Život je příběh, který si píšeme sami ...

Prosinec 2010

Pátek 31. 12. 2010

31. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


vánoce - stříbrná svíčkaNejsem velký řešitel těžkých úkolů.

Nejdříve vytvořím krásný sen a pak pomalu,

pomaloučku tě z něj vyvedu.

Nyní jsi pryč ze snu,

takže se objevuje druhý problém -

kde je cesta?

Ve skutečnosti je to však má práce.

Zatímco jsi spal, mluvil jsem o cestě...

"cesta je mystická cesta...",

abych tě vzbudil.

Nyní jsi probuzen a ptáš se:

"Kde je ta cesta?"

Žádná cesta není.

Byl to pouze trik k tvému probuzení.


OshoČtvrtek 30. 12. 2010

30. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:

potok

Pohyb je život, změna je život.

Zůstaň na chvíli,

cítíš-li se unaven,

ale zůstaň, jen než načerpáš dostatek energie,

abys zítra ráno mohl opět vyrazit.

Domov je všude -

ale ten domov je pouze zastávka.


Osho


Energie roku 2011

29. prosince 2010 v 17:12 Výklady karet a energie měsíce


Náhled na rok 2011kouzlo


Je to rok, který nás chce nasměrovat více do našeho nitra a na domov a tam máme být v roce 2011 aktivní, iniciativní a činorodí.


Během roku se však u některých z nás projeví ve větší míře i přelétavost, nestálost, někdy apatie a lhostejnost s nedostatkem sebedůvěry.víla barevná


Co nám vzkazuje tento rok:


·        Využijte naplno své tvořivosti a pocítíte ve své práci úspěch.
Naučte se správně využívat a nasměrovat svoji životní sílu.
        

SYMBOLIKA TOHOTO ROKU:

"Bažanti dovádějí v zámeckém lesíku."

"Zapečetěný pergamenový svitek a žezlo."Seberealizovat se můžeme nejlépe v rodinném kruhu, v domácnosti, v přírodě a mezi dětmi. Nebojte se dát na odiv vlastní citlivost a vnímavost i své umělecké zaměření. Nelekejte se i té části své osobnosti, která se projeví jako konzervativní a samotářská se silným vztahem k rodičům a vlasti.Tento rok bude podporovat naši střízlivost, konkrétnost, praktičnost, hospodárnost, vytrvalost i organizační a diplomatické schopnosti. Bude nás utužovat v silné vůli a smyslu pro povinnost.Někomu se může zdát, že má ve svém okolí příliš sobeckých, chladných až bezcitných lidí. V tom případě je vhodné podívat se na sebe, protože to, co nám ukazují druzí, máme někde uvnitř sebe ukryté.Pokud toužíte po úspěchu, můžete ho dosáhnout díky vlastní "velké" píli a neúnavné pracovitosti a ve velmi ojedinělých případech k němu napomůže šťastná náhoda. Také práce a povolání nám vyplní téměř všechen náš zájem, a proto je možné, že mnozí pocítí nesoulad v partnerství.
Co s tím?
Možná si potřebujeme uvědomit priority, co říkáte?
Nepočítejte příliš s náklonností svých nadřízených, ale ani to vám nezabrání v postupu ve společenském žebříčku.Tento rok výborně napomáhá všem, kteří se zajímají o politiku nebo náboženství. Také na tom budou dobře vědci, konstruktéři, obchodníci, ekonomové, účetní, ale i zedníci, hodináři, horníci či někteří umělci.Energie tohoto roku nám slibuje spojení vůle a činu, aktivitu, energii, sílu, odvahu, ale i horečnatý styl života. Uvidíte, že silné vášně často přemáhají vůli. Pro impulzivitu a hádavost bude často docházet k neúspěchům při jednání na úřadech nebo s nadřízenými, buďte si toho včas vědomi.

  
Čas od času pocítíme značný rozpor mezi vůlí, touhou a realizací. Protichůdné touhy způsobí časté prohry, stejně tak sebeomezování a nejrůznější zábrany mají neblahý vliv na zdraví.

