Život je příběh, který si píšeme sami ...

Březen 2013

25. 3. 2013

25. března 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Moudrost pokojného bojovníkaVšichni jsme blázni


"Takže já jsem podle vás blázen?" řekl jsem útočněji, než jsem měl v úmyslu.

"Všichni jsme blázni," odpověděl.

"Jenže to ví jen málokdo - ostatní to nevědí. Zdá se, že patříš mezi ty druhé."


24. 3. 2013

24. března 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Moudrost pokojného bojovníka"Život se odvíjí chvíli za chvílí jako cosi, co někdo chápe jako nepřetržitý proud.

Ale zdá se, že v našem lidském prožívání jsou body zvratu -

to když se otevřou dveře tam, kde předtím nebylo žádné vidět."


23. 3. 2013

23. března 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Moudrost pokojného bojovníka

Nepotřebuješ nic jiného než jednu šanci.

Jesse Owens
"Život právě začíná," pomyslel jsem si, když jsem zamával na rozloučenou mamince a tátovi

a odpíchl se od obrubníku před domem ve svém spolehlivém starém valiantovi,

jehož ošuntělá bílá karosérie byla přecpána věcmi,

které jsem si sbalil do prvního ročníku na univerzitě.

Připadal jsem si silný, nezávislý a připravený na všechno.

22. 3. 2013

22. března 2013 v 7:12 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Moudrost pokojného bojovníka

"Nikdy by mě nebylo napadlo, že bych se musel učit žít -

že by snad existovaly nějaké speciální disciplíny a způsoby nahlížení na svět,

které bych si musel osvojit,

než budu moci procitnout do prostého, úžasného, nekomplikovaného života."

14. 3. 2013

14. března 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Moudrost pokojného bojovníka

Život mi přináší odměny, nikoli však trvalý klid ani uspokojení.
Tato věta, jež popisuje prázdnotu stojící na počátku mého hledání ducha,
vtáhla do příběhu i miliony čtenářů. Většina z nás sdílí touhu
"po něčem víc", přestože neumíme pochopit ani vyjádřit,
co by to "něco víc" mělo asi být.
Henry David Thoreau, transcendentalista z devatenáctého století, napsal:
"Někteří lidé chodí celý život na ryby, aniž si uvědomují,
že se vlastně nehoní za rybami."

13. 3. 2013

13. března 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Moudrost pokojného bojovníka

Pablo Picasso kdysi řekl:
"Umění je lež, která nám pomáhá vidět pravdu."
Tato odpověď vyvolává další otázky, jež mají širší záběr:
"Co je pravda? Co je to realita?"

12. 3. 2013

12. března 2013 v 9:08 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Moudrost pokojného bojovníka
Cesta jde pořád dál a dál, kupředu, pryč jde od mých vrat.

Daleko už mi utekla a musím za ní pospíchat.

Na těžkých nohou dám se vést až k cestě větší, nežli znám,

tam, kde se stýká mnoho cest.

A potom kam?

To nevím sám.

J. R. R. Tolkien

9. 3. 2013

12. března 2013 v 9:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha
Rozloučení s MoudrouPokračování"Nech se prostě vést..."


Zatímco Moudrá takto promlouvala, obrátila se zase k horám a rychle zmizela.

Právě když jsem našel cestu vedoucí po horském úbočí dolů,

závoj mlhy protrhlo slunce.

Ještě jednou jsem se ohlédl - snad jsem doufal, že uvidím,

jak kdesi nahoře, na okraji lesa, stojí ženská postava.

Spatřil jsem však jen svůj vlastní stín,

který prodlužovalo zapadající slunce,

a proto jsem se otočil a vydal se zase zpátky k domovu.

8. 3. 2013

8. března 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha

Rozloučení s MoudrouPokračování"I když se někdy může zdát, že obloha je tak temná,

že temnější být nemůže,

měj na paměti, že na tebe stále svítí slunce,

že tě obklopouje láska a že čisté Světlo v tobě ti ukáže cestu domů.

Důvěřuj proto způsobu, jakým se odvíjí tvůj život, a buď si jistý,

že po té cestě přes hory a doly tvá duše bezpečně spočine

v ochranné náruči Ducha.

Nech se proto vést, jako jsem byla vedena já,

a poznáš, co je Boží mír."


7. 3. 2013

7. března 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha
Rozloučení s MoudrouPokračování"Úkoly, jež před tebe staví všední život, zůstanou

a u tebe se projeví sklon zapomínat na to, co jsem ti ukázala.

Ale hlubší část tvé bytosti si bude stále pamatovat,

a jakmile se rozpomeneš i ty,

životní nesnáze ti budou připadat stejně málo podstatné jako mýdlové bubliny.

A tam, kde předtím rostl jen plevel zmatení,

rozprostře se před tebou cesta.

