Život je příběh, který si píšeme sami ...

Únor 2013

26. 2. 2013

26. února 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojení"Mluvím s tebou, dívám se na strom, pozoruji jelena,

a přitom vidím vlastně jen jiné stránky

svého vlastního 'já'.

Sbírám borůvky a je to, jako..."


"Jako v té povídce od J. D. Salingera," skočil jsem jí do řeči.

"Chlapec pije mléko a má pocit, že 'přelévá Boha do Boha'."25. 2. 2013

25. února 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojení

"Až se příště budeš s někým hádat nebo milovat,

anebo s ním budeš hrát nějakou hru,

zeptej se sám sebe:

'Co kdybych se rozhodl, že budu ostatní brát jako

jiné aspekty mne samého?

Co kdybych nás chápal jako Jedno?

Jak bych se choval?

Jaký vliv by to asi mělo na moje vztahy?

Co by se stalo s pocity, jako je závist či žárlivost?

Co by se stalo, až by se můj menší vlastní zájem proměnil ve větší

Vlastní zájem?'

nestane se náhodou ze soutěživosti spolupráce,

protože sis uvědomil, že i tví protivníci jsou tvými žáky a učiteli zároveň,

že jsou součástí tebe?"
Akce v březnu 2013

24. února 2013 v 16:44 Akce a semináře

Akce v měsíci březnu


Sobota 2. 3. - 10 hodin - Reiki I. stupeň

Neděle 3. 3. - 10 hodin - Z pohádky do pohádky 13. setkání

Neděle 3. 3. - 13 hodin - Tarotové konstelace - 1. setkání

Pondělí 4. 3. - 17 hodin - Konstelace

Pátek 8. 3. - 13 hodin - Tarot III. - Cesta k uzdravení

Sobota 9. 3. - 10 hodin - Síla přítomnosti - Přijetí sebe sama

Neděle 10. 3. - 10,30 hodin - Tarot III. - 8. lekce - To je život

Neděle 10. 3. - 14 hodin - Moje tělo, můj kamarád - energie Dřeva a astrozdraví Štíra

Pondělí 11. 3. - 17 hodin - Konstelace

Středa 13. 3. - 17 hodin - Tarot I. - XV. Ďábel

Pátek 15. 3. - 17 hodin - Tarot III. - Cesta k uzdravení

Sobota 16. 3. - 10 hodin - Astro v partnerství - Mars

Sobota 16. 3. - 12 hodin - Síla lásky - Láska k obyčejnému životu

Neděle 17. 3. - 10 hodin - Návraty - Hry stvoření - 7. čakra

Pondělí 18. 3. - 17 hodin - Konstelace

Úterý 19. 3. - 17 hodin - Tarot I.II. - Talenty holí

Sobota 23. 3. - 10 hodin - Návraty - Hry stvoření - 3. čakra

Sobota 23. 3. - 13 hodin - Konstelace a hry stvoření

Neděle 24. 3. - 11 hodin - Tarot II. - Cesta holí

Pondělí 25. 3. - 17 hodin - Konstelace

Neděle 31. 3. - 10 hodin - Z pohádky do pohádky - 14. setkání

Neděle 31. 3. - 13 hodin - Tarotové konstelace - 2. setkáníTěším se na vás a přeji vám krásné a pohodové zimní i jarní dny, Iva

24. 2. 2013

24. února 2013 v 16:07 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojeníp o k r a č o v á n í"A v tom je právě ta potíž! Tvůj mozek si to nedokáže představit -

můžeš to buď 'cítit nebo necítit'.

Když nastane ten vzácný okamžik vzepětí, kdy to cítíš,

tvá mysl může konečně spočinout;

koupeš se v absolutním blaženství a prožíváš čistou radost a mír.

Jestli to všechno ovšem nejsou jenom slova."
23. 2. 2013

23. února 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojení
"Vědomí hledící na svět prostřednictvím biliónů očí je jediné vědomí

nekonečné láksy a moudrosti, již říkáme Bůh -

Bůh, který milosrdně a se soucítěním pozoruje život,

Bůh, který je život sám.