Energie tohoto roku nepřeje trvalému úspěchu, často vyvolá nečekané situační zvraty, tak se jich nelekejte - je to jenom změna. Pokud budete mít ze změny strach, pak vám do života přijdou pochybnosti, frustrace, deprese, zklamání, ztráty a závist. Stojí vám ten strach ze změny za to? Vždyť změna je přece jediná konstanta našeho života.Možná vás někdy překvapí, že vůle je směřována k destrukci a následné rekonstrukci. Dávejte si pozor na své silné a špatně ovladatelné pudy. Budou chvíle, kdy budete ovládáni mocnými silami temna, tajemna a sexuality a to pak škodí milostným vztahům. Ve vztazích toužíme po svobodě a volnosti i originalitě, a pokud se nám tohoto dostane, bude všechno v pořádku. Pokud ne, čekají nás rebelie v partnerském vztahu. Učíme se chápat, že toho druhého nevlastníme a také tomu, že nám ten druhý to naše štěstí na zlatém podnose opravdu nepřinese.


Čeká nás cesta hledání světla v temnotách,
je to cesta za skrytými poklady, která někdy může být provázena úzkostí.čarodějka fialová


 Přeji nám všem nádherný rok 2011.


Iva


Akce v lednu 2011

29. prosince 2010 v 10:06 Akce a semináře


Akce v lednu 2011

čarodějka fialová


Afirmace pro leden 2011:

Můj život je den ode dne úžasnější.
Těším se na to, co přinese každá další hodina. 


Pondělí
3. 1. 2011
- 17 hodin, Felbabka - Konstelační pondělí

Čtvrtek 6. 1. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Tarotová škola - opáčko lekce Velekněze

Pátek 7. 1. 2011 - 16 hodin, Chodouň - Tarotová škola - Cestou disků

Pondělí
10. 1. 2011
- 17 hodin, Felbabka - Konstelační pondělí

Středa
12. 1. 2011
- 17 hodin, Felbabka - Hravé astro - 1. Lekce

Pátek
14. 1. 2011
-
9 hodin, Hořovice - Škola tarotu - Talenty a výzvy

Sobota 15. 1. 2011 - 9,30 hodin, Felbabka - Škola Duše na cestách

Sobota 15. 1. 2011 - 12,30 hodin, Felbabka - Seminář Duše na cestách

Neděle 16. 1. 2011 -
14 hodin, Beroun - Škola tarotu - výzvy pohárů


Pondělí 17. 1. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Konstelační pondělí

Středa 19. 1. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Škola tarotu - karta VI. Zamilovaní

Pátek 21. 1. 2011
-
16 hodin, Chodouň - Škola tarotu - opáčko

Víkend 22. - 23. 1. - 11 hodin, Felbabka - Reiki

Pondělí 24. 1. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Konstelační pondělí

Středa 26. 1. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Hravé astro - 2. lekce

Sobota 29. 1. 2011 - 10 hodin, Felbabka - Škola astrokonstelací - 1. lekce

Neděle 30. 1. 2011 - 11 hodin, Felbabka - Škola tarotu - karta XX. Soud

Neděle 30. 1. 2011 - 14 hodin, Felbabka - Škola tarotu - karta XXI. Svět

Pondělí 31. 1. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Konstelační pondělí

Přeji všem krásné a pohodové dny v prvním měsíci roku 2011 a těším se na vás, IvaStředa 29. 12. 2010

29. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


děti 12


Je možné, že budeš muset změnit své milence

mnohokrát za život.

Ale není to žádná škoda.

Ve skutečnosti budeš častými změnami milenců obohacen.


Osho

Úterý 28. 12. 2010

28. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:Simonka

Každý, takový, jaký je, je potřeba.

A je potřeba právě takový, jaký je.

To je důvod, proč ses narodil určitým způsobem.

Nezkoušej sejít z cesty své přirozenosti.


OshoPondělí 27. 12. 2010

27. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


maska 23

Život není jen tím, čím se zdá.

Je to mnohem, mnohem více,

nepočitatelně více.

Ale musíš se postavit tváří v tvář sám sobě.


Osho


Neděle 26. 12. 2010

26. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


sluníčko se usmívá


Prostě ignoruj, zůstaň povznesen, nech mysl,

ať si dělá, co chce.

Když se mysl cítí nevítána,

když mysl vidí, že už se o ni nezajímáš,

že nemá smysl křičet, že ji vůbec neslyšíš;

když už tě ani neudivuje, co se v mysli děje -

pak to přestane.


Osho 

Sobota 25. 12. 2010

25. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


andílek 21

Slovo "hřích" ve své podstatě znamená "zapomnění".

Nemá to co dělat s hříchem, jak ho chápeme dnes.

Zapomenout sám sebe je jediný hřích.

A vzpomenout si na sebe sama, je jediná ctnost.


Osho


Pátek 24. 12. 2010

24. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní denVzkaz pro dnešní den:


čarodějka fialová

Láska ani nikomu v životě nepřekáží,

ani nikomu jinému nedovolí,

aby překážel v tvém životě.

Láska dává druhým individualitu,

aniž by ztrácela svou vlastní.


OshoČtvrtek 23. 12. 2010

23. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:Grál

Je jen jeden základní strach.

Všechny ostatní malé strachy jsou jen vedlejší produkty

tohoto hlavního strachu,

který každá lidská bytost nese sebou

- strach ze ztráty svého já.

Může to být ve smrti, v lásce,

ale ten strach je stále stejný.

Bojíš se, že ztratíš své já.

A nejzvláštnější na tom je,

že ztráty svého já se bojí jen lidé,

kteří žádné já nemají.

Ti, kteří své já mají,

se nebojí.


Osho


Středa 22. 12. 2010

22. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní denVzkaz pro dnešní den:


oshozentarot - dobrodružství

Neexistuje žádná nutnost vědět,

kam jdeš.

Neexistuje žádná nutnost vědět,

proč jdeš.

Všechno, co je nutno vědět, je,

že jdeš radostně,

protože když jdeš radostně,

nemůžeš jít špatně.


Osho


Úterý 21. 12. 2010

21. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


sněží

Kdekoli na celém světě řeknete lidem,

aby meditovali, ihned se zeptají:

"O čem?",

protože slovně je meditace akce, činnost.

O čem by se tak mělo meditovat?

Meditace začíná právě tehdy,

když není o čem meditovat,

když už zbývá pouze prázdné vědomí

- jsi bdělý - ale na nic se nesoustředíš.


Osho

Pondělí 20. 12. 2010

20. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


stařec

Nejsem muž slov.

Řekl jsem však více slov, než kdokoli jiný na světě;

přesto říkám, že nejsem muž slov.

Má slova jsou jen sítě rozhozené,

aby chytily rybu.

Mé poselství je beze slov.


Osho

Neděle 19. 12. 2010

19. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


motolice modrozelená

Každý je plný lásky.

Když nejsou žádné překážky,

prameny lásky začnou prýštit všemi směry,

bez adresy.


OshoSobota 18. 12. 2010

18. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


PROTIPOL

Jestli jsi odvážný, poslouchej své srdce.

Jestli jsi zbabělec, poslouchej hlavu.

Ale ráj není pro zbabělce.

Ráj otvírá své dveře pouze odvážným.


OshoPátek 17. 12. 2010

17. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


NOVÝ ZAČÁTEK

Jediný problém je bytí v mysli.

A jediné řešení je dostat se za mysl.

Já to nazývám meditace.


OshoČtvrtek 16. 12. 2010

16. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


lístek

Jsi vždy určen jediným momentem,

nejsi určen dvěma momenty dohromady.

Jestliže znáš tajemství žití v jednom okamžiku,

znáš celé tajemství života,

protože jeden okamžik dostaneš vždy -

a ty víš, jak ho žít,

jak být totálně v něm.


OshoStředa 15. 12. 2010

15. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


školákNejednej proti přirozenosti.

Naslouchej tiše -

a cokoli musíš udělat

a cokoli musíš být,

všechny směry jsou v tobě.


OshoÚterý 14. 12. 2010

14. prosince 2010 v 6:00 Pro dnešní den


Vzkaz pro dnešní den:


oboha

Můžeš si všimnout, že den je vložen mezi dvě noci,

ovšem také můžeš vidět, jak dva nádherné dny

obklopují jednu malou noc.

Vyber si, jak se chceš cítit -

být v nebi, nebo v pekle.

Je to tvá volba.


Osho