velice trpíme tím, že nás pronásledují škodlivé žádosti."
Mistr se zasmál: "Tak daleko ještě nejste. Zatím je to tak, že žádosti pronásledujete vy."


Ohlédnutí za sobotním seminářem

21. září 2010 v 6:57 Foto


Druhý ročník skoly "Duše na cestách"

oshozentarot - dobrodružství

Název čarodějnického roku 2010 - 2011:

"Človíčku, máš čas, udělat si na sebe čas?"


Ohlédnutí za seminářem 18. 9. 2010 - "Já jsem,... a co dodat?"


klid 1

Naše dušička putuje dál a poznává sama sebe, hledá se mezi jinými, rozhoduje se, zlobí

se a usmiřuje, je šťastná, milovaná i plná pochybností, zda existuje láska.

Je na své další cestě a začíná chápat, že právě cesta je pro ni cílem.


18920102
18920103
18920104
   Absolventi prvního ročníku školy Duše na cestách se loučí a putují na své cestě dál.
20920101
18920105
A život jde dál, s dalším ročníkem...
18920106

18920108

189201010
18920101

Úterý 21. 9. 2010

21. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


čarodějnice letí

Vnitřní svoboda
Jeden súfí se zeptal zenového mistra:
"Jsem vnitřně tak svobodný a tak od všeho oproštěn, že už ani nemyslím na sebe, nýbrž jen na druhé."


Zenový mistr opáčil:
"Já jsem vnitřně tak svobodný a tak ode všeho oproštěn, že se na sebe mohu dívat, jako bych byl někdo jiný, a proto mohu myslet i na sebe."


Pondělí 20. 9. 2010

20. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


čarodějka 6

Záchrana světa
Mladý zenový mnich se ptá svého mistra: "Co mohu udělat pro záchranu světa?"


Mistr odpovídá: "Tolik, co můžeš udělat pro to, aby ráno vyšlo slunce."

"Ale k čemu pak jsou všechny mé dobré činy a všechno, oč se snažím?" ptá se mnich zklamaně.

Na to mistr odpoví: "Pomáhají ti, abys byl bdělý, když slunce vychází."


Neděle 19. 9. 2010

19. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


čarodějka 3

Liška a králík
Při procházce s jedním ze svých žáků ukázal zenový mistr na lišku, která štvala králíka.
"Stará bajka praví, že králík lišce uteče," řekl mistr.
"Ne," odpověděl žák s určitostí, "liška je rychlejší než králík."
"Přesto králík unikne," trval na svém mistr.
"Proč jste si tím tak jist?" ptal se žák.
"Protože lišce jde o oběd, králíkovi však o život," odpověděl mistr.


Sobota 18. 9. 2010

18. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


čarodějnice stojí u koštěte

Proč se to děje?
Zatím co si Tózan umýval misku, viděl jak se dvě vrány perou o žábu. Mnich, který byl u toho, se zeptal:
"Mistře, proč se takové věci dějí?
"Pro Tebe", odvětil Tózan.


Pátek 17. 9. 2010

17. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


andílek 3

Vzácný šálek na čaj
Ikkyu, mistr zenu, byl jako chlapec velmi chytrý. Jeho učitel vlastnil drahocenný šálek na čaj, vzácnou starožitnost. Ikkyu šálek nechtě rozbil a strnul. Slyšel, že mistr přichází.
Jakmile se mistr objevil, zeptal se Ikkyu: "Proč musí lidé zemřít?"
"To je přirozené", pravil starý muž. "Všechno musí zemřít a všechno musí až do té chvíle žít."
Ikkyu, ukazuje hromádku střepů, dodal: "Přišel čas, aby váš šálek zemřel."


Čtvrtek 16.9. 2010

16. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


BLOG 173

    Nejlepší kus masa
Když šel Banzan přes tržiště, slyšel, jak se baví řezník se zákazníkem.
"Dej mi nejlepší kus masa, jaký máš," žádal zákazník.
"Každý kus v mém krámu je nejlepší," odvětil řezník, "nenajdeš tu jediný kousek masa, který není nejlepší."
Při těchto slovech se Banzanovi dostalo satori."


Seminář Duše na cestách

15. září 2010 v 6:30 Akce a seminářePozvánka na seminář Duše na cestách


Začal nový čarodějnický rok a začíná i nová škola Duše na cestách,

tentokrát s podnázvem roku:

"Človíčku, máš čas, udělat si na sebe čas?"


První lekce se koná v sobotu 18. 9. 2010

od 9,30 hodin na Felbabce.

Těším se na všechny nové žáky.


čarodějka 6

Seminář Duše na cestách,

tentokrát na téma:

"Já jsem... a co dodat?"

začíná od 12,30 hodin na Felbabce.
Kudy povede cesta této sobotní duše? Uvidíme.


Krásný zářijový čas, těším se na vás všechny, Iva
  

Středa 15. 9. 2010

15. září 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Příběh pro dnešní den:


čarodějka 2
Přejeté nohy
Jednou ležel zenový mistr v poledním sluníčku na polní cestě, ruce i nohy rozhozené. Tu přijížděl po cestě mnich s trakařem a požádal ho, aby stáhl nohy, aby mohl projet.
"Co leží, má se nechat ležet,"
"A co jede, má se nechat jet," odvětil mnich a přejel mistrovi trakařem nohy.
Když byli večer všichni shromážděni ve velké hale, popadl mistr sekyru a zařval:
"Kdo mi dnes v poledne přejel přes nohy, ať předstoupí!"
Bez váhání ten mnich šel dopředu, předklonil se a nastavil mistrovi šíji. Mistr pochvalně pokývl a sekyru odložil.