Život je příběh, který si píšeme sami ...

Září 2012

30. 9. 2012

30. září 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Stezka stoupala vzhůru tak prudce, že jsem měl pocit, jako bychom k vrcholu hory

stoupali po příkrém schodišti. Ačkoliv jsem byl na túry zvyklý, na tomhle svahu jsem cítil,

jak se mi srdce rozbušilo rychleji a začínám lapat po dechu. Nicméně na Moudrou ten výstup

zřejmě žádné účinky neměl; promluvila bez námahy:

"Povšiml sis, jakým způsobem tato horská stezka zrcadlí cesty života? Den co den takhle

šplháme ke svému cíli."


"Cesty jsem si nevšiml," odpověděl jsem s mocným supěním a zvedl jsem pohled k vrcholu.

"Všiml jsem si ovšem, že ten vrchol jako by se nepřiblížil ani o kousek."

29. 9. 2012

29. září 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


K nebetyčným výšinám se dostáváme

po točitém schodišti.

28. 9. 2012

28. září 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Postup přetváří každou cestu v sérii malých krůčků,

které děláme jeden po druhém,

abychom dosáhli jakéhokoliv cíle.

Postup se klene přes propast času,

učí člověka trpělivosti,

spočívá na pevných základech počlivé přípravy a

ztělesňuje víru v naše rozvíjející se možnosti.

Akce v říjnu 2012

27. září 2012 v 7:58 Akce a semináře

Akce v měsíci říjnu 2012


Pondělí 1. 10. 2012 - 17 hodin - Konstelace

Úterý 2. 10. 2012 - 16,30 hodin - Astropsychologie

Středa 3. 10. 2012 - 17 hodin - Tarot I. - Kolo štěstí

Pátek 5. 10. 2012 - 17 hodin - Tarot III. - Jak jsme mocní?

Sobota 6. 10. 2012 - 10 hodin - Síla lásky - hrdost v partnerství

Neděle 7. 10. 2012 - 10 hodin - Návraty - Tvořivost a puberta

Pondělí 8. 10. 2012 - 17 hodin - Konstelace a téma: "Kde začíná a končí láska"

Čtvrtek 11. 10. 2012 - 16,30 hodin - Tarot II. - Královská rodina mečů

Sobota 13. 10. 2012 - 10 hodin - Reiki

Neděle 14. 10. 2012 - 10 hodin - Z pohádky do pohádky se Štírem

Pondělí 15. 10. 2012 - 17 hodin - Konstelace

Pátek 19. 10. 2012 - 16 hodin - Tarot III. - Jak jsme mocní?

Sobota 20. 10. 2012 - 10 hodin - Síla lásky - svoboda a partnerství

Neděle 21. 10. 2012 - 10,30 hodin - Tarot III. - 3. setkání

Neděle 21. 10- 2012 - 14 hodin - Moje tělo, můj kamarád - 3. lekce

Pondělí 22. 10. 2012 - 17 hodin - Konstelace a téma: Čas pro sebe

Úterý 23. 10. 2012 - 16,30 hodin - Astropsychologie

Sobota 27. 10. 2012 - 10 hodin - Návraty a odkaz Pluta

Neděle 28. 10. 2012 - 10 hodin - Tarot II. - začínáme

Pondělí 29. 10. 2012 - 17 hodin - Konstelace

Středa 31. 10. 2012 - 17 hodin - Tarot I. - Síla
Přeji všem krásné podzimní dny a těším se na vás, Iva

27. 9. 2012

27. září 2012 v 7:14 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
"Volba, to znamená vzdát se toho, co chceš,

ve prospěch něčeho jiného, po čem toužíš víc.

Je to tvůj život - klidně si jdi, kdykoli se ti zachce."

24. 9. 2012

24. září 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


"A čím více si budeš vážit zákona volby,

tím více se ve tvém životě prosadí jasný záměr,

budeš svůj život vytvářet -

a místo abys hloubal nad tím, zda jdeš po správné cestě

a s tou pravou osobou nebo zda se věnuješ té pravé práci,

každičký den si díky volbě prožiješ, a to ve vší plnosti."

