Život je příběh, který si píšeme sami ...

Říjen 2013

11. 10. 2013

11. října 2013 v 6:00 Pro dnešní den


Vzdát se strádání
Jeden už starší mnich přišel k zenovému mistrovi a řekl:
"Za svůj život jsem vyhledal množství duchovních učitelů a postupně jsem se vzdával mnoha potěšení, jen abych bojoval se svými žádostmi. Dlouhý čas jsem se postil, po léta jsem se podroboval celibátu a pravidelně jsem se trýznil. Dělal jsem všechno, co se ode mě požadovalo, a skutečně jsem strádal, ale osvícení se mi nedostalo. Všeho jsem se vzdal, upustil jsem od vší žádosti, vší radosti, všeho snažení. Co mám teď ještě učinit?"
Mistr odvětil: "Vzdej se i strádání!"

10. 10. 2013

10. října 2013 v 6:00 Pro dnešní den
Nejlepší kus masa
Když šel Banzan přes tržiště, slyšel, jak se baví řezník se zákazníkem.
"Dej mi nejlepší kus masa, jaký máš," žádal zákazník.
"Každý kus v mém krámu je nejlepší," odvětil řezník, "nenajdeš tu jediný kousek masa, který není nejlepší."
Při těchto slovech se Banzanovi dostalo satori."

9. 10. 2013

9. října 2013 v 6:00 Pro dnešní denProč tu stojíš?
Zenový mnich stál na malém pahorku a díval se do krajiny. Několik lidí, kteří šli kolem a viděli ho tam stát, se o něm začalo bavit.
Jeden řekl: "Jistě se dívá po svém psovi."
Jiný myslel: "Ne, on asi vyhlíží přítele,"
a třetí řekl: "A co, určitě má jen požitek z chladného vzduchu tam nahoře."
Protože se ti tři nemohli shodnout, rozhodli se, že půjdou na pahorek a muže se zeptají.
První se zeptal: "Proč tu stojíš? Utekl ti pes?" "Ne," odpověděl muž, "žádného psa nemám."
Potom se zeptal druhý: "Tak asi vyhlížíš přítele?" "Ne," odpověděl muž, "ani tohle nedělám."
Nakonec se ho zeptal třetí: "Máš snad tedy požitek z čerstvého větru tady na kopci?" "Ne," odpověděl muž, "ani z čerstvého větru tady nahoře nemám požitek."
Tu se ho zeptali všichni tři: "Proč tu tedy stojíš?"
Tu odpověděl mnich: "Prostě si tu jen tak stojím."

8. 10. 2013

8. října 2013 v 6:00 Pro dnešní denZvuk zvonu
Na krajinu padl soumrak. V dáli se ozval zvon.
"Slyšíte zvon?" zeptal se jeden z mnichů.
"Ano", přikyvovali mniši.
"Ne", řekl mnich. "Slyšíte jen jeho zvuk."

7. 10. 2013

7. října 2013 v 6:00


Co je to cesta?
Džóšú se cvičil v zenu u mistra Nansena až do jeho smrti. Jednoho dne se Džóšú Nansena zeptal: "Co je to cesta?"
Nansen odpověděl: "Duch všedního dne je cesta."
Džóšú se ptal: "Máme o ni usilovat?"
Nansen odpověděl: "Usiluješ-li o ni, už jsi ji propásl."
Džóšú se ptal dál: "Jestliže o ni neusilujeme, jak pak můžeme vědět, zda jsme na cestě?"
Nansen řekl: "Cesta nemá nic společného s 'věděním'. Vědění je jen slepé vnímání. Nevědění je mámení. Jestliže nakonec, bez usilování, cesty dosáhneš, je jako širý prostor nebe - jasná a prázdná. Nemůžeš si to vynutit ani tím, ani oním způsobem. Proč chceš násilím určovat, co je správné a co špatné?"
V tom okamžení se Džóšuovi dostalo satori.

6. 10. 2013

6. října 2013 v 6:00 Pro dnešní denVnitřní svoboda

Jeden súfí se zeptal zenového mistra: "Jsem vnitřně tak svobodný a tak od všeho oproštěn, že už ani nemyslím na sebe, nýbrž jen na druhé."

Zenový mistr opáčil: "Já jsem vnitřně tak svobodný a tak ode všeho oproštěn, že se na sebe mohu dívat, jako bych byl někdo jiný, a proto mohu myslet i na sebe."

5. 10. 2013

5. října 2013 v 6:00 Pro dnešní den
Vidět přítomnost

"Setkal jsem se v Himálajích se svatým mužem, který dokáže vidět do budoucnosti a cvičí své žáky, aby to uměli také," vypravoval s velkým zaujetím jeden mladý muž.

"To umí každý," řekl zenový mnich znuděně, "moje cesta je daleko těžší."

"A jaká je?" dotazoval se zvědavě mladý muž.

Mistr řekl: "Přivádím lidi k tomu, aby viděli přítomnost."


4. 10.2013

4. října 2013 v 6:00 Pro dnešní den
Pronásledování žádostí

Žáci byli ponořeni do vzrušené debaty, když k nim přistoupil mistr.

