Život je příběh, který si píšeme sami ...

Květen 2012

Akce v červnu 2012

31. května 2012 v 8:32 Akce a semináře


Akce v červnu 2012


Pátek 1. 6. 2012 - 15 hodin - TAROT III. - Poznat sebe

Sobota 2. 6. 2012 - 10 hodin - SÍLA LÁSKY - 6. setkání - Schopnost projevovat city

Neděle 3. 6. 2012 - 11 hodin - ASTRO - Tranzit planety Neptun

Neděle 3. 6. 2012 - 14 hodin - TAROT II. - Talenty holí

Pondělí 4. 6. 2012 - 17 hodin - KONSTELACE

Úterý 5. 6. 2012 - 17 hodin - TAROT II. - Výzvy pohárů

Čtvrtek 7. 6. 2012 - 17 hodin - TAROT II. - Cesta holí

Pátek 8. 6. 2012 - 16 hodin - TAROT III. - Najít radost a naději

Neděle 10. 6. 2012 - 11 hodin - TAROT I. - Luna

Pondělí 11. 6. 2012 - 15,30 hod- TEORIE Duše na cestách 8.

Pondělí 11. 6. 2012 - 17 hodin - KONSTELACE

Úterý 12. 6. 2012 - 17 hodin - ASTRO - 11. dům a tranzity Urana

Středa 13. 6. 2012 - 17 hodin - TAROT I. - Zamilovaní

Pátek 15. 6. 2012 - 15 hodin - OPÁČKO

Sobota 16. 6. 2012 - 10 hodin - SÍLA PŘEDKŮ - Poselství Chirona

Neděle 17. 6. 2012 - 10 hodin - Z pohádky do pohádky - páté setkání

Pondělí 18. 6. 2012 - 17 hodin - KONSTELACE

Sobota 23. 6. 2012 - 10 hodin - REIKI 1. stupeň

Neděle 24. 6. 2012 - 10 hodin - REIKI 1. stupeň

Pondělí 25. 6. 2012 - 17 hodin - KONSTELACE

Úterý 26. 6. 2012 - 17 hodin - TAROT II. - Talenty pohárů

Čtvrtek 28. 6. 2012 - 17 hodin - TAROT II. - Cesta mečů

Pátek 29. 6. 2012 - 15 hodin - TAROT III. - Najít radost a naději

Sobota 30. 6. 2012 - 10 hodin - SÍLA LÁSKY - sedmé setkání - Láska bez podmínek

31. 5. 2012

31. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Všichni otcové čelí stejnému problému - co mají říci svému synovi?

Všechny matky se musejí vypořádat s toutéž otázkou - co naučit svou dceru?

Všichni učitelé si lámou hlavu - co by mělo být předáno nové generaci?

V minulosti bylo dosaženo mnoha úspěchů,

lidé dobyli mnoho vrcholů poznání a vybojovali velké množství poznatků,

jež je dětem nutné předat.

30. 5. 2012

30. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Jen si představte dítě, které začne pochybovat v matčině děloze -

takové dítě zemře - začne pochybovat, zda má od této ženy přijímat potravu, nebo ne,

zda je jídlo skutečně výživné, nebo ne: "Kdo ví, třeba je otrávené?" - jestli má spát

čtyřiadvacet hodin, poněvadž spát čtyřiadvacet hodin denně po dobu devíti měsíců,

je prostě příliš.

Začne-li dítě byť jen trochu pochybovat, jeho pochyby ho zabijí.

A přesto jednoho dne nastane okamžik, kdy bude muset pochybnosti vstřebat

a naučit se, jak nedůvěřovat. Všechno má svůj čas...

29. 5. 2012

29. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou

Nehněvejte se na své rodiče, učitele, kněze nebo společnost,

protože vás do jisté míry "musejí" naučit,

abyste byli poslušní - jedině díky poslušnosti budete totiž schopni vstřebávat.

Otec musí učit, matka má za úkol vzdělávat a dítě je povinno pouze vstřebávat.

Pokud začne pochybovat předčasně, přijímání se zastaví.

28. 5. 2012

28. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou

Pokud se člověk nestane zcela nevinným,

jestliže se naprosto neosvobodí od své minulosti,

neosvobodí-li se od ní v takové míře,

že proti ní nebude ani bojovat...

Zapamatujte si, že člověk, který stále brojí proti minulosti,

není doopravdy svobodný.

Trvale v sobě chová nějakou zášť, námitky a poranění.

27. 5. 2012

27. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Patří vám Korán, patří vám Bible, Talmud, Védy i Tao-te-ťing -

to vše je vaše.

