Život je příběh, který si píšeme sami ...

Leden 2013

31. 1. 2013

31. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon vzdávání se - Jak sevřít do náručí vyšší vůli"Nějak nedokážu předstírat, že oceňuji chřipku,

píchlé pneumatiky nebo jiné problémy," odpověděl jsem.


"V tomhle zákoně nejde o to, abys cokoli předstíral

nebo potlačoval své skutečné city;

jedná se o to, abys je dokázal transformovat.

Vzdávat se naučíš, když změníš úhel pohledu na svět."


"Podívej se na to takhle: kdybys trénoval atletiku, trenér by tě jeden den třeba

pochválil a druhého dne by po tobě chtěl zničující výkon.

To všechno bys dokázal přijmout, neřkuli ocenit,

jakožto součást tréninku.

Vidíš, totéž platí i v běžném životě.

Duch je tvým trenérem, Poutníku, a život je tvůj trénink.

A proto se tě tážu: co když se píchlá pneumatika nebo chřipka

dá chápat jako základní součást tvého učení a růstu?"30. 1. 2013

30. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon vzdávání se - Jak sevřít do náručí vyšší vůli"Učili mě, abych bojoval za to, čemu věřím -

abych se nikdy nevzdával."


"Přestože zákon vzdání se znamená, že je třeba přijmout všechno,

co tě v životě potká,

skutečně neznamená, že máš pasivně snášet to, co se ti nelíbí,

či ignorovat bezpráví anebo dovolit někomu,

aby z tebe udělal oběť nebo tě ovládal.

Opravdové vzdání se je aktivní, asertivní,

pozitivně zaměřené - je to tvořivé odhodlání,

které ti v duchu uvědomění pomůže,

abys ze stávající situace vytěžil, co se dá.

Abys z ní měl užitek."


29. 1. 2013

29. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon vzdávání se - Jak sevřít do náručí vyšší vůli
Moudrá ukázala na běhutou vodu a zeptala se mě:


"Povšiml sis, Poutníku, jak je tekoucí voda jemná,

a přece mocná?

Je poddajná, prudká, přizpůsobivá,

bez odporu se vzdává gravitaci,

podřizuje se tvaru jakékoliv nádoby.

Voda ti ukazuje tu nejinteligentnější a nejmocnější odpověď,

jakou můžeš komu dát za všech okolností."


"A ta odpověď zní...?"


"Vzdát se," řekla.

28. 1. 2013

28. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon vzdávání se - Jak sevřít do náručí vyšší vůli
Někteří se domnívají,

že když člověk vytrvá,

posílí ho to;

někdy je však důkazem síly to,

že nechá věci plavat.27. 1. 2013

27. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon vzdávání se - Jak sevřít do náručí vyšší vůli
Vzdát se,

to znamená přijmout s otevřenou náručí

tuto chvíli, toto tělo a tento život.

Vzdát se, s tím souvisí

opustit vlastní zvyklosti

a žít v souladu s vyšší vůlí,

jež je vyjádřena v podobě moudrosti srdce.

Vzdání se - daleko více než pasivní přijetí -

využívá každý úkol

jakožto prostředek duchovního růstu

a rozšířeného vědomí.

26. 1. 2013

26. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon cyklů - Jak tančit podle zákonů přírody

Moudrá svůj výklad o zákonu cyklů doplnila příběhem:


"Když jsem před mnoha a mnoha lety putovala po Polsku,

navštívila jsem ubohé obydlí věhlasného rabína, který proslul svou velikou moudrostí.

Jediná světnice, v níž žil, byla nacpaná knihami.

Kromě knížek tam až na jednoduchý stůl s lavicí neměl nic.

'Rebe,' otázala jsem se ho, 'kde máš nábytek?'

'A kde máš ty ten svůj?' zeptal se vzápětí on mne.

'Já?' odpověděla jsem zmateně. 'Ale vždyť já jenom projíždím.'

