Život je příběh, který si píšeme sami ...

Prosinec 2012

Akce v lednu 2013

31. prosince 2012 v 20:45 Akce a semináře

Akce v lednu 2013


"Budeš-li pouze postávat na břehu, moře nepřepluješ."
Neděle 6. 1. 2013 - 10 hodin - Z pohádky do pohádky - 11. setkání s Vodnářem

Pondělí 7. 1. 2013 - 17 hodin - Konstelace

Úterý 8. 1. 2013 - 17 hodin - Tarot II. - Výzvy cesty pohárové

Středa 9. 1. 2013 - 17 hodin - Tarot I. - Karta XIII.

Pátek 11. 1. 2013 - 17 hodin - Tarot III. - 13. lekce - Odvaha jít svou cestou

Sobota 12. 1. 2012 - 10 hodin - Síla přítomnosti - Přijetí vnitřního dítěte

Neděle 13. 1. 2013 - 10,30 hodin - Tarot III/6. lekce - Najít radost a naději

Neděle 13. 1. 2013 - 14 hodin - Moje tělo, můj kamarád - 4. setkání

Pondělí 14. 1. 2013 - 17 hodin - Konstelace

Pátek 18. 1. 2013 - 13 hodin - Tarot III. - 13. lekce - Odvaha jít svou cestou

Sobota 19. 1. 2013 - 10 hodin - Síla lásky - 4. setkání - Láska k minulosti a předkům

Neděle 20. 1. 2013 - 10 hodin - Návraty II - Hry stvoření - pátá čakra

Pondělí 21. 1. 2013 - 17 hodin - Konstelace

Sobota 26. 1. 2013 - 10 hodin - Návraty II. - Hry stvoření - druhá čakra

Neděle 27. 1. 2013 - 11 hodin - Tarot II. - 3. lekce - Cesta pohárová

Pondělí 28. 1. 2013 - 17 hodin - Konstelace

Úterý 29. 1. 2013 - 17 hodin - Tarot II. - Talenty pohárů
Přeji všem krásné a pohodové lednové dny a těším se na vás, Iva

31. 12. 2012

31. prosince 2012 v 20:13 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha

Zákon činnosti - Jak se přesunout do životaBez ohledu na to, co cítíme či víme,

bez ohledu na to,

jaký máme potenciální talent či schopnosti,

je třeba si uvědomit, že k životu je probudí pouze čin.

Mnozí z nás chápou pojmy jako oddanost, odvaha a láska,

ale doopravdy je poznáme, jedině když dokážeme konat.

Konání vede k porozumění a díky činnosti se vědění promění v moudrost.

25. 12. 2012

25. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon celistvosti - Jak žít svou pravdu


"Každý z nás ovlivňuje ostatní svým příkladem, a ať už si toho jsme, či nejsme vědomi,

všichni se učíme nápodobou. Zasahujeme ostatní ani ne tak tím, co říkáme, jako tím,

jak žijememe.

Jednou jsem se procházela po osamělé cestě se ženou, která si sama dala jméno

Peace Pilgrimová," pokračovala Moudrá. "Putovala ve víře; šla a šla, dokud jí někdo

nenabídl přístřeší, a postila se, dokud nedostala jídlo, a svým příkladem nám

připomínala: 'Žij v souladu se svým nejvznešenějším světlem a dostane se ti ještě

více světla.' Tímhle lze shrnout podstatu celistvosti, Poutníku, a je to i výzva pro tebe

- tohle uplatni v praxi."

24. 12. 2012

24. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon celistvosti - Jak žít svou pravdu"Začínám mít dojem, že dosáhnout celistvosti je mnohem těžší, než jsem si myslel."


"Všechno je těžké, dokud to nezačne být jednoduché." odvětila Moudrá.

"Dosáhnout autenticity, to chce odvahu a otevřenost - schopnost říci sobě i světu:

'Ať už se ti to líbí, nebo ne, jsem, jaký jsem' a potom podle téhle pravdy žít.

Jakmile se však jednou smíříš se svou lidskou podstatou, celistvost už není složitá

ani trochu. Nejde o to, aby byl člověk dokonalý a neomylný; chyb se přece dopouštíme

všichni. Můžeme se jen snažit ze všech sil a z těch chyb se poučovat, abychom příště

uspěli lépe. Být spjatý se zákonem celistvosti, to znamená uznat vlastní slabosti

a rozvíjet svou niternou sílu, aby se z nás stal příklad hodný následování, který svítí

na cestu ostatním lidem."