23. 9. 2012

23. září 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


"Když si uvědomíš, že máš tu moc volit a v kterékoli chvíli změnit směr,

jimž se ubíráš, aniž by se tě týkaly nějaké ideály nebo tlaky zvnějšku,

bude to, jako by ses po dlouhém ponoření do mořských hlubin vymrštil nad hladinu.

Tato moc tě může opojit, jelikož poznáš, že pro tvou současnou situaci existují

různé alternativy.

Možná začneš mít pocit, že toužíš změnit svůj vztah, kariéru nebo jakoukoli jinou

oblast svého života, jež ti připadá obtížná či deprimující.

Je možné, že před tebou vyvstanou nové volby, které budou vhodné

a leckdy i dávno potřebné,

ale hrdinství volby často spočívá v tom, že převezmeš zodpovědnost za to,

kde jsi právě nyní, a zcela záměrně a v plném rozsahu,

s větším zaujetím a vášní se na ní budeš podílet."


22. 9. 2012

22. září 2012 v 6:26 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
"Dokud si neuvědomíš, že máš tu moc říci ne, nikdy nedokážeš řici skutečně ano.

Svým vztahům. Své práci. Svému životu. Čemukoliv.

Nemusíš čekat, abys udělal pozitivní, posilující změny.

Nemusíš chodit do školy, nemusíš chodit do zaměstnání,

nemusíš jít do války, nemusíš se ženit ani mít děti

ani se chovat podle toho, co od tebe očekávají nebo po čem touží jiní.

Nemusíš vůbec nic.

Jenom rozpoznat, že každý čin nebo každá nečinnost má své důsledky

a že tvá ochota tyhle důsledky přijmout ti dává sílu a svobodu,

aby sis zvolil, kdo jsi, kde jsi a co uděláš.

V tom okamžiku se život mění z povinnosti v požehnanou možnost.

A právě v tom okamžiku se dějí zázraky."

21. 9. 2012

21. září 2012 v 6:20 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
"Stejně jako se někteří lidé, kteří zapomněli, že disponují možností volit,

cítí být polapeni ve vztahu, jiní zase mají pocit,

že je polapil život, okolnosti.

A všechno musí být pro ně nesmírně bolestné,

dokud v sobě neseberou vůli, kuráž a sebeúctu, aby volili nanovo."

20. 9. 2012

20. září 2012 v 6:31 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


"Ale co třeba ti chudí, zneužívaní a hladoví? Chceš mi snad tvrdit, že si tenhle úděl,

to utrpení, sami zvolili?"Moudrá se zastavila a upřela pohled do houstnoucích lesů nad námi. "Bolest má mnoho

tváří; i zámožný člověk ví, co je to trpět. Jediné, co může člověk udělat, je, že si

z určitého okruhu okolností, jež má v dané chvíli k dispozici, vybere tu

nejlepší variantu - volbu týkající se života, lásky, služby, spojení s ostatními.

Ovšem bez ohledu na to, co ti život servíruje, ty a jenom ty musíš volit,

jak vnitřně zareaguješ; můžeš se bránit osudu, mít na něj vztek a naříkat si,

anebo se k němu dokážeš postavit čelem a sevřeš ho v náručí -

a tím vyjdeš vstříc okamžiku."


19. 9. 2012

19. září 2012 v 6:30 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

"Nedá se říci, že bych měl pokaždé pocit, že jsem si určitý směr v životě vybral sám.

Leckdy mi to připadá spíš jako osud.""Většinu rozhodnutí ti diktuje vlastní podvědomá moudrost. Tvůj "vnitřní vedoucí"

má více informací, nežli tvé vědomí, takže se mnohdy stává, že aniž víš proč,

přilákáš do svého života lidi nebo zkušenosti, o které vědomě nestojíš,

ale kteří přispějí ke tvému nejvyššímu dobru a poučení."

