Život je příběh, který si píšeme sami ...

Únor 2014

Poselství Jasanu

19. února 2014 v 8:04 Pro dnešní den

Poselství Jasanu


V keltské astrologii je Jasan třetím znamením zvěrokruhu.


Doba odpovídající Jasanu je od 18. února do 17. března.

Jeho vládnoucí planetou je Neptun, který je ztotožňován s keltským bohem moře, zvaným Lir a

jeho synem Manannánem. Keltové byli původně mořeplavci a mořští bohové zastupovali jejich

víru v podmořský svět, odkud měli pocházet. Lir byl jedním z hlavních bohů a měl postavení

rovnocené slunečním a měsíčním bohům.


V čase Jasanu máme možnost využít své intuice i přizpůsobivosti se změnám. Je také vhodné,

abychom si povšimli svých uměleckých schoností, které se dají využít i pro obyčejný hmotný

život.


Nyní, v době Jasanu, se nebojte vnímat také své emoce, které mohou mnohým z nás připadat

jako slabost a proto se je bojíme naplno projevovat. Teď je však čas k tomu, abychom se ke

svým emocím přiznali a naplno jsme je vyjádřili.


To, na co bychom si měli dát pozor je, abychom se nechytli někomu "na háček" a nebyli až

příliš lehkověrní nebo důvěřiví, to by se nám nemuselo vyplatit. Takže i v této době platí, že je

vhodné stát pevně nohama na zemi a pak už je možné, aby naše hlavě byla ve vzduchu. Pokud

nebudeme přměřeně zakořenění, může se nám stát, že se kolem nás mihne nějaká finanční

vichřice, která s námi pořádně zamává. Pozor na lehké příležitosti výdělku a různé zajímavé

zkratky, které se ve skutečnosti mohou stát velkou zajížďkou na naší životní cestě. A hodně

prodraženou projížďkou!Odkaz mytologie:Tato doba nám dává příležitost vidět a zažít to, co se nám jindy nepodaří.

Říká se, že lidem, narozeným v tento čas, lidem, kteří měli blízký vztah k moři a rybám, měl

mořský bůh Manannán ukázat Přislíbenou zemi, budoucí ráj. Také se o nich říkalo, že mají

schopnost "měnit podobu" neboli proměnit se v jakékoliv živoucí stvoření, zejména v mořské

ptáky.


Podle druidů může být nyní náš život plný dobrodružství, která nás na čas mohou odvést od

formálního učení nebo vyžadovaných disciplín, ale se můžeme vrátit domů jako "ctěný bard,

slavný lékař nebo člověl spokojený se životem".
Co je nyní pro nás důležité?


- Zamyslet se nad tím, co děláme a uvědomit si, jak se přitom cítíme?

- Uvědomit si, zda v našem životě poslední dobou nepřevládá příliš mnoho "musismu" a co s tím

případně chceme dělat?

- Dopřát si něco, co jsme si již dlouhou dobu nedovolili?

- Udělat si čas na meditaci a samotu.

- Naučit se vnímat malé, drobné zázraky, které se kolem nás neustále dějí.

- Poděkovat za dar života a uvědomit si jeho hodnotu.Přeji nám všem krásný meditační a kouzelný čas s Jasanem, Iva