"Možná, že právě tohle měl na mysli Mahátmá Gándhí,

když řekl: 'Mým učením je můž život.' "

23. 12. 2012

23. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon celistvosti - Jak žít svou pravdu"Moudrost věku, od Platona po Shakespeara, nám připomíná: 'Poznej sám sebe' a

'Ve tvém vlastním já pravda jest'. Celistvost, to značí být celistvý, znát se a být sám

sebou, aby naše konání bylo autentické a v souladu s našimi nejušlechtilejšími

záměry, aby se naše tělo, mysl, city a názory vzájemně doplňovaly a dohromady

vytvářely celek, který je něčím víc než pouhým součtem jednotlivých částí.

Nemá smysl hovořit o celistvosti, dokud neporozumíme svým nejniternějším

nutkáním, hodnotám a motivacím - dokud nepřijmeme, kdo jsme, místo abychom

se nechali unášet tím, čím jsme ve svých představách nebo nadějích.

Některý člověk se třeba věnuje chudým z lásky a soucitu, kdežto jiný z pocitu viny

nebo proto, aby udělal dojem na ostatní. Oba projevují křesťanskou lásku,

ale jen u jednoho z nich nacházíme celistvost. Motivace a záměry způsobují

nesmírný rozdíl jak v životě těch, kdo dávají, tak v životě příjemců, protože dáváme

daleko více než mince - dáváme 'měnu svého já'."

22. 12. 2012

22. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon celistvosti - Jak žít svou pravdu"Šamani, tedy ti, kdo léčí domorodé obyvatelstvo různých kontinentů,

používají umění přeměny. Toto umění nespočívá ani tak v přeměně tvého těla

jako spíše v rozšíření tvého vědomí do vědomí zvířete, stromu nebo potoka,

abys je dokázal procítit - abys začal vnímat jejich niterné kvality a 'stal se" jím.

Tohle je možné díky tomu, že tvoje šířeji pojaté já obsahuje všechny tyto prvky."


"Co má tohle společného se zákonem celistvosti?"


"Napadlo mě, že se na to zeptáš," pronesla s úsměvem. "Můj přítel Lao-c' kdysi řekl:

'Sněžná husa nepotřebuje koupel, aby se vybělila; ani ty neusíš dělat nic jiného

než být sám sebou.' Svět přírody je takovéto autentičnosti schopen; voda

v potoce, dující vítr a cvrček, který muzicíruje na stráni, jsou spokojeni, že jsou

sami sebou. Jsi taky zcela spokojen, že jsi tím, kým jsi - nic víc, nic míň?"


"Co kdybych chtěl, aby se ze mě stalo něco víc?" otázal jsem se.


"Něco víc?" Moudrá se usmála. "Jak by se z tebe mohlo stát něco víc? Už nyní jsi přece

bez hranic, bez omezení! Až zemřeš, Poutníku, nikdo se tě u nebeských bran

nezeptá, jestli jsi byl svatý - zeptají se tě, zda jsi byl sám sebou."

21. 12. 2012

21. prosince 2012 v 6:00 Pro začátek

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon celistvosti - Jak žít svou pravdu"Jak už jsem povídala, Poutníku, zákon celistvosti vyžaduje, abychom upřímně,

opravdově vyjádřili vlastní niternou realitu. Tvrdí rovněž, že pokud jsou naše činy

či vyjádření pod vlivem závisti, lačnosti či manipulace, následky jsou nevyhnutelné,

protože jejich kořeny tkví přímo v mechanismu našeho světa.

Porušíš-li duchovní zákon, tento čin je sám o sobě trestem, poněvadž uvádí do chodu

temné síly, jejichž následkům se nemůžeme vyhnout o nic úspěšněji, nežli unikáme

zákonu gravitace."

20. 12. 2012

20. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon celistvosti - Jak žít svou pravduNejsem povinen vítězit,

ale jsem povinen žít v pravdě.

Nejsem povinen mít úspěch,

ale jsem povinen žít podle světla,

které v sobě mám.

Abraham Lincoln
Moudrá se k mým starostem vyslovila nahlas:

"Všechna slova do jednoho si pamatovat nemusíš, Poutníku. Slova, to jsou

pouhé zvuky. A přece se najdou hlasy, které mají tu moc proniknout do srdce

a dotknout se duše. Tuto duchovní vážnost si osvojíš jedině tehdy, pokud budeš žít

podle zákonů Ducha."

19. 12. 2012

19. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon celistvosti - Jak žít svou pravduCelistvost,to obnáší žít a jednat

v sepětí s duchovním zákonem

a s vlastní nejušlechtilejší vizí,

a to navzdory rozličným protichůdným nutkáním.

