Život je příběh, který si píšeme sami ...

Duben 2014

Poselství Olše

1. dubna 2014 v 16:08 Pro dnešní den

Poselství Olše



Olše na nás působí v době od 18. 3. do 14. 4.


Její vládnoucí planetou je Mars. Její vláda je vyznačována jarní rovnodenností (22. 3.) a roční

dobou, kdy Slunce a Měsíc, nebo-li den a noc jsou stejně dlouhé pro všechna místa na

zeměkouli.

Podle druidů lidé narození v tomto čase mají vrozený smysl pro harmonii a rovnováhu, ale

zpočátku jejich života bývá tato rovnováha jen velmi křehkým povahovým rysem.


Současná doba nám všem nabízí možnost přizpůsobit se životním situacím, které jinak znamenají

velké pozdvižení nebo nepřekonatelné překážky.

S vyváženým světlem a tmou druidové věřili, že je to znamení "nového vědomí sebe sama", kdy

jejich sluneční králové dospívají a jsou korunováni. Znamení Olše, jinak také symbolizované

Sokolem, je znamením králů a hrdinů, kteří brání říši proti vetřelcům pokoušejícím se svrhnout

právoplatné vládce.



V této době můžete využít své fyzické i duševní činnosti, která je spojena s instinkty Sokola -

vždy vpředu v poli a určující krok těch, kteří ho následují.


Ačkoliv se nyní váš cíl může neustále měnit, jste odhodlani získat na konci dne svoji odměnu.


Ve svém životě si vybudujte svůj "koutek, prostor či čas" a věřte, že vás nikdo nemůže

podceňovat kvůli vašemu občasnému zaškobrtnutí či zbrklému chování. Teď jste to vy, kdo

ukazuje další směr cesty a uvědomte si, že ten život, který žijete, je opravdu váš a tudíž není

žádné moci ani síly, která by vám vnutila svůj směr, pokud se tak sami nerozhodnete. Tajemství

vašeho úspěchu nyní i kdykoli jindy pramení z pevné víry v sebe a své vlastní pozoruhodné

životní síly.


Jednoduše - vy jste gladiátoři v aréně života a snad jen, ale opravdu jen zřídka, jste

publikum!


Využijte svého šarmu a dejte přednost tomu, co skutečně chcete. Rozhlédněte se kolem sebe

a rozhodněte se, zda vám vyhovuje to, jak žijete, případně s kým se setkáváte a komu dovolíte,

aby vám vstoupil do života.

Pozor na netrpělivost, která se teď může projevit. Máte pravdu, čas na hodinách neustále

utíká a nyní se nám na chvíli ztratila jedna hodina, a tak proto mějte na paměti, že je vhodné si

vybírat, čemu nebo komu "svůj čas" chcete věnovat. Naučte se nehazardovat vzácným časem,

který vám byl dán.

Druhý "pozor" si dejte na svoji "přílišnou důvěřivost", kde byste někomu mohli sednout na lep,

a pak se velmi těžko budete odlepovat. S tímto "lepem" může souviset vaše dychtivost

"popadnout jakoukoliv příležitost", čímž můžete omezit své možnosti i potenciál.


Keltským slunečným hrdinou je Artuš. Jeho jméno znamená "medvěd" a reprezentuje jak

Velkého, tak Malého medvěda. Souhvězdí na obloze Velký medvěd symbolizuje jeho duši

a pravdu. Velký medvěd byl označován jako strážce a Malý medvěd byl synem draka.


V jiném keltském hvězdném mýtu byl Artuš znám jako Airem - "nebeský oráč", který zasévá

semena věčné pravdy do tmavé půdy neboli noci. Velký medvěd je také zmiňován jako Pluh

nebo "Velká naběračka".

K Velkému medvědu se váže spousta starověkých legend. Jedna z legend, kdy Artuš dostal svůj

meč i s pochvou od Jezerní panny - keltské bohyně osudu, slouží jako připomínka

nutnosti chránit slabší, než je člověk sám, a projevit tak nejlepší vlastnosti svého charakteru.


Meč symbolizoval obrovskou moc, pochva představovala moudrost, soucit a léčení - meč bez

nich ztrácel svou magickou moc a stal se pouhou zbraní.


Mrkající

Příjemné dny s Olší.



Akce v dubnu 2014

1. dubna 2014 v 15:29 Akce a semináře

Akce v dubnu



"Život je samoobsluha. Víte to? Anebo stále čekáte na prodavače u pultu?"


Mrkající


Středa 2. 4. - 18.45 hodin - Cvičeníčko

Čtvrtek 3. 4. - 14,30 hodin - Tarot III. - Toužím po blízkosti, ale...

Sobota 5. 4. - 10 hodin - Síla přítomnosti - Síla moci

Neděle - 6. 4. - 10,30 hodin - Tarot III. - Síla optimismu

Pondělí - 17 hodin - Konstelace

Středa 9. 4. - 18,30 hodin - Cvičeníčko

Pátek 11. 4. - 16 hodin - Tarot I. - Odkaz Mága

Sobota 12. 4. - 10 hodin - Síla přítomnosti - Síla služby

Neděle 13. 4. - 10 hodin - Návraty - Tajemství života

Neděle 13. 4. - 13 hodin - Návraty - Cestou změny

Pondělí 14. 4. - 17 hodin - Konstelace

Pondělí 14. 4. - 19 hodin - Cvičeníčko

Středa 16. 4. - 17 hodin - Tarot II. - Cestou malé arkány

Pátek 18. 4. - 17 hodin - Tarot III. - Změna

Sobota 19. 4. - 10 hodin - Rozkoš, radost nebo žárlivost a nicota?

Sobota 19. 4. - 14 hodin - Odkaz Síly

Neděle 20. 4. - 11 hodin - Tarot II - Výzvy holí

Pondělí 21. 4. - 17 hodin - Konstelace velikonoční

Úterý 22. 4. - 18,30 hodin - Cvičeníčko

Neděle 27. 4. - 10,30 hodin - Z pohádky do pohádky - Vnitřní síla

Neděle 27. 4. - 13 hodin - Konstelace "Odkaz Ďábla"

Pondělí 28. 4. - 17 hodin - Konstelace

Středa 30. 4. - 16,30 hodin - Tarot III.- Cesta k uzdravení


Usmívající se


Těším se na vás a přeji všem krásné aprílové dny, Iva