Dalo by se připustit, že i když si den co den řešíš

své běžné záležitosti a zanášíš se přitom svými osobními tužbami

a zájmy a sny, že přesto jsi tím Vědomím,

jež se zároveň projevuje v podobě vše těch těl a mozků

a stromů a ptáků a žaludů?""Prosím za prominutí," řekl jsem, "ale mně to teď v hlavě bzučí jako v úle!"22. 2. 2013

22. února 2013 v 9:21 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojení"Asi budeš souhlasi s tím, Poutníku, že jazyk je odrazem většiny našich základních vjemů,

že způsob, jímž mluvíme, a slova, která používáme,

mají cosi společného s tím, jak nazíráme na realitu."

"Ano, to zní přijatelně."

"Když tedy vyslovíš slova 'Jdu do svého domu', tahle věta dává smysl, ne?"

"Jistěže."

"A ono 'ty', které se zmiňuje o 'svém' domě, je samozřejmě odděleno od toho domu.

Je to tak správně?"

"Až potud jsem s tebou zajedno."

"Dobrá. Co máš tedy na mysli, když říkáš

'Mé tělo se dneska cítí dobře.'

To, 'ty', které o té věci mluví jako o 'mém těle', je také

od tohoto těla oddělené?"

"Inu o tom jsem nikdy nehloubal. Myslím, že jde jen o ustálené vyjadřování,

o jazykovou zvyklost." odpověděl jsem.

"Ano, to je," pokračovala.

"Ale souhlasil jsi s tím, že jazyk odráží naše základní vnímání reality.

A tahle věta evidentně naznačuje, že 'ty' nejsi tvé tělo, ale cosi,

čemu to tělo 'náleží'."

"Ano, řekl bych, že ano."

"Je tedy možné, že by jazyk byl odrazem hlubší pravdy?

Pokud ty nejsi tvé tělo, kdo tedy jsi?"

"No, hádám, že bych mohl říci, že jsem duše nebo vyšší já,

které má tělo, nebo v tom těle žije - něco na ten způsob."

"Výborně, ale co to znamená, když mluvíš o 'své duši' nebo

o 'svém vyšším já'? Kdo je to 'já¨?"

21. 2. 2013

21. února 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojení"Alespoň jsme udělali první krok. Podívejme se, kam povede ten další,"

pravila a sebrala z lesní půdy žalud.

"Jestliže prozkoumáme tenhle žalud, řekneme o něm, že je 'jeden';

a přece se skládá z milionů různých buněk, molekul a atomů.

Ten nepatrný atom prohlásíme za 'jeden', avšak i on je součtem mnoha

částeček a sil.

Když prozkoumáme Zemi, tvrdíme o ní, že je 'jedna';

a přesto ji ve skutečnosti vytváří půda, vzduch, oheň a voda

plus tisíce živočišných druhů, biliony živých bytostí

a bezpočet trilionů atomů.

Takže mi pověz: je žalud, atom nebo Země jedno, nebo mnoho?

A co lidstvo?"


20. 2. 2013

20. února 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojení"Víš, zákon jednoty je paradox: lživý, a zároveň pravdivý -

závisí to na našem stavu vědomí.

Jsme-li Jedno, anebo množství jedinců,

to se odvíjí spíš od naší perspektivy než od jakékoliv objektivní reality.

Běžná zkušenost nám napovídá, že jsme oddělení;

vyšší vědomí nám hlásí, že jsme Jedno.

Posun ve vnímání odhaluje, že my všichni jsme totéž Vědomí,

jež se projevuje v rozličných tělech -

podobně jako listy jsou součástí téhož stromu.

Lidstvo však zapomíná tuto vyšší pravdu registrovat a

namísto toho se soustřeďuje na rozdíly mezi námi,

na naši separaci.


Ty ale nezapomeneš, viď, že ne, Poutníku?"


"Nezapomenu", řekl jsem. "Jenomže si nejsem jistý, zda tomu tak úplně dobře rozumím."

19. 2. 2013

19. února 2013 v 11:44 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojení"Zákon jednoty není pro malou mysl snadno pochopitelný,

protože se neshoduje se všedním vnímáním.