18. 9. 2012

18. září 2012 v 6:42 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


"Svobodná vůle značí, že si můžeš vybrat: buď se přidržíš zákonů,

jež promlouvají v hloubi tvé intuice,

anebo pustíš ze řetězu různé pohnutky, obavy a zvyky,

ať si dělají, co jim libo.

Jestliže se ve prospěch okamžitého uspokojení někdy vzepřeš vyšší moudrosti

nebo si jí nebudeš všímat,

následky téhle volby tě nakonec přivedou zpátky k sepětí se zákony ducha.

Jedna volba tě dovede na cestu zalitou sluncem,

kdežto jiná k překážkám a zkouškám, které tě posílí a poučí -

všechno člověku po svém nějak poslouží."

17. 9. 2012

17. září 2012 v 6:25 Pro dnešní den

Dan Millman - Zákony ducha
Zákon volby nám říká,

že rozhodnutí se neděje prostřednictvím slov, ale činů.

14. 9. 2012

14. září 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaPo svých a bezstarostně vydal jsem se na cestu.

Zdravý, svobodný, svět před sebou...

Ta dlouhá hnědá stezka mě povede,

kam jen budu chtít.

13. 9. 2012

13. září 2012 v 6:41 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Jsme nejen obtěžkáni, ale i požehnáni velikou zodpovědností svobodné vůle -

- mocí volit.

Naše budoucnost je z větší části předurčena volbou, kterou děláme nyní.

Okolnosti nemůžeme vždycky držet pod kontrolou, ale můžeme volit a také volíme,

jaká bude naše odpověď na to, co před námi vyvstává.

Tím, že znovu nabudeme moci volit,

nalézáme odvahu žít v tomto světě plným životem.

12. 9. 2012

12. září 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
"Když vydechuješ, dáváš, když se nadechuješ, přijímáš.
Přijímáš-li víc, než dáváš, vnímáš tuto nerovnováhu coby potřebu udělat na oplátku
totéž a uzavřít kruh toho vztahu.

Jestliže víc dáváš, než dostáváš,
cítíš se vyčerpaný a nakonec už ani nemáš co dát."

11. 9. 2012

11. září 2012 v 6:45 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Potom pokračovala:

"A teď se pokus vnímat svůj dech. Všimni si jedné věci: jakmile se rytmus tvého dechu

vychýlí z rovnováhy, tvoje pocity ho napodobí.

Když tedy cítíš vztek, přijmi ho se vším všudy a uklidni svůj dech, vyrovnej ho.

Když cítíš smutek, něžně ho vezmi do náručí a uveď do rovnováhy dech.

Pociťuješ-li strach, smiř se s ním a nadechni se z plných plic, abys našel rovnováhu."

10. 9. 2012

10. září 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


"Rovnováha má svůj počátek v dýchání," řekla.

"Nádech a výdech tvoří základní životní rytmus. Nadechuješ se a s tím vdechem nalézáš

inspiraci, zdroj života; vydechuješ a dostává se ti uvolnění.

Nádech a výdech - zrození a smrt s každým pohybem plic."


9. 9. 2012

9. září 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


"Už jsem ti povídala, že když jsi vyveden z rovnováhy, připadá ti to normální.

A kvůli tomu se neustále nakláníš na stranu, na kterou jsi zvyklý. Nejrychlejší způsob,

jak najít střed, je tudíž přehnat to opačným směrem záměrně to zkusit jinak,

než jak to děláš obvykle. Takže když například mluvíš příliš překotně nebo příliš tiše,

a lidé ti tím pádem nerozumějí, je zapotřebí, abys zcela záměrně hovořil tak,

že ti to bude připadat moc pomalé nebo moc hlasité!"

8. 9. 2012

8. září 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
"Touhy a náklonnost tě táhnou vpřed," řekla.

"Strach, vzdor a nechuť k něčemu tě táhnou nazpátek. Extrémy jakéhokoliv druhu,

třeba i to, že se tvrdošíjně přidržuješ nějakého aspektu, to tě může vykolejit,

vychýlit z toho rovnovážného bodu, který přikládá stejnou váhu všem stránkám

každého problému. Rozumíš?"