Vycházejíce ze srdce celistvosti,

poznáváme, přijímáme a vyjadřujeme svou skutečnou vnitřní realitu

a svému okolí dodáváme inspiraci

nikoli svými slovy, ale vlastním příkladem.

18. 12. 2012

18. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon očekávání - Jak si rozšiřovat skutečnostMoudrá zdvihla pohled nahoru, kde nad našimi hlavami kroužil sokol, jenž si plachtil ve větru

jako dětstký drak; pak mi sdělila poslední postřeh týkající se zákona očekávání.

"Jako alchymista z dávných dob můžeš přeměnit strach v odvahu. Nová očekávání zrodí

novou volbu. Nečekej, až ti ji zkušenosti potvrdí. Vytvářej si novou vizi o tom,

kým se chceš stát, a věř, že se jím skutečně staneš."

17. 12. 2012

17. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon očekávání - Jak si rozšiřovat skutečnost"Co když nejsou důkazy, které by tohle přesvědčení popořily?" zeptal jsem se jí.

"Právě tohle se ti pokouším vysvětlit," řekla Moudrá. "Věř tomu stejně! To očekávání

si už k sobě nějaký důkaz přitáhne."


"Vynasnažím se," odpověděl jsem. "Ale když už ses tu zmínila o poraženeckých

pochybnostech," řekl jsem, "musím říci, že mě občas skličují zprávy v novinách;

je tak snadné ztratit naději ohledně lidstva! Všechny ty problémy se životním

prostředím, nechtěné děti, zločin a lidská lačnost..."


"Naději v srdci nemám," pravila Moudrá. "Mé srdce je plné víry. Ano, existují

skutečné obtíže. Ale i když si ty problémy, které volají po nápravě, pojmenujeme,

připadá mi moudřejší soustředit se na pozitivní výsledky a na náš lidský potenciál.

Zákon očekávání nás učí, že to, nač se soustředíme, se rozpíná, takže pokud

s problémy bojujeme, jenom jim dodáváme energii, aby mohly nabýva na síle a objemu.

Soustřeď se proto na řešení - ne na obtíže."

16. 12. 2012

16. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon očekávání - Jak si rozšiřovat skutečnost"Zákon očekávání zdůrazňuje, jak moc je důležité, aby člověk zkoumal vlastní

stará předsvědčení a předpoklady, aby poraženecké pochyby nahrazoval

životními představami plnými energie a na základě jasného záměru si vytvářel

přesvědčení nová."

15. 12. 2012

15. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon očekávání - Jak si rozšiřovat skutečnost"Zákon očekávání tě upomíná na tvou vrozenou sílu - na sílu formovat vlastní život

prostřednictvím představ a očekávání, jež si vytváříš. Tím, že sis vyventiloval

veškeré pochyby, vytrhal jsi jim kořeny, kterými se zavrtávaly do hlubších sfér mysli,

takže se potom mohly rozpustit ve světle vědomí."

14. 12. 2012

14. prosince 2012 v 6:46 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha
Zákon očekávání - Jak si rozšiřovat skutečnost"Nestačí, když si budeš stále dokola opakovat 'dokážu to, dokážu to',"vysvětlovala.

"Nestačí to, dokud tě zásadní pochyby okrádají o ducha, obírají tě o soustředění

a sílu. Chci, abys tohle negativní očekávání přestal skrývat, abys je vynesl na

světlo vědomí, kde se dá rozpoznat, co jsou vlastně zač. Tak do toho!

Pěkně je tu vykřič z plných plic!"

13. 12. 2012

13. prosince 2012 v 7:12 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha
Zákon očekávání - Jak si rozšiřovat skutečnost
"To mi připomíná jednu starou báseň," řekl jsem. "Dva muži hledí ven přes mříže

v okně vězení; jeden vidí bláto, kdežto ten druhý hvězdy."


"ANO," řekla. "To, co vidíš, závisí na tom, kam se podle své volby podíváš;

a to kam se podíváš, zase záleží na tom, co čekáš, že uvidíš. Takže pokud například

věříš, že lidem se nedá věřit, budeš nazírat na svět přes filtr tohoto očekávání

a najdeš důkazy, které tě v tomto názoru jen utvrdí. Tvá přesvědčení mají vliv

na volbu, kterou uděláš, na směr, jímž se vydáš, i na přátele, protivníky a osud,

který tě čeká. Tvá přesvědčení uváději do chodu vnitřní procesy a způsoby chování,

ovlivňující, jak se pohybuješ, chováš, jak cítíš. Na poněkud jemnějších úrovních

mají tvé myšlenky dopad i na to, jakou velikost a barevný odstín má tvé energetické

pole, na něž ostatní lidé reagují. Jestliže tedy kupříkladu vnímáš lidi kolem sebe

jako přátele, kteří tě mají rádi, cítíš se uvolněně a jsi sdílný; tvá energie a chování

je k tobě přitahují. Tohle je jeden ze způsobů, jak mohou tvá očekávání formovat

tvou životní realitu."

