Život je příběh, který si píšeme sami ...

Listopad 2012

30. 11. 2012

30. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon víry - Jak mít důvěru v Ducha"A co já? Nespoléhám náhodou na tvou radu a pokyn?" otázal jsem se jí.


"Učitelé a knihy mají svou hodnotu; a zdroje poučení a inspirace ti mohou vstoupit

do života různým způsobem. Nikdy však nezapomínej, že ten POKLAD už v sobě máš -

oni ti pouze dokážou nabídnout klíče ke tvému vlastnímu niternému bohatství.

A proto sice pozorně naslouchej těm, jejichž ústy promlouvá zkušenost a moudrost,

ale každý pokyn, každou radu přicházející zvnějšku vždycky poměřuj moudrostí

vlastního srdce."

Akce v prosinci 2012

29. listopadu 2012 v 7:26 Akce a semináře

Akce v prosinci

Sobota 1. 12. 2012 - 10 hodin - Astrologie a partnerství - 3. lekce

Sobota 1. 12. 2012 - 12 hodin - Síla lásky - Láska ke slovům - 3. setkání

Neděle 2. 12. 2012 - 10 hodin - Návraty II - Hry stvoření - bezpodmínečná láska

Pondělí 3. 12. 2012 - 17 hodin - Konstelace

Pátek 7. 12. 2012 - 17 hodin - Tarot III. - 12. setkání - Jak říkat to, co chci

Sobota 8. 12. 2012 - 10 hodin - Reiki II. stupeň

Neděle 9. 12. 2012 - 10 hodin - Z pohádky do pohádky s Kozorohem

Pondělí 10. 12. 2012 - 17 hodin - Konstelace

Úterý 11. 12. 2012 - 17 hodin - Tarot II. - 12. setkání - Talenty mečů

Sobota 15. 12. 2012 - 10 hodin - Síla lásky a přítomnosti - Konec a začátek

Neděle 16. 12. 2012 - 10,30 hodin - Tarot III., Astrozdraví, Moje tělo, můj kamarád - 5.

Pondělí 17. 12. 2012 - 17 hodin - Konstelace

Pátek 21. 12. 2012 - 10 hodin - Tarot III. - 12. setkání - Jak říkat to, co chci

Sobota 22. 12. 2012 - 10 hodin - Opáčko tarotu

Sobota 29. 12. 2012 - 10 hodin - Vánoční konstelace
Přeji všem krásné a pohodové dny - všední i sváteční, Iva

29. 11. 2012

29. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon víry - Jak mít důvěru v Ducha"Jak mohu tenhle druh víry uvést do svého každodenního života?" zeptal jsem se.

"Pro začátek naslouchej intuitivní moudrosti svého srdce, kde promlouvá Duch.

Tolik lidí spoléhá na knihy, na učitele, vědce, psychologii, proroctví a na jiné fenomény,

že jim poradí, ži jim nakážou, co dělat, anebo alespoň stvrdí platnost jejich

vlastních názorů."

28. 11. 2012

28. listopadu 2012 v 10:16 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon víry - Jak mít důvěru v Ducha


Podíval jsem se dolů a dotkl se jemného kvítku: byl tak něžný a tak zranitelný...

Poprvé jsem si uvědomil, že nemám víru ani v tu květinu.

Následující slova Moudré přesně odpověděla na mé nejniternější pocity.

"Víra není druh zboží, nějaký produkt, který vlastníš a považuješ za svůj," řekla.

"Je to božský řád prostupující všechno. Je to světlo za tvýma očima, tajemná

láskyplná inteligence, která vyzařuje ze středu světa."

27. 11. 2012

27. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon víry - Jak mít důvěru v DuchaNatáhla ruku, aby se dotkla jednoho okvětního lístku, a dodala:

"Život květiny jakožto jedné z nejkřehčích a nejzranitelnějších forem života

je krátký a slaboučký. Pro jemný kvítek se může stát dělící čárou mezi životem a smrtí

bezmyšlenkovité šlápnutí, holomráz nebo dešťový příval. A přesto se každého jitra

doširoka rozevře. Květiny nás mohou o víře hodně naučit.

Když ve svém vlastním životě obděláváš jako tahle květina zahradu víry,

procitneš k životu, jenž bude mít nový rozměr."

26. 11. 2012

26. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon víry - Jak mít důvěru v Ducha"Ty mi tedy navrhuješ, abych si víry cenil víc nežli rozumu?"

Zasmála se. Moje poznámka jí zjevně připadala zábavná.

"Víra a rozum nestojí v protikladu. To, že člověk uplatní zákon víry,

je jedna z nejpraktičtějších, nejrozumnějších, nejkonstruktivnějších věcí,

které vůbec může udělat, aby žil plným životem."

25. 11. 2012

25. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon víry - Jak mít důvěru v Ducha


"A jak mám tedy takový skok udělat?"