Absorbujte vše, a čím více toho vstřebáte,

tím výš se budete moci postavit a hledět do dáli.

Začnou vám náležet vzdálené země,

uvidíte do veliké dálky.

26. 5. 2012

26. května 2012 v 6:48 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou

Člověk, jenž se učí minulost nazpamět,

tak činí jen proto, že ji nedokáže vstřebat.

Jestliže minulost absorbujete, osvobodíte se od ní.

Můžete ji využívat, ale ona nemůže využívat vás.

Vlastníte ji, avšak sami jí nepatříte.

25. 5. 2012

25. května 2012 v 6:15 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou
Nezávislost sama o sobě mnoho neznamená.

Spokojenosti nedosáhnete jen tak, že budete nezávislí.

Dostat se z vězení je dobré, ale k čemu je to dobré?

Nač vám je nezávislost?

K čemu potřebujete svobodu?

24. 5. 2012

24. května 2012 v 6:36 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou
Člověk se rodí jako larva. Mnoho lidí tak naneštěstí také umírá.

Housenkou se stane jen velmi málo jedinců.

Larva je nehybná - nepohybuje se, je zaseklá na jednom místě, v jednom stádiu.

Jen nepatrné množství lidí se promění v housenku.

Housenka se začíná pohybovat, začíná ji naplňovat život.

Larva se nehýbe, zatímco housenka se pohybuje. Pohyb rozdmýchává život.

Mnoho lidí však zůstane housenkami - pohybují se horizontálně na stejné úrovni

a v jednom rozměru. Jen vzácně učiní lidé kvantový skok a promění se v motýla.

Pak jimi pronikne vertikála.

Larva je nehybná, housenka zná pohyb a pohybuje se.

Motýl létá, nejsou mu neznámé výšky, začíná se pohybovat vzhůru.

Motýlovi rostou křídla - tato křídla jsou cíl.

Dokud vám nevyrostou křídla a nestanete se okřídleným člověkem, nebudete mít duši.

23. 5. 2012

23. května 2012 v 6:30 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou
Člověk se nerodí dokonalý.

Rodí se neúplný.

Rodí se jako proces.

Rodí se jako poutník na cestě.

Toto mu způsobuje agonii i extázi - agonii, poněvadž si nemůže odpočinout,

protože musí jít dopředu, neustále musí směřovat kupředu.

Musí hledat, pátrat a objevovat.

Musí se něčím stát, poněvadž prostřednictvím stávání se vzniká jeho bytí.

Stávání se je jeho bytí. Může být jen tehdy, pokud se pohybuje.

22. 5. 2012

22. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou

Svoboda znamená pochopení.

Člověk musí pochopit podstatu hry.

Jakmile si uvědomí, že jde o překážku, která zabraňuje růstu jeho duše,

jež brání, aby byl sám sebou, překoná ji bez jediného šrámu na duši.

Odpustí společnosti, zapomene na ni a oprostí se od všech vazeb ve jménu lásky či nenávisti.

Společnost pro rebela prostě zmizí.

Přestal do ní patřit, postavil se mimo ni.

21. 5. 2012

21. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou

Rebel je člověk, jenž nebrojí proti společnosti,

ale který chápe, že to celé je hra, a prostě ji přestane hrát.

Ztratí pro něho význam. Nebojuje proti ní.

A to je na rebelství krásné - je to svoboda.

Revolucionář není nikdy svobodný.

Jak by mohl být svobodný, když proti něčemu neustále bojuje?

Ustavičně se proti něčemu bouří -

jak by při svém odporu mohl být svobodný?

20. 5. 2012

20. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebouSvoboda znamená kráčet po ostří nože - každá sekunda je nebezpečná,

o svůj postup musíte bojovat.

Každý okamžik představuje neznámou výzvu.

Někdy je vám vedro, jindy se třesete zimou -

a neexistuje nikdo, kdo by se o vás postaral.

V kleci za vás nesl odpovědnost majitel.

Když byla zima, přikryl klec pokrývkou,

když bylo příliš horko, postavil klec vedle větráku.

Svoboda představuje nesmírnou zodpovědnost, jste zcela sami.
19. 5. 2012

19. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou

Vaše moc, bohatství, sláva - to všechno jsou klece.

Vaše duše touží po svobodě, ale svoboda je nebezpečná.

Svoboda neposkytuje žádnou jistotu,

žádné bezpečí nebo pojištění.

18. 5. 2012

18. května 2012 v 6:54 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Klec vám poskytuje určitou jistotu, určité bezpečí.

V kleci se papoušek nemusí starat o jídlo,

nemusí se obávat nepřátel,

nemusí si lámat hlavu vůbec s ničím.

