Život je příběh, který si píšeme sami ...

Srpen 2012

31. 8. 2012

31. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana "Zákony ducha"


Budeme tak spolu sedět,

hora a já,

dokud ta hora horou zůstane.

Li PoHory se svými vrcholy a údolíčky táhnoucími se do dálky byly odrazem mého vlastního niterného života. Tou dobou jsem se cítil ztracený v údolí plném stínů pochybnosti. Můj život zaplul do vyjetých kolejí běžné rutiny. Takže onoho konkrétního rána jsem si vzal s sebou do kopců nevyslovenou touhu po vzrušení, po hlubokém pochopení, po změně. Už zanedlouho jsem měl objevit, jak pravdivé je úsloví "Dávej si pozor na to, o co žádáš - mohl bys to i dostat."


30. 8. 2012

30. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana "Zákony ducha"
Zákony Ducha náleží každému z nás. Jsou k nalezení v našich srdcích a spočívají v srdci

každého náboženství, kultury a morálního systému. Jedna z metod, kterou jsem používal,

abych k těmto univerzálním zákonům mohl dospět, byla vymezena otázkou:

"Kdybych se v horách setkal se svým vyšším já a ono by na sebe vzalo podobu moudré

bytosti, čemu by mě tato bytost naučila?"

Tato otázka otevírá zřídlo moudrosti, kterou v sobě nosíme my všichni.

29. 8. 2012

29. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Citáty z knihy Dana Millmana "Zákony ducha"

Lidi nemůžeme naučit ničemu;

dá se jim pouze pomoci,

aby všechno objevili ve svém nitru.

Galileo Galilei

28. 8. 2012

28. srpna 2012 v 18:41 Pro dnešní den

Citáty z knihy Dana Millmana "Zákony ducha"


Používám nejen mozek, který mám,

ale všechny, jež si mohu vypůjčit.

Woodrow Wilson

Akce v září 2012

28. srpna 2012 v 18:32 Akce a semináře

AKCE V MĚSÍCI ZÁŘÍ

Neděle 2. září 11 hodin Tarot I. - 22. lekce, XXI. Vesmír

Pondělí 3. září 17 hodin Konstelace

Středa 5. září 17 hodin Tarot I. - 10. lekce - IX. Poustevník

Sobota 8. září 10 hodin Síla předků - odkaz Pluta

Neděle 9. září 10 hodin Z pohádky do pohádky s energií Vah

Pondělí 10. září 17 hodin Konstelace

Úterý 11. září 16 hodin Tarot I. - opáčko XXI. Vesmír

Pátek 14. září 17 hodin Tarot III. - 9. lekce - A život jde dál

Víkend 15. - 16. září Reiki - 3. stupeň

Pondělí 17. září 15,30 Duše na cestách - 11. lekce

Pondělí 17. září 17 hodin Konstelace

Čtvrtek 20. září 16,30 hodin Tarot II. - 9. lekce - Královská rodina

Pátek 21. září 16 hodin Tarot III. - 9. lekce - A život jde dál

Sobota 22. září 10 hodin Síla lásky - Setkání s posláním

Neděle 23. září 10 hodin Astrozdraví Býka a Moje tělo, můj kamarád 2

Neděle 23. září 14 hodin Tarot III. - 2. lekce - Pochybnosti přicházejí

Pondělí 24. září 17 hodin Vánoce s Babincem

Sobota 29. září 10 hodin Návraty - Setkání s odkazem Neptunu

Neděle 30. září 11 hodin Tarot I. - 23. lekce - MistrTěším se na vás a přeji všem krásné a pohodové dny, Iva

20. 8. 2012

20. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Příliš zenu


Už jste to někdy viděli?

Odraz měsíce na hladině jezera je mnohem krásnější než měsíc na obloze.

Jako by mu bylo něco přidáno - klid jezera, ticho jezera, chlad jezera.

Měsíc získává zrcadlovou krásu jezera.

Je něčím víc.

Když se Bůh odráží ve vašem nitru, ve vašem "mo chao", je ještě krásnější.

Něco mu bylo přidáno.

19. 8. 2012

19. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Příliš zenu


Bódhidharma říká: "Nevymýšlejte si slova. A jestliže jste si je už vymyslili, zapomeňte na ně."

To je základní poselství zenu.

Tomuto stavu se v Číně říká mo chao - stav, v němž si nevymýšlíte slova.

Mo znamená klidný nebo mlčenlivý a chao znamená reflexe nebo vědomí.

Reflexe není to, co tím slovem obvykle myslíme v češtině;

reflexe není kontemplace.

Znamená to doslovně zrcadlení.

Mo chao je klidná a jasná reflexe. Jezero je klidné - hladina bez jediné vlnky.

Dokonale všechno odráží. Je měsíční noc a měsíc se odráží na hladině.


18. 8. 2012

18. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Příliš zenu


Už jste poznali Boha, žili jste jako Bůh.

Když jste byli malí, žili jste bez ega, dokud jste se nesetkali "s hadem".

Všechno jste věděli, měli jste jasné oči, viděli jste skrze všechno.

Žili jste jako Bůh a poznali jste dokonalé štěstí, ale dnes jste všechno zapomněli.

Přesto však hluboko ve svém nevědomí, slyšíte jakýsi hlas, který vám říká:

"Hledejte to. Hledejte to."