12. 12. 2012

13. prosince 2012 v 7:02 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha
Zákon očekávání - Jak si rozšiřovat skutečnost
"Teď se jedná o zákon očekávání - o to, jak tvé nejhlubší přesvědčení a předpoklady

formují tvou zkušenost", pravila Moudrá.


"Věříš si, že 'to" zvládneš? Například strefíš se do vzdáleného stromu před tebou?"

"Dobrá, pak se tedy přiznávám" nevěřím, že bych se do toho stromu dokázal trefit."

"Ale já věřím, že to zvládneš," pravila s úsměvem.

"Pokud tomu věříš, pak se do něj stref sama!" odvětil jsem a potěžkával přitom nervózně

kámen.

"Než se na tomhle světě cokoliv projeví," pustila se do výkladu, "nejprve vyvstane

v podobě myšlenky nebo představy v něčí hlavě. Okno, jímž hledíme do světa,

zabarvuje naše myšlenky; stavebními kameny naší zkušenosti se stávají naše přesvědčení.

Jinak řečeno, každá pozitivní myšlenka je modlitbou a každé modlitbě se dostane

odpovědi."

"A tomu věříš?"

"To, čemu věřím, má nyní menší význam než to, čemu věříš ty,", odpověděla mi. "Nejde

však o to, v co si 'myslíš', že věříš; takováto povrchní přesvědčení mají jen pramalý účinek.

Sílu zformovat tvou životní skutečnost mají pouze tvé nejniternější, zásadní

předpoklady."7. 12. 2012

7. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon očekávání - Jak si rozšiřovat skutečnostNáš život je formován

ani ne tak zkušeností

jako spíš očekávánímGeorge Bernard Shaw

6. 12. 2012

6. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon očekávání - Jak si rozšiřovat skutečnost
Myšlenku následuje energie;

blížíme se k tomu,

co si dokážeme představit,

ale ne dál.

Naši zkušenost vytváří a dobarvuje to,

co předpokládáme, očekáváme

nebo čemu věříme.

Rozšiřujeme-li své nejhlubší přesvědčení

o tom, co je možné,

měníme svou životní zkušenost.

5. 12. 2012

5. prosince 2012 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon víry - Jak mít důvěru v Ducha
"Víra neznamená, že by člověk nepadal anebo že by bylo pokaždé po jeho.

Víra spočívá v ochotě vybičovat se, dělat chyby a brát si z nich poučení,

nebo jinými slovy, s ochotou důvěřovat způsobu, jímž tvůj život postupuje.

Čím silněji budeš takto věřit v Ducha, tím lépe s ním budeš přímo pracovat

jakožto s živoucí silou, která existuje ve tvém životě."

4. 12. 2012

4. prosince 2012 v 20:13 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana- Zákony ducha

Zákon víry - Jak mít důvěru v Ducha
"Kéž bych si tím byl tak jistý jako ty!" prohlásil jsem.


Moudrá se znovu usmála. "Víra, to znamená žít s nejistotou, Poutníku.

To znamená jít životem po citu, dovolit vlastnímu srdci, aby tě vedlo jako lucerna v tmách.

Neexistuje žádná absolutní jistota - kromě té, jež spočívá v absolutní víře.

Nevyplývá z toho, že by ti veškeré okolnosti uhýbaly z cesty ani že by pokaždé,

když se zraníš nebo se uzdravíš, měla zapůsobit božská spravedlnost.

Na tomhle světě tě mohou potkat události vskutku rozmanité: jak ty krásné,

tak ty zgruntu ohavné. Naše maličká mysl nedokáže vždycky vidět obraz v širší

perspektivě ani nedokáže rozpoznat, co se děje pro naše nejvyšší dobro.

A tak i přes veškeré životní zmatky a nejistoty platí, že nučíš-li se žít ve víře

jako ta květina, budeš-li důvěřovat Duchu, který podle úradku vyšší vůle pracuje

mimo dosah naší mysli, pochopíš, že Duch působí všude - v každém člověku

a v každé věci."