Život je příběh, který si píšeme sami ...

Srpen 2011

Středa 31. 8. 2011

31. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové setkání s tarotem
Karta Trojka holí - z Kosmického tarotu
Víte, že čistota vašich úmyslů vám otevírá nové možnosti?

Důvěřujte nyní své spontánnosti.

Rozpomeňte se na sebe, jako na dítě předškolního věku.

Co jste si tehdy přáli?

Učte se nyní od svého "vnitřního dítěte".

Zítra je prvního září. Začíná škola. Co vám to říká?

Co pro vás znamená začátek nového školního roku?

Energie září 2011

30. srpna 2011 v 21:07 Výklady karet a energie měsíce
Energie měsíce září 2011
Pro všechny a hlavně pro Blížence:

Je před námi velmi živé období, ve kterém je důležité podporovat "zvídavost dítěte v člověku". Děti totiž sbírají zkušenosti hravým a zcela bezprostředním způsobem, kdy nepotřebují nic potlačovat.
A to je rada pro nás všechny - komunikujme, sbírejme informace a hrajme si se svými možnostmi.

Je tedy možné mít radost z hovoru s jinými, navazování nových kontaktů a známostí, ať již pouze sousedských nebo obchodních. Měsíc září přináší tendenci hledání podnětů i snahu po navazování spojení se stejně smýšlejícími lidmi.

Nebojte se svého sklonu ke změně nebo cestě, případně je možná změna v místě pobytu. Během prvních dvou dekád září využijte souladu svého intelektu a citu.

Mrkající

Také však můžeme pocítit nejistotu v povolání, či nesprávné hodnocení vlastních možností. Je možný průtah, nebo odklad jistých výhod v povolání - hlavně se to týká lidí narozených ve Vodnáři.

Jakmile však měsíc září přejde do své závěrečné dekády, ustoupí najednou "intelekt" do pozadí a my budeme moci v klidu domova uvažovat o všech idejích či plánech, se kterými jsme se v poslední době setkali. Plány se upřesní i díky našim nejbližším, naší rodině.

Lidé, kteří se budou více soustředit na bydlení, rodiče, rodinu, či domov, budou cítit spokojenost. Objeví se také více vzpomínek na minulé zážitky. Nebojte se tedy stáhnout ze světa nejen do svého domova, ale i do svého nitra. Toto se týká hlavně zrozenců znamení Panny.
Mrkající
Panny, pokud patříte k psychicky citlivým lidem, dejte si pozor, abyste se nestaly obětí své fantazie, také jste teď více ovlivnitelné intrikami jiných. Buďte opatrnější na různá důvěrná sdělení a nekonejte ani vy samy nic, co by se mohlo vykládat jako lež nebo klam. Jinak si během tohoto měsíce užijte svůj smysl pro umění a kulturu. Pocítíte příval lásky a pozvání na schůzku nebo do společnosti. Pokud jste byly nemocné, přichází k vám možnost uzdravení a celkově velmi úspěšné dny.

Mrkající

Váhy, užijte si své "romantické" partnerské vztahy, ony totiž nastanou chvíle, kdy budete mít pocit, že právě vaši nejbližší jsou pro vás "břemenem". Vy však máte silnou tendenci o někoho pečovat. Vztahy mohou procházet krizí a nesnáze vašeho potomka se vás mohou dotknout více, než je vám to milé. Také si dejte pozor na jakékoliv "zaručené" spekulace, ty se vás teď příliš netýkají. To, že k něčemu se v tomto měsíci může přijít snadno a lehce, není vaše parketa, naopak jít krok za krokem, se opravdu vyplatí.

Mrkající

Znamení Štíra má možnost pocítit rozvoj na poli svého ducha i hmoty. Toužíte po uplatnění a máte chuť se "snažit", hodně snažit o to, co je pro vás teď důležité. Tato touha prosadit se vám dopomůže k uskutečnění vašich dřívějších záměrů i nových idejí. Je velmi pravděpodobné, že vás osud postaví před rozhodnutí buď - anebo. Uvědomte si také svoji nespokojenost, obírá vás totiž o vaše síly, což může pak vést i k nemoci. Někdy bude nutné zvládnout záležitost svou sebekázní. Hrozí vám totiž konflikty se staršími lidmi, hlavně ženského pohlaví. Pokud se budete cítit přetažení, odpočiňte si dříve, než dojde k úrazu.

Mrkající

Znamení Střelce čeká výměna myšlenek s jinými buď osobně, nebo písemně, případně možnost navázání společenských či obchodních styků. Také je pro vás příznivé období pro změnu v životních okolnostech, hlavně duševní či citové povahy. Příznivý je tento měsíc také pro vaše zdraví, životní radost, dobrou náladu i podnikavost a uznání, či úspěchy v povolání.

Mrkající

Kozorozi by si měli dát do pořádku své partnerské či obchodní vztahy, i když ne vždy to bude jednoduché, protože právě tato oblast bude procházet trochu kritickým obdobím. Záleží jen na každém jedinci, zda si své partnerství upevní a také na tom, zda toto partnerství již stojí na pevných základech. Dejte si pozor na nečestné jednání, násilná podnikání, či rozčilení, to vše totiž ohrožuje fyzickou, psychickou i hospodářskou existenci. Na druhou stranu máte právě nyní touhu i snahu po moci, získání a upevnění postavení - můžete využít své tvořivosti i štěstí pro nové možnosti.

Mrkající

Vodnáři - máte příležitost změnit směr své cesty i svých očekávání. Budete přitahováni k novým lidem, kteří mohou hodně pozměnit styl vašeho života. Ale i dlouhodobí přátelé mohou být příčinou nových zážitků, někdy i neklidných. Uvědomte si včas svoji nervozitu, která může být příčinou mnohých zklamání a zbytečných ztrát. Můžete pocítit svoji bezmocnost vůči síle, která tvoří váš osud. Máte svůj osud skutečně ve svých rukách?

Mrkající

Ryby - je pro vás důležité období pro oblast práce a vašeho "poslání". Může dojít k důležitým přehodnocením, zda to, co děláte, má pro vás ještě nějaký smysl a jestli je vhodné v tom i nadále pokračovat. Ať však budete konat cokoliv, vyvarujte se podvádění druhých i sami sebe. Vnímejte svoji intuici a svůj hlas srdce. Nepořádnost a klam mohou zapříčinit deprese i pochybnosti o druhých a také žárlivost.

Mrkající


Berani - začínáte se ztotožňovat se svou budoucností a svých cílů snadněji dosáhnete ve spolupráci s ostatními lidmi, které mají stejnou představu. Pokud nechcete, aby vznikaly konflikty, je vhodné se naučit správně koordinovat svou práci s prací týmu. Teď je vhodný čas i pro fyzickou činnost a sport, či výlety a jiné společenské aktivity. Pozor na negativní myšlenky a zbrklost, tím byste si mohli způsobit mnohé nepříjemnosti.

Mrkající

Býci - Máte možnost projevit nezištnou lásku, možná budete o někoho pečovat, nebo někomu pomůžete. Charita, to je to, co vás teď může vnitřně uspokojit. Dejte si však pozor na to, abyste druhým stále nepřipomínali, co jste pro ně udělali, to už by nebyla nezištná pomoc. Také máte možnost učit se o nových "duchovních" směrech. Teď na sebe budete pohlížet objektivněji a jste více napojeni na svoji inspiraci.

Mrkající

Blíženci - máte před sebou skvělé období, jak jsem již napsala. Jen si dejte pozor na svůj slovník, jelikož bližní mohou proti vám použít všechno, co řeknete. Máte teď také sklon k práci o samotě, případně můžete uvažovat o různých tajích života, které se jindy jeví neracionální.

Mrkající

Raci - máte vztah k nemovitostem, cítíte připoutanost k hmotě a vlastnictví vůbec je pro vás teď důležité. Není však až tak důležitá hmota, jako váš "emocionální" vztah k ní. Teď není vhodná doba pro půjčování peněz, ani k větším vydáním, či nákupům, protože máte tendenci se rozhodovat nerozumně a impulzivně. Pozor na lákavé reklamy na velmi výhodné nákupy. Nakoupit levně neznamená ušetřit.

Mrkající

Lvi - máte příležitost posílit své kontakty se sourozenci, příbuznými i obchodními partnery. Můžete vysvětlit jiným své stanovisko k nějaké záležitosti nebo ideji. Není však jen doba činů, ale i naslouchání jiným a upřímné komunikaci. Je čas pro získávání nových informací a celkové využití svého intelektu.


Mrkající

Přeji všem krásné a pohodové dny měsíce září, kdy můžeme poznat, že je krásné rozdávat radost.

Úterý 30. 8. 2011

30. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové setkání s tarotem
Karta Šestka pentaklů - z Kosmického tarotuVěřte, že budete mít úspěch!

Pokud tomu skutečně věříte, pak všechny síly budou sloužit příznivému výsledku.

Dosáhnete toho, oč se vám jedná.

Zamyslete se: "Je ve vás něco, co vám brání věřit v úspěch?"


Návraty 28. 8. 2011

29. srpna 2011 v 13:15 Foto
Ohlédnutí za prázdninovými semináři


Neděle 28. 8. 2011
Návraty do dětství

Cesta k vnitřnímu dítěti

Pocity malého dítěte "doma"

Špinavé pocity malého dítěte

Objevuji své já

Sudičky mého života


Duše na cestách 27. 8. 2011

29. srpna 2011 v 12:15 Foto
Ohlédnutí za prázdninovými semináři


Sobota 27. 8. 2011


Duše na cestách"Náročnost je zbytečná."


"Věřte, že vás život provede dveřmi sebepoznání."Astrokonstelace 13. 8. 2011

29. srpna 2011 v 11:51 Foto
Ohlédnutí za prázdninovými semináři


sobota 13. 8. 2011
Astrokonstelace - Síla předků"Dilema mezi závazkem a svobodou"


Vzkaz pro všechny účastníky semináře:

Není možné držet se toho, co je již zastaralé.

Teď to chce více odvahy a přestat se bát toho, co je před námi.

Je potřeba udělat velký skok, jelikož půda se nám nebezpečně drolí pod nohama.


Možná to, co se právě děje, není moc příjemné,

můžeme to cítit jako "bolestný" proces učení.

Není však možné tuto dobu obejít,

je nutné se pustit do práce a přijmout to, co stále odmítáme.


Jsme na cestě. A možná nás čekají úseky, které nebudou snadné.

Je jen na každém z nás, jaké tempo si zvolíme,

i to jak se dokážeme vyrovnat s tím, s čím se na své cestě potkáme.
Milá Dušičko, "Bojovník" Ti vzkazuje, abys přijala tu nazlobenou osobnost, která se v tobě skrývá.Milá Dušičko, Tobě "Návod" vzkazuje, že skrze minulost dospěješ ke smyslu svého života.
A tobě, milá Dušičko, Trh marnivosti vzkazuje, abys byla spoluhráčem v hrách partnerských,

ne jenom pozorovovatelem toho, co se děje.
Spánek Šípkové Růženky, ti milá Dušičko říká, že "co bylo, to bylo. Co si z toho vezmeš,

to je na tobě. Teď vidíš svou minulost a rozumíš jí."Pro tebe, milá Dušičko, má svůj vzkaz Stratég: "Můžeš, cokoliv budeš chtít.

Dokonce můžeš být spokojená se svým NOVÝM smyslem života."Také Herec má své poselství pro jednu Dušičku.

Milá Dušičko pamatuj, že žádný Mars nemůže být jako Slunce!"A je tady závěr dnešního setkání a s ním poselství "Svatby" pro jednu z dušiček.

Milá Dušičko, pamatuj, že štěstí máš ve svých rukou, není možné, aby za tvé

štěstí byl zodpovědný někdo jiný."

Duše na cestách 30. 7. 2011

29. srpna 2011 v 11:01 Foto
Ohlédnutí za prázdninovými semináři


Sobota 30. 7. 2011


Duše na cestáchna téma: Přijímám život takový, jaký je.


Astrokonstelace 16. 7. 2011

29. srpna 2011 v 10:37 Foto
Ohlédnutí za prázdninovými semináři
Astrokonstelace - sobota 16. 7. 2011
Síla předků - poselství plantety Mars


aneb

Vášeň a libido v našem životě.


Pondělí 29. 8. 2011

29. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové setkání s tarotem
Karta XII. Viselec - z Kosmického tarotuMáte naspěch? Zastavte se!

Co je opravdu důležité a bez čeho se můžete klidně obejít?

Věříte tomu, co říkáte?

Činíte to, o čem mluvíte?

Máte radost ze svých činů?

Neděle 28. 8. 2011

28. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové setkání s tarotem
Karta VII. Vůz z Kosmického tarotuVěřte svým vlastním myšlenkám i své vlastní cestě životem.

Není nad vlastní zkušenost.

Důvěřujte si a zároveň se snažte své síly nepřeceňovat.

Máte sílu se prosadit, avšak pozor, aby to nebylo "za každou cenu"!


Sobota 27. 8. 2011

27. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové setkání s tarotem
Karta XV. Ďábel z Tarotu snůPotlačujete v sobě energii?

Máte potřebu druhým něco říci a bojíte se, jak to přijmou?

Vyhýbáte se odpovědnosti za své činy?

Umíte si udělat legraci sami ze sebe?

Víte, že máte právo volby v jakékoliv situaci?

Pátek 26. 9. 2011

26. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové setkání s tarotem
Karta XI. Spravedlnost z Tarotu snůSpravedlnost je slepá.

Snažte se dnes nevynášet soudy nad ostatními,

raději se pokuste druhým porozumět.

Neměňte svět kolem sebe, změňte svůj pohled na něj.

Čtvrtek 25. 8. 2011

25. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové putování s tarotem
Karta 10 pohárů z Tarotu snů


Pamatujte, že přání je otcem myšlenky.

Z čeho máte dnes radost?

Jaká jsou vaše očekávání?

Vnímejte lidi ve svém okolí - jste s nimi rádi?

Cítíte se šťastní?


Středa 24. 8. 2011

24. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové setkání s tarotemKarta Eso mečů z Tarotu snůMáte nový nápad, myšlenku či inspiraci?

Co s tím uděláte?

Věříte v novou, obrovskou příležitost, kterou vám života nabízí?

Akce v září 2011

23. srpna 2011 v 9:22 Akce a semináře

Akce v září 2011
Vaši průvodci a andělé jsou podobni vašemu stínu -

jsou tu stále,

vždy krok před vámi.


Čtvrtek - 1. 9. 2011 - 14,30 hodin - Felbabka Astrocykly - Neptun, Pluto

Sobota - 3. 9. 2011 - 11 hodin - Felbabka - Návraty - 1. a 2. lekce

Pondělí - 5. 9. 2011 - 15 hodin, Felbabka - Závěrečná lekce Duše na cestách, zkoušky

Pondělí - 5. 9. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Konstelace

Úterý - 6. 9. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Tarot I. - 15. lekce

Středa - 7. 9. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Tarot II. - 3. lekce - Pohárová cesta

Pátek - 8. 9. 2011 - 16 hodin, Felbabka - náhradní lekce a opáčko

Sobota - 9. 9. 2011 - 10 hodin, Felbaba - Astrokonstelace 9. - Černá luna

Neděle - 10. 9. 2011 - 11 hodin, Felbabka - Základy astrologie - 7. lekce

Neděle - 10. 9. 2011 - 14 hodin, Felbabka - Tarot II. - 7. lekce

Pondělí - 12. 9. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Konstelace

Úterý - 13. 9. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Základy astrologie - 4. lekce

Neděle - 18. 9. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Tarot I. - 10 lekce, Poustevník

Pondělí - 19. 9. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Konstelace

Pátek - 23. 9. 2011 - 16 hodin, Felbabka - Tarot II. - 15. lekce - Výzvy cesty holí

Sobota - 24. 9. 2011 - 10 hodin, Felbabka - 1. lekce Astrologie

Sobota - 24. 9. 2011 - 13,00 hodin, Felbabka - Astrokonstelace - 1. lekce - Síla předků
Pondělí - 26. 9. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Konstelace

Úterý - 27. 9. 2011 - 17 hodin, Felbabka - Tarot I. - 16. lekce

Středa - 28. 9. 2011 - Felbabka - Tarot II. - 4. lekce

Beroun - domluvit datum - Tarot II. - 19.lekce - Závěr malé arkány


Přeji všem krásné a pohodové dny a těším se na vás, IvaÚterý 23. 8. 2011

23. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové setkání s tarotem


Karta Šest mincí z Tarotu snů


Zdá se vám, že žijete v nespravedlivém světě?

Co uděláte vy, pro to, abyste vnesli do svého života slušnost a poctivost?Pondělí 22. 8. 2011

22. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové setkání s tarotemKarta Čtyři hole z Tarotu snů


Znáte svůj cíl?

Pak se tedy nebojte uskutečnit plánovanou změnu.

Před vámi je cesta vedoucí do bezpečí.


Neděle 21. 8. 2011

21. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové setkání s tarotem

Karta XIV. Mírnost z Tarotu snůMáte možnost najít rovnováhu mezi aktivitou a pasivitou ve svém životě.

Do života se hlásí něco nového,

co vám může pomoci najít tu "pravou míru".


Sobota 20. 8. 2011

20. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové setkání s tarotem


Karta Pět mečů z tarotu Moudrost východu


Překážky si vytváříme ve své mysli.

Hledejte v sobě tyto překážky:

nedostatek důvěry, rozptýlenost, připoutanost k iluzím,

lenost a nedostatečnou pozornost.

Snažte se jim porozumět a rozvíjejte v sobě:

sebedůvěru, bdělost, moudrost, úsilí a zaměřenost na konkrétní cíl.Pátek 19. 8. 2011

19. srpna 2011 v 6:00 Pro dnešní den
Prázdninové setkání s tarotem

Karta Královna pohárů z tarotu Moudrost východuKolem sebe máte citovou jistotu, bezpečí a ochranu.

Nejsou kolem vás žádné skryté pasti ani podezřelí nepřátelé,

jste mezi lidmi, jimž můžete důvěřovat,

a v situaci, kdy se můžete cítit "jako doma".