17. 8. 2012

17. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Příliš zenu


Ženský princip je mocnější než mužský princip,

měkké je mocnější než tvrdé,

voda je mocnější než kámen.

Můžete se zeptat Lao-c´, který ví.

Lao-c´ ví - není učenec, ale ví.

A proto říká, že chcete-li se stát mocnými, musíte se stát ženskými.

Musíte se stát pasivními.

Pasivita je vždycky mocnější než aktivita.

Muž je poušť.

Žena má schopnost otěhotnět. Žena je potenciál.

Žena je nositelkou života; žena v sobě obsahuje život.

Obsahuje mnoho životů.

16. 8. 2012

16. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Příliš zenu


Lidé jsou až příliš ochotní předávat vám své vědomosti.

Jsou až příliš ochotní zahrnout vás svými nesmysly.

Adam se stal chytrým, a proto zhřešil.

Takže "poznání" je hřích.

15. 8. 2012

15. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Příliš zenu
Jakmile vstoupíte do světa slov,

začnete se vzdalovat tomu, co je.

Čím hlouběji se dostanete do jazyka,

tím dál jste od existence.

14. 8. 2012

14. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Příliš zenu

Jistý mistr zenu řekl žákovi, který pořád mluvil o teorii zenu:

"Máš příliš zenu."

"Copak není přirozené, aby student zenu mluvil o zenu?" zeptal se zmatený žák.

"Proč o zenu nerad mluvíš?"

"Protože se mi z toho zvedá žaludek," odpověděl mistr.


-


Nevymýšlejte si slova, říká zakladel zenu Bódhidharma, neboť se slovem začíná svět.

Totéž říká bible: Na počátku bylo slovo. A na konci je také slovo.

13. 8. 2012

13. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Prázdné nebe


V zenu je cílem člověk; člověk je cílem sám o sobě.

Bůh není něco, co by stálo nad lidstvem.

Bůh je něco skrytého v lidstvu.

Člověk má boha v sobě, jako určitý potenciál.

12. 8. 2012

12. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Prázdné nebe


"Taťka" Gabardine, trenér jednoho fotbalového mužstva ze Středozápadu,

byl světkem toho, jak jeho svěřenci prohráli osm utkání za sebou,

poslední s ponižujícím skóre dvaapadesát ku jedné.

Když se tým následující pondělí sešel, taťka řekl:

"V posledním utkání sezony bude lepší, když zapomenete na všechni triky,

které jsem se vás snažil naučit, vy hlupáci. Vraťte se k základním principům.

Lekce číslo jedna: ta věc, kterou držím v ruce, je míč.

Lekce číslo dvě:..."

V tu chvíli ho přerušil jeden z hráčů, který řekl: "Ne tak rychle, taťko."

11. 8. 2012

11. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Prázdné nebe
Zen není vážný.

Zen má úžasný smysl pro humor.

Žádné jiné náboženství nemá takový smysl pro humor.

Zen vnáší do nábožeství smích a čerstvý vzduch.

Zen dělá z humoru něco posvátného.10. 8. 2012

10. srpna 2012 v 6:30 Pro dnešní den

OSHO - Prázdné nebe


Jednoho malého chlapce vzali do slavného voskového muzea.

Chlapec z toho byl očividně sklíčený. Matka ho chtěla poučit.

"Miláčku, všichni tito muži a ženy jsou slavní lidé, kteří žili před mnoha lety.

Dnes jsou všichni mrtví."

Chlapcova sklíčenost se ještě prohloubila. "Tak tohle je nebe!" řekl tichým hlasem.

9. 8. 2012

9. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Prázdné nebe


Nehledejte, neproste, neklepejte - uvolněte se.

Jakmile se uvolníte, přijde to.

Jakmile se uvolníte, je to tady.

Jakmile se uvolníte, začnete vibrovat ve stejném rytmu.

8. 8. 2012

8. srpna 2012 v 6:51 Pro dnešní den

OSHO - Prázdné nebe


Chcete-li lásku, nesnažte se ji vlastnit,

a pak bude navždy vaše.

Nemůžete ji ztratit: to je nemožné.

7. 8. 2012

7. srpna 2012 v 6:31 Pro dnešní den

OSHO - Prázdné nebe


Nic velkého nelze vlastnit - a to je jedna

z nejhloupějších věcí, o kterou se člověk snaží.

Všichni chceme něco vlastnit.

6. 8. 2012

6. srpna 2012 v 6:00 Pro dnešní den

OSHO - Prázdné nebe
Jeden súfistický mystik žil s Rabijou.

Jmenoval se Hassan. Určitě slyšel Ježíšovo prohlášení: "Klepejte a bude vám otevřeno,

proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete."

Proto Hassan při každé ranní modlitbě, polední modlitbě, večerní modlitbě a noční modlitbě,

říkal Bohu: "Klepám, pane a klepám hodně. Tak proč se dveře ještě neotevřely? Bouchám

hlavou na tvoje dveře, pane, tak mi už otevři."

Rabija to slyšela jeden den. Rabija to slyšela druhý den. Rabija to slyšela třetí den.

Pak řekla: "Hassane, kdy se konečně začneš dívat? Dveře jsou otevřené. Pořád žvaníš

nesmysly - 'Já klepám, já klepám' - a dveře jsou po celou tu dobu otevřené.

Podívej se! Jsi tak zaneprázdněn klepáním a prošením a hledáním, že nic nevidíš.

Dveře jsou dávno otevřené."