'To já taky,' pravil rabín. 'To já taky.' '

25. 1. 2013

25. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon cyklů - Jak tančit podle zákonů přírody
Lehl jsem si na záda, zvedl oči k tetelícím se listům a pozoroval skrze ně,

jak mi nad hlavou táhnou oblaka. A Moudrá, jako by reagovala na narážku, řekla:


"Všímáš si, jak ty mraky pomaloučku plují po větru? Nechvátají, ani se neloudají."Tuhle myšlenku jsem už nějakou chvíli přemítal v hlavě, ale něžný hlas Moudré,

jenž nahlas formuloval mé nejniternější úvahy, se dotkl čehosi hluboko ve mně,

takže ta oblaka i vítr pronikly do samého centra mého vědomí.¨


V tom okamžiku se příroda stala mou učitelkou.

24. 1. 2013

24. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon cyklů - Jak tančit podle zákonů přírody"Jsem tady, abych se s tebou podělila o prosté pravdy,

díky nimž bude tvůj život fungovat lépe.

Nemohu ti ovšem zaručit, že se skutečně poučíš -

načasování totiž závisí jen a jen na tobě.

Víš, my lidé jsme jako ořechová skořápka;

pokud se snažíš rozlousknout ji v nepravý čas, je to prakticky nemožné,

ale jakmile dozraje, stačí, když poklepeš na správné místečko, a otevřeš ji bez námahy.

Tvým procesem dozrávání je každodenní život.

A jednoho dne k tobě přistoupí někdo či něco a poklepe na tebe."

23. 1. 2013

23. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon cyklů - Jak tančit podle zákonů přírody

"Za dávných dnů pocítil král Šalomoun silný vnitřní zmatek a zatoužil po tom,

aby se vrátily prostší, mírumilovnější časy;

nařídil proto, že mistr klenotník pro něho zhotový kouzelný prsten,

do něhož mají být vyryta slova, která budou platná a pravdivá po všechny časy

a za všech okolností - slova, jež budou zmírňovat utrpení,

a tomu, kdo bude mít prsten v držení, zajistí velikou moudrost a rozhled.

Tenhle mistr klenotník zhotovil prsten věru zvláštní a nádherný,

ale teprve po mnoha dnech rozjímání přišel na ta mocná slova.

Nakonec ten šperkař donesl prsten Šalomounovi.

Byla v něm vyryta slova: 'A i tohle pomine.'"

22. 1. 2013

22. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon cyklů - Jak tančit podle zákonů přírody
"Tvrdíš, že cykly změn probíhají pořád dál, bez ohledu na to,

zda se mi to zamlouvá, nebo ne, takže bych je koneckonců nejspíš přijmout měl.""Ano, jak říkáš - a ještě něco," přisvědčila. "Zákon cyklů rovněž odhaluje,

jak se můžeš naplno podílet na vlastním vývoji, jak můžeš ovládnout umění

dobrého načasování a nalézt štěstí."


"A to jak?"


"Všechno má svůj čas nejvíce příznivý a čas nejméně příznivý," odpověděla.

"Dveře se otevírají a zavírají, energie narůstá a ubývá. Myšlenka nebo činnost,

jež je uvedena do pohybu, když energie narůstá, nabere hybný moment

a hladce doputuje k dokončení, avšak myšlenka nebo činnost započatá

v bodě cyklu, který je charakterizován poklesem energie, má oslabený účinek.

Právě tehdy se zákon cyklů mísí se zákonem činnosti, aby nám odhalil,

že trpělivost je ten lepší díl moudrosti - moudrosti, jež nám napovídá,

kdy jednat a kdy zůstat v klidu, kdy hovořit a kdy mlčet,

kdy se pustit do práce a kdy odpočívat,

kdy vybudit energii pracovního cyklu nebo se naopak stáhnout

a počkat si na další příliv energie."

21. 1. 2013

21. ledna 2013 v 10:33 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon cyklů - Jak tančit podle zákonů přírody
"Místo, aby sis vprostřed zimního chladu stýskal po létě,

anebo naopak v dusných letních odpoledních prahl po studené bríze,

smiř se raději s každým z těch období, vždyť všechna mají své.

Napoj se na ty cykly času a přetváření a osedlej si změnu -

takhle se přece lodi vezou na hřbetech vln!"

18. 1. 2013

18. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Zákon cyklů - Jak tančit podle zákonů přírody"Raduj se z každého období svého života, Poutníku.

Trpělivě připravuj půdu, zasévej semena a dělej, co je třeba -

sklidíš pak hojnou úrodu plodů, jež ze tvé práce vzejdou.

Tak jako se podřizuješ koloběhu ročních období,

stejně přijímej štěstí i neštěstí.

