Život je příběh, který si píšeme sami ...

Listopad 2010

Úterý 30. 11. 2010

30. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


loď v bouři


Lidé za celá staletí napovídali už takových nesmyslů -

například, že duchovno je cosi jako zeměpis,

jsou ti dány mapy a pokyny, kam jít -

stačí je jen sledovat a dosáhneš cíle.

Zaplaťpánbůh nejsou věci tak laciné.

V existenci nejsou žádné mapy ani žádné pokyny,

protože každá individualita je tak unikátní, že to,

co pro jednoho může být správný směr,

pro druhého může znamenat zbloudění;

co pro jednoho může být lék,

pro druhého může být jed.

Individuality jsou tak rozdílné...

Nemohou být dány žádné všeobecné pokyny.


Osho   

Pondělí 29. 11. 2010

29. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní denVzkaz pro dnešní den:


děti 7

Děti jsou zrozeny z tebe, ale tobě nepatří.

Patří budoucnosti, o které ty nic nevíš.

Ty jsi západ slunce,

tvé děti jsou východ slunce.

Mezi vámi propast celé noci.


OshoNeděle 28. 11. 2010

28. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


andělka 2

Život musí být hledání - ne touha, ale hledání;

ne ambice stát se tím či oním, prezidentem země,

ministerským předsedou, ale hledáním,

abych zjistil: "Kdo jsem?"

Je velmi zvláštní, že lidé, kteří nevědí,

kdo jsou, se snaží být "někým".

A přitom ani nevědí, kdo jsou právě teď!

Nejsou seznámeni se svým bytím, ale zato mají cíl "stát se".

Stávání se je nemoc duše.

Bytí - jsi ty.


OshoSobota 27. 11. 2010

27. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní denVzkaz pro dnešní den:


2115

Pravda nezná žádné kompromisy.

Musí být stoprocentní,

jinak je horší, než lež.


Osho


Pátek 26. 11. 2010

26. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


dobrodružství

Život je nuda - takže není žádná škoda sedět

se zavřenýma očima, protože stejně není nic k vidění.

Seď tiše, mírumilovně.

Díval ses ven a nenašel jsi nic než bezvýznamnost -

podívej se dovnitř.

A já ti slibuji, že ty samé oči,

které venku nenašly nic,

najdou uvnitř vše, nepřetržitý jásot.


Osho

Čtvrtek 25. 11. 2010

25. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní denVzkaz pro dnešní den:


láska 5

Pamatuj, "povinnost" je pouze slovo.

Láska nezná povinnost.

Dělá mnoho věcí, ale dělá je ráda -

není žádná povinnost.

Osho 

Středa 24. 11. 2010

24. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní denVzkaz pro dnešní den:


cesta 3

Každý si musí najít to, co je blízké jeho srdci.

Promlouvám k mnoha lidem mnoha typů.

Musíš si najít to, co je přesně pro tebe.

Když začneš dělat všechno, co říkám,

bude to zmatek.

Jednoduše dělej to, co oslovuje tvé srdce.


Osho

Úterý 23. 11. 2010

23. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:

andílek 3

Vyrůstat do stáří -

toho je schopné každé zvíře.

Vyrůstat vzhůru je zásadou lidského bytí.

Jen někteří rostou správně.


Osho

Pondělí 22. 11. 2010

22. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


kluk

Když posloucháš jen to, co je řečeno,

jsi žák.

Posloucháš slova, přicházíš o nevyslovené.

Ve chvíli, kdy začneš poslouchat nevyslovené,

vstoupil jsi do řad následovníků.

Osho
Neděle 21. 11. 2010

21. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


2221


"Život je krásný pokus řešit problémy.

Čím více problémů vyřešíš,

tím inteligentnějším se staneš.

Útěk není řešením."

Osho

Sobota 20. 11. 2010

20. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


noc

"Jestliže chceš život, překypující život,

pak buď připraven na smrt.

Umírat každým okamžikem,

takže jsi každým okamžikem znovuzrozen,

je veškerým tajemstvím všech náboženství."

Osho

Pátek 19. 11. 2010

19. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní denVzkaz pro dnešní den:

pohled

"Cesta lásky je cesta neočekávání.