Klec je pohodlná a vyrobená ze zlata.

17. 5. 2012

17. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Pradávný příběh:

Jistý muž, slavný muž, bojovník za svobodu, cestoval v horách a rozhodl se přespat

v karavanseráji (orientální zájezdní hostinec).

S ohromením shledal, že v karavanseráji sedí ve zlaté kleci nádherný papoušek,

který ustavičně vykřikuje: "Svobodu! Svobodu!"

A karavanseráj se nacházel na takovém místě, že když papoušek vykřikl: "Svobodu!",

ozvěna se rozléhala po okolních údolích i horách.

Muž si pomyslel: "Viděl jsem již mnoho papoušků a domníval jsem se, že by se z té klece

chtěli dostat ven, ale ještě nikdy jsem nespatřil papouška, který by po celý den,

od rána do večera, a dokonce, i když jde spát, volal po svobodě."

Dostal nápad. Uprostřed noci vstal a otevřel dvířka od klece. Majitel papouška tvrdě spal

a muž ptákovi řekl, pošeptal mu: "Rychle, polez ven!"

S překvapením však shledal, že papoušek se drží klece. Znovu a znovu mu říkal:

"Cožpak jsi zapomněl na svobodu? Rychle vylez! Dvířka jsou otevřená a tvůj pán tvrdě spí.

Nikdo se to nikdy nedozví. Rozleť se k obloze, patří ti celé nebe!"

Papoušek se však držel tak pevně, tak křečovitě, že se muž zeptal:

"Co se děje? Cožpak ses pominul?"

Zkusil papouška vyndat, ale pták ho začal klovat a současně vykřikovat:

"Svobodu! Svobodu!" Ozvěna jeho křiku se nesla nočními údolími.

I muž byl však tvrdohlavý - přece jen to byl bojovník za svobodu. Vytáhl papouška

a vyhodil ho k nebi. Byl velmi spokojený i přesto, že měl poraněnou ruku.

Papoušek na něho zaútočil ze všech sil, ale muž byl nesmírně šťastný,

že osvobodil jeho duši. Šel si lehnout.

Ráno se probudil a zaslechl, jak papoušek křičí: "Svobodu! Svobodu!"

Myslel si, že pták sedí nejspíš na nějakém stromě nebo kameni. Když však vyšel ven,

spatřil, že papoušek sedí na bidýlku v kleci, jež byla dokořán.

16. 5. 2012

16. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - ODVAHA BÝT SÁM SEBOU


Žádné zvíře neprožívá úzkost.

Všechna zvířata jsou se svým stavem naprosto spokojená.

Člověk je jediné zvíře, jež svírá vnitřní nespokojenost,

a proto se stydí - ví totiž, že může být svobodný.

15. 5. 2012

15. května 2012 v 7:34 Pro dnešní den

OSHO - ODVAHA BÝT SÁM SEBOU

Je to velmi podivná situace, již musejí čelit všechny inteligentní lidské bytosti -

kořeny vrůstáme do země, zatímco toužíme po křídlech,

abychom brázdili nebe.

Nemůžeme své kořeny vytrhnout,

jelikož země nám poskytuje výživu, potravu.

Nemůžeme ale ani přestat snít o křídlech,

poněvadž to je náš duch, sama naše duše,

to je to, co z nás dělá lidské bytosti.

14. 5. 2012

14. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Slyšel jsem o muži, jenž miloval dvě nádherné ženy.

Neustále měl potíže, protože jedna žena je víc než dost.

Obě ženy chtěly vědět, kterou z nich miluje víc. Vzaly ho na projížďku v motorovém

člunu na jezero. Uprostřed jezera zastavily a řekly mu:

"Musíme to vědět, poněvadž nás to velmi trápí... Jakmile se to dozvíme, pomalu,

pomaloučku si na to zvykneme a možná se s tím i smíříme. Je však nesnesitelné,

aby nás zahalovala temnota nevědomosti a neustále jsme o tom přemýšlely."

Muž pravil: "O co jde? Zeptejte se mě přímo."

Obě ženy společně odpověděly: "Chceme vědět, kterou z nás miluješ víc?"

Muž se ponořil do hlubokého ticha - byla to podivná situace uprostřed jezera -

musel mít však výborný smysl pro humor. Odvětil:

"Každou z vás miluji víc, než tu druhou."

A obě ženy byly spokojené. To bylo přesně to, co chtěly slyšet.

13.5. 2012

13. května 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Jakmile se stanete sami sebou,

začnete růst, začnou se rozvíjet vaše lístky.

Počnou se otevírat vaše květy,

obestře vás nádherná vůně.