Tvá budoucnost a budoucnost celého lidstva,

to je cesta ke Světlu,

k sílícímu povědomí o jednotě se Stvořitelem a se vším stvořením.

A to, co leží za Světlem, se vymyká popisu."
6. 3. 2013

6. března 2013 v 11:16 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha


Rozloučení s Moudrou
Pokračování

"Ať tě moje přání a modlitby provázejí po všechny dny tvého života.

Kéž nalezneš milost, až se vzdáš životu!

Kéž najdeš štěstí, až se po něm přestaneš pídit!

Kéž dospěješ k víře v tyto zákony a ujmeš se svého dědictví -

moudrosti Země!

Kéž se znovu spojíš se srdcem přírody a

pocítíš veškerá požehnání Ducha."


5. 3. 2013

5. března 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha
Rozloučení s Moudroupokračování


"S jejich silou se nic nemůže měřit.

A přesto všechny zaujímají až druhé místo za zákonem lásky,

protože ztratíme-li kontakt s moudrostí vlastního srdce,

nic už nám nepomůže.

Pokud miluješ, nic jiného už ti neschází.

Tyto zákony osvobodí lásku lapenou v tobě,

aby se mohla rozprostřít po světě

a radostně sloužit obecnému dobru."
Knížka Sluneční příběhy

4. března 2013 v 16:11 Odkazy na webové stránky

Sluneční příběhy

knížka pro rodiče a jejich děti i pro všechny ostatní

Ilustrace - Péťa Šilhanová


Obrázky jsou kresleny formou omalovánek a děti si samy podle svých představ

mohou obrázky vybarvit.

Knížku možno objednat přes email: IvanaJustychova@seznam.cz


Ukázka z knížky:
4. 3. 2013

4. března 2013 v 10:30 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Rozloučení s Moudrou

"Nemusíš si ty zákony pamatovat, stačí, když podle nich budeš žít a ony ti promění život.

Jsou to semena, která byla dobře a navždycky zaseta do tvé duše,

a která čekají, až nadejde čas, kdy mají vzklíčit a vyrůst.

A ona vzklíčí, bezpochyby vzklíčí, protože Zahradník je vždycky s tebou

a poskytuje ti vše, co potřebuješ.

Tyto výhonky pak v pravý čas vykvetou a ponesou plody statečnosti, lásky a porozumění."

2. 3. 2013

2. března 2013 v 6:00 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony Ducha

Rozloučení s Moudrou
"Jak jen ti mám poděkovat?" zeptal jsem se.

"Žij podle zákonů," řekla. "To stačí."

"Nikdy na tebe nezapomenu."

"Pokud budeš pamatovat na zákony, budš pamatovat i na mne."

Položila mi ruku na ramena. Její oči plné světla soucítění se vpily přehluboko do mých.

"Poutníku, těmito okamžiky, které jsme prožili spolu, se započal líbezný,

a přece nevratný proces učení. Tyhle zákony jsem ti dala ne proto,

abych tě spoutala, ale abych tě osvobodila.

Vystoupily z hlubiny tvé duše;

jsou to alchymistické klíče k lásce, svobodě, k radosti a naplnění.

Jsou to nášlapné kameny, jež tě vedou vstříc tvému lidskému osudu

a vstříc tomu, co leží za ním."

1. 3. 2013

1. března 2013 v 8:25 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony duchaRozloučení s Moudrou


Čas od času
se pozorně podívej na něco,
co nevytvořily lidské ruce;
na horu, na hvězdu,
na zátočinu potoka.
Dostaví se k tobě moudrost a trpělivost,
ale především jistota,
že na tomhle světě nejsi sám.

Sidney Lovett
 28. 2. 2013

1. března 2013 v 8:18 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojení
"Zde je konec celého hledání, protože ty jsi všechno a všude.

Zde se obracejí v prach všechny obavy,

neboť přijímáš jakožto živou pravdu, kdo jsi -

tohle čisté Vědomí, jež nikdy neumírá.

V jednotě tkví naplnění všech zákonů Ducha:

stav rovnováhy a vyváženosti,

bezvýhradná víra ve volbu, kterou učiníš,

a ve způsob jímž tvůj život postupuje,

trpělivost, s níž se krok za krokem ubíráš věčnou přítomností,

soucítění se všemi ostatními stránkami tvého já.

A pochyby jsou zahnány a ze všech činů vyzařuje celistvost.

Celé věky, spousta lidských životů naplněných hledáním!

A ty a svět jste nyní jedno."27. 2. 2013

1. března 2013 v 8:12 Pro dnešní den

Z knihy Dana Millmana - Zákony ducha


Zákon jednoty - Jak se rozpomenout na spojení
"Když se začneš na přátele a protivníky, na lidi milované a neznámé

dívat očima jediné bytosti,

veškerá dilemata a konflikty se náhle rozplynou,

veškera zranění se uzdraví a celý ten paradox zmizí

v záři světla téhle základní pravdy."


pokračování příště