Moudrá se posadila anebo spíše snesla na travnatý svah jako lístek; potom se mě otázala:

"Co kdybys najednou s absolutní jistotou věděl, že prostřednictvím tebe a všech ostatních

působí vyšší inteligence, a to v zájmu nejvyššího dobra lidstva? Že každé potěšení i obtíž,

jež zakoušíme na tomhle světě, skutečně mají svůj důvod?"

"Inu, kdybych tohle věděl, to by bylo něco jiného."

"Zákon víry od tebe nevyžaduje, abys v tohle věřil, Poutníku, ale radí ti, abys žil svůj život

tak, jako by to pravda byla. JInými slovy, abys žil ve víře. A pokud žiješ ve světle tohoto

zákona, on změní tvé vnímání světa i prožitky z něho plynoucí. Na každou nesnáz začneš

pohlížet jako na zkoušku, která tě má něčemu naučit. V každém úkolu objevíš určité

poučení a možnosti."

24. 11. 2012

24. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon víry - Jak mít důvěru v Ducha"Tohle je ale snad trochu silná káva, ne?"


"Víra, to je snad ta nejsilnější káva, je to jeden z největších skoků, jež může lidská bytost

udělat. Protože jediné, co potřebuješ, abys mohl jít dál, je víra. Na mou duši!"

23. 11. 2012

23. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon víry - Jak mít důvěru v Ducha


"Řídit se zákonem víry neznamená, že budeš důvěřovat tomu, že každá osoba udělá

vždy to, co udělat má. Je nutno chápat tenhle zákon ve vyšším, transcendentálnějším

slova smyslu. Víra je poznání, že v jednom každém z nás pracuje Duch - že pracuje

prostřednictvím každé osoby a každé okolnosti. Víra je rovněž jistý přístup k věci,

názor tkvící v přesvědčení, že ať už se kolem nás děje cokoliv,

slouží to navzdory vnějšímu zdání našemu nejvyššímu dobru."

22. 11. 2012

22. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon víry - Jak mít důvěru v Ducha


"Víra není slepá! Všichni přece známe lidi, kteří jsou nepoctiví či nebezpeční,

takže na tomhle světě musíme být silní a ostražití. Proto jeden z arabských mudrců

kdysi prohlásil: 'Věř v Alláha, ale svého velblouda si přivaž.'"

21. 11. 2012

21. listopadu 2012 v 7:57 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon víry - Jak mít důvěru v Ducha


"Když pozoruji, jak se květy otvírají vstříc rannímu světlu, připomíná mi to zákon víry,"

řekla Moudrá.

"Tenhle zákon se týká náboženství?" zeptal jsem se jí.

"K víře jako takové není zapotřebí jen víry ve vnějšího Boha - stačí víra v květiny,"

pronesla s úsměvem. "Pokud však člověk oceňuje květiny, rozhodně přitom musí

ocenit Boha. Nejde ani tak o víru jako spíš o pocit, že je nablízku zázrak, tajemství.

Zákon víry se týká důvěry ve skutečnost, že prostřednictvím tebe i všech ostatních

stvoření působí vrozená láska a intelingence."

18. 11. 2012

18. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon víry - Jak mít důvěru v DuchaVíra povzbuzuje duši,

aby šla dál,

než sama dohlédne.

17. 11. 2012

17. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon víry - Jak mít důvěru v DuchaVíra je naše přímé spojení s univerzální moudrostí,

jež nám připomíná, že víme víc,

než jsme kdy slyšeli, přečetli nebo nastudovali -

že stačí, když uvidíme,

jak prostřednictvím každého z nás

funguje láska a moudrost univerzálního Ducha,

a budeme jí naslouchat a věřit.

16. 11. 2012

16. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon soucítění


"Všichni do jednoho opustíme tento svět a zanecháme na něm ty, jež milujeme.

Všichni do jednoho cítíme naději a zoufalství, všichni do jednoho máme sny a ztráty.

A ještě jedno máme všichni společné: v tomhle tajemství života se snažíme ze všech sil,

děláme, co můžeme - a nevíme vlastně proč."


"Možná, že právě tohle měl na mysli Platon, když napsal: 'Být vlídný ke každému, s kým

se člověk setká, to je přetěžká bitva.' "


"Ano," pravila Moudrá. "Už to chápeš." A s těmito slovy přešla k lůžku z listí a ulehla na ně.

Několik okamžiků jsem ji v uhasínající záři ohně pozoroval, až nakonec poslední žhavé

uhlíky zablikaly a uhasly.

15. 11. 2012

15. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon soucítění

"Dokážeš si vybavit okamžik v životě, kdy jsi byl vprostřed divoké hádky - kdy jsi

pociťoval rozmrzelost, závist, anebo ses cítil zrazený?"

"Ano," řekl jsem.

"Vrať se k jedné z těch chvil v duchu zpátky," pravila, "a prociť si tu bolest a vztek."

"Dobrá, už je cítím."