Těš se z ledové krásy zimního dne i z parných chvil léta,

jelikož dost brzo se každé to roční období,

každý ten okamžik promění v historii -

a už nikdy nic nebude úplně stejné."

17. 1. 2013

17. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon cyklů - Jak tančit podle zákonů přírodyMoudrá se ohlédla po své svěží zahradě a dodala:

"Když se člověk po všechna roční období věnuje zahradničení,

před očima mu vyvstanou další poučení ze světa přírody:

že semínka dokážou reprodukovat pouze svůj vlastní druh,

že sklízíš jenom to, co jsi zasel,

že z úrody si musíš schovat nějaké osivo na další rok,

že abys mohl začít další cyklus, musíš nejprve ukončit ten předchozí,

že nastává čas, aby semena vzešla, proměnila se a nakonec zahynula,

aby je bylo možno zaorat pod nové rostliny.

A stejně jako to chodí se semínky a s cykly,

odvíjí se i náš život."

16. 1. 2013

16. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon cyklů - Jak tančit podle zákonů přírody
"Zákon cyklů nás upomíná na to, že stejně jako se mění roční období,

musíme se měnit i my,

že pohonnou silou nemusejí být naše staré návyky a zlozvyky

a že hybný moment změny nás ve výsledku dovede k většímu uvědomění,

moudrosti a klidu."

15. 1. 2013

15. ledna 2013 v 9:37 Pro dnešní den
Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha
Zákon cyklů - Jak tančit podle písně přírody

"Změna sama není nic náročného," odpověděla Moudrá.

"Odehraje se tak přirozeně, jako když vychází slunce. Většina z nás však hledá

povědomou rutinu, aby si na jejím základě mohla ustavit pocit,

že věci mají řád a oni že tento řád ovládají,

tito lidé pak změnu mohou vnímat jako požehnání nebo jako prokletí -

podle toho, po čem zrovna touží.

Na tentýž déšť, který květiny vítají jako spásu,

hudrají lidé na pikniku, protože si přáli sluneční počasí."

14. 1. 2013

14. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha

Zákon cyklů - Jak tančit podle písně přírody

"Od ročních období se máš hodně co učit a tvůj sen je znamením,

že jsi připraven porozumět."

"Porozumět čemu?"

"Tomu, že vítr změny může přijít jako zběsilý hurikán,

který ti rozsápe život na kusy,

anebo se přivlní v podobě něžného vánku a pohladí ti líce

- a jsi připraven porozumět i tomu,

že jedinou konstantní věcí je změna,

a ta že se odehraje po svém a ve svém vlastním čase."

13. 1. 2013

13. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha


Zákon cyklů - Jak tančit podle písně přírody
"Svět přírody tančí na hudbu změny -

střídají se roční období,

nebesa rotují a den se mění v noc.

Všechno se děje v příslušném čase, vše se mění a roste,

objevuje se a mizí, narůstá a ubývá, příliv a odliv.

Všechno, co narůstá, zase začne ubývat,

a všechno, co ubývá, opět naroste.

Takový už je zákon cyklů."

12. 1. 2013

12. ledna 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha

Zákon cyklů - Jak tančit podle písně přírodyV srdci každé zimy

leží chvějící se jaro

a za oponou každé noci

čeká usměvavý rozbřesk.

11. 1. 2013

11. ledna 2013 v 10:03 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha


Zákon cyklů - Jak tančit podle písně přírody
Svět přírody se pohybuje v rytmech, vzorcích a cyklech -

střídání ročních období,

pohyb hvězd, příliv a odliv.

Roční období do sebe nestrkají a

ani mračna táhnoucí po obloze spolu nezávodí.

Všechno se děje v příslušném čase

- v časových kruzích

vše narůstá a ubývá a opět narůstá

jako vlny oceánu.

10. 1. 2013

10. ledna 2013 v 8:29 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha

Zákon činnosti - Jak se přesunout do života

"Oheň přeměňuje hmotu v energii a tím nám připomíná,

že všechno je v pohybu,

všechno se mění.

Nakonec každého z nás stráví ten oheň bez plamenů -

oheň našeho života.

Jednej proto s odvahou, Poutníku,

dokud máš ještě čas,

dokud máš ještě tělo."