Začněme tedy tím, že připustíme,

že v rovině všední reality máme zcela nepochybně oddělená těla,

mozky a emoce.

Pokud mě něco napadne, nemusí to ve stejnou chvíli nutně naskočit i ve tvé hlavě;

když prožívám nějakou emoci, pravděpodobně to nevnímáš stejně;

udělám-li si modřinu na holeni, ty tu bolest nepocítíš."
18. 2. 2013

19. února 2013 v 11:41 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojení"Zákon jednoty představuje zvláštní úkol pro nás oba,

jelikož jeho transcendentní povaha je příčinou, že ho lze plně pochopit

toliko ve stavu vyššího vědomí.

Takže nejprve se asi dotknu jen tvé mysli.

Má slova jsou však semena: jestli vzklíčí a dotknou se tvého srdce,

tehle zákon ti může navždycky změnit život.

Zákon jednoty si žádá velké uvědomění,

že od sebe nejsme odděleni, jak se nám zdá,

že ve skutečnosti jsme jedna Bytost, jedno Vědomí."
17. 2. 2013

17. února 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojení
Ach, jen se nedat zahnat do ústraní

sebemenší částečkou

oddělenou od zákona hvězd!

Vždyť jaký je hluboký smysl toho všeho?

Co jiného než obloha posetá ptáky,

v jejíž hloubi

duje vítr

návratu domů?


Rainer Marie Rilke16. 2. 2013

16. února 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojení

Tady na Zemi

vystupujeme jako oddělené bytosti,

z nichž každé je přiřčen jiný osud;

ale stejně jako jsou jednotlivé dešťové kapky

součástí moře,

tak i každý z nás je součástí

oceánu Vědomí, těla Božího.

Jen najdi lásku a vnitřní mír

v hloubi nejvyšší pravdy;

všichni jsme jedna rodina.

Odhoď zátěž strachu, závislosti a vzdoru

a vznes se do výše na perutích porozumění -

vstoupíš do nezměrné země Soucítění.15. 2. 2013

15. února 2013 v 8:20 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon vzdávání se - Jak sevřít do náručí vyšší vůli
"Zákon vzdávání se ukáže cestu k přirozenému stavu milosti,

otevře cestu víře a jejímu rozkvětu,

povede k tomu,

že si uvědomíš vlastní bytostnou jednotu se všemi ostatními tvory -

vyústí ve vědomí tak hluboké,

že urychlí tvů vývoj a katapultuje tě na cestu lidských možností,

do duchovní reality, jež existovala dávno,

dávno před vznikem hmotného světa."


14. 2. 2013

15. února 2013 v 8:16 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon vzdávání se - Jak sevřít do náručí vyšší vůli
"Uznávám, jak je těžké vzdát se životu tak, jak přichází -

kapitulovat před nenasytností, utrpením a bezprávím tohoto světa.

Nicméně věř, že časem dojdeš k tomu,

že každého člověka, každou věc a jev

budeš chápat jako jistý aspekt Ducha -

a přijmeš za svou víru, že přes veškeré strádání se všechno na světě

děje tak, jak má.

Vzdát se, to je akt pokory,

uznání skutečnosti, že život je záhada,

jejíž hloubku lidská mysl nezměří.

Jak napsal Isaac Bashevis Singer:

'Život je Boží román; nechte Boha, ať ho dál píše.' "
13. 2. 2013

13. února 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon vzdávání se - Jak sevřít do náručí vyšší vůli"Kdy přesně se tenhle zákon uplatní v každodenním životě?"


Moudrá se zasmála. "Spíš se ptej, kdy se neuplatní!

Vyber si jakoukoli situaci,

kterou bys asi normálně odmítl, vyhnul se jí nebo jí vzdoroval;

úplně se jí vydej napospas, převeď si ji do svého 'jazyka' a nalož s ní,

jak nejlépe umíš. Až budeš pracovat ve prospěch pozitivní změny ve světě,

odevzdej se vlastním nejvznešenějším pohnutkám.