"A nyní si představ, že by se uprostřed tohoto vášnivého sporu stalo to, že by se

ona osoba, se kterou se právě hádáš, zničehonic chytila u srdce, vyrazila ze sebe

výkřik a padla mrtvá k zemi, svalila by se ti rovnou k nohám."

"Ach, můj Bože!" rekl jsem, když jsem si představil, co mi tu Moudrá líčila.

"Kam se poděl tvůj vztek? Kam se poděla tvá závist a žárlivost, tvůj odpor a bolest?"

14. 11. 2012

14. listopadu 2012 v 9:26 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon soucítění

"Zákon soucítění představuje láskyplný požadavek, abychom překročili hranice

své omezené perspektivy. To v nás občas může vzbuzovat pocit, že takovýto úkol

je k nezdolání. A proto měj na paměti, že soucítění začíná u tebe samotného.

Buď jemný a trpělivý. Každý z nás má spousty myšlenek a emocí, jak pozitivních,

tak negativních, jež se nám rodí v hlavě a v srdci. Světec být nemusíš, ale místo

abys těm negativním myšlenkám věřil, anebo jim vzdoroval, dovol soucítění, aby je

odplavilo proudem lásky a porozumění."

8. 11. 2012

8. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon soucítění - jak probudit vlastní lidskost


"Snažím se nesoudit," řekl jsem, "ale co třeba různí násilníci a kruťasové?"


"Zákon soucítění není podmínečný a neřídí se podle naší libovůle." řekla.

"Víme, že na tomhle světě skutečně existují nepříjemní, destruktivně naladění lidé

a že tihle usoužení lidé mají sklon soužit ostatní. Soucítění, to neznamená, že takovýmhle

lidem dovolíme, aby nám šlapali po zádech, nebo aby ve svém ničivém chování

pokračovali; některé jedince je potřeba od společnosti oddělit. Ale člověk přece

může chovat soucit ke zlu, aniž by se mu podřizoval! V boji můžeš soucítit

s protivníky, ačkoliv spolu bojujete na život a na smrt."7. 11. 2012

7. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon soucítění - jak probudit vlastní lidskostZaklonil jsem se a pohlédl na hvězdnaté nebe. "Myslím, že co se soucítění týče,

žádný přeborník nejsem."

"Taky sis ho dodnes asi moc nedal, viď?" zeptala se jemně.

"Ne, to asi ne."

"Ukážu ti tedy bod, z něhož bys měl vyjít: čím více láskyplné vlídnosti poskytneš sám sobě,

tím více jí dokážeš rozdávat ostatním." Moudrá si mě soustředěně prohlížela přes praskající

oheň, v očích světlo, a pak mi odhalila jádro tohoto zákona.

"Nastal čas, Poutníku, abys na sebe i ostatní nazíral jinak - aby ses oprostil od úsudků

a očekávání, jež vstupují mezi tebe a zbytek světa. Nastal čas, abys pochopil, že my

všichni, přátelé a protivníci, jakbysmet, děláme, co umíme, a to v rámci vlastních

přesvědčení a schopností.

Básník Rúmí kdysi napsal: 'Za hranicemi představ o tom, co je dobré a co špatné, leží

pole. A tam se spolu setkáme. Když duše spočine v trávě, svět je příliš plný, než

abychom klábosili zbůhdarma.' Rúmí tato slova napsal, neboť pochopil, že soudy

a odsudky jsou vynález čistě lidský - že Bůh tu není proto, aby nás soudil, ale aby

nám nabídl prostředky, jak čerpat poučení z vlastních chyb, abychom pak na jeho

základě mohli růst a vyvíjet se."

Moudrá se ke mně obrátila a zeptela se: "Jestliže dokážeš přijmout, že te Bůh

nesoudí, proč bys měl soudit ostatní?"

6. 11. 2012

6. listopadu 2012 v 17:25 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon soucítění - jak probudit vlastní lidskost


"Po mnoho století jsem se Zemí rozprávěla. Znám její srdce a povídám ti, že ona nás

chápe způsobem tak hlubokým a niterným, že by stačilo, aby ses jen dotkl cípku

jejího soucítění, a měl bys oči plné slz. Země nám odpouští, jelikož ví, že jsme krev

její krve - část jí samotné, která se neustále učí a která dozrává. A proto se tě tážu,"

pokračovala a přitom si dřepla na bobek, nabrala do dlaně trochu žírné hlíny

a promnula ji v prstech, "když ti dokáže sama Země prominout tvé chyby a omyly,

proč bys nemohl odpustit sám sobě a vůči ostatním projevit stejný soucit?"

4. 11. 2012

4. listopadu 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon soucítění - jak probudit vlastní lidskost"Stejně jako se můžeš od volavky naučit rovnováze a od kočky přítomnosti,

zákonu soucítění se můžeš přiučit od Země, po jejíž kůži šlapeme,

jejíž stromy kácíme a pálíme, jejíž živoucí bohatství plundrujeme,

protože místo abychom pomysleli na to,

že je třeba žádat ji o dovolení a vzdávat jí díky, jdeme si jen za svým."