Láska je jen tam, kde je naprosté smíření

a žádná touha cokoliv změnit."


OshoČtvrtek 18. 11. 2010

18. listopadu 2010 v 6:00 Reiki


Vzkaz pro dnešní den:

stromy

"Neptej se, co se děje.

Nech to dít a dívej se.

To, co říkám, není nic;

to, co se bude dít, bude tisíckrát větší."


Osho

Středa 17. 11. 2010

17. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


koule v ruce


"Nehledáme nějaký ráj v oblacích.

Jestli tam je, najdeme ho,

ale nejdříve musíme udělat ráj zde, na zemi;

to bude naše příprava.

Když budeme umět žít v ráji na zemi,

ať je potom ráj kdekoli, je náš."

Osho

Úterý 16. 11. 2010

16. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


mraky 1

"Jen se podívej kolem dokola.

Podívej se na oceán, na oblohu.

Jak můžeš směřovat k tomu, abys nebyl jednoduchý,

abys nebyl pokorný?"


Osho

Ohlédnutí za listopadovým seminářem

15. listopadu 2010 v 14:32 Foto


Sobotní seminář Duše na cestách

byl na téma:


"Všechny mé vztahy jsou harmonické. Vnitřní utváří vnější."


ČARODĚJKA 16

Naše milá dušička putovala dál svým životem a procházela dalšími lekcemi,

kde se učila důvěřovat sama sobě, případně se snažila pochopit,

že "nevěra" může souviset s tím, že člověk nevěří sám sobě, nebo tomu druhému.


Téma nedůvěry je časté. Mnoho z nás nevěří tomu druhému, že něco zvládne,

a tak se stává, že se dušička cpe na místo,

které jí vůbec nepatří a to pak vypadá asi tak, jako když jedno pozadí

sedí na dvou židlích najednou. Ajajaj a co se potom nestane?

Ten, komu jsme zabrali jeho "židli" hledá svoje nové místo u někoho jiného.

A světe div se, a dušičko ty taky, on si takové místo najde.

Jenomže, co se nestane, dušička se rozzlobí. Vždyť ona je ta hodná, všechno pro něho

dělá a navíc mu i židli zahřívá, a on???

Nevděčník, jeden, si klidně vyráží z kopýtka. Opravdu je to tak, milé dušičky???


121220100
121120101
121120102
121120103
121120104
121120105
121120106
121120107
121120107
121120108
121120109
    

Pondělí 15. 11. 2010

15. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


pozadí za sluncem s mraky


"Smutek má svou vlastní krásu.

Má nesmírnou hloubku, má svůj vlastní klid, ticho, lehkost.

Je to nádherná zkušenost.

Nesnaž se jí vyhnout.

Když se jí budeš vyhýbat, vyhýbáš se dveřím do ticha. 

Užij si smutek, přijmi ho s otevřenýma rukama, obejmi ho.

Čím více ho uvítáš, tím dříve se smutek začne měnit v ticho.

A ticho se pomalu pomaloučku stane hudbou bez zvuku."


Osho 

Neděle 14. 11. 2010

14. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


slunce pod deštníkem

"Nemůžeš-li se smát, přijdeš v životě o mnoho věcí,

přijdeš o mnoho tajemství.

Tvůj smích tě učiní malým, nevinným dítětem,

tvůj smích tě spojí s existencí -

s burácejícím oceánem, s hvězdami a tichem."


Osho

Sobota 13. 11. 2010

13. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní denVzkaz pro dnešní den:


hvězda

"Meditace je prostě pochopení.

Není to otázka tichého sezení,

není to otázka zpívání mantry.

Je to záležitost pochopení jemného fungování mysli.

A jak začínáš chápat toto jemné fungování,

začíná se v tobě objevovat krásné uvědomění,

které nepochází z mysli.

Toto uvědomění je v tvém bytí,

v tvojí duši, v tvém vědomí."


Osho


Pátek 12. 11. 2010

12. listopadu 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


POPELNICE

"Ty nejsi nádoba, ale obsah.

Odhození nádoby a objevení obsahu je celý proces osvícení."


Osho