Život je příběh, který si píšeme sami ...

Červen 2012

30. 6. 2012

30. června 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Člověk, který pochopí,

že svoboda není nic jiného než příležitost,

jak svět o něco zkrášlit a jak se stát vědomějším,

nebude smutný.

29. 6. 2012

29. června 2012 v 6:14 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Svoboda vám otevírá dveře, není to sám cíl.

Jednoduše vám umožňuje, abyste dělali,

co si přejete.

Jestliže jste svobodní a smutní, je to proto,

že jste této příležitosti ještě nevyužili.

28. 6. 2012

28. června 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Osvobození "od" a osvobození "k" - to je dilema,

jemuž čelí každý člověk, který nejdříve bojuje za svou svobodu

a pak najednou shledává: "Co budu dělat teď, když jsem svobodný?"

Až do této chvíle byl tolik zaujatý a zaneprázdněný,

až se mu o svobodě dokonce i zdálo.

Nikdy se nezamyslel, jak s ní naloží, až ji získá.

27. 6. 2012

27. června 2012 v 6:46 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Pokud nemáte cíl, nemá smysl, abyste se od něčeho osvobozovali.

Měli byste si jasně uvědomit, zač bojujete -

čeho se prostřednictvím své svobody snažíte dosáhnout?

26.6. 2012

26. června 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebouČlověk, který je totálně svobodný vnitřně,

netouží po svobodě zvnějšku.

Dokáže přijímat život takový, jaký je.

25. 6. 2012

25. června 2012 v 6:44 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


V zevním životě musíte dělat kompromisy.

Kdybyste žili na Zemi sami,

byli byste naprosto svobodní.

Vy však sami nežijete.

24. 6. 2012

25. června 2012 v 6:41 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou

Svobodní můžete být jen tehdy, stanete-li se celistvými natolik,

že budete schopni přijmout zodpovědnost,

která se se svobodou pojí.

Svět není svobodný,

poněvadž lidé nejsou dostatečně zralí.

23. 6. 2012

23. června 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Příběh:

"Doktore, já jsem člověk, který se těší veliké úctě, ale poslední dobou trpím takovými

pocity viny a sebeobviňováním, že se můj život stal nesnesitelným."

Pacient zkroušeně polkl a pak pokračoval:

"Víte, nedávno jsem v metru podlehl nekontrolovatelnému nutkání štípat a hladit ženy."

"Jémináčku," poznamenal psychiatr soucitně, "to vám tedy musíme pomoct, abyste se

toho nešťastného nutkání zbavil. Docela chápu, že vám to nahání obavy..."

Pacient lékaři neklidně skočil do řeči:

"já se ale nechci ani tak zbavit toho nutkání, doktore, jako spíš těch pocitů viny."

22. 6. 2012

22. června 2012 v 6:58 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou

Staré musí přestat existovat - avšak staré se nachází ve vašem nitru,

nikoliv venku.

Nehovořím o přežité struktuře společnosti,

ale o přežité struktuře vaší mysli, jež musí zaniknout,

aby mohla být vybudována nová.

21. 6. 2012

21. června 2012 v 6:23 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Myslíte si, že se vám podaří transformovat svět a jeho stav,

budete-li bojovat a zápasit?

Stanete se stejnými jako lidé, proti nimž bojujete, se kterými zápasíte.

To je jeden ze základních životních zákonů.

20.6. 2012

20. června 2012 v 7:12 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou

Žádný revolucionář by se neměl dostat k moci,

poněvadž nemá ponětí, jak tvořit.

Ví, jak sabotovat, jak ničit.

Měli byste si ho vážit, uctívat ho, vyznamenat ho zlatými metály

a poskytnout mu všechno možné, ale rozhodně ne moc.

19. 6. 2012

19. června 2012 v 7:04 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou

Existuje jeden příběh o žákovi,

jenž přijde navštívit svého mistra a položí mu otázku,

zda je člověk svobodný.

Mistr žákovi odvětí, aby se postavil a zvedl jednu nohu.

Žák tedy stojí na jedné noze, druhou má ve vzduchu a

chápe ještě méně než předtím.

V tom ho mistr požádá, aby zvedl i druhou nohu.

18. 6. 2012

18. června 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Svoboda ... Když říkám svoboda, nemám tím na mysli bezuzdnost.

Mohli byste to špatně pochopit.

Když říkám svoboda, mohli byste se domnívat, že tím myslím prostopášnost,

protože tak se věci mají.

Kdykoliv mysl, jež se ovládá, zaslechne slovo svoboda,

okamžitě si jej vyloží jako bezuzdnost.

Bezuzdnost je protipólem sebekontroly.

Svoboda se nachází přesně uprostřed, kde neexistuje sebekontrola ani prostopášnost.

17. 6. 2012

17. června 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Sebekontrola je ohavné slovo.

Tváří se jako slušné slovo,

ale ve skutečnosti je sprosté.

16. 6. 2012

16. června 2012 v 22:05 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou


Jste-li pozorní, nachystáni jednat,

nemáte-li žádné předsudky ani plány bez ohledu na to,

co se v daném okamžiku děje,

rozvine se ve vás opravdovost a originálnost.

15. 6. 2012

15. června 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou

Můžete být láskyplní, můžete být láskou.

A jste-li prostě láskyplní, jestliže prostě milujete,

není možné, aby se tato láska přeměnila v nenávist.

Nic neočekáváte, a tak nemůžete být ani zklamáni.

14. 6. 2012

14. června 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou
Pravda je, že láska přišla znenadání.

Neobjevila se na základě vašeho úsilí.

Darovala vám ji příroda.

Kdybyste se v okamžiku, kdy se objevila, strachovali, že jednoho dne náhle zmizí,

nikdy byste ji nepřijali.

Láska odchází stejně jako přichází.

Nemusíte se obávat, protože i když uvadne jedna květina, rozkvete tisíc jiných.

13. 6. 2012

13. června 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebouMilujte a pamatujte si, že vše, co je skutečné, se neustále mění.

Mylně si představujete, že opravdová láska trvá věčně.

Opravdová růže nevoní navěky.

Živá bytost musí jednoho dne zemřít.

Existence podléhá ustavičným změnám.

Vy se však domníváte, že skutečná láska by měla trvat věčně..,

a pokud se jednoho dne rozplyne, přirozeně usoudíte,

že se nejednalo o opravdovou lásku.

Proč?

12. 6. 2012

12. června 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou
Květiny kvetou věčně.

Nelpěte na jedné květině, protože jinak brzy zjistíte, že ulpíváte na mrtvém květu.

Takto to funguje ve skutečnosti - lidé lpějí na mrtvé, kdysi živé lásce.

Nyní jsou z ní jen vzpomínky a bolest v srdci,

ale vy kvůli obavám o svou důvěryhodnost,

kvůli strachu přešlapujete na jednom místě.

11. 6. 2012

11. června 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Odvaha být sám sebou
Zapamatujte si jednu věc: láska dokáže naprosto vše,

jen jí nesmíte dovolit, aby se proměnila ve vztah,

v takovém případě se vytratí a jejího místa se pod její rouškou zmocní ovládání a politika.

Všechny problémy se pak začnou jen prohlubovat.