Ale podobně jako ta kočka nemrhej energií na to, že bys vzdoroval okolnostem,

jež nemůžeš ovlivnit, anebo se kvůli nim rozčiloval."Akce v únoru 2013

12. února 2013 v 7:58 Akce a semináře

Akce v únoru

Neděle 3. 2. 2013 - 10 hodin - Z pohádky do pohádky s Vodnářem

Pondělí 4. 2. 2013 - 17 hodin - Konstelace

Středa 6. 2. 2013 - 17 hodin - Tarot I. - XIV. Mírnost

Sobota 9. 2. 2013 - 10 hodin - Síla přítomnosti - Přijetí dospělosti

Neděle 10. 2. 2013 - 11 hodin - Tarot III. - Žít naplno

Neděle 10. 2. 2013 - 14 hodin - Moje tělo, můj kamarád - čas ledvin

Pondělí 11. 2. 2013 - 17 hodin - Konstelace

Pátek 15. 2. 2013 - 13 hodin - Tarot III. - Přítomnost sebe sama

Pátek 15. 2. 2013 - 17 hodin - Tarot III. - Přítomnost sebe sama

Sobota 16. 2. 2013 - 10 hodin - Síla lásky - Radost

Neděle 17. 2. 2013 - 10 hodin - Hry stvoření - Vědět, vnímat, znát

Pondělí 18. 2. 2013 - 17 hodin - Konstelace

Úterý 19. 2. 2013 - 17 hodin - Tarot II. - Výzvy holí

Sobota 23. 2. 2013 - 10 hodin - Hry stvoření - Brána Slunce

Neděle 24. 2. 2013 - 11 hodin - Tarot II. - Cesta mečů

Pondělí 25. 2. 2013 - 17 hodin - Konstelace


Přeji všem krásné a pohodové únorové dny, Iva

12. 2. 2013

12. února 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon vzdávání se - Jak sevřít do náručí vyšší vůli"Vzdát se náklonnosti neznamená, že opustíš svůj dům či pozemské statky.

Je to niterný akt, ochota otevřít náruč pro vše, co přichází."
11. 2. 2013

11. února 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon vzdávání se - Jak sevřít do náručí vyšší vůli
"Kdysi dávno jsem žila ve feudálním Japonsku jako mladý samuraj, který pátrá

po mistrovství meče. Trénovala jsem spoustu hodin denně, cvičila jsem

rozmanité seky, kryty a momenty úniku.

Našla jsem mistra, který svolil, že mě bude učit, ale o mé technice neřekl ani slovo

a trval na tom, že ta je až na druhém místě. Místo toho zdůrazňoval, jak je důležité

přestat lpět na vítězství, bezpečí nebo vytoužených výsledcích.

Jedině ten bojovník, který se dokáže vzdát menšího já s jeho touhami,

obavami a náklonnostmi, dokáže zůstat uvolněný a soustředěný.

V souboji to chodí takhle:

vzdát se smrti, tedy pomyslně před ní složit zbraň, znamená přežít;

křečovitě lpět na životě znamená přijít o něj.

Chápeš?

Tenhle zákon je uupotřebitelný na úrovni života a smrti.

Čím více na něčem přestáváš lpět, tím více se otevíráš větší svobodě."


10. 2. 2013

10. února 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha

Zákon vzdávání se - Jak sevřít do náručí vyšší vůli"Co má vzdávání se společného s bojovým uměním?"


"Nejvznešenější bojová umění se podobají vodě: plynou a jsou poddajná

a vstřícná, ne tvrdá a reaktivní.

Takového umění nás učí táhnout, když do nás strkají,

a tlačit, když nás táhnou -

raději s životními silami splynout nežli proti nim bojovat."


9. 2. 2013

9. února 2013 v 20:01 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaZákon vzdávání se - Jak sevřít do náručí vyšší vůli
"Všiml sis někdy, Poutníku, jak jsou kočky vytrvalé, když jdou tam, kam chtějí?"


"Ano, to jsem postřehl," řekl jsem a upřeně přitom zíral na kočku před sebou.

"Ale když se jim někdo postaví do cesty," dodala, "posadí se, odpočívají

a využívají té příležitosti, aby si olízaly tlapky. Umění vzdávat se si jen málokdo

osvojil tak dobře, jako právě kočky a mistři bojových umění."