"O čem jste diskutovali?" zeptal se.

"Mluvili jsme o tom, jak velice trpíme tím, že nás pronásledují škodlivé žádosti."

Mistr se zasmál: "Tak daleko ještě nejste. Zatím je to tak, že žádosti pronásledujete vy."

3. 10. 2013

3. října 2013 v 6:00 Pro dnešní den
Vesmír je průhledný krystal
Žák: "Říkáte prý, že celý vesmír je jediný průhledný krystal, jak tomu mám rozumět?"

Suan: "Celý vesmír je jediný průhledný krystal, nač tomu rozumět?"

Následujícího dne se ptá mistr Suan žáka: "Celý vesmír je jediný průhledný krystal, jak tomu rozumíš?"

Žák: "Celý vesmír je jediný průhledný krystal, nač tomu rozumět?"

Mistr Suan: "Vidím, že s tebou cloumají démoni."

2. 10. 2013

2. října 2013 v 6:00 Pro dnešní denCo je to zen?

Mladý Američan se vydal hledat moudrost zenu a odebral se do japonského kláštera, v němž strávil několik měsíců. Stále se mistra ptal: "Co je to zen?"
Ale nedostalo se mu odpovědi. Aby ukázal, jak to se svým hledáním myslí vážně, a aby demonstroval svou oddanost, začal ráno, v poledne a večer čistit společné záchody. Avšak zenový mistr nedával ani v nejmenším najevo, že by to na něj udělalo dojem, a mladý muž se cítil uražen.
Po několika dnech si ujasnil, že kdyby si byl přál, čistit záchody, mohl to dělat kdekoli jinde, a rozhodl se, že z kláštera odejde. Zpravil zenového mistra o svém rozhodnutí.
Mistr poznamenal: "Zen je tohle."

1. 10. 2013

1. října 2013 v 13:36 Pro dnešní denVzácný šálek na čaj

Ikkyu, mistr zenu, byl jako chlapec velmi chytrý. Jeho učitel vlastnil drahocenný šálek na čaj, vzácnou starožitnost. Ikkyu šálek nechtě rozbil a strnul. Slyšel, že mistr přichází. Jakmile se mistr objevil, zeptal se Ikkyu: "Proč musí lidé zemřít?"

"To je přirozené", pravil starý muž. "Všechno musí zemřít a všechno musí až do té chvíle žít."

Ikkyu, ukazuje hromádku střepů, dodal: "Přišel čas, aby váš šálek zemřel."


Akce v říjnu 2013

1. října 2013 v 13:13 Akce a semináře

Akce v měsíci říjnu 2013


Úterý 1. 10. 2013 - 16,30 hodin - Tarot III. - 6. lekce - Najít radost a naději

Sobota 5. 10. 2013 - 10 hodin - Návraty se Symbolonem - Energie Býka v nás

Sobota 5. 10. 2013 - 13 hodin - Tarotové konstelace - Velekněz

Neděle 6. 10. 2013 - 11 hodin - Tarot II. - 9. lekce - Královská rodina mečů

Pondělí 7. 10. 2013 - 17 hodin - Konstelace a relaxační téma - svoboda

Čtvrtek 10. 10. 2013 - 15 hodin - Tarot III. - 20. Lekce - Znovu na začátek

Pátek 11. 10. 2013 - 17 hodin - Tarot III. - 15. Lekce - Cesta k uzdravení

Sobota 12. 10. 2013 - 10 hodin - Reiki I. stupeň

Neděle 13. 10. 2013 - 10,30 hodin - Z pohádky do pohádky - Síla klidu

Neděle 13. 10. 2013 - 13 hodin - Tarotové konstelace - VIII. Spravedlnost

Pondělí 14. 10. 2013 - 17 hodin - Konstelace a relaxační téma spokojenost

Pátek 18. 10. 2013 - 14 hodin - Tarotové konstelace - Velekněžka

Sobota 19. 10. 2013 - Síla přítomnosti - Sebedůvěra - "věřím si"

Neděle 20. 10. 2013 - 10,30 hodin - Tarot III - 16. Lekce - Cesta ke zdraví pokračuje

Pondělí 21. 10. 2013 - 17 hodin - Konstelace a relaxační téma - Síla léta

Úterý 22. 10. 2013 - 17 hodin - Tarot III. - Žít naplno

Středa 23. 10. 2013 - 17 hodin - Tarot I. - 23. Lekce - Mistr

Čtvrtek 24. 10. 2013 - 17 hodin - Tarot III. - 22. Lekce - Síla radosti

Sobota 26. 10. 2013 - 10 hodin - Síla přítomnosti - Síla Berana a planety Mars v životě

Neděle 27. 10. 2013 - 10 hodin - Návraty - Dům partnerství - naše zrcadlo

Pondělí 28. 10. 2013 - 17 hodin - Konstelace a relaxační téma "Moudrost stromů"


Mrkající


Přeji všem příjemné podzimní dny a těším se na vás, Iva