Život je příběh, který si píšeme sami ...

Březen 2011

Čtvrtek 31. 3. 2011

31. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den


Osho - Co je to láska?




Osho, co je to láska? Proč se jí tak bojím?

Proč ji vnímám jako nesnesitelnou bolest?


Ptáš se mě "Co je to láska?"

Láska je naléhavé nutkání být zajedno s celkem,

hluboké nutkání rozpustit sebe i tebe a dosáhnout tak jednoty.

Láska je taková proto,

že jsme odděleni od svého vlastního zdroje;

a z tohoto oddělení vzniká touha vrátit se zpátky k celku,
být s ním zajedno.



pokračování příště


Středa 30. 3. 2011

30. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den


Osho - Vnitřní hudba

To je jediné kritérium

hledejte je, nořte se do lásky stále hlouběji,

a jednoho dne narazíte na svou vnitřní hudbu.

Pak už nebude život nikdy stejný.

Po pravdě řečeno, pak život teprve začne.



příště - Osho - Co je to láska?


Úterý 29. 3. 2011

29. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den

Osho - Vnitřní hudba

Existuje ale jedno kritérium, podle kterého to poznáte:

jestliže ve vás začne proudit vnitřní hudba,
pak je to láska.
Pocítíte najednou hluboké souznění.
Už to není disharmonie, je to nádherná harmonie.
Už to není chaos, je to kosmos;
život nabírá novou kvalitu, jásavou kvalitu nebes.
pokračování příště

Pondělí 28. 3. 2011

28. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den



Osho - Vnitřní hudba

Může to být třeba žádost nebo sexuální touha, anebo smyslnost.
Na sexualitě nebo na smyslnosti není nic špatného,
ani na žádosti.
Já je neodsuzuji, protože jsou takové, jaké jsou,
ale není to láska.
Dokážou předstírat, že láskou jsou, a tak člověka oklamat.
pokračování příště

Neděle 27. 3. 2011

27. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den


Osho - Vnitřní hudba




Láska působí jako spoušť, jako katalyzátor.

A jestliže se ve vašich srdcích nespustí onen proces vnitřní hudby,

pak je to něco jiného,

co se jen jako láska tváří,

ale co láskou ve skutečnosti není.



pokračování příště


Sobota 26. 3. 2011

26. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den


Osho - Vnitřní hudba

A ta chvíle přichází skrze lásku.

Lidé bez lásky se nikdy nedozví,

jakou ve svém srdci nosí hudbu.

Jen díky lásce může být tato hudba oživena,

jen díky lásce se může zrealizovat.



pokračování příště



Pátek 25. 3. 2011

25. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den


Osho - Vnitřní hudba

Lidské srdce je jako hudební nástroj,
obsahuje v sobě velkolepou hudbu.
Ta může být sice zatím skryta,
ale existuje a čeká ne vhodnou chvíli,
aby mohla propuknout,
aby mohla být vyjádřena -
písní nebo tancem.
pokračování příště

Čtvrtek 24. 3. 2011

24. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Osho - Milovat znamená tančit životem;

Umí váš bůh tančit?
Umí milovat?
A zpívat?
Umí utíkat za motýlem?
Umí uvít kytici z lučních květů
a radovat se až k slzám a prozpěvovat si?
Jestliže ano,
potom takový bůh bude skutečným reprezentatem života,
takový bůh bude totiž život sám.
Příště - Osho - Vnitřní hudba;

Středa 23. 3. 2011

23. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den

Osho - Milovat znamená tančit životem;


Pohled na mýdlové bubliny, motýly,
na růžová poupata tančící ve větru -
dojímá nás to až k slzám a ke zpěvu.
Jsou to slzy radosti, protože život je tak živoucí,
že nemůže být stálý -
jen mrtvé věci mohou být trvalé...
pokračování příště

Ohlédnutí za březnovým seminářem

22. března 2011 v 10:26 Foto

OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNOVÝM SEMINÁŘEM,


který se konal v sobotu 12. 3. 2011 a byl na téma:


"Láska má mnoho podob."


"Dívejte se na svět znovu jako na kouzelné místo."

Tento seminář byl opět zaměřen na lásku, která má mnoho podob a v mnoha případech se jednalo o lásku k životu. Naše dušička opět hledala své místo v životě. Během tohoto sobotního putování se dostávala na různá místa, za různých okolností a vystřídala mnohé podoby.
Někdy dušička hledala něco, co jí zmizelo ze života a přitom odmítala opustit to, co je již dlouhý čas zcela nefunkční, dokonce se i rozzlobila, aby pochopila, že neztrácí jenom "věci", ale hlavně sama sebe a svůj život.
O chvíli později si dušička potřebovala ujasnit své vlastní priority a podívat se na svůj život s odstupem. Zjistila, co to znamená jít krůček za krůčkem a nespěchat. Pokud na sebe přestane pospíchat ona sama, nebude na ni spěchat její okolí. A pokud se jejímu okolí něco nebude líbit, dá jí to včas vědět. Co udělá "potom"? To je jenom na ní.
Pak se dušička vydala na cestu ke své vlastní sebedůvěře. Tato cesta ji však zavedla na místo, kde se dušičce vůbec nelíbilo a ona odmítala přijmout "tu, kterou kdysi byla". To byla opravdu pořádná "fuška" přijmout sebe sama takovou, jakou také je. Podařilo se! Jen se teď cítí jakási "nová" a rozhlíží se po svých "starých známých" a vidí je nějak jinak. Má snad "nové oči"?

Také se nám dušička dostala do situace, kdy měla možnost vidět, že je "příliš dospělá" na některé jiné dušičky ve svém okolí. Tato dušička má různé možností - může počkat, až jiné dušičky dorostou, anebo se může vydat novou cestou, anebo... A to už necháme na dušičce, ona sama si rozhodne, co bude...
Jsou dušičky, které si přejí hojnost a přitom mají pocit, že jí vlastně nepotřebují. A to je příběh i naší další dušičky, která touží žít v hojnosti, ale přitom si volí chudobu. Během našeho putování si však dušička měla možnost prohlédnout hojnost i chudobu a rozhodnout se, že to může být v jejím životě jinak. Dušička se rozhodla pro hojnost. A chudoba? Zatím spí. Možná jen dostane jinou roli. Třeba střídmost, pokoru či pravou míru?
Pokud se naše dušička chce pohnout z místa, potřebuje zůstat chvíli stát. A to se jí vůbec nelíbí a tak bojuje se vším kolem sebe a hlavně sama se sebou. Tělo jí ukazuje, že je teď ze všeho nejdůležitější klid a pohoda, ale dušička chce a chce a chce. Je jí to však nanic. Její první cesta vede do klidu a další cesta k pohodě. Najde to, co hledá?




Úterý 22. 3. 2011

22. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den

Osho - Milovat znamená tančit životem;





Není náhoda, že manželství vytváří na světě mnohem víc utrpení,

než cokoli jiného,

protože ničí jedinou možnost být šťastný,

šťastný v lásce.

Srdce nikdy nezaplesá; lidé žijí a umírají,

aniž poznali lásku...



pokračování příště

Pondělí 21. 3. 2011

21. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den

Osho - Milovat znamená tančit životem;


 








V Indii se ještě teď oddávají sedmi či osmileté děti,

ačkoli je to protizákonné.

Není to ale v rozporu s konvencí.

Proč se tolik pospíchá s uzavíráním manželství mezi dětmi,

Které ještě ani nevědí, co je to manželství a oč tu jde?

Důvod je ten, že musí být oddány ještě předtím, než dospějí

a než stačí v jejich srdcích vzklíčit láska.

A tak až poznají lásku, budou už mít svého manželského partnera -

muž ženu a žena muže.

Dětské sňatky byly propagovány všude po světě, aby zničily lásku.




pokračování příště

									

Neděle 20. 3. 2011

20. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den

Osho - Milovat znamená tančit životem;


Po tisíce let bývaly oddávány i malé děti.

Existují záznamy o tom, že se oddávaly dokonce děti,

které se ještě nenarodily,

které teprve nosila matka ve svém lůně.

Rodiny se dohodly, že pokud jedno z dětí bude chlapec a druhé dívka,

uzavřou mezi nimi sňatek.



pokračování příště

Sobota 19. 3. 2011

19. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den

Milovat znamená tančit životem;


Proč je odsuzováno potěšení? - protože je proměnné.
Proč je odsuzována láska? - protože se mění.
Proč tato náboženství stvořila manželství namísto lásky?
Protože manželství může být dána alespoň iluzorní stálost
Prostřednictvím zákonů, konvence společnosti,
ze strachu, aby člověk neztratil vážnost,
anebo z obav, co by se stalo s dětmi.
A tak se jim podařilo udělat z manželství něco jako stálici.
Proto jsou také všechna stará náboženství proti rozvodům,
rozvod totiž zase odhaluje manželství jako věc nestálou -
něco, co se dá změnit.
Pokračování příště.

Pátek 18. 3. 2011

18. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den

Osho - Milovat znamená tančit životem;


Ti "svatí" znají zato jenom utrpení -
jen se jim podívejte do tváře.
 
Zdá se, jakoby z nich vyprchal život -
 
jsou to mrtvé schránky.
Nic se v nich nemění;
jejich život je jako obřad


a oni odsuzují všechno, co je proměnné.

pokračování příště

Čtvrtek 17. 3. 2011

17. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den


Osho - Milovat znamená tančit životem;

Lidé, kteří toho vědí o štěstí nejvíc,

jsou v harmonickém vztahu s měnícím se životem,

jsou to ti, kdo umí milovat i ty mýdlové bubliny,

třpytící se na slunci a vytvářející malé duhy.

Tihle lidé toho vědí o štěstí nejvíc.


pokračování přšítě



Středa 16. 3. 2011

16. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den


Osho - Milovat znamená tančit životem;

Herakleitos říkal, že život je jako proud, jako řeka.
 
 
"A pamatuj, že nemůžeš vstoupit dvakrát do stejné řeky
 
- protože to nebude tatáž řeka."


pokračování příště

									

Úterý 15. 3. 2011

15. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den


Osho - Milovat znamená tančit životem;

 


V každé hodině se ve vás něco změní;
je to jako když do sebe řeka Ganga pojme ve dvou hodinách spoustu vody
a teď už teče o pár mil dál...,
i když vypadá pořád stejně,
je to už jiná voda, než která tu byla před dvěma hodinami.
pokračování příště


Pondělí - 14. 3. 2011

14. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den


Osho - "Milovat znamená tančit životem"
Milujte život, protože život je neustálá proměna.
Když jste přišli do "téhle místnosti", byli jste nějací,
až budete odcházet, budete už jiní.
Jen navenek budete pořád stejní.
pokračování příště

Neděle 13. 3. 2011

13. března 2011 v 6:00 Pro dnešní den


Osho - "Milovat znamená tančit životem"



17



Kromě změny samotné se mění všechno.

Pokud byste se ovšem nechtěli proměnit v Boha -

protože to je jediná věc na světě, která je stálá.

Nenajdete nic jiného,

co by jen náznakem připomínalo stálost božství.



pokračování příště