Život je příběh, který si píšeme sami ...

Duben 2012

30. 4. 2012

30. dubna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


"Jestliže bude existovat velké množství chudých lidí

a jen několik bohatých, není možné,

abyste zloděje zastavili, abyste jim zabránili krást.

Jediným východiskem je společnost,

v níž budou všichni vlastnit dostatek k tomu,

aby uspokojili své potřeby,

a v níž nikdo nebude hromadit jen z ryzí chamtivosti."

29. 4. 2012

29. dubna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou
"Jestliže se člověk doopravdy stane člověkem -

nejenom podle jména, ale ve skutečnosti -

nebude potřebovat žádná pravidla.

K tomuto uvědomění však zatím dospělo jen velmi málo lidí."

28. 4. 2012

28. dubna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Otázka:

"Zdá se, že společenská pravidla patří mezi základní lidské potřeby.

Přesto žádná společnost doposud člověku nepomohla,

aby plně rozvinul svůj potenciál.

Mohl byste prosím vysvětlit, jaký je vztah mezi jednotlivci a společností

a jak si mohou navzájem pomoci ve svém vývoji?"


Částečná odpověď:

"To je velmi složitá otázka, ale velmi důležitá. Člověk jako jediný v rámci celé existence

potřebuje pravidla. Žádné jiné zvíře pravidla nepotřebuje.

Nejprve je však nutné pochopit, že na pravidlech je něco umělého...""Ptáte se, jak se člověk a společnost, jednotlivec a společnost, může vyvíjet.

Vůbec nechápete, v čem je potíž. Jestliže se vyvíjí jednotlivec, společnost se rozpadá.

Společnost existuje jen proto, že jednotlivci nemají dovoleno se vyvíjet.

Tyto mocnosti po celá staletí ovládaly člověka a těšily se své moci a slávě.

Nejsou ochotny člověku umožnit, aby se vyvíjel, aby dorostl do bodu,

v němž je a jejich instituce přestane potřebovat."

27. 4. 2012

27. dubna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


"Celý způsob, jakým vychováváme naše děti,

spočívá v tom, jak z nich udělat otroky -

otroky politických, společenských a náboženských ideologií.

Neumožňujeme jim, aby přemýšlely samy za sebe,

aby samy hledaly."

26. 4. 2012

26. dubna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou

Narodili jste se jako svobodní.

Potíž je jen v tom, že jste na tuto skutečnost

pod vlivem své výchovy zapomněli."


25. 4. 2012

25. dubna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou
"Svoboda od něčeho - není skutečnou svobodou.

Svoboda dělat vše, co chcete, také není svobodou, o které mluvím.

Já si svobodu představuji tak, že jste sami sebou."

Ohlédnutí za Návraty - duben 2012

24. dubna 2012 v 10:24 Foto

Návraty


15. 4. 2012

Uran - poselství svobody


Průřez životem

To bylo setkání s Uranem a jeho odkazem, ohledně svobody i originality.

Co pro člověka znamená "svoboda"?

Jak je člověk originální?

Jsou lidé skutečně svobodní a originální?Příště nás čeká svět fantazie ve vztahu k realitě našeho života.
Ohlédnutí za astroseminářem - duben 2012

24. dubna 2012 v 6:36 Foto

Astroseminář Síla předků

Uran - Originalita a svoboda
24. 4. 2012

24. dubna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


"Pravdu si není možné vypůjčit.

Nelze ji nastudovat v knihách.

Nikdo vám o ní nemůže nic říct.

Sami musíte zbystřit svou inteligenci,

abyste mohli zkoumat existenci a našli ji."

Ohlédnutí za seminářem

23. dubna 2012 v 12:14 Foto

Z pohádky do pohádky

22. 4. 2012

-

Minulost ovlivňuje současnost.

A

Jak vypadá "spokojenost"?


23. 4. 2012

23. dubna 2012 v 6:52 Pro dnešní den

Osho - Odvaha být sám sebou = Svoboda


"Lidský život je bezvýznamný.
Zapište si za uši, že svobodní musíte být ve své duši,
neboť to je jediná svoboda, jaká existuje."

22. 4. 2012

23. dubna 2012 v 6:50 Pro dnešní den

Osho - Odvaha být sám sebou

"Je dobře, že je Bůh hluchý. Neslyší vaše modlitby, protože jinak byste byli v pěkné kaši.

Můžete mi věřit, když vám říkám, že poslední věc, kterou Bůh udělal poté,

co za šest dnů stvořil svět, bylo to, že si zničil uši.

Od té doby nic neslyší a od té doby jsme o něm neslyšeli ani my."

21. 4. 2012

21. dubna 2012 v 6:00 Pro dnešní den
Afirmace pro dnešní den:


Přijímám změnu, která ke mně přichází.Dokud se nezačneme měnit vnitřně a

dokud nebudeme ochotni na sobě pracovat, nezměníme nic.

To, co potřebujeme změnit - je myšlenka.

Pouhá myšlenka.

Dokonce i sebenenávist je jen nenávistí k myšlence nebo přesvědčení,

které máme sami k sobě.

20. 4. 2012

20. dubna 2012 v 6:19 Pro dnešní den
Afirmace pro dnešní den:


Dnes mám radost. Život je tu pro mne.
Chtěli byste udělat něco, co jste zatím neudělali?

Chtěli byste se zbavit něčeho, na čem jste dosud lpěli?

Co byste ve svém životě chtěli skutečně změnit?

19. 4. 2012

19. dubna 2012 v 6:55 Pro dnešní den
Afirmace pro dnešní den:


Vím, že je bezpečné cítit se svobodně.
Jste svobodní v lásce k sobě samým a

můžete nechat tuto lásku volně plynout ze svého nitra.

Jste svobodní. A tak tomu je.

18. 4. 2012

18. dubna 2012 v 6:46 Pro dnešní den

Vzkaz pro dnešní den:


Od prvního okamžiku, kdy jsme spatřili tento svět,

otevíráme jedny dveře za druhými.

Ty první pro nás znamenaly nesmírnou změnu.

Narodili jsme se do tohoto života se vším, co potřebujeme,

abychom jej prožili bohatě a naplno.

Od té doby jsme otevřeli mnoho dveří.

17. 4. 2012

17. dubna 2012 v 6:30 Pro dnešní den
Afirmace pro dnešní den:


Přijímám sama sebe takovou, jaká jsem.


Je nutné přijmout každou z mnoha svých součástí.

To, jací jsme byli, když se nám ve všem dařilo,

a když jsme měli smůlu.

Když jsme se cítili osamělí, a když jsme milovali.

Když jsme byli pošetilí, a když jsme vítězili.

To vše musíme přijmout.

Většina našich problémů pramení z toho, že něco ze sebe popíráme,

odmítáme, nemilujeme bezvýhradně a bezpodmínečně.

Neohlížejme se do minulosti s pocitem hanby.

Dívejme se na ni jako na bohatství a plnost Života.


16, 4. 2012

16. dubna 2012 v 6:48 Pro dnešní den
Afirmace pro dnešní den:

Mé přání se splní v pravou dobu a na pravém místě.


Odkaz na nové stránky

16. dubna 2012 v 6:45 Odkazy na webové stránky

Nové stránky Péti Šilhanové najdete na adrese:

13. 4. 2012

13. dubna 2012 v 6:56 Pro dnešní den
Afirmace pro dnešní den:


Dovoluji své mysli překonat hranice "nemožného".


Lpíte na omezeních, protože je pokládáte za důležitá?

Omezení vám však brání v tom, abyste vyjádřili

a prožili nekonečné pole svých možností.

Kdykoliv si říkáte "nemohu", omezujete se.

Jste ochotní překonat hranice toho,

čemu dnes věříte?

Jste ochotni